Nr 1-2/2019

Inledare

Triagering på digital väg ska nu undersökas

I dag finns det inte så mycket forskning om digital triagering. Men Artin Entezarjou, AT-läkare och doktorand på Centrum för primärvårdsforskning vid Lunds universitet, och hans team kommer att inleda en studie där vårdpersonal ska intervjuas om hur det har gått att använda digitala anamneser. (0 kommentar)

Signerat

Vem vill ha utdaterad medicin?

»Jag är förvånad över att politiken ännu inte tagit sitt ansvar gentemot befolkningen. Nu måste läkarnas fortbildning skyndsamt regleras …« (1 kommentar)

Nyheter

Arbetade som läkare med falskt intyg

Med hjälp av ett förfalskat beslut från Socialstyrelsen arbetade en man i 30-årsåldern som läkare på tre sjukhus i Sverige. Det rapporterar TV4 Nyheterna.(1 kommentar)

Allt vanligare att datorn frågar patienten

»Digital triagering«, där en dator ställer frågor till patienten efter en algoritm, blir allt vanligare i primärvården. Det tycks göra besöken snabbare och mer stringenta. Än finns inte mycket forskning kring detta – men den är på gång.(0 kommentar)

Stamceller var bättre än läkemedel vid multipel skleros

MS-patienter som fick cytostatika med stamcellsåtergivning fick bättre funktion, medan de som fick gängse läkemedel blev sämre. Det visar resultat från den första randomiserade studien på området. (0 kommentar)

Läkarföreningar DO-anmäls

I början av januari riktade över 120 läkare kritik mot hur läkarföreningen på Karolinska universitetssjukhuset hanterat ärendet som gäller påstådda antisemitiska trakasserier. Nu har fyra överläkare anmält Stockholms läkarförening och Karolinskas läkarförening till DO.(0 kommentar)

Stor IT-upphandling överklagas

Ett amerikanskt bolag menar att IT-upphandlingen för nio landsting inte har gått rätt till.(0 kommentar)

Undersökning: Läkarstudenters löner under märket i somras

Många underläkare upplever dessutom att de inte får tillräckligt med stöd och handledning. Det visar en undersökning från Läkarförbundet. (0 kommentar)

Primärvårdsreform och kömiljard i förslag till överenskommelse

Centerpartiet säger ja till en sakpolitisk överenskommelse mellan S, C, L och MP, säger Annie Lööf i pressträff på fredagseftermiddagen.(0 kommentar)

Ny avgift för digital vård i Sörmland

I Sörmland har digitala vårdbesök varit gratis för patienterna, vilket gjort att en digital vårdgivare kunnat erbjuda vård till hela Sverige utan patientavgift. Men nu inför regionen en avgift.(0 kommentar)

Debatt

Fetmakirurgi bör kunna erbjudas före 18 vid allvarlig fetma

Vi önskar en samsyn kring att utvalda ungdomar i Sverige ska kunna erbjudas fetmakirurgi före 18 års ålder. Det rör sig om 30 till 50 ungdomar per år, att jämföra med de 5 500 vuxna som årligen genomgår fetmakirurgi, skriver Annika Janson et al. (3 kommentar)

Långtidsöverlevnad efter cancerkirurgi ett hett forskningsfält

De närmsta åren kommer vi att kunna få klarhet i huruvida val i den anestesiologiska vardagen spelar roll för långtidsöverlevnaden vid cancerkirurgi, skriver Mats Enlund. (0 kommentar)

Krönika

»Jag föreställer mig ändå att det är i vardagen som fanatismen botas.«

Hur hanterar man patienter som förolämpar en, och hur ska man förhålla sig om man själv befarar att patienter man kommer att möta ska reagera negativt för att man är den man är? Och varför är man mindre rädd för att dö i Sydafrikas bevisligen livsfarliga trafik än för att sätta livet till när man surfar i världens vithajstätaste vatten? Jakob Ratz Endler har svar.  (4 kommentar)

Kultur

I analyserande barnpsykiatrers sällskap

Att samlas kring filmer på klinikbiblioteket, eller på andra håll, och efteråt dra paralleller relevanta för verksamheten kan ibland vara ett önskvärt inslag i barnpsykiatrins curriculum, skriver Björn Axel Johansson, som har deltagit i flera sådana möten genom åren.   (1 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Barbro Wijma

Barbro Wijma har tillsammans med tre författare skrivit om kränkningar i vården.  (2 kommentar)

Reflexion

Depression hos äldre – ett förbisett tillstånd

»Av den äldre befolkningen har upp till 15 procent depressiva besvär av klinisk valör.« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Kognitiv psykoterapi och antidepressiva

Kognitiv psykoterapi kan minska risken för återfall hos patienter med återkommande okomplicerade depressioner och pågående långtidsbehandling med antidepressiva. För patienter som önskar avbryta sin antidepressiva medicinering kan kognitiv psykoterapi under nedtrappningen vara ett effektivt alternativ för att minska återfall. (1 kommentar)

Nya Rön

Antropometriska mått hos 688 par med hjärtinfarktpatient och köns- och åldersmatchad kontroll

I en studie analyserades 688 par med en hjärtinfarktpatient och en köns- och åldersmatchad kontroll. Det starkaste sambandet mellan fall–kontrollstatus och ett enskilt mått noterades för höftomfånget bland män 66–80 år. (0 kommentar)

Nytt om namn

Kampen mot felanvändning av antibiotika belönad

Niels West, familjeläkare vid Edsbyns hälsocentral, region Gävleborg, har fått Gävle infektionsläkareförenings pris 2018 för extraordinära insatser inom området infektionssjukdomar. Prissumman belöper 10 000 kronor.(0 kommentar)

Nytt anslag till kardiolog som forskar på Takotsubo

Björn Redfors, ST-läkare i kardiologi på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, har fått Sahlgrenska Academy International Starting Grant 2018, ett pris och forskningsanslag på fyra miljoner kronor som han delar med två andra Göteborgsforskare.(0 kommentar)

Meddelanden

Fondmedel från Stockholms läkarförening

Stockholms läkarförenings understödsfond delar ut följande fondmedel: Penningunderstöd till behövande läkare som är medlemmar i föreningen och framlidna läkares anhöriga.  (0 kommentar)

Översikt

Kränkningar i vården är vanligt förekommande

Cirka var femte kvinnlig och var trettonde manlig patient har någon gång upplevt sig så kränkt i vården att de efteråt lidit av händelsen. Ledare i vården bör se till att personal har förutsättningar, beredskap och verktyg för att agera förebyggande mot att patienter kränks. (0 kommentar)

Daglig fysisk aktivitet på schemat: bättre skolresultat hos pojkarna

Pojkar som har daglig fysisk aktivitet i grundskolan har högre slutbetyg än pojkar som har fysisk aktivitet 1–2 gånger per vecka. Detta visas i Bunkefloprojektet, som följt elever som under hela grundskoletiden fick schemalagd fysisk aktivitet 40 minuter dagligen. (0 kommentar)

Människor & möten

Han skrev första romanen om Sveriges första kvinnliga läkare

Magnus Falk, allmänläkare och universitetslärare, har skrivit den första romanen på svenska om Karolina Widerström, Sveriges första kvinnliga läkare, med gedigna insatser inom sexualundervisning och kampen om kvinnlig rösträtt. (0 kommentar)

Rapport

Tjänsteenkät – så kan återväxten av specialister i sjukvården säkras

Svensk förening för otorinolaryngologi, huvud- och halskirurgi (SFOHH) tillhandahåller den s k Tjänste­enkäten, ett standardiserat formulär som regelbundet besvaras av landets verksamhetschefer inom öron-, näs- och halssjukvård. Enkäten kan användas för en effektiv kartläggning av utbildningsbehovet av specialister inom öron-, näs- och halssjukdomar i Sverige. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF