Nr 11/2016

Inledare

Läkare – en fin grupp som inte får bestämma

Dagens läkare är en grupp med hög status men lite att säga till om. Denna slutsats, som för en utomstående kan  verka märklig, förs fram av Thomas Brante, professor i sociologi och socialt arbete i Lund. Han har, tillsammans med en forskargrupp, mellan 2010 och 2014 utfört en stor kartläggning och jämförande analys av svenska […](0 kommentar)

Signerat

Samma rättigheter för alla – utan förbehåll

»Lika rättigheter och möjligheter för våra medlemmar, och alla medarbetare inom hälso- och sjukvården, är en viktig fråga för Läkarförbundet.« (0 kommentar)

Nyheter

»Läkare måste få större befogenheter«

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren håller helt med om att den byråkratiska styrningen av hälso- och sjukvården har gått för långt och menar att det nu är dags att ge läkarna större befogenheter och en friare yrkesroll. (4 kommentar)

Läkare yrke med hög trovärdighet – men låg autonomi

Läkaryrket har hög status i samhället och är den profession som är mest fokuserad på det vetenskapliga i arbetet. Men samtidigt är läkarna den yrkesgrupp som upplever näst lägst autonomi av alla: bara lärare har det värre, visar en studie av professionernas arbetsvillkor. (4 kommentar)

Läkare utan gränser tar strid mot Pfizer om pneumokockvaccin

Läkare utan gränser vill hindra att Pfizer får patent på sitt framgångsrika pneumokockvaccin PCV13 i Indien. Organisationen anser att företagets höga prisnivåer hindrar barn från att få skydd mot lunginflammation.(0 kommentar)

Läkare riskerar åtal efter olovlig tvångsvård

En överläkare riskerar åtal efter att en patient hållits frihetsberövad en dryg månad utan beslut om tvångsvård.(0 kommentar)

Läkarchef i NU-sjukvården årets visslare enligt Sjukhusläkarna

»Årets visslare« kirurgen Johan Tjärnström, presenterades som en chef som vågar stå emot ledningen. Och hans agerande hyllades av många under Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte. Journalisten Bosse Lindquist och Läkare utan gränser fick dela på Sjukhusläkarnas »Årets Friska Sjukvårdspris«. (0 kommentar)

Frågan om övertidsersättning väcker fortfarande känslor

Den motion som lockade till längst och ivrigast diskussion under Sjukhusläkarnas fullmäktigemötes första dag bottnar inte i något nytt. Ändå var det uppenbart att frågan om ekonomisk ersättning vid övertid och arbetsgivarens sätt att skriva bort det i anställningskontrakt fortfarande väcker känslor.(0 kommentar)

Knäck i primärvård ger sockrad lön

Mot löfte om nästan dubbel lön vill Landstinget i Kalmar län locka sina läkare att jobba en extra arbetsvecka i primärvården och därmed minska behovet av hyrläkare.(5 kommentar)

Tobaksfria pensionsfonder möjligt

Hur kan man förmå pensionsförvaltare att avstå från tobaksaktier? Den frågan stod i fokus på ett seminarium som arrangerades gemensamt av Lärare mot tobak, tankesmedjan Tobaksfakta och Läkarförbundet på torsdagen.(0 kommentar)

»Fördubbla anslagen till medicinsk forskning«

Nätverket Agenda för hälsa och välstånd kräver i ett manifest inför den kommande forskningspropositionen att anslagen till medicinsk forskning på lång sikt fördubblas till fyra öre per vårdkrona.(0 kommentar)

Sex regioner föreslås

Dagens 21 landsting och regioner ska slås ihop till 6. Det föreslår den statliga Indelningskommittén, som i dag, den 9 mars, för första gången presenterade en karta över hur den vill att de nya regionerna ska se ut.(0 kommentar)

Lancet tar bort svensk författare

En svensk läkare har fått sitt namn borttaget från en artikel i Lancet. Orsaken är det så kallade Macchiarini-ärendet.(12 kommentar)

Ännu en Macchiarini-utredning till Centrala etikprövningsnämnden

Karolinska institutet, KI, vill att Centrala etikprövningsnämnden, CEPN, uttalar sig om den oredlighetsanmälan mot Macchiarini som en belgisk professor gjorde 2014. Macchiarini friades från anklagelserna efter en utredning av KI:s etikråd.(0 kommentar)

Debatt

Meriter och transparens

Gensvaret visar att det finns ett starkt missnöje med rekryteringen till underläkarvikariat före AT, konstaterar Jingcheng Zhao och Mamud Miyan (bilden) som följt upp sin egen debattartikel med en enkät via Facebook. (4 kommentar)

Riksrevisionen och KBT

Det är vår förhoppning att regeringen fortsätter att satsa på ökad tillgänglighet till KBT, skriver Li Wolf och medförfattare apropå debatten om Riksrevisionens granskning av rehabiliteringsgarantin. (1 kommentar)

»Medicinsk barnmisshandel« saknar vetenskaplig grund

Göran Högberg (bilden) tycker att det är oroande att begreppet »medicinsk barnmisshandel« slagit igenom så starkt att det används i svenska domstolar som argument för att omhänderta barn. (2 kommentar)

Vilseledande om virusinfektioner, handhygien och handsprit

Malin Bengnér vänder sig mot »svepande formuleringar och direkta felaktigheter« gällande virusinfektioner och nyttan av handsprit respektive tvätt med tvål och vatten.(8 kommentar)

Krönika

»När han och jag ses igen föreslår jag att vi ska lägga ner behandlingarna och låta cancern vara.«

En patients utsatthet och bristande nätverk kan påverka en cancerbehandling. Det gäller för läkaren att vara följsam i fråga om såväl praxis som patient. Nina Cavalli-Björkman berättar om ett fall. (3 kommentar)

Kultur

Barnläkaren som förnyade poesin förlöste över 3000 kvinnor

Den amerikanske läkaren William Carlos Williams var en flitig, omtyckt och mångkunnig barnmedicinare. Men han var också en produktiv författare och förnyare av poesin, som umgicks med sin tids litterära giganter. (0 kommentar)

Människor & möten

»Arbetet med asylhälsan är utvecklande«

Lars Arvidsson, specialist i allmenmedicin, arbetar kliniskt som resurs och kompetens på Asylhälsan i Dalarna. Enheten har nyligen fått länsövergripande ansvar för att bistå vårdcentralerna i sjukvården för nyanlända. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Andreas Schult

Andreas Schult har tillsammans med Ingalill Friis-­Liby skrivit en översiktsartikel om ascites i veckans tema Den sviktande levern. (0 kommentar)

Reflexion

Vad är det som kostar?

»Sjukvård som både behövs och är bra, kostar den egent­ligen någonting?«(0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Ebolaepidemin – få smittade men många indirekt drabbade

För ebola har stort fokus legat på de smittade. Utöver de smittade är en stor grupp människor, ofta mångdubbelt fler, indirekt drabbade. Vid nya utbrott av ebola eller liknande sjukdomar bör fokus även ligga på att ­minska effekterna hos de indirekt drabbade.(0 kommentar)

Nya Rön

Begränsat stöd för koppling mellan stillasittande och hälsoutfall

En nyligen publicerad metaanalys visar att det finns begränsat vetenskapligt stöd för ett samband mellan stillasittande och hälsoutfall under barn- och ungdomsåren. (0 kommentar)

Digital bildanalys av biomarkörer var bättre än manuell analys

Digital bildanalys av biomarkörer vid bröstcancer ökar reproducerbarheten och förbättrar klassifikationen av molekylära subtyper med bättre överensstämmelse med genexpressionsanalys jämfört med klassisk manuell analys, visar en svensk studie. (0 kommentar)

Tidig HPV-vaccination skyddade bäst

HPV-vaccin skyddar bäst mot höggradiga cellförändringar om det ges tidigt, enligt en svensk studie publicerad i International Journal of Cancer.(1 kommentar)

Kirurgs inlärningskurva påverkar överlevnaden i matstrupscancer

Det behövs 60 operationer av matstrupscancer innan allmänt erfarna kirurger uppnår stabila överlevnadsresultat hos patienterna. Vid färre utförda operationer riskerar bristande erfarenhet påverka den långsiktiga prognosen negativt. Det visar en ny studie publicerad i Journal of Clinical Oncology.(0 kommentar)

Temainledning

Leversjukdom med akut försämring kräver omedelbar handläggning

Handläggning av akut dekompensation vid kronisk leversjukdom är en utmaning för alla läkare inom akutmedicin. Detta tema vill bidra till ökad kunskap om handläggningen av denna patientgrupp.  (0 kommentar)

Meddelanden

Anslag till neurologisk forskning

Ur stiftelsen Palle Ferbs minnesfond utdelas ett belopp om 140 000 kr under 2016.  Enligt stadgarna skall medlen stödja klinisk och kliniskt orienterad forskning inom neurologin med tyngdpunkt på: 1) Myasthenia Gravis; 2) Parkinsons sjukdom; 3) Alzheimers sjukdom.(0 kommentar)

Nytt om namn

Guldkornet till Lena – årets bästa handledare

Lena Bäckström, allmänläkare på Ektorps vårdcentral, vann 2015 års handledarpris Guldkornet, som delas ut av Sveriges Yngre Läkares Förening Stockholm. Utmärkelsen är ett tecken på uppskattning till »en erfaren läkare som under det senaste året (ofta längre, naturligtvis) förgyllt vardagen för våra medlemmar«, enligt Sylf Stockholms formulering. Priset, i form av bl a diplom och blommor, överlämnades till den glada vinnaren av Joanna Strömberg Johnson, Sylf Stockholms ordförande. Prisutdelningen ägde rum under Stockholms läkarförenings årsmöte på Villagatan den 17 mars.(0 kommentar)

Tre vinnare av handledarpris

2015-års handledarpris vid Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) i Göteborg har tilldelas tre glada vinnare inom följande verksamhetsområden: Michael Ioannou, Psykiatri, SU/Östra, Madeléne Sandqvist, Internmedicin, SU/Sahlgrenska, Camilla Ringström, Akutmedicin, SU/Östra. Motiveringen till priset lyder: »Med stort engagemang, god pedagogik och gediget kunnande har dessa handledare handlett AT-läkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset på ett mycket uppskattat sätt.« Priset består av äran, diplom, blommor och biobiljett. Utmärkelsen delades ut i början på mars under uppmärksammade former inför handledarnas kollegor.(2 kommentar)

Belönade vid AT-spexet

Vid det traditionella AT-spexet i Västervik belönades 2015 års bästa handledare, Annika Huhtasaari, specialistläkare på Medicinkliniken. Motiveringen till priset var "Med stor entusiasm och engagemang har hon med sitt norrländska övertygande lugn tagit handledarskapet på blodigaste allvar". Under kvällen delade Kirurgkliniken ut priset ”Uggleungen” till den AT-läkare som utmärkt sig särskilt under sin tjänstgöring på kliniken. Priset gick till Marika Sullivan.  (0 kommentar)

Lars prisad av studenterna för sin smittande entusiasm

Lars Bläckberg, lektor vid Institutionen för medicinsk biovetenskap i Umeå får medicinska fakultetens pedagogiska pris 2016. Han är en av de mest kända och uppskattade lärarna, och får studenternas pedagogiska pris för sin smittande entusiasm för de ämnen han lär ut, och för förmågan att inspirera studenterna till självständigt arbete. Lars ansvarar för en stor del av undervisningen på läkarprogrammets första två terminer i kurserna som handlar om cellens struktur och funktion samt organsystemens struktur och funktion, och undervisar även inom områden som digestion och resorption av födoämnen, benbildning med mera. (1 kommentar)

Professur i pris för forskning på stamceller

Cancerforskaren Sten Eirik Waelgaard Jacobsen, professor vid Karolinska institutet i Stockholm, får Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2015. Utmärkelsen delas ut av Kungl. Vetenskapsakademin för Jacobsens »...banbrytande studier av blodcellers normala utmognad och canceromvandling«. Professuren, finansierad av Torsten Söderbergs Stiftelse, ska främja internationellt ledande forskning inom medicin på heltid i fem år vid en svensk medicinsk fakultet. Anslaget uppgår till sammanlagt 10 miljoner kronor.(0 kommentar)

Översikt

Infektioner vanliga vid akut och kronisk leversjukdom

Infektioner hos patienter med cirros är vanligt, ökar kraftigt risken för försämrad leverfunktion och är associerat med hög mortalitet. Förståelse för att cirros är ett immunbristliknande tillstånd, minimering av riskfaktorer, korrekt diagnostik och tidig behandling är viktigt för att förbättra prognosen. (0 kommentar)

Blödning och trombos – akuta komplikationer vid levercirros

Tidigare antogs patienter med leversjukdom och påverkade koagulationsprov inklusive trombocytopeni ha en naturlig blödningsbenägenhet och därmed minskad trombosrisk. Men detta har visat sig vara fel. Utöver en ökad blödningsrisk har dessa patienter även en paradoxal benägenhet till venösa tromboser.  (0 kommentar)

Ascites orsakas oftast av bakomliggande levercirros

Ascites är i de flesta fall orsakad av bakomliggande levercirros. Anamnes, klinisk undersökning och analys av ascitesvätska säkerställer etiologin i de flesta fall. Måttlig saltrestriktion och behandling med diuretika är hörnpelare i behandlingen.(0 kommentar)

Hepatisk encefalopati – det akuta omhändertagandet

Hepatisk encefalopati är bara en av många orsaker till neuropsykiatriska symtom vid leversjukdom. En strukturerad beskrivning av tillståndet är viktig. Bedömningen innefattar aktiv differentialdiagnostik och att leta efter utlösande orsaker. (0 kommentar)

Akut-på-kronisk leversvikt är en egen klinisk entitet

Akut-på-kronisk leversvikt kan ses hos 30 procent av de patienter med kronisk leversjukdom som insjuknar i akut dekompensation (dvs ascites, gastrointestinal blödning, hepatisk encefalopati eller bakteriell infektion). Akut-på-kronisk leversvikt innebär akut dekompensation av cirrosen i kombination med organsvikt. (0 kommentar)

Akut njursvikt är en vanlig komplikation vid levercirros

Akut försämring av njurfunktionen är vanlig hos patienter med levercirros. Även en mindre försämring av njurfunktionen har betydelse för överlevnad.  (0 kommentar)

Patientsäkerhet

Barn bands fast – läkare kritiseras

En närstående fann den lille pojken med händerna fastbundna vid sjukhussängen. IVO anser att åtgärden bröt mot grundlagen och kritiserar den ansvarige läkaren(7 kommentar)

Kritik för sen upptäckt av hjärtfel

Mer än två månader efter de första symtomen ställdes diagnosen på en nyfödd flicka med hjärtfel. Händelsen har nu lett till kritik från Inspektionen för vård och omsorg. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF