Nr 12/2019

Inledare

Nya studieorten Kalmar gillar läkarstudenterna

– Alla som är ansvariga här är jättepeppade och alla handledare som jag har träffat på har varit jätteglada över att vi är här. Det märks att de verkligen vill ha oss här, säger studenten Hanna Gustavsson. (0 kommentar)

Signerat

Lagstiftningen för abort håller fortfarande

»Livsduglighet framstår alltjämt som en rimlig utgångspunkt för abortgränsen, även om begreppet måste tolkas i ljuset av den medicinska utvecklingen.« (0 kommentar)

Nyheter

Nybyggaranda för läkarstudenter i Kalmar

Nu sprids Linköpings läkarstudenter ut i fyra städer. Läkartidningen åkte till den nya studieorten Kalmar. Utbildningssamarbetet öppnar möjligheter för rekrytering och forskning – men på Länssjukhuset i Kalmar finns också en oro.(0 kommentar)

Sjukhusläkarna vill ha högre säkerhet – men inga larmbågar

Sjukhusläkarna ska arbeta för att höja säkerheten på landets akutmottagningar. Det blev klart på årets fullmäktigemöte.(0 kommentar)

Sex rättsläkare får visslarpris

Sex rättsläkare som varnat för osäkerheten i medicinska åldersbedömningar får Sjukhusläkarnas pris »Årets visslare«. (0 kommentar)

Extern sakkunnig: Manipulationer i KI-prorektorns artiklar

I åtminstone fem av åtta granskade vetenskapliga artiklar som KI:s prorektor Karin Dahlman-Wright är medförfattare till finns bildmanipulationer. Det menar den sakkunnige professor som nu överlämnat sitt yttrande till Expertgruppen för oredlighet i forskning.(0 kommentar)

Ny tvärfacklig anmälan på Sahlgrenskas akutmottagning

Skyddsombuden på Sahlgrenska universitetssjukhuset har gjort en tvärfacklig anmälan till Arbetsmiljöverket på grund av situationen på akutmottagningen. Bristen på vårdplatser tvingar personalen att lägga patienter i korrioderna. (0 kommentar)

Sjukfrånvaron i regionerna minskar för andra året i rad

Sjukfrånvaron bland anställda i regionerna sjönk från 6,0 till 5,9 procent mellan 2017 och 2018. Det visar siffror från Sveriges Kommuner och landsting. (0 kommentar)

Debatt

Etik kan inte ersätta kunskaper i juridik på läkarprogrammen

Precis som etiken har juridiken sin plats i läkarens verktygslåda. Läkarprogrammen bör erbjuda regelbunden och pedagogiskt genomtänkt undervisning i juridik som är grundad i både teori och praktik, skriver Moa Kindström Dahlin et al. (1 kommentar)

Apropå! Vikten av att hålla ihop och sluta träta

Varför finns det inom vården en tendens att påpeka att andra arbetar fel utan att ha en aning om hur kollegans vardag ser ut? Det undrar Peje Åstrand, som hoppas att alla läkare återigen kan börja arbeta mot samma mål och fokusera sin energi på patienterna. (4 kommentar)

Krönika

»Hon knäpper upp behån, rör sig ogenerat i rummet, säger att hon är jättenöjd med kirurgens arbete.«

Nybesök bröstcancer. Kvinnan i undersökningsrummet är uppenbart tillfreds, förklarar sig nöjd med kirurgens arbete, säger »det gör mig inget« vid beskedet att hon kommer att tappa håret i samband med cellgiftsbehandlingen. Nina Cavalli-Björkman berättar om ett patientmöte som hon kommer att minnas. (0 kommentar)

Kultur

Skämtare och visselblåsare på 1500-talet

Utöver sitt yrke som läkare var 1500-talsprofilen och munken François Rabelais en seriös skämtare, författare och visselblåsare – en renässanskämpe med patienter på hela samhällsstegen. Jerker Hanson, pensionerad psykiater, berättar om Rabelais resa och hans humör-höjande pikaresker som genom det befriande skrattet också kunde gälla för vård. (1 kommentar)

Människor & möten

»Jag och många med mig har slagit huvudet i glastaket någon gång«

Åsa Stenberg, med dr och specialist i obstetrik och gynekologi, har skrivit tre spänningsromaner efter pensioneringen: »Flyktfågel«, »En handfull hund« och »Ett dunigt rede«. Handlingen är baserad på verkliga händelser och berättar om våld och övergrepp mot kvinnor. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Johan Wedin

Johan Wedin, doktorand vid institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet, har tillsammans med Ola ­Vedin, Elisabeth ­Ståhle och ­Karl-­Henrik Grinnemo skrivit en översiktsartikel om bikuspid aortaklaff. (0 kommentar)

Reflexion

Klinisk forskning – en utmaning

»Om det vore lite enklare för kliniker att forska skulle nog fler välja att fortsätta …« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Uppföljning efter hjärtstopp – nu finns svenska riktlinjer

Kognitiva och emotionella svårigheter är vanliga hos personer som överlevt ett hjärtstopp. Rutinerna för uppföljning efter hjärtstopp varierar stort mellan olika regioner och sjukhus i Sverige. Svenska HLR-rådets arbetsgrupp för vård efter hjärtstopp har tagit fram svenska riktlinjer för uppföljning efter hjärtstopp.(0 kommentar)

Nya Rön

Öppen lättakutmottagning i primärvården – flodvåg av patienter uteblev

Införandet av en öppen, tillgänglig och strukturerad lättakut medförde en minskning i antal akuta läkarbesök jämfört med telefontriagering av sjuksköterska i primärvården.(5 kommentar)

Endoskopisk submukosadissektion en effektiv och säker metod

En svensk studie som undersökt implementering av kolorektal endoskopisk submukosadissektion på endoskopienheten i Malmö, Skånes universitetssjukhus, visar att metoden är säker och effektiv. Resultaten är i paritet med dem från Japan, där metoden har utvecklats. (0 kommentar)

Nytt om namn

Tre hyllade handledare

Läkarna Mariam López Millán, Medicinkliniken, SU/Östra, Jana Hartelius, Psykiatri Affektiva, SU och Johan Sahlsten Schölin, Psykiatri psykos, SU belönas med 2018 års pris för bästa handledare för AT-läkare. Priset, som utgörs av äran, diplom, blommor och biobiljetter, delades ut under februari månad under uppmärksammade former inför handledarnas kolleger.(0 kommentar)

Allmänläkare – årets guldkorn

Gordana Cancar, allmänläkare på Fittja vårdcentral i Södra Stockholm, har tilldelats Guldkornet 2019, Sylf Stockholms årliga handledarpris. Prisutdelningen ägde rum nyligen på Stockholms läkarförenings fullmäktigemöte.  (0 kommentar)

Meddelanden

Årsmöte i Malmö läkareförening

Härmed kallas medlemmarna i Malmö läkareförening till årsmöte.(0 kommentar)

Översikt

Bikuspid aortaklaff – vanligaste medfödda hjärtmissbildningen

Bikuspid aortaklaff är associerad med ökad risk för aortastenos, aortainsufficiens, torakalt aortaaneurysm och aortadissektion. God kännedom om tillståndet och förväntade komplikationer på lång sikt är av stor betydelse. Nyligen publicerades det första konsensusdokumentet med fokus på bikuspid aortaklaff och sjukdom i bröst­aorta av American Association for Thoracic Surgery.(0 kommentar)

Daglig skolidrott ger ökad benmassa och successivt minskad frakturrisk

Barn som har daglig fysisk aktivitet i grundskolan har högre fysiskt aktivet även åren efter grundskolan än barn som i skolan har fysisk aktivitet 1–2 gånger per vecka. Barn med daglig skolidrott har efter puberteten också högre benmassa och muskelstyrka. (0 kommentar)

Rapport

Rättsmedicins viktiga bidrag till vävnadsdonation och transplantations­verksamheten

Samtliga vävnadsinrättningar tillfrågades via två enkäter om sitt samarbete med rättsmedicinska enheter avseende vävnadsdonation. Det framkom att 26 procent av all vävnad (gäller ej ben) förmedlad för transplantation 2014–2016 kommer från donatorer inom den rättsmedicinska verksamheten. (0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Håravfall möjlig biverkan vid behandling med rivarobaxan

Håravfall är en känd biverkan till warfarin och heparin. Mekanismen är okänd, men har föreslagits ha samband med antikoagulantiaeffekten. Mot bakgrund av detta är det möjligt att rivaroxaban kan ge håravfall. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF