Nr 10/2016

Inledare

Välkommen att inspireras och välja rätt jobb!

En viktig del i Läkartidningens verksamhet är att arrangera olika slags möten för tidningens läsare. Förra året ägde därför 20 olika event rum. Det handlar om vetenskapliga symposier, seminarier (till exempel i Almedalen) och karriärkvällar och karriärmässor, vilka arrangeras i samverkan med Sveriges läkarförbund. Karriärkvällar och karriärmässor är till för att den som är medlem […](0 kommentar)

Signerat

Förtroende nödvändigt för klinisk forskning

»I stället för att köpa en Zlatan kan man satsa på att bygga upp ett bra lag från grunden.«(0 kommentar)

Nyheter

Umeåmodell får disputerade läkare att fortsätta forska

För att färre läkare ska välja bort forskarbanan efter disputationen har Umeå universitet och Västerbottens läns landsting skapat nya karriärtjänster för forskande ST-läkare. (0 kommentar)

Vad hoppas du på i nya forskningspropositionen?

Jan-Ingvar Jönsson, huvudsekreterare för Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa: Vi ser det som nödvändigt att vi får möjlighet att ge en större andel medel till grundläggande forskarinitierade projekt snarare än till olika forskningsmiljöer som del av riktade satsningar. Vi har nått en punkt där Vetenskapsrådet tvingas säga nej till väldigt många duktiga forskare trots mycket […](0 kommentar)

10-årigt upplägg kräver enighet

En nyhet som aviserats är att den nya forskningspropositionen kommer att ha både ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv. Det långsiktiga perspektivet är tänkt att sträcka sig över hela tio år, vilket förstås kräver ett brett politiskt stöd för att bli meningsfullt.(0 kommentar)

Bättre villkor för forskande läkare

I den forskningsproposition som läggs fram i höst hoppas Läkarförbundet på insatser för att fler läkare ska välja att forska parallellt med den kliniska banan. Själv har regeringen aviserat att höjda basanslag blir en prioritet. (0 kommentar)

Omtag för KI:s etikråd

I spåren av Macchiarini-­affären har Karolinska institutets vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright beslutat att utreda etikrådets uppdrag.(0 kommentar)

Läkares ersättning från läkemedelsindustrin ska redovisas öppet

Den sista maj i år ska vem som helst kunna se vem som fått ersättning från läkemedelsindustrin och hur mycket. Uppgifterna ska publiceras i Läkemedelsindustriföreningens samarbetsdatabas.(1 kommentar)

60 åtgärder mot ett minskat hyrläkarberoende i psykiatrin

Det nationella arbetet med att minska hyrläkarberoendet inom psykiatrin fortsätter. Majoriteten av landstingen har påbörjat sitt arbete och en del siktar mot att fasa ut hyrläkarna till september. Och det är en lista med 60 åtgärder som ska visa vägen.(0 kommentar)

Forskare kritiseras för oredlighet

Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet anser att en forskningsledare gjort sig skyldig till oredlighet efter att studier genomförts på människa utan föregående djurförsök.(0 kommentar)

Regeringen byter ut delar av KI:s styrelse

Delar av styrelsen för Karolinska institutet byts ut, enligt beslut av regeringen i dag.(5 kommentar)

Färre vårdplatser för strokepatienter

Det är fortfarande trångt på sjukhusen för strokepatienterna i Sverige. Det visar en färsk rapport från Riksstroke om strukturerna i strokevården. (0 kommentar)

IVO-kritik: Patientsäkerhetsbrister på psykiatriska akutmottagningar

Brister som hotar patientsäkerheten. Det fann IVO, Inspektionen för vård och omsorg, vid en tillsyn av de psykiatriska akutmottagningarna i Uppsala–Örebro sjukvårdsregion. Samtliga åtta mottagningar i regionen åläggs nu att genomföra förbättringar.(1 kommentar)

Debatt

En ny våg av praktikansökningar från utlandsstudenter

Sjukvården nås snart av nya praktikansökningar från läkarstudenter som läser vid utländska fakulteter. Det är dags att öppna dörren, anser Sveriges läkarförbund Student Utland. (17 kommentar)

Forskarsamhället har ett medansvar för Macchiarinifallet

Ett nationellt etiskt granskningssystem bör inrättas för studier på människa som inte omfattas av etikprövningslagen, skriver Sven Wallerstedt.(1 kommentar)

Krönika

»Vi lyckades hjälpa honom med hans kroppsliga vårdbehov, men det var inte min förtjänst.«

När något skrämmande och obekant dyker upp på mottagningen, till exempel i form av en psykotisk patient, bör läkaren inte tänka »det går aldrig«, utan helst »hur kan vi lösa det här«? Veckans krönikör, Ebba Lindqvist, tänker tänka rätt nästa gång. (0 kommentar)

Kultur

Alkoholism – Malcolm Lowrys dödliga sjukdom och litterära tema

Den brittiske författaren Malcolm Lowry (1909–1957) var svårt alkoholiserad, och hela hans författarskap är ett umgänge med alkoholmissbrukets demoner. Psykiatern och beroendeläkaren Lars Sjöstrand berättar om ett tragiskt men skapande konstnärsliv.  (1 kommentar)

Människor & möten

Hennes forskning kan leda till nytt sätt att behandla Azheimer

Agneta Nordberg, professor i neurovetenskap vid Karolinska institutet, och hennes forskargrupp har publicerat unika rön om Alzheimers sjukdom. Det kan ge nya infallsvinklar i fråga om behandlingsstrategier mot sjukdomen. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till

Bengt Sallerfors har tillsammans med medförfattare gjort en studie om kvalitetsregistrering. (0 kommentar)

Reflexion

Värna den kliniska undervisningen!

Genom att se studenter som en resurs, inte bara för framtiden utan även i den praktiska verksamheten i dag, tror jag att detta kan underlättas.  (1 kommentar)

Medicinsk kommentar

Bättre regelverk behövs för medicintekniska produkter

För nya medicintekniska produkter saknas det tydliga regelverk som gäller för introduktion av nya läkemedel. Härmed finns heller inga krav på stora, välgjorda randomiserade registreringsstudier för att utvärdera patientnyttan. Läkemedelsavgivande ballonger för behandling av benartärsjukdom är ett exempel.(0 kommentar)

Nya Rön

Högkänsliga troponinmetoder som rutin förbättrade handläggning

Rutinmätning med högkänsliga troponinmetoder förbättrar handläggningen av patienter med misstänkt akut kranskärlssjukdom, enligt en svensk registerstudie. Inga hållpunkter för en onödig överdiagnostik eller potentiell riskabel överbehandling kunde konstateras.(0 kommentar)

Kraftigt sänkta kolesterolnivåer i norra Sverige

Den genomsnittliga kolesterolnivån minskade från 6,2 till 5,5 mmol/l hos befolkningen i Norr- och Västerbotten mellan 1994 och 2014, visar en studie som publiceras i dag i European Heart Journal. (6 kommentar)

Kliniskt viktig interaktion mellan warfarin och karbamazepin

Interaktionen mellan warfarin och karbamazepin leder till subterapeutiska INR-nivåer hos fyra av fem patienter, enligt en nyligen publicerad svensk studie.(1 kommentar)

Zikavirus kan vara associerat med Guillain–Barrés syndrom

En analys av blodprov från 42 personer diagnostiserade med Guillain–Barrés syndrom under utbrottet av zikavirus i Franska Polynesien visar att infekterade personer löpte större risk att utveckla Guillain–Barrés syndrom än kontroller. Detta enligt en studie som publiceras i Lancet i dag.(3 kommentar)

Nytt om namn

Miljonanslag till cancerforskare

Elva nya forskartjänster finansieras av Cancerfonden under 2016. Bland mottagarna av de nya miljonanslagen finns: Marika Nestor, Uppsala universitet, som forskar på ny, målsökande behandling vid skivepitelcancer i huvud- och halsregionen.
Patrick Micke, Uppsala universitet, får anslag för att undersöka immunförsvarets påverkan på cancertillväxt och vilka patienter med lungcancer som har nytta av nya, effektiva immunterapier.
 Anna Dimberg, Uppsala universitet, studerar hur blodkärlen påverkar utvecklingen av den aggressiva hjärntumören glioblastom. Målsättningen är att hitta effektivare sätt att behandla sjukdomen. Clotilde Wiel, Göteborgs universitet, ska undersöka antioxidanters effekt på spridningen av lungcancer. Hon är en av fyra postdoktorer som får sin tjänst finansierad i tre år av Cancerfonden.(0 kommentar)

Professorn kämpar för patienter med spridd tarmcancer

Maria Albertsson, professor i onkologi och överläkare vid Universitetssjukhuset i Linköping fick utmärkelsen Årets Tarmcancerpris 2016 på patientföreningen Mag- och Tarmförbundets Tarmcancerdag den 10 mars.   Professorn hyllas av patientföreningen för sitt ihärdiga arbete för att äldre patienter med spridd tarmcancer ska få den vård som de behöver – även när »utsikterna är dåliga och tidigare besked från vården varit nedslående«. Maria Albertsson har förklarat att patienter med spridd tarmcancer ofta förbises inom sjukvården, trots att de med rätt behandling kan ges längre liv och bättre livskvalitet än vad som fallet är i dag.  Tarmcancerpriset är instiftat av patientföreningarna Mag- och Tarmförbundet och ILCO Tarm-, uro- och stomiförbundet, och tilldelas personer eller grupper som förbättrat vårdvillkor och tillvaro för personer med tarmcancer. Tarmcancerpriset består av ett diplom och 10 000 kronor i reda pengar.    Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen.(0 kommentar)

Årets kvinna i kvällspressen

Agnes Wold, professor vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet utnämndes till årets kvinna på den internationella kvinnodagen. För utmärkelsen stod kvällstidningen Expressen som motiverade sitt val så här:  »I en medievärld som premierar åsikter och bildsköna brudar, slog hon sig in i toppen och gjorde slarvsylta av myter om städning, amning och klimakteriet. På kort tid har professor Agnes Wold gått från stridbar förebild i den gubbiga universitetsvärlden, till att också bli hela Sveriges kärring mot strömmen.« Enligt jurryn är Agnes Wold även en »upplysningskvinna, rustad med forskning, förnuft och sarkastisk humor« – formuleringsglädjen icke att förglömma.(0 kommentar)

Utbildning och forskning

Bakjoursutbildning för barnläkare kan stärka patientsäkerheten

Som en del av uppdraget att tillhandahålla fortbildning för barnläkarspecialister i Västra Götalandsregionen och för att stärka patientsäkerheten för bakjoursfunktionen har en behovsbaserad 2-årig utbildning för barnbakjourer utvecklats och utvärderats.(0 kommentar)

Originalstudie

Kvalitetsregistrering ett stöd för bättre specialiserad palliativ vård

I en uppföljning av området för Skånes specialiserade palliativa vård förbättrades 2014 nio av tolv av palliativregistrets indikatorer statistiskt signifikant jämfört med 2013.(0 kommentar)

Fallbeskrivning

Sen pankreasinsufficiens efter pankreasresektion – två fall

Två fallbeskrivningar illustrerar att patienter med exokrin pankreasinsufficiens kan söka läkare på grund av olika symtom trots att kardinalsymtomet är fetthaltig diarré: steatorré. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF