Nr 12/2018

Inledare

Möt handledare som inspirerar och engagerar

Tyvärr fungerar inte handledningen bra på alla platser inom vården. Det är därför glädjande att det finns ett tydligt fackligt engagemang i frågan. Exempelvis kommer Sylf, Sveriges yngre läkares förening, i dagarna med en ny handledningspolicy. I den skriver man att utbildningen måste ses som en naturlig del av sjukvården och bör prioriteras. (0 kommentar)

Signerat

Om kriget kommer – krisande krisberedskap

»Krisberedskapen inom den civila sjukvården är på de flesta håll undermålig, och vi arbetar redan på gränsen av vår kapacitet.« (2 kommentar)

Nyheter

»Som handledare sätts ens egna kunskaper på prov«

Pontus Vulkan, ST-läkare i internmedicin i Västervik, utsågs till Sveriges bästa handledare av läkarstudenterna förra året. »Jag vill att kandidaterna ska ha lärt sig något nytt när de går hem för dagen och förhoppningsvis kunna ännu mer än jag kan i fram­tiden«, säger han. (0 kommentar)

»Handledning handlar om att ge feedback hela tiden«

Hur blir man en bra handledare? Läkartidningen har frågat tre erkänt duktiga och prisade handledare. »Som handledare ska du guida folk till mål. Min uppgift är att hjälpa dig på vägen dit«, säger Kaj Eman, ST-läkare i kirurgi i Arvika.(1 kommentar)

Stora brister vad gäller handledning

Att AT- och ST-läkare ska få handledning står i lagen. Handledningen ska vara återkommande och schemalagd. Men i verkligheten fungerar det inte alltid så.(1 kommentar)

»Viktig uppgift att motivera och inspirera«

»Jag tror att min styrka som handledare är min erfarenhet. Eftersom jag har jobbat väldigt länge har jag varit med om många olika situationer«, säger Britta Lödén, överläkare och specialist i onkologi i Karlstad. (0 kommentar)

AT-platser och digital miljö i fokus

Sveriges yngre läkares förening, Sylf, vill sätta fokus på allmäntjänstgöringen med ett mål om att minst 1 700 AT-platser ska utlysas 2019. En annan viktig fråga är den digitala miljön. Föreningen anser att den bör betraktas som en hygienfaktor – fungerar den inte leder den till patientskador.(0 kommentar)

Var fjärde klarade medicinskt kunskapsprov

Det teoretiska kunskapsprovet för utländska läkare har hållits för sjätte gången. 24 procent av de 91 prövande godkändes. (2 kommentar)

Socialstyrelsen: »Operera dubbelt så många med epilepsi«

Fler patienter med epilepsi ska få chans till kirurgi för att slippa anfall. Det trycker Socialstyrelsen på i förslaget till de första nationella riktlinjerna för vård vid epilepsi. (0 kommentar)

Fler lex Maria-anmälningar förra året

Antalet lex Maria-anmälningar ökade något under 2017 jämfört med året innan. Det visar färska siffror från Inspektionen för vård och omsorg.(0 kommentar)

Ebba Lindqvist: »Igenkänningen hos kollegor … är extremt stor«

Ebba Lindqvist, disputerad ST-läkare i plastikkirurgi på Karolinska universitetssjukhuset, sätter fingret på arbetsuppgifterna som skapar frustration i läkares arbetsvardag med sina inlägg på Twitter.(7 kommentar)

Nya fynd ifrågasätter nyttan med mer inhalationssteroider vid astma

Att öka dosen av inhalationssteroider rejält stoppade inte försämringsepisoder hos barn med astma enligt en studie i New England Journal of Medicine. Men i en studie med vuxna sågs en effekt. (0 kommentar)

Ja till att handleda på distans

I Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland-Härjedalen har landstingen i flera år velat ha möjlighet att handleda ST-läkare på distans. Men reglerna för vad som gäller har varit oklara. Nu ger Socialstyrelsen dem tummen upp.(6 kommentar)

Debatt

Varning för DNA-test som marknadsförs på webben

Efter analys av ett stort antal webbplatser som marknadsför genetiska test direkt till konsumenter konstaterar Rikard Erlandson att de i de flesta fall endast bidrar med förvirring. Han efterlyser en reglering av verksamheten. (0 kommentar)

Läkare bör erbjudas fortbildning i miljömedicin

Livsstilsfaktorer som rökning, kost, fysisk aktivitet och alkohol har en självklar plats i samtalet mellan läkare och patient. Det är dags att ge miljöfaktorer plats i samtalet, skriver Anna Oudin och medförfattare. (2 kommentar)

Krönika

»Nu vet hon: 14,1 månader! Hon är upprymd, verkar glad. Äntligen kan hon planera!«

Människor är olika ända till slutet, även om diagnosen är samma. Ibland räcker det med en forskningsalgoritm som säger sig kunna uppskatta återstående livslängd för att en cancerpatient ska lämna oron därhän och börja prata om sitt liv och saker som är trevliga att göra. Nina Cavalli-Björkman berättar i sin krönika. (5 kommentar)

Kultur

Legeringen kropp–själ driver psykosomatiken

Kropp och själ är som en legering av känsla och form hänvisad att tolka upplevelser och intryck från omvärlden. En form av meningsskapande blir psykosomatiken, ivrigt studerad genom åren av filosofer och beteendevetare. Olle Hellström, pensionerad allmänläkare, har också intresserat sig för fenomenet. (5 kommentar)

Vårdslösa vårdbegrepp

En kommentar från Åke Thörn, allmänläkare Luleå, bjuder på konstruktiva synpunkter gällande konkurrensförhållandet mellan den virtuella »vården på nätet« och »våra verkliga, fysiska hälso- och sjukvårdsinrättningar«. (11 kommentar)

Människor & möten

»Lätt att feltolka och missa hjärtsvikt hos en patient med KOL«

Även mindre avancerad hjärtsvikt har samma symtom som KOL. Läkare i primärvården, hänvisade att ställa diagnos kliniskt på basis av symtomen, riskerar att feltolka och missa en eventuell hjärtsvikt hos patienter med KOL, berättar allmänläkaren Elzbieta Kaszuba som nyligen disputerat i ämnet. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Anna Ågren

Anna Ågren, docent och överläkare vid Hematologiskt centrum, Karolinska universitetssjukhuset, har tillsammans med medförfattare skrivit en artikel om trombotisk trombocytopen purpura hos gravida. (0 kommentar)

Reflexion

Sjukvårdens ledord – i rätt ordning

»Utbildning är en lika viktig uppgift som vård och forskning för universitetssjukvården.« (1 kommentar)

Medicinsk kommentar

Långsiktig kompetens­försörjning behövs i vården

Grundutbildningen av läkare måste inriktas på generisk och generalistbaserad kompetens. Utbyggnaden av den nära vården och ökad globalisering talar för en specialitetsordning med färre och bredare specialiteter än i dag. Behovet av lärandemiljöer för långsiktig kompetensförsörjning måste beaktas när nya organisatoriska modeller införs. (4 kommentar)

Nya Rön

Gång- och rörelseanalys efter en total höftledsartroplastik

Resultatet av en avhandling visar på en ökad förståelse och kunskap avseende gång- och rörelseförmåga hos patienter opererade med total höftledsartroplastik. Avhandlingen visar också hur optisk rörelseanalys kan användas för att öka denna kunskap. (0 kommentar)

Ablation vid hjärtsvikt minskade mortalitet och sjukhusinläggning

Mortalitet och sjukhusinläggningar hos patienter med hjärtsvikt minskade efter kateterburen ablation, visar en ny studie. Tidigare har ett stort antal studier visat att ablation är effektivare än läkemedelsbehandling avseende flimmerförekomst.(0 kommentar)

Neonatala risker ökade måttligt vid ADHD-läkemedel till gravida

Barn till mödrar som använt ADHD-läkemedel under graviditeten hade ökad risk för vård på neonatalavdelning, visar en svensk studie. Riskökningen för neonatal påverkan var dock måttlig och andelen allvarliga biverkningar liten. (0 kommentar)

Nytt om namn

Mästerlig handledare på Gotland

Knut Stokkeland, med dr och överläkare på medicinkliniken, Visby Lasarett, får utmärkelsen »Årets Mäster 2017« av Gotlands yngre läkarförening (Gylf).(0 kommentar)

Svensk professor – global livräddare

Olle Ringdén, professor emeritus i transplantationsimmunologi, Karolinska institutet, har fått den prestigefyllda utmärkelsen »The Recognition and Appreciation Award«.  (0 kommentar)

Översikt

Granulocyt­transfusion bör övervägas vid neutropeni och allvarlig infektion

Granulocyttransfusion bör övervägas till patient med uttalad neutropeni och allvarlig infektion som inte svarat på antibiotika eller antimykotisk behandling. Man bör transfundera en hög dos granulocyter, vilket normalt innebär att granulocytgivaren stimuleras med steroider och granulocytkolonistimulerande faktor (G-CSF).(3 kommentar)

Fallbeskrivning

Tilltagande anemi och trombocytopeni hos gravida kan vara trombotisk trombocytopen purpura

Vid utveckling av hemolytisk anemi och trombocytopeni hos en gravid kvinna bör diagnosen trombotisk trombocytopen purpura (TTP) misstänkas. Dia­gnosen är mycket ovanlig men om man inte förstår att patienten har TTP, och inte inleder plasmaferes, är det stor risk att både moder och foster kan avlida. (0 kommentar)

Originalstudie

Naturliga antal förbättrar förmågan att tolka testresultat

Naturliga antal är ett format att presentera statistik på som kan underlätta förmågan att finna ett testresultats prediktiva värde. Studien indikerar att detta gäller också för svenska läkarstudenter. (0 kommentar)

Rättelse

Rättelse: Nya glukossänkande läkemedel är kardiovaskulärt säkra

I artikeln »Nya glukossänkande läkemedel är kardiovaskulärt säkra. Enstaka diabetesläkemedel har även visats skydda mot kardiovaskulära och renala komplikationer« [Läkartidningen 2018;115:EYWU] angavs, i såväl text som Tabell 2, felaktig signifikans gällande risk för kardiovaskulär död i LEADER-studien. Den korrekta lydelsen i texten är: För liraglutid sågs i stället lägre risk för … kardiovaskulär död (P […](0 kommentar)

Utgåvan som PDF