Nr 10 2015

Signerat

Nationella läkemedels­strategins arbete fortsätter

»Utmaningarna för Nationella läkemedelsstrategin är nu att koncentrera strategin till färre områden med ökat fokus på resultat och genomförande.«   (0 kommentar)

Nyheter

EU:s lagförslag hot mot medicinsk registerforskning

I det vällovliga syftet att stärka EU-medborgarnas integritet riskerar EU:s lagstiftare att omöjliggöra medicinsk registerbaserad epidemiologisk forskning. (1 kommentar)

Han tar emot sina patienter via videolänk

I dag, måndag, öppnade vårdcentralen Kry – som beskriver sig som Sveriges första digitala vårdcentral. Där sker läkarbesöken alltid via videolänk.(2 kommentar)

Listning i primärvården kan bli ett överspelat begrepp

Flera landsting tolkar den nya patientlagen så att vårdcentralerna måste ta emot alla patienter, oavsett om de är listade eller inte. Men en sådan tolkning kan hota vården för patienter med komplexa behov, anser Distriktsläkarföreningen, DLF.(0 kommentar)

Så ska problemen med utskrivningsklara patienter lösas

Regeringens utredare Göran Stiernstedt vill se en helt ny lag som tvingar kommuner och landsting att samarbeta bättre om de utskrivningsklara patienterna. Han räknar med att förslaget kommer få mycket kritik – särskilt från kommunerna.(2 kommentar)

Färre läkarleg återkallades

Förra året återkallades 55 legitimationer bland vårdanställda. Det är den högsta siffran sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft 2011. Men färre läkarlegitimationer drogs in.(0 kommentar)

Debatt

Rökfritt mål odiskutabelt men vägen dit bör diskuteras

Regeringen vill eliminera rökningen fram till år 2025. Finns det anledning att återvända till den tid då tobaksförsäljningen endast skedde i specialbutiker? Den och andra frågor diskuterar forskaren Magnus Stenbeck. (0 kommentar)

»Spöken« på Karolinska?

Regeringen har nyligen beslutat att delar av den så kallade Retzius-kollektionens stulna kranier ska återbördas till Nya Zeeland, vilket uppmärksammas av Pouya Ghelichkhan.  (1 kommentar)

Nej, hjärtsjukdom kommer inte att utrotas

Det är inte alltid lätt att värdera risk och chans, konstaterar Gunnar Nyberg apropå konsten att ge begriplig information om lipidbehandling. (5 kommentar)

BB-ronden kan med små medel stärka mammor som vill amma

Kristin Svensson och medförfattare diskuterar BB-rondens roll i att stärka nyblivna föräldrar och ge stöd till de mammor som vill amma. (0 kommentar)

Ge stöd till den som åtalas för fel i arbetet

Att läkare lagförs på grund av brister i sin yrkesutövning är ett nytt fenomen. Läkarförbundets tystnad vid dessa processer är slående och stötande, skriver Magnus Westgren.  (2 kommentar)

Förbundet är aktivt, men kan inte vara ombud

Läkarförbundet är angeläget om att erbjuda medlemmarna adekvat stöd på olika sätt. Förbundet har dock i dag inte möjlighet att vara ombud för medlemmar som åtalats för brott, skriver Heidi Stensmyren i denna replik till Magnus Westgren. (0 kommentar)

In med uppdaterad medicinsk kunskap när ADHD handläggs

Ompröva diagnostik och behandlingsupplägg vid ADHD skrev Lars Jacobsson och Bruno Hägglöf i LT 9/2015. Magnus Landgren och medförfattare håller med. (1 kommentar)

Kultur

Nyfikenhet utan gränser

Författaren Aldous Huxley dog nyfiken, trots livslång strävan att tillfredsställa sin gränslösa nyfikenhet genom encyklopedisk beläsenhet och ständiga resor – i bland även i världar till vilka endast hallucinogena droger kunde öppna dörrarna. (0 kommentar)

Nättidskrift förenar kultur med medicin

En internationell tidskrift på nätet har som målsättning att förena medicin med kultur. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Nya Rön

Lägre risk för hjärtrelaterad död bland bastubadare

Regelbundet bastubadande är förknippat med lägre risk för plötslig hjärtdöd och andra dödliga hjärtsjukdomar, enligt en nyligen publicerad finsk studie.(0 kommentar)

Minskad risk för ovarialcancer efter salpingektomi

Kvinnor som genomgått bilateral salpingektomi löper en kraftigt minskad risk för ovarialcancer, enligt en studie. Enligt författarna stärker detta teorin att sjukdomen främst uppstår i äggledarna. (0 kommentar)

Epidural gav bättre smärtlindring än remifentanil vid förlossning

En studie i Nederländerna har jämfört effekten av epiduralblockad med patientkontrollerad analgesi med remifentanil under förlossning. Tillfredsställelsen med smärtlindringen var signifikant högre i gruppen av kvinnor som fick epiduralblockad. (0 kommentar)

Temainledning

Vanligt tillstånd som inte får negligeras

Järn är ett essentiellt mineral. Utan tillräckligt med järn fungerar inte kroppens enzymsystem, till exempel energiomsättning och syrgastransport. Järnbrist måste därför utredas och behandlas – peroralt eller intravenöst. (0 kommentar)

Översikt

Handlägga järnbrist en viktig uppgift för primärvården

Järnbrist kan medföra flera symtom och påverka många av de kroniska sjukdomar som det är primärvårdens huvuduppgift att sköta. Man ska också ha i minnet att järnbrist inte är en sjukdom i sig utan ska medföra att man försöker fastställa orsaken. (2 kommentar)

Behandling av järnbrist minskar symtom vid kronisk hjärtsvikt

Vi vet nu väsentligt mer än för några år sedan om hur patienter med järnbrist – med eller utan anemi – vid kronisk hjärtsvikt ska behandlas. (1 kommentar)

Järntillskott rekommenderas vid renal anemi

Såväl internationella som europeiska riktlinjer rekommenderar järntillskott vid renal anemi, en vanlig följd av kronisk njursvikt. Patienter som inte är i dialys kan i första hand få oralt järn. För patienter i dialys krävs intravenös behandling. (0 kommentar)

Kvinnor i fertil ålder behöver ofta järntillskott

Gynekologiska–obstetriska tillstånd som menstruation, graviditet och amning ger kvinnor ökad risk för blodbrist. Globalt sett beräknas ungefär var tredje kvinna vara anemisk. (0 kommentar)

Inflammatorisk tarmsjukdom ger ofta anemi och järnbrist

Anemi är den vanligaste extraintestinala komplikationen vid inflammatorisk tarmsjukdom. Ofta behövs substitution med järn – peroralt eller intravenöst – eftersom anemin oftast är orsakad av järnbrist.  (0 kommentar)

Anemi är ett vanligt problem vid reumatisk sjukdom

Effekter av kronisk inflammation och gastrointestinala blödningar till följd av NSAID-behandling bidrar till att patienter med reumatiska sjukdomar ofta utvecklar anemi. (0 kommentar)

Järnbrist och järnbristanemi är globala hälsoproblem

Järnbrist och järnbristanemi är inga självständiga sjukdomar, och man ska alltid leta efter bakomliggande orsaker. Järnbristen behandlas i första hand peroralt med målet att normalisera hemoglobinnivån och fylla på järndepåerna. (0 kommentar)

Nytt om namn

Prisbelönt handledning vid Skånes onkologiska klinik

ST-kollektivet på Skånes onkologiska klinik har utsett Fredrika Killander till mottagare av 2014 års handledarpris.(0 kommentar)

Michael Holmér utsedd till årets Ledstjärna i Örebro

Sylf Örebro delar årligen ut utmärkelsen »Ledstjärnan« till årets bästa handledare inom Region Örebro län, och till 2014 års Ledstjärna har utsetts Michael Holmér, överläkare vid geriatriska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF