Nr 12 2015

Signerat

Många sköra patienter kvar på sjukhus i onödan

»En god vård och omsorg för personer med sammansatta behov kräver att landsting och kommuner tar ett gemensamt ansvar …«   (0 kommentar)

Nyheter

Hon ska leda SKL de närmaste fyra åren

Sveriges Kommuner och landstings kongress valde i dag Lena Micko (S), Linköpings kommun, till ordförande för mandatperioden 2015–2019.(0 kommentar)

»Om inte jag vågar prata – vem ska då göra det?«

Ett av sjukvårdsminister Gabriel Wikströms politiska mål är att bryta tystnaden kring psykisk ohälsa. Själv berättar han öppet att han har genomgått en utmattningsdepression. »Om inte jag vågar prata om det – vem ska då göra det?«, säger han. (0 kommentar)

Sylf ska kartlägga psykisk ohälsa

Emma Spak fortsätter som ordförande för Sveriges yngre läkares förening, Sylf, i ytterligare två år. Jonas Ålebring blev vald till förste vice ordförande och Pär Höglund till andre vice ordförande.(0 kommentar)

Lexbases läkartjänst lanserad

Den kontroversiella sajten Lexbase lanserade på måndagen den tjänst som gör det möjligt att få uppgifter om enskilda läkares disciplinpåföljder.(1 kommentar)

Narkosläkaren måste få en ursäkt av Karolinska

Sjukhusläkarna ska verka för att narkosläkaren i Astrid Lindgren-fallet får en offentlig ursäkt från arbetsgivaren och erbjuds att få tillbaka sin tjänst. Det beslutade Sjukhusläkarnas fullmäktige den 19–20 mars.(5 kommentar)

Läkare varslad efter Hitlerhälsning

Den läkare som ska ha gjort Hitlerhälsning inför en svårt sjuk patient och personal på Nyköpings lasarett har varslats om avskedande av Landstinget Sörmland. (4 kommentar)

KI:s uppförandekod vållar debatt

Nu inför Karolinska institutet en uppförandekod. Följs den inte kan det påverka lönen eller leda till uppsägning. Syftet är att få bukt med mobbning och trakasserier. Men reglerna välkomnas inte av alla.(0 kommentar)

Få agerar mot diskriminering

Nära en tredjedel av underläkarna har upplevt sig diskriminerade. Men få gör något åt det – i många fall beror det på rädsla att bli stämplad som ett offer eller bli av med jobbet.(0 kommentar)

Sylfs rapport blev en väckarklocka i Jämtland/Härjedalen

Sylf:s diskrimineringsrapport blev en alarmklocka för Region Jämtland Härjedalen, som valde att göra en fördjupad enkätundersökning bland sina AT- och ST-läkare. Nu ska regionen ta fram en handlingsplan mot diskriminering. (0 kommentar)

Debatt

Negativ trend kan vändas i Storstadssatsningens områden

Resultaten i en färsk rapport om Storstadssatsningen i Stockholms län bör enligt författarna leda till allokering av hälso- och sjukvårdsresurser till Storstadssatsningens områden.  (0 kommentar)

Höjd lön till allmänläkare, där det behövs

Att höja lönerna där det behövs så pass mycket att läkare blir intresserade av tjänsterna är logiskt, Skriver Lena Ekelius, apropå bristen på allmänläkare. (8 kommentar)

Plånboken bör inte få avgöra tillgång till nya effektiva läkemedel

Cancersjukvården står inför allt svårare etiska problem. Ett sådant är vilka patienter som ska få tillgång till nya kostsamma läkemedel med bevisad medicinsk effekt. Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik resonerar kring etiska dilemman. (1 kommentar)

EDS, en »modediagnos« som förtjänar uppmärksamhet

EDS/HMS får gärna vara en modediagnos i bemärkelsen att den äntligen fått den uppmärksamhet den förtjänar, skriver Eric Ronge. (0 kommentar)

Sätt en »broms« på diagnoserna inom psykiatrin

Psykiatrisk diagnossättning är svårt och vi bör vara ödmjuka inför uppgiften, skriver Hans Olsson, som vill se en »broms« på diagnoser. (20 kommentar)

Kultur

Vem är jag? Dagens svenska läkare på jakt efter en identitet

Många genom åren har försökt sätta ord på läkarens identitet. Välgörare, gentleman, tekniker, vetenskapsman. Kan man komma på fler epitet som känns särskilt träffande på dagens svenska läkare? (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Fortbildning – fortsättning följer

»Diskussionen bör handla om fortbildningens innehåll snarare än antalet timmar och dagar som den tillägnas.«   (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Ny svensk standard ger värden för blodtryck hos barn

Högt blodtryck i barnaåren föregår hypertoni i vuxenlivet. Nu finns en svensk standard för blodtryck hos flickor och pojkar i åldrarna 6–16 år som kan användas för screening eller i riktade pediatriska uppföljningsprogram.(0 kommentar)

Nya Rön

Folsyra minskade risk för stroke

Hos personer med högt blodtryck kan folsyra i tillägg till blodtryckssänkande medicin stärka skyddet mot stroke, enligt en stor studie från Kina som publiceras i JAMA.(0 kommentar)

Bristande kunskaper om miljöfaktorer bakom MS

Ny forskning behövs för att få klarhet i vilka miljöfaktorer som kan orsaka MS, enligt forskare som gått igenom metaanalyser på området. Rökning, infektiös mononukleos och en markör för Epstein–Barr-viruset var dock de faktorer där evidensen var starkast för att de faktiskt påverkar risken för MS. (0 kommentar)

Gener ökade känslighet för både positiv och negativ miljö

Tidigare forskning har identifierat ett antal riskgener som i kombination med svåra uppväxtförhållanden ökar risken för till exempel kriminellt beteende. Men det kan vara så att dessa gener snarare är känslighetsgener som innebär att bäraren blir mer påverkad av både positiva och negativa influenser i miljön.(0 kommentar)

Ta bort fler lymfkörtlar ökade inte överlevnad vid matstrupscancer

Rådande kliniska riktlinjer uppmuntrar till att ta bort många lymfkörtlar i samband med esofagektomi vid matstrupscancer. En svensk studie fann dock att fler avlägsnade lymfkörtlar inte minskade vare sig 90-dagars- eller 5-årsdödligheten. (0 kommentar)

Många allvarliga brott mot regler när läkemedel marknadsförs

2004–2012 dömdes läkemedelsbolag i 536 fall för regelbrott av industrins eget granskningssystem för läkemedelsinformation. Det visar en nyligen publicerad analys av marknadsföring av läkemedel i Sverige och Storbritannien. 20 procent av alla fall bedömdes som allvarliga, exempelvis på grund av marknadsföring off-label, till allmänheten eller med risk för patientsäkerheten. (0 kommentar)

Nytt om namn

Erik Kullman årets handledare i Södermanland

Erik Kullman ST-läkare vid kirurgkliniken, Nyköpings lasarett, belönas med Sylf Södermanlands handledarpris för att han är en strålande pedagog och utomordentlig medarbetare.(0 kommentar)

Utmärkelser till svensk strokeprofil

Bo Norrving, professor i neurologi vid Lunds universitet, har utsetts till C Miller Fisher visiting professor för 2015 vid Harvard University, Massachusetts General Hospital, Boston.(0 kommentar)

Översikt

Betalaktamantibiotika och frågan om dosregim vid svår infektion

Infusion av betalaktamantibiotika under flera timmar eller kontinuerlig infusion kan teoretiskt öka tiden över MIC jämfört med dagens standardadministration av bolusdoser. Enligt en litteraturgenomgång saknas evidens för säker skillnad i klinisk effekt mellan kontinuerlig infusion, förlängd infusion eller standardbolusdos av betalaktamantibiotika. (0 kommentar)

NMDAR-encefalit misstolkas ofta som psykisk sjukdom

De initiala symtomen vid NMDAR-encefalit är neuropsykiatriska och kan misstolkas som någon ren psykiatrisk sjukdom. Kännedom om tillståndet, som kan vara livshotande, och korrekt diagnostik är nödvändigt för att orsaksinriktad behandling ska kunna initieras. (0 kommentar)

Originalstudie

Perkutan koronarintervention kan göras polikliniskt

Poliklinisk perkutan koronarintervention tycks vara en patientsäker metod, förutsatt att ingreppet var okomplicerat och icke-omfattande, punktionen gjordes i radialisartären och punktionsstället var utan blödning efter 6 timmar samt att patienten mådde bra, enligt en studie vid kardiologkliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF