Nr 14 2014

Signerat

Vi välkomnar industrianställda i ny yrkesförening

»Vi hoppas nu att fler läkare verksamma inom industrin ska känna sig välkomna till förbundet i och med den yrkesförening som håller på att starta.«(0 kommentar)

Nyheter

Med pendelbuss mellan två storsjukhus i Stockholm

Mer subspecialiserat, ökad toppstyrning och kompetensflykt. Tio år efter fusionen av sjukhusen i Huddinge och Solna till Karolinska universitetssjukhuset har mycket förändrats. Men vad som egentligen beror på sammanslagningen är svårt att säga.  (0 kommentar)

Läkarförening för hela primärvården diskuterades

Primärvårdsläkare = distriktsläkare. Detta, som en gång stämde, blir allt mindre sant. Därför överväger Distriktsläkarföreningen att låta alla specialister i primärvården få bli medlemmar. Blir det så kan också ett namnbyte bli aktuellt.(2 kommentar)

»Det är inte Jimmie Åkesson som inte är välkommen, det är hans åsikter«

Nästa vecka ska Sverigedemokraternas partiledare göra ett studiebesök på akuten i Malmö. Nästan 260 vårdanställda har nu signerat ett öppet brev där de skriver att Åkessons värderingar inte är välkomna på deras arbetsplats.(21 kommentar)

Reklam för handsprit var inte vilseledande

Påståendet att handsprit minskar risken för vinterkräksjuka riskerar att invagga människor i falsk trygghet. Det ansåg en privatperson som anmälde en radioreklam med det budskapet till Reklamombudsmannen, som dock friade annonsören. (1 kommentar)

Vårdanalys: Så har reformerna inom sjukvården påverkat tillgängligheten

Tillgängligheten har blivit bättre tack vare apoteksomregleringen, vårdvalet och vårdgarantin – men det är främst storstadsbor som har gynnats av reformerna. Det visar en färsk rapport från Myndigheten för vårdanalys. (0 kommentar)

Debatt

Syrgasbehandling vid akut hjärtinfarkt – 100 år av oklarhet

 Kunskapsläget är oklart och inte tillräckligt för att klargöra syrgasens roll vid behandling av patienter med akut hjärtinfarkt, anser Robin Hofman och Leif Svensson. (0 kommentar)

Kollegor! Dags att ta vara på framtidens möjligheter!

Vi har startat den nya läkarföreningen Läkare för framtiden. Vi kommer att sprida information om hur våra kostval påverkar sjukdomsutveckling, skriver David Stenholtz, Veronica Hedberg och Jakob Rosén. (37 kommentar)

Företagshälsovården bör rensa upp i träsket »hälsokontroller«

Ordet hälsokontroll bör bytas mot något som bättre beskriver det företagshälsovården faktiskt gör, anser Karin Nord och Ingela Hägglund. (3 kommentar)

Hörselskadlig examination

Examinationsformen OSCE kan orsaka hörselskada hos per­soner som sköter »in- och utsignalerna« med visselpipa. (0 kommentar)

Allmänläkaren – strykpojke och allt i allo som börjar krokna

»Men vad håller ni på med inom allmänmedicin? Alla mina kursare som valde det går ju in i väggen.« Skämtsamt, men med en lite anklagande ton, kastar ST-läkaren ut sin fråga. Detta efter att nöjt ha berättat om sin stimulerande och sympatiska arbetsmiljö på specialistkliniken. Vi står svarslösa. Javisst, vi arbetar hårt, men det verkar […](11 kommentar)

Kultur

Återträffen

Många av kurskamraterna från anatomikursen på Karolinska institutets läkarutbildning 1963 samlades igen 2013 för att reflektera över sådant som har hänt – eller inte hänt – under 50 år i yrket. (1 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Vägen mot förbättring

»Det borde inte finnas en konflikt mellan att registrera vad vi gör och att ta hand om den individuella patienten på ett bra sätt. « (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

CORAL ändrar inte behandlingen av aterosklerotisk njurartärstenos

I CORAL-studien kunde inte ballongdilatation minska kliniska händelser vid njurartärstenos och hypertoni eller måttlig njursvikt jämfört med enbart medikamentell behandling. Väl utvalda patienter med avancerad renovaskulär sjukdom bör dock erbjudas sådan intervention. Övriga patienter ska följas med fullgod medikamentell behandling. (0 kommentar)

Nya Rön

Särskilda läkemedelsgenomgångar minskade inte mortaliteten

En systematisk översikt och metaanalys visar att särskilt organiserade läkemedelsgenomgångar för patienter i särskilt boende inte minskade mortalitet eller sjukhusinläggningar.(0 kommentar)

Bättre följsamhet med högre läkarkontinuitet

Patientens följsamhet till läkarens ordination ökar om hen träffar samma läkare snarare än flera olika, enligt en studie som publiceras i Annals of Internal Medicine.(4 kommentar)

Nya rön om albuminbehandling vid sepsis

En studie i NEJM visar tämligen övertygande att albumin inte är farligt att ge vid sepsis, vilket påstods under det sena 1990-talet. Men albumin tycks inte heller erbjuda några avgörande fördelar, utom kanske i samband med septisk chock. (0 kommentar)

Små förbättringar av patientsäkerheten i USA

I USA har ett stort antal projekt för ökad patientsäkerhet initierats, bl a ett program för att från journaler extrahera data som indikerar negativa händelser. Trots stora insatser har säkerheten dock förbättrats i en mycket liten omfattning. (0 kommentar)

Vårdutveckling

Kvalitetsarbete vid akut höftledsfraktur kunde begränsa njurpåverkan

Akut operation av höftledsfraktur är ett vanligt ingrepp hos äldre, vilket åtföljs av ökad morbiditet och mortalitet. Med ändrade rekommendationer vad gäller vätske- och blodgivning kunde Södertälje sjukhus minska incidensen av njurpåverkan från 23 till 4 procent hos dessa patienter. (0 kommentar)

Översikt

Akut lungemboli med hemodynamisk påverkan

När intravenös trombolys är kontraindicerad eller inte har effekt vid kritisk lungemboli måste andra alternativ tillgripas snabbt. I artikeln presenteras behandlingsalternativen och en prioriteringsordning. (0 kommentar)

Fallbeskrivning

Inhalationssteroider kan ge sekundär binjurebarkssvikt

Inhalationssteroider har under de senaste decennierna revolutionerat astmabehandlingen, men de har också i sporadiska fall (i första hand bland barn) medfört sekundär binjurebarkssvikt som oönskad bieffekt. Tre fallbeskrivningar av sekundär binjurebarkssvikt hos vuxna svenska astmatiker presenteras. (0 kommentar)

Nytt om namn

Svante Pettersson utsedd till Årets allmänläkarvän

Distriktsläkarförenings hederspris »Årets allmänläkarvän« går till Svante Pettersson, utredare på Sveriges läkarförbund.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF