Nr 1–2 2016

Inledare

Svår erfarenhet gjorde läkare till bättre chef

I denna utgåva fortsätter vi vår genomgång av hur det står till med svenska läkares hälsa.(0 kommentar)

Signerat

Stärkt life science ger möjlighet för läkarkåren

Grundläggande forskning måste få tillräckligt utrymme och fler läkare måste delta. (0 kommentar)

Nyheter

»Förvånansvärt positiva remissvar«

Rapporten »En värdefull vård«, skriven av en arbetsgrupp inom Läkaresällskapet, föreslår stora förändringar inom svensk sjukvård. Remissvaren är förvånansvärt positiva, säger arbetsgruppens ordförande Karl Sallin. Men i SFAM, Svensk förening för allmänmedicin, blev det strid om hur remissvaret skulle formuleras.(0 kommentar)

»Det finns något lite ’fint’ i att vara den som orkar bita ihop«

Ett utmattningstillstånd kommer sällan som en total överraskning – signalerna finns ofta där. Men alla lyssnar inte på dem, säger Kerstin Jeding, psykolog på Stressmottagningen i Stockholm. (1 kommentar)

I Kollegialt nätverk stöder läkare andra läkare

Sedan 1998 kan läkare som upplever svårigheter i arbetet eller privatlivet vända sig till andra läkare i Läkarförbundets kollegiala nätverk. Nätverket bildades i en tid när det precis som nu fanns tecken på att läkares ohälsa ökade. (1 kommentar)

I dag känner hon sina gränser

Pia Malmquist, sektionschef för barnakuten på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm, drabbades för 11 år sedan av utmattningssyndrom. Det var en resa till helvetet, säger hon, men det gjorde henne också till en bättre chef. (3 kommentar)

Ny föreskrift riktar in sig på den psykosociala arbetsmiljön

Den 31 mars i år träder en ny föreskrift från Arbetsmiljöverket i kraft, »Organisatorisk och social arbetsmiljö«. (2 kommentar)

Hjärndöd efter fas I-studie avliden

Den person som den 15 januari förklarades hjärndöd efter att ha deltagit i en fas I-studie i Frankrike avled på söndagen. Det meddelade universitetssjukhuset i Rennes, enligt tidningen Le monde i går söndag.(8 kommentar)

Lärosäten bekräftar felaktigheter i Macchiarinis CV

Två lärosäten bekräftar för Läkartidningen att uppgifter i den tidigare oredlighetsanklagade kirurgen Paolo Macchiarinis CV inte stämmer.(7 kommentar)

Läkarförbundet: Förslagen kräver beslutsamhet, vilja och nya pengar

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren är positiv till förslaget på ett utökat uppdrag för primärvården, men säger att det måste gå hand i hand med en rejäl resursförstärkning. (2 kommentar)

Stiernstedt: Sverige måste ställa om mot mer primärvård

Vårdens resurser måste styras över mot primärvården om Sverige ska klara framtidens utmaningar. Det anser regeringens nationelle samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården Göran Stiernstedt.(8 kommentar)

Stark kritik från sakkunnig i Macchiarini-utredningen

Den externe granskaren i Macchiarini-fallet riktar stark kritik mot Karolinska institutets rektor för det sätt som oredlighetsärendet sköttes på. Uppgifter som Paolo Macchiarini framförde blev inte granskade på samma oberoende sätt som andra uppgifter, enligt honom.(0 kommentar)

Barnporrbrott var inte tillräckligt allvarligt för att stänga av student

Karolinska institutet ville stänga av en läkarstudent som dömts för barnpornografibrott, men enligt Högskolans avskiljandenämnd var brottsligheten inte tillräckligt allvarlig.(3 kommentar)

Läkare åtalas för människorov

En läkare åtalas misstänkt för människorov och grov våldtäkt. Enligt åtalet ska mannen ha drogat kvinnan, våldtagit henne och hållit henne inspärrad i en bunker under nästan en vecka.(2 kommentar)

Gästprofessorn nekar till att ha förfalskat CV

Den fuskanklagade gästprofessorn vid Karolinska institutet, Paolo Macchiarini, säger till Läkartidningen att uppgifterna i den amerikanska tidskriften Vanity Fair om att han ska ha förfalskat sitt CV är »fullständigt falska«. Uppgifterna utreds just nu av Karolinska institutet.(8 kommentar)

Debatt

Perkutan aortaklaffimplantation kräver tillgång till toraxkirurgi

Perkutan aortaklaffimplantation bör för närvarande inte införas vid sjukhus som saknar toraxkirurgisk klinik, anser Svenska hjärtförbundet.(0 kommentar)

Viktigt att Sverige tillåter nya behandlingar på vitalindikation

Det är viktigt att vi i Sverige tillåter ny behandling på vitalindikation, skriver Olle Ringdén. (0 kommentar)

Apropå! En rättfärdig valfrihet?

Allt fler patienter ber att få träffa »en svensk doktor«. Hur långt ska patientens personliga val få styra, undrar Maria Lindström. (4 kommentar)

Fortsätt utveckla dagkirurgin

Allt fler dagkirurgiska åtgärder innebär en effektivisering av sjukvården, konstaterar Anne Tiainen och Birgitta Lindelius. (3 kommentar)

Krönika

»Jag vet fortfarande inte hur man bäst hanterar sin egen sjuklighet när man är van att hjälpa andra«

Hur hanterar man sin egen sjuklighet när man är van att hjälpa andra? Ulrika Nettelblad ställer frågan i sin krönika. (7 kommentar)

Kultur

Filantropen gav gratis vård åt skrofulösa barn

Den skrofulösa formen av tuberkulos drabbade ofta barn i början av förra seklet. Läkaren och filantropen Johan Severin Almer (född Anderson 1861–1927) satsade egna medel för att hjälpa dessa ofta medellösa patienter. Hans hjälpverksamhet pågick i många år och växte till ett ansett sanatorioum i Apelviken utanför Varberg. (0 kommentar)

Människor & möten

»Mina föräldrar kom också hit som nyanlända en gång i tiden«

I höstas startade läkarstudenten Susanna Charboti projektet Vård på centralen som nu engagerar hundratals volontärer. De möter flyktingar på Stockholms central, delar ut receptfria mediciner och bjuder på elementär sjukvård.(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Susanna M Wallerstedt

Susanna M Wallerstedt har i artikeln »Många patienter med suboptimal läkemedelsbehandling missas« undersökt i vilken utsträckning kvalitetsindikatorer för läkemedel verkligen mäter kvalitet. (0 kommentar)

4 frågor till Karin Nordholme

Karin Nordholme har skrivit artikeln »Tiaminbrist orsakade laktacidos hos patient med malnutrition« tillsammans med Haval Othman och Maria Cronhjort. I fallbeskrivningen berättas om en patient som efter elektiv operation fick laktatstegring. (1 kommentar)

Reflexion

Kejsaren är halvnaken

»Många patienter har ingen egen vinning av behandlingar som är effektiva på gruppnivå.«   (2 kommentar)

Medicinsk kommentar

Transfundera i tid vid trauma

Kritisk blödning ska ersättas med erytrocyter, plasma och trombocyter, vilka bör balanseras i ett förhållande som närmar sig 1:1:1 för att efterlikna helblod. Tillägg av fibrinogenkoncentrat krävs för att återställa adekvata plasmakoncentrationer. Denna kombinationsbehandling bör startas så tidigt som möjligt. (0 kommentar)

Nya Rön

Viktökning mellan graviditeter ökade risken för dödföddhet

Moderns viktförändring mellan graviditeterna påverkade risken för dödföddhet och spädbarnsdöd, visar en studie publicerad i Lancet. (0 kommentar)

Kvinnor i tidig menopaus underbehandlas med östrogen

Östrogenbehandling upp till normal menopausålder är fördelaktig, och bevis för negativa effekter saknas i denna unga patientgrupp, enligt ett avhandlingsreferat. (6 kommentar)

Originalstudie

Många patienter med suboptimal läkemedelsbehandling missas

En originalstudie där man studerat 200 patienter med höftfraktur visar att läkemedelsspecifika kvalitetsindikatorer har god specificitet och högt positivt prediktivt värde. Däremot kunde man bara hitta ungefär hälften av patienterna med suboptimal läkemedelsbehandling. (0 kommentar)

Medicinens ABC

Massiv blödning vid trauma

Stora traumatiska blödningar är ett relativt sällsynt tillstånd på de flesta akutmottagningar i Sverige. Dock måste alla sjukhus som tar emot patienter med trauma vara beredda på att kunna göra snabba och korrekta insatser för att öka chanserna till överlevnad.  (1 kommentar)

Nytt om namn

Mira vald till årets AT-läkare

Mira Rehal blev utsedd till årets AT-läkare 2015 på Södersjukhuset i Stockholm av föreningen Opuscula Medica. Föreningen vill uppmärksamma yngre läkares bidrag till Södersjukhusets verksamhet och utveckling. Mira har goda medicinska kunskaper, fattar kloka beslut och ställer rätt frågor sam engagerar sig för patienterna och ser till deras bästa, enligt prisnämndens motivering.  Priset är på 5 000 kr och inkluderar diplom och blommor.(1 kommentar)

Årets AT-handledare på SÖS

AT-läkarna på Södersjukhuset, Stockholm har utsett Årets AT-handledare 2015. Priset har tilldelats: Åsa Landerholm, överläkare på neurologen: »För en kunnig, engagerad och personlig handledning baserad på AT-läkarens egen förmåga och kunskap.« och Lina Sjödin, specialist i ortopedi, AT-ansvarig på ortopeden: »En bra och duktig kliniker med stort undervisningsintresse och engagemang. Pedagogisk och ger feedback, ett bra stöd på avdelningen. Försöker göra varje AT-läkares placering så givande och bra som möjlig genom att aktivt förändra placeringen utifrån vår feedback.« Prisutdelningen ägde rum 22 december i samband med den årligen återkommande julkonserten i SÖS huvudentré.(0 kommentar)

Hon fick Alzheimerfondens pris

Professor Miia Kivipelto, Karolinska institutet, tilldelas Alzheimerfondens stora forskningspris på 2,5 miljoner kronor. Hon får priset för sina banbrytande insatser om riskfaktorer och preventiva åtgärder mot demens. Miia Kivipelto har fått stor uppmärksamhet för sina forskningsresultat. Bland annat uppmärksammades hennes FINGER-studie (Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability) i Lancet i mars 2015.(0 kommentar)

AT-krycka till bästa handledaren

Jessica Erichsen,  specialist i ortopedi och AT-studierektor på kir/ortkliniken på Kungälvs sjukhus, har tilldelats priset AT-kryckan. Hon får priset från sjukhusets AT-läkare för sitt »…engagemang på kirurgkliniken och arbetet med att göra detta till en kalasbra placering för oss AT-läkare«. AT-kryckan, ett årligt pedagogiskt pris som delas ut sedan 2003, går till den läkare som under det gångna året utmärkt sig genom att på ett värdefullt sätt stötta och handleda AT-läkare i den kliniska vardagen på Kungälvs sjukhus. Priset består av en unik guldkrycka, utformad speciellt av en smyckeskonstnär, att bära på rockslaget eller ha stående på skrivbordet.(0 kommentar)

Filippa Nyberg på nytt chefsjobb

Filippa Nyberg slutar som vd på Svenska Läkaresällskapet i slutet av mars och blir chef för Regionalt cancercentrum i sjukvårdsregionen Uppsala Örebro. Under de tre år som Filippa Nybergs varit i Läkaresällskapet har arbetet i organisationen professionaliserats, Läkaresällskapet lanserats i Almedalen, och Medicinska riksstämman har förnyats liksom medlemstidningen SLS Aktuellt. Den långsiktiga omvårdnaden av det kulturhistoriskt värdefulla huset på Klara Östra Kyrkogata har säkrats bl a genom en pågående varsam renovering, heter det i ett pressmeddelande. (0 kommentar)

Miljonpris till Alzheimer-pionjär

Professor Kaj Blennow, Sektionen för psykiatri och neurokirurgi vid Göteborgs universitet/Sahlgrenska akademin, får Söderbergska priset i medicin 2016, för sin forskning om Alzheimers sjukdom. Prissumman är på en miljon kronor. Priset delas ut vid ett seminarium på Svenska Läkaresällskapet, Stockholm, den 7 april 2016.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF