Nr 1-2/2019

Nytt om namn

Kampen mot felanvändning av antibiotika belönad

Niels West, familjeläkare vid Edsbyns hälsocentral, region Gävleborg, har fått Gävle infektionsläkareförenings pris 2018 för extraordinära insatser inom området infektionssjukdomar. Prissumman belöper 10 000 kronor.(0 kommentar)

Nytt anslag till kardiolog som forskar på Takotsubo

Björn Redfors, ST-läkare i kardiologi på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, har fått Sahlgrenska Academy International Starting Grant 2018, ett pris och forskningsanslag på fyra miljoner kronor som han delar med två andra Göteborgsforskare.(0 kommentar)

Meddelanden

Fondmedel från Stockholms läkarförening

Stockholms läkarförenings understödsfond delar ut följande fondmedel: Penningunderstöd till behövande läkare som är medlemmar i föreningen och framlidna läkares anhöriga.  (0 kommentar)

Utgåvan som PDF