Nr 1–2/2018

Inledare

Premiär för lag som är viktig för sjukvården

– Sjukhus är ingen bra plats för den här patientkategorin. Målet är att minimera sjukhusvistelsens längd. Dessutom innebär det en bättre hushållning av resurser och kan bidra till att lätta på trycket på sjukhusen, säger Göran Stiernstedt, flerfaldig statlig utredare som tagit fram den nya lagen. (0 kommentar)

Signerat

Nya examensmål för läkare på väg att införas

»Att de ska vara hållbara över tid är en utmaning.« (0 kommentar)

Nyheter

Ny lag ska tvinga fram bättre samverkan

Vid årsskiftet ersattes betalningsansvarslagen av en ny lag signerad läkaren och utredaren Göran Stiernstedt. Målet är en mer proaktiv och sammanhållen vård för de utskrivningsklara patienterna. Men hur redo är egentligen landstingen och kommunerna? (1 kommentar)

»Vi har inte sällan 30–40 patienter som bedöms som utskrivningsklara«

Jakt på vårdplatser, strukna operationer och hotad patientsäkerhet. På Sunderby sjukhus har läkare gång på gång larmat om kaoset när utskrivningsklara patienter ligger kvar. Här finns förhoppningar på den nya lagen. Men också farhågor om att det kommer att ta tid innan den ger effekt.­ (0 kommentar)

Ovaccinerade kan nekas jobb i sjukvården

Arbetsgivare kan både omplacera och skicka hem personal som inte har fullgott skydd mot smittsamma sjukdomar som exempelvis mässling. Ytterst kan personer även nekas jobb, enligt SKL.  (4 kommentar)

Mod, arbetsglädje och reformer på önskelistan inför vårdåret 2018

Ett modigare ledarskap, en mera rättvis tillgång till vård och att hälso- och sjukvårdsfrågorna får ta stor plats i debatten inför valet. Läkartidningen har bett ett antal vårdprofiler om deras önskelistor för 2018 – här är deras svar! (0 kommentar)

Kry: Vi förskriver inte för mycket antibiotika

Kry skriver inte ut ovanligt mycket antibiotika utan ligger tvärtom bra till i jämförelse med landstingsdriven sjukvård. Det menar företaget som nu delar med sig av siffror till Läkartidningen. Men jämförelsen mellan en digital vårdgivare och ett landsting haltar, menar Strama Stockholm. (3 kommentar)

60 procent fler kompletteringar av läkarintyg jämfört med 2011

Antalet utfärdade läkarintyg har ökat markant sedan 2011 och därmed också mängden kompletteringar som begärts in av Försäkringskassan. Däremot har andelen läkarintyg där en komplettering begärs inte ökat nämnvärt, visar en kartläggning.(3 kommentar)

L: Inför obligatorisk fortbildning för legitimerad vårdpersonal

Liberalerna vill att läkare och sjuksköterskor ska tvingas genomgå regelbunden fortbildning. Om arbetsgivaren inte ser till att så sker ska Socialstyrelsen kunna dra in legitimationen, skriver Svenska Dagbladet.(14 kommentar)

Debatt

Diagnosspecifika översikter är viktiga vertyg för cancervården

Under förutsättning att patientöversikter införs brett kommer de att bli viktiga verktyg för uppföljning av den svenska cancerstrategin, i synnerhet målet om en jämlik vård, skriver Pär Stattin och Ingela Franck Lissbrandt. (0 kommentar)

Begreppsförvirring kring övervikt sätter patienter i kläm

Övervikt bör delas in i två typer: Typ A, ännu inte hormonellt etablerad övervikt, och typ B, hormonellt etablerad övervikt. Begreppet fetma saknar biologisk betydelse och bör därför slopas. Det skriver Carl-Magnus Broden och medförfattare. (12 kommentar)

Apropå! Högerhänthet och torax asymmetri

Varför är 9 av 10 högerhänta? Det är en av vetenskapens gåtor. Men handen på hjärtat – kanske har du svaret just där? Kan torax asymmetri ha gett högerhänta en evolutionär fördel? (4 kommentar)

Krönika

»Jag har hållit ett stort antal ledsna människors händer.«

Transportsträckorna till och från jobbet avverkas i sällskap med alla människor man bär med sig i huvudet. Alla patienter man har mött som doktor, alla berättelser man lyssnat på, öden man bevittnat. Ibland känns det till brädden fyllt – som att man inte får plats med mer, skriver Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (6 kommentar)

Kultur

»Men du får inte titta i hans journal …«

Pappan, cancerpatienten, är inlagd på en vårdavdelning. Sonen, specialistläkare, läser hans journal i datorn. Empatin och viljan att vara till hjälp från en anhörig kulminerar i hot om polisanmälan. (36 kommentar)

Människor & möten

»Mentalt tänker jag mest på innebandy just nu«

Peter Ueda är AT-läkare, postdoktoral forskare och civilekonom – och har just vunnit tävlingen »Forskar Grand Prix«, anordnad av bland annat Venskapsakademien. Men just nu är det innebandy som upptar alla hans tankar. (1 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Bodil Jönsson

Bodil Jönsson och medförfattare har skrivit en artikel om vad PCR för tbc-diagnostik är bra och dålig på. (0 kommentar)

Reflexion

Landstingsvalet i oförtjänt medieskugga

»Det är ju faktiskt där flertalet av de praktiska besluten inom hälso- och sjukvården fattas.«   (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Gastrisk bypass fyller 50 år

Gastrisk bypass har utförts sedan 1967. Operationen kom att bli den första framgångsrika behandlingen mot fetma, och med tiden har den radikalt förändrat vetenskapens syn på både fetma och diabetes. (0 kommentar)

Nya Rön

Egna relationer med patienter bidrar till studenters professionella identitet

För att utveckla en professionell identitet behöver studenter ha egna relationer med patienter, vara delaktiga i det kliniska arbetet och ha uppgifter som spelar roll för vårdprocessen. Den slutsatsen dras i en avhandling.(0 kommentar)

Kurtosisdiffusion kan skilja mellan låggradiga och höggradiga gliom

Medelkurtosis från diffusionskurtosisavbildning kan med med hög diagnostisk säkerhet skilja mellan låggradiga gliom och höggradiga gliom, enligt en metaanalys. (0 kommentar)

Poängsystem möjlig hjälp för att avgöra när ekokardiografi behövs

Ett poängsystem har utvecklats för att lättare avgöra om en patient med alfastreptokockbakteriemi behöver genomgå transesofageal ekokardiografi. (0 kommentar)

Unga som gjort självmordsförsök har kraftigt förkortad livslängd

20-åriga män som gjort ett första självmordsförsök har 18 år kortare förväntad återstående medellivslängd än den övriga befolkningen, och 20-åriga kvinnor som försökt ta sitt liv förväntas leva 11 år kortare. (2 kommentar)

Nytt om namn

Prisad för »stenkoll och tydlighet«

Katarina Groth, specialistläkare på anestesikliniken, Capio Sankt Görans sjukhus i Stockholm, belönades med ST-läkarnas pedagogiska pris för år 2017.(0 kommentar)

Sylf-hyllade handledare 2017

Distriktsläkarna Daniel Bäck och Mattias Rööst (i bakre raden på bild), båda specialister i allmänmedicin och verksamma på Vårdcentralen Alvesta, hyllades som årets bästa handledare 2017     (0 kommentar)

Cancerforskare får drygt 11 miljoner

Ann-Sofie Backman, specialist i internmedicin samt medicinsk gastroenterologi och hepatologi, har fått 11 300 000 kronor i forskningsanslag från Vetenskapsrådet. (0 kommentar)

Rimmad hyllning till bästa utbildaren på ögonkliniken

Sabina Geimer Andersson, specialist i oftalmologi på Ögonkliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö, prisas för att ha genomfört bästa utbildningsinsatsen för klinikens ST-läkare under 2017.(0 kommentar)

Sylfs vandringspokal till en engagerad handledare

Alexandra Undén, ST-läkare i ortopedi på Skånes universitetssjukhus, Malmö, vann Sylf Malmös vandringspokal för bästa handledare 2017. (0 kommentar)

Översikt

Nordiska riktlinjer för kosttillskott och uppföljning efter obesitaskirurgi

Varje år genomgår 6 800 patienter i Sverige obesitaskirurgi, vilket senare medför en risk för otillräckligt intag av viktiga näringsämnen. En expertgrupp har tagit fram riktlinjer för postoperativ kosttillskottsbehandling, monitorering och tidsschema för uppföljning genom att granska och jämföra ett flertal internationella riktlinjer. (1 kommentar)

Tbc kan påvisas med PCR – men bara i direktpositiva luftvägsprov

PCR-diagnostik fungerar väl på direktpositiva luftvägsprov men otillfredsställande på direktnegativa från såväl luftvägar som övriga lokaler. PCR kan inte heller användas för att bedöma behandlingsresultat, påvisa återfall eller för att utesluta tbc.(0 kommentar)

Fallbeskrivning

Spontan pneumomediastinum ovanlig orsak till akut bröstsmärta

Spontan pneumomediastinum är en ovanlig sjukdom som orsakas av att alveoli i anslutning till mediastinum rupturerar på grund av tryckskillnader. Tillståndet är godartat och kräver som regel inte specifik behandling. (4 kommentar)

Utgåvan som PDF