Nr 1–3/2020

Inledare

Arbetsmarknaden viker – då krävs det nya åtgärder

Den samlade bilden blir att situationen är oroande för läkarkollektivet. Sveriges yngre läkares förening, Sylf, varnar till exempel för att underläkarna kan råka särskilt illa ut. (0 kommentar)

Signerat

Var rädd om din tid  – särskilt din övertid

Övertid handlar om mer än bara ersättningen. Det handlar om hållbara arbetsförhållanden. (0 kommentar)

Nyheter

Stockholm ber Ivo granska om försäkringspatienter går före

Region Stockholm har fått signaler om att privata vårdgivare gett snabbare vård till patienter med privat sjukförsäkring. Nu vill regionen att Inspektionen för vård och omsorg granskar hur privata vårdgivare prioriterar patienter. (0 kommentar)

Oppositionen överens om ytterligare 2,5 miljarder till värdfärden

Vänsterpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna är överens om en extra ändringsbudget som ger välfärden ett tillskott på 7,5 miljarder i år. Det är 2,5 miljarder kronor mer än de pengar som regeringen utlovat. (0 kommentar)

Örebro, Västervik och S:t Göran utsedda till Bästa sjukhus

Örebro har det bästa universitetssjukhuset i landet. Det främsta mellanstora sjukhuset finns i Västervik och Capio S:t Görans sjukhus är det bästa mindre. Det visar Dagens Medicins årliga rankning. (0 kommentar)

»Det känns som om man drar undan mattan för oss«

Flera glesbygdsregioner kämpar med rekordunderskott och under 2020 väntar stora sparpaket. De yngre läkarna oroar sig för framtiden. Färre ST-tjänster tillsätts. Läkarföreningarna får oftare larm om vikariat som avslutas trots muntliga löften om en ST-tjänst.(0 kommentar)

Tuffare tider oroar unga läkare

En historisk läkarvarselvåg sveper över Stockholm – samtidigt som många regioner står inför rekordbesparingar och ska krympa kostymen. Mycket pekar på att underläkarna kommer att drabbas hårt. En del varnar till och med för en förlorad generation av läkare.(0 kommentar)

Skåne klarar budget – men vården går back stort

Region Skåne klarar sin krävande budget på en miljard kronor i överskott. Men hälso- och sjukvården går back med 877 miljoner.  (0 kommentar)

Extrapengar påverkar inte varsel i Stockholm

Region Stockholm får drygt 300 statliga extramiljoner 2020. Men de pengarna kommer inte att gå till akutsjukhusen. Det säger finansregionrådet Irene Svenonius (M) till Dagens Medicin.(1 kommentar)

Ivo-kritik mot lång väntan på canceroperation i Skåne

På Skånes universitetssjukhus har långa väntetider till operation vid cancer i bukspottkörteln eller levern fått allvarliga konsekvenser, enligt Ivo. I vissa fall har det varit för sent för kurativ behandling. (0 kommentar)

Fyra döda i coronavirus – WHO i krismöte

Det nya coronaviruset har bekräftats smitta mellan människor. Över 200 fall har hittills bekräftats där fyra har omkommit. Nu kallar Världshälsoorganisationen till krismöte.(1 kommentar)

Nergårdh: Apotekets köp i Doktor 24 problematiskt

Anna Nergårdh reagerar på att statliga Apoteket AB köper in sig i privata Doktor 24. Köpet kommer samtidigt som regeringen tittar på relationen mellan nätläkare och apotek. »Jag är förvånad över tajmingen«, säger hon till Läkartidningen.(0 kommentar)

Regionerna får 1,5 miljarder extra i år

Regeringen är överens med Liberalerna och Centerpartiet om 5 extra miljarder till välfärden i år. 1,5 miljarder ska gå till regionerna och 3,5 miljarder till kommunerna.(0 kommentar)

Skyddsombud på Sös: »Vi hinner inte skriva avvikelserapporter«

Larmen om det mycket tuffa läget inom sjukvården i Stockholm har duggat tätt den senaste tiden. Nu överväger Tora Borén, ST-läkare och skyddsombud på akuten på Södersjukhuset, att vidta åtgärder.(2 kommentar)

Röster höjs för nationellt lager för antibiotika i slutenvården

Inför genast ett nationellt säkerhetslager för slutenvårdsantibiotika. Det är budskapet i en ny rapport. (0 kommentar)

Het diskussion om statsbidrag på Läkarförbundets mingel

Avgörande för en jämlik vård i landet – eller ett tecken på ett bristande förtroende för regionerna? Det var den stora frågan när sjukvårdspolitiker debatterade riktade statsbidrag på Läkarförbundets januarimingel.(0 kommentar)

Östergötland tar bort tak för pensionsålder

Region Östergötland avskaffar taket i pensionsåldern. Anställningar kommer inte avslutas automatiskt vid 68 år – i stället får medarbetaren själv bestämma. (1 kommentar)

Akuten i Växjö låser dörrar och begränsar antalet anhöriga

För att minska risken för hot och våld har chefen på akuten i Växjö beslutat att testa ett par nya åtgärder. Dörrar ska låsas kvällstid och bara en anhörig ska få följa med patienten. (1 kommentar)

Anställningsstopp på Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset inför anställningsstopp för bland annat läkare. Det är en del av det sparpaket som ska få rätsida på sjukhusets svåra ekonomi.(0 kommentar)

Nytt coronavirus upptäckt i Kina

Ett nytt lungvirus har upptäckts i staden Wuhan i Kina. Nu uppmanar Folkhälsomyndigheten sjukvården att vara uppmärksam.(0 kommentar)

Bakslag för mobilt geriatriskt team

Tillgång till ett mobilt geriatriskt team förhindrade inte inläggning på sjukhus hos multisjuka äldre mer effektivt än vad vanlig vård gjorde, enligt en ny studie i Jönköping. Nu har teamet lagts ned. (4 kommentar)

Många sjuka skickas hem på grund av vårdplatsbrist

Två av tre läkare har, på grund av vårdplatsbrist, skickat hem patienter som borde ha lagts in. Det visar en enkät från Läkarförbundet som 1 300 sjukhusläkare har svarat på. (2 kommentar)

Apoteket blir delägare i Doktor 24

Apoteket AB går in som minoritetsägare i den digitala vårdgivaren Doktor 24. Planen är att utveckla nya vård- och hälsotjänster tillsammans.(0 kommentar)

Läkarförbundet saknar förslag om listning på läkare

Läkarförbundet och Distriktsläkarföreningen är bekymrade över att utredaren Göran Stiernstedt inte föreslagit listning direkt på läkare i primärvården. Samtidigt säger flera digitala vårdgivare nej till flera av utredningens förslag.(1 kommentar)

Regeringen utreder gräddfiler i sjukvården

Socialminister Lena Hallengren (S) ger Vårdanalys uppdraget att utreda om försäkringspatienter får företräde i sjukvården. Regeringen ska också lägga förslag som hindrar »gräddfiler«.(0 kommentar)

Akademiska ska spara 280 miljoner på personal

Akademiska sjukhusets sparpaket har blivit något tydligare. 220 miljoner ska sparas på den egna personalen och 60 miljoner på hyrpersonal. Men vilka yrkesgrupper det rör sig om är fortfarande oklart. (0 kommentar)

Debatt

Bör man avråda studenter från svensk läkarutbildning?

Kan Läkarförbundet rekommendera blivande läkarstudenter att söka till läkarprogrammet i Sverige innan den nya legitimationsgrundande utbildningen införts? Hur säkerställs att dessa studenter och läkare får möjlighet att genomföra AT och bli legitimerade? Det undrar Eir Löfgren. (0 kommentar)

Nej, man bör inte avråda studenter från svensk läkarutbildning

Den svenska läkarutbildningen håller hög kvalitet. Självklart bör man inte avråda studenter från att börja studera till läkare nu. Vi förstår dock att det finns en oro kopplad till AT-flaskhalsen. Det skriver Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbunets forsknings- och utbildningsråd, i denna replik till ett debattinlägg i LT av Eir Löfgren.(2 kommentar)

Mångfald kan minska behovet av privata sjukvårdsförsäkringar

Läkarförbundet vill inte förbjuda privata sjukförsäkringar, men det är ett problem om de som har sådana försäkringar går före i kön eller tränger ut vård som andra patienter väntar på. Det skriver Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren i denna replik på ett debattinlägg av Socialistiska läkare.(2 kommentar)

Glädjande att SLS förstår riskerna med standardiserade vårdförlopp

Vi gläder oss åt att Svenska läkaresällskapet i sin replik till oss förstår riskerna med standardiserade vårdförlopp och finner det oroande att de ska breddas till fler diagnoser. Att professionsföreträdare deltar i arbetet betyder inte att professionen som helhet vill ha standardiserade vårdförlopp i nuvarande form, skriver Stella Cizinsky och medförfattare i sin slutreplik i debatten omstandardiserade vårdförlopp i LT. (0 kommentar)

Krönika

»Att gråta inför mina patienter när jag vill vara stark och professionell känns som ett svårt nederlag.«

Ska man ifrågasätta sin förmåga att verka som läkare om man i sitt förhållningssätt till det otänkbara uttrycker sin empati genom en känsloyttring som vanligtvis uppfattas som svaghet och brist på kontroll? Tina Vilhelmsson berättar om en typisk situation då läkare kan ställa sig just den frågan. (3 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Pontus Nauclér

Pontus Nauclér har tillsammans med kollegor gjort en studie som visar att prevalensen för vårdrelaterade infektioner enligt den svenska punktprevalensmätningen var högre än i en mätning enligt ECDC:s definitioner. (0 kommentar)

Reflexion

Individanpassning kräver flera perspektiv

»Det kan även föreligga genetiska skillnader mellan individer vad gäller … ett läkemedels måltavla.«   (0 kommentar)

Nya Rön

Gammalt och billigt läkemedel upphäver behandlingsresistens vid leukemi

I en studie har man hittat substanser som kan upphäva behandlingsresistensen som vissa patienter med akut myeloisk leukemi uppvisar. Om forskningsresultat fungerar även i kliniskt bruk skulle behandlingen kunna förbättras i utvecklingsländer med begränsade resurser.(0 kommentar)

Översikt

Ny behandling vid migrän kräver bättre vårdstruktur

Huvudvärk är den vanligaste neurologiska sjukdomen under yrkesverksam ålder. Den vanligaste svåra huvudvärkssjukdomen, migrän, ger stor påverkan på patientens hälsa och välbefinnande och medför stora samhällskostnader. Ett nytt läkemedel finns på marknaden och ger nya möjligheter för migränvården. (0 kommentar)

Originalstudie

Prevalensen av vårdrelaterade infektioner högre i svensk mätning

Prevalensen för vårdrelaterade infektioner enligt den svenska punktprevalensmätningen var högre än i en mätning enligt ECDC:s definitioner. Det visar en studie från Västerbotten och Karolinska universitetssjukhuset. Expertgranskade data ger dock bra till mycket bra överensstämmelse mellan de olika definitionssystemen. (0 kommentar)

Nytt om namn

»Årets cancerforskare 2020« utvecklar 3D-mammografi

Sophia Zackrisson, docent i diagnostisk radiologi vid Lunds universitet och överläkare på Skånes universitetssjukhus har av Cancerfonden utsetts till »Årets cancerforskre 2020« (0 kommentar)

Bästa handledaren peppar och stimulerar till lärande

Johan Anderzén, överläkare, gastroenterolog på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, har valts till 2019 års bästa handledare på barn- och ungdomsmedicinska kliniken. (0 kommentar)

Fallbeskrivning

Dystrophia myotonica typ 1 ovanlig orsak till bradykardi hos unga

Dystrophia myotonica typ 1 är en sällsynt men viktig differentialdiagnos vid bradykardi hos unga. Framför allt anses höggradigt atrioventrikulärt block II–III orsaka synkope, men det kan även orsakas av sinus­arrest, vilket denna fallbeskrivning visar. (1 kommentar)

Synovialt sarkom – en högmalign tumörsjukdom som kan ha egendomligt kliniskt förlopp

Synovialt sarkom utgör knappt 10 procent av alla mjukdelssarkom, drabbar yngre patienter och är ofta lokaliserade lednära, men ytterst sällan intraartikulärt. I två fallbeskrivningar beskrivs hur svårtolkat det kliniska förloppet kan vara. (0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Leverskada av flukloxacillin – ökad risk hos kvinnor och äldre

Flukloxacillin anses vara en ledande orsak till antibiotikaorsakad leverskada i flera länder Förekomsten uppskattas som 1 på 10 000–30 000 förskrivningar. (0 kommentar)

Patientsäkerhet

Får kritik för felaktig MS-diagnos

Läkare får kritik av Inspektionen för vård och omsorg för att felaktigt ha ställt diagnosen MS på bristfälligt underlag. (0 kommentar)

Läkare kritiseras för bristande undersökning vid blod i urinen

En läkare vid en kvinnoklinik kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg för att inte ha uteslutit tumör i njurar och övre urinvägarna. (0 kommentar)

Recension

Ett fall för rättspsykiatrin i Sverige 1929

Ett tidsdokument av stort psykiatrihistoriskt intresse, kallar recensenten boken om en tragedi som inträffade i mars 1929 i det lilla samhället Vesene i Västergötland. Fallet med den unga mamman som dödade sina tre barn genom ett plötsligt infall blev en utmaning för samtidens rättspsykiatri.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF