Nr 11/2019

Inledare

Medicinskt stöd i rättsarbetet bra för oskyldig

– Ett typexempel är att någons pappa eller mamma dör på ett sjukhus och det är lite oklart initialt vad som hänt. Beror det på bister i vården eller på något annat? Många av de här ärendena skrivs av efter att obduktionsprotokollen kommit och visat att det var en fullt naturlig död, säger vårdåklagare Jonas Peterson. (0 kommentar)

Signerat

Patientinflytande förutsätter valmöjligheter

»En väg är att uppmuntra sjukhusläkare till tjänstgöring på båda ställen, men det kräver goda incitament och att regler för bisysslor, konkurrensklausuler och negativa pensionseffekter ses över.« (0 kommentar)

Nyheter

Få vårdärenden som leder till åtal

För sex år sedan fick Sverige särskilda vårdåklagare. Antalet vårdärenden som leder till åtal är lågt. Kammaråklagare Jonas Peterson, som är en av landets vårdåklagare, menar att en förklaring är att anmälningarna om fel i vården ofta bottnar i missförstånd och bristande kommunikation mellan läkare och patienter. (0 kommentar)

NT-rådet: Vänta med CAR-T-cellsterapi

NT-rådet rekommenderar regionerna att avvakta med användning av så kallad CAR-T-cellsterapi – en form av immunterapi – vid blodcancer.  (0 kommentar)

SLF skeptiskt till förslag om specialistsjuksköterskor

Läkarförbundet säger nej till en ny påbyggnadsutbildning för sjuksköterskor och tycker att andra förslag om specialistsjuksköterskors utbildning även borde gälla andra legitimerade vårdyrken. (0 kommentar)

Facket: Backa bandet

Sahlgrenska universitetssjukhusets erbjudande till läkarstudenter att arbeta som sjuksköterskor i sommar har väckt många reaktioner. Nu kommer facket att möta sjukhusledningen i en förhandling. (0 kommentar)

1177-läckan: Datainspektionen granskar Inera

Datainspektionen fortsätter sin granskning kring 1177-läckan. Nu meddelar myndigheten att man inleder en tillsyn av det regiongemensamma bolaget Inera. (0 kommentar)

Transparenta prislistor ska kapa svettmiljoner

Nu ökar hoppet om att kunna bromsa regionernas höga kostnader för svettbehandling utomlands. Sveriges Kommuner och landsting, SKL, har nämligen tagit fram transparenta prislistor över den vård som finns här hemma. (0 kommentar)

Debatt

Läkarprofessionen säger nej till färre och bredare specialiteter

Läkarprofessionen tror inte att en mer generalistbaserad specialistsjukvård och specialistutbildning med färre och bredare specialiteter är lösningen på de äldre, multisjuka patienternas ökande sjukvårdsbehov, skriver företrädare för Hjärtförbundet. (1 kommentar)

Apropå! Tillförlitlig evidens, informerade beslut och bättre hälsa

Vi måste utnyttja värdet av systematiska översikter för förbättrad hälsovård, upplysning till vårdsökande och ny forskning, skriver Arne Ohlsson som hoppas att Cochrane i Sverige och internationellt går mot en ljusnande framtid.  (2 kommentar)

Krönika

»När vi är färdiga med patienten vänder vi oss till mannen bredvid, även han knivhuggen.«

Patient med sjutton knivhugg i kroppen väntar på vidare transport till akutmottagningen på det stora sjukhuset en bit bort. Nästa patient har fått ett knivstick rakt i hjärtat och är aktuell för livräddande insats. Jakob Ratz Endler berättar i sin krönika om ett pass på jobbet en sommarnatt på ett mindre sjukhus i Kapstaden, Sydafrika. (0 kommentar)

Kultur

Teckningar – i stället för gnäll

Frustration med rådande omständigheter i sjukvården kan uttryckas på flera sätt av de vårdanställda. Gnälla är ett sätt – teckna ett annat. Allmänläkaren och blivande dermatologen Ylva Lundquist valde det senare. Läkartidningen publicerar här ett axplock ur hennes vardagsglimtar. (2 kommentar)

Människor & möten

»Jag vill verka för att hygienläkare samarbetar med andra specialiteter«

Anders Johansson, docent i infektionssjukdomar och överläkare, är vald till årets Lennanderföreläsare på Svenska läkaresällskapet. Han varnar för den höga dödligheten i vårdrelaterade infektioner i svensk sjukvård.   (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Carl Christofer Juhlin

Carl Christofer Juhlin, Karolinska universitetssjukhuset, är en av författarna till en artikel om ökningen av endokrina tumörer. (0 kommentar)

Reflexion

1177:s datalagring bör mana till eftertanke

»Människor är inte ettor och nollor som kan lagras på en öppen server i Thailand.«   (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Risk för godtycklig bedömning av ST-läkares kompetens

Vi har noterat stora skillnader i bedömningen av ST-läkares uppnådda specialistkompetens i internmedicin både inom och mellan sjukhus. Det finns risker för ojämlik och orättvis bedömning av uppnådd specialistkompetens. (1 kommentar)

Nya Rön

Zoledronsyra minskade risk för fraktur hos kvinnor med osteopeni

En studie från Nya Zeeland visar att risken för fragilitetsfraktur var signifikant lägre hos kvinnor med osteopeni med zoledronsyrabehandling och att få behöver behandlas för att förhindra en fraktur. (0 kommentar)

Akvaporin-4-mikropartiklar kan identifiera neuromyelitis optica

Att påvisa förekomst av AQP-4-mikropartiklar i cerebrospinalvätska kan underlätta tidig diagnostik och bedömning av behandling av neuromyelitis optica-spektrumtillstånd, enligt en fallbeskrivning i Journal of Medical Case Reports. (0 kommentar)

Relativa betydelsen av riskfaktorer vid typ 1-diabetes undersökt

Riskfaktorerna HbA1c, albuminuri, diabetesduration, systoliskt blodtryck och LDL-kolesterol hade störst relativ betydelse för individer med typ 1-diabetes, enligt en studie i Circulation. (2 kommentar)

Meddelanden

Resebidrag till läkare under utbildning

Resebidrag till läkare under utbildning (ej uppnådd specialistkompetens) i form av bidrag för resor till kongresser, symposier och liknande utanför Sverige.(0 kommentar)

Nytt om namn

Bästa allmänläkarna i Örebro 2019

Lennart Svärd och Kim Stenbäcker, båda allmänläkare i Örebro län, delade priset för »Bästa allmänmedicinska insats« utdelat av SFAM Örebro-Värmland, Lokalavdelning av Svensk förening för allmänmedicin. Kim Stenbäcker fick dessutom priset »Kunskapens ljus« för sina uppskattade insatser som handledare och inspiratör.  (0 kommentar)

Två prisade allmänmedicinare i Värmland

Håkan Fermhede och Per Lötvall, båda allmänläkare i Värmland, belönades för toppinsatser inom sin specialitet av SFAM Örebro-Värmland, Lokalavdelning av Svensk förening för allmänmedicin. (0 kommentar)

Originalstudie

Incidensökning av endokrina tumörer

I material från Karolinska universitetssjukhuset ses ett kraftigt ökat antal diagnostiserade tumörer i sköldkörtel, bisköldkörtel och binjure mellan 1992 och 2017. (2 kommentar)

Medicinens ABC

Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom är en allvarlig sjukdom med betydande konsekvenser och risker för patienten, men sjukdomen är oftast behandlingsbar. Förebyggande farmakologisk behandling är A och O för att funktion ska kunna bibehållas.  (3 kommentar)

Utgåvan som PDF