Nr 14/2017

Inledare

Brist på läkare ledde till att fler sjukskriver

Resultatet har blivit att sjukskrivningar för dag 8 till 14 nu kan skötas av anställda med yrken som distriktssköterska, barnmorska, fysioterapeut och psykolog. (0 kommentar)

Signerat

Bli förtroendevald – och gör skillnad!

»Tala ur skägget, gå från tanke till handling.« (1 kommentar)

Nyheter

Minskar bördan med delat ansvar för sjukskrivningar

Kriser tvingar ofta fram nya tankar. När arbetsbelastningen fick läkarna vid Brunflo hälsocentral att fly beslutade ledningen om en radikal åtgärd: att delegera vissa sjukskrivningar till andra yrkesgrupper. Ett grepp som har fått effekt – men också mött kritik från läkarna själva. (11 kommentar)

Folkhälsan bättre – men ökad psykisk ohälsa oroar

Socialstyrelsens lägesrapport för hälso- och sjukvården visar många ljuspunkter: Vi lever längre och hälsosammare liv. Men den psykiska ohälsan ökar bland befolkningen, liksom sjukskrivningarna. (1 kommentar)

I Kanada tog läkarförbundet ledningen

Mellan 20 och 25 procent av medlemmarna i det kanadensiska läkarförbundet kan tänka sig att hjälpa dödligt sjuka patienter som vill avsluta sitt liv. Det berättade förbundets vice ordförande Jeff Blackmer vid Läkartidningens seminarium om läkarassisterat självmord.(0 kommentar)

Marina Tuutma föreslås bli ny ordförande för DLF

Valberedningen föreslår Marina Tuutma, specialist i allmänmedicin, till ny ordförande i Distriktsläkarföreningen efter avgående Ove Andersson. »Jag känner mig hedrad«, säger hon. (0 kommentar)

Läkarföreningar i Västernorrland inte redo att gå ihop

I Västernorrland har frågan om att slå samman de två läkarföreningarna lyfts. Men de bägge föreningarna tycker att nackdelarna överväger. »Jag tror att vi skulle bli svagare«, säger Jonas Wallvik, ordförande i Medelpads läkarförening. (0 kommentar)

»Det finns en otrolig majoritet för någon sorts introduktion«

Förslagen om en ny läkarutbildning ska presenteras först i slutet av maj i år. Men under en diskussionskväll på Svenska läkaresällskapet berättade utredaren Jens Schollin om huvuddragen och några av de idéer som utredningen arbetat fram.(13 kommentar)

Ställer in 100 operationer

Personalbrist gjorde på onsdagen att Sahlgrenska universitetssjukhuset ställde in 100 planerade operationer. Och i Linköping gör personalbristen att läkarna »avsäger« sig ansvaret för patientsäkerheten.(1 kommentar)

Två forskare skyldiga till forskningsfusk

Rektorn vid Göteborgs universitet har funnit två professorer skyldiga till oredlighet i forskning enligt lärosätets stadgar. Ärendet gäller donerade blodkärl som opererats in på barn och har, enligt professor emeritus Bo Risberg, stora likheter med Macchiarini-fallet.(0 kommentar)

Journalkrasch i hela Västmanland

Både journalsystemet Cosmic och det reservsystem som används låg nere i hela Västmanland under natten mot måndagen. Det är oerhört allvarligt och innebär svårigheter att bedriva vården på ett bra och effektivt sätt, säger Jonas Ekström, överläkare och funktionellt ansvarig för systemen till VLT.(0 kommentar)

Debatt

Läkarkåren är medansvarig för dagens djupa vårdkris

En stor del av vårdkrisen har sina rötter i det förändrade ledarskapet inom sjukvården, skriver Lars Jacobsson, som anser att läkarnas abdikation från ledarskapsrollen är en bidragande faktor. (28 kommentar)

Alla psykiatriska utredningar bör ha en bred »ingång«

Mycket av det vi möter i psykiatrin liknar vid första påseendet (kanske) autism, men visar sig vara något annat, skriver Tove Lugnegård och medförfattare. (19 kommentar)

Inför evidensbaserad metod för intramuskulär vaccination

Allmänheten ställer krav på att vaccinationer görs så säkra som möjligt. För att undvika diagnosen SIRVA bör Socialstyrelsen införa UAIRVA-metoden, skriver Martin Fahlén. (0 kommentar)

Krönika

»Jag får lite lätt panik när jag tänker på alla som ligger hemma och kräks utan att någon kollar kalium regelbundet.«

Det är inte en slump att gravida av många förväntas utstå vad som helst utan symtomlindring för att »det är naturligt att få besvär under en graviditet«. Det gäller till exempel vid tillståndet hyperemesis gravidarum, påpekar ST-läkaren Jenny Körlin i sin krönika.(1 kommentar)

Kultur

Ingen domkyrka är perfekt – men vissa är unika i världen

Läkare som reser till England och får lite tid över kan roa sig med att beundra de många domkyrkor som finns lite här och var. En bok med 50 år på nacken kan vara en bra ledsagare, berättar överläkaren Lars Breimer, Örebro. (6 kommentar)

Människor & möten

Hon använder kultur för att kommunicera forskning

Skattebetalarna ska få valuta för sina pengar. Därför är det viktigt att forskning och forskningsresultat når ut till allmänheten. Det säger May-Britt Moser, nobelpristagare i medicin 2014, som i sommar kommer att använda konstnärliga uttryck när hon presenterar sin forskning. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Rune Sjödahl

Rune Sjödahl är en av författarna till artikeln »Vårdrelaterade infektioner en betydande del av vårdskadorna på sjukhus«.(0 kommentar)

Reflexion

När ett bra arbete ger ett okänt resultat

»Människor kommer att mötas, resa, bli förälskade, sjunga i kör, läsa böcker, träffa barnbarn, vandra i fjällen …« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Pankreascancer kan metastasera tidigt

Pankreascancer är en betydligt mer komplicerad sjukdom än vi trott och tros inom något år vara den näst vanligaste orsaken till död i cancer. Den ska betraktas som potentiellt systemisk redan vid liten tumörstorlek. Ett betydande arbete kring biomarkörer/biomarkörpaneler för bättre och differentierad diagnostik (serum och cancervävnad) behövs. (0 kommentar)

Nya Rön

Rickettsia helvetica utbredd i Sverige

Bakterien Rickettsia helvetica, som tillhör gruppen fläckfeberrickettsier som sprids med fästingar är utbredd i Sverige. Det visar en ny avhandling, där det också framgår att Rickettsia felis påvisats hos två patienter med meningit. Det är första gången denna infektion konstaterats i Sverige. (0 kommentar)

Behandling med NGF-frisättande celler prövad hos alzheimerpatienter

Totalt 10 patienter med alzheimer tillfördes NGF med inkapslade celler i en klinisk fas 1-prövning. Resultaten indikerar att kolinerga nervbanor i hjärnan stimulerades av NGF-behandlingen. Det visar en ny avhandling. (0 kommentar)

Bara 2 av 24 effektivitetsstudier bedömdes bidra med ny kunskap

I en nyligen publicerad genomgång av 24 effektivitetsstudier baserade på data från Läkemedelsregistret bedömdes 2 studier bidra med ny kunskap. Den sammanvägda risken för bias bedömdes vara låg i 1 av studierna, medelhög i 8 studier och hög i 15 studier. (8 kommentar)

Schizofreni hade samband med låg viktuppgång under graviditeten

Risken för framtida icke-affektiva psykoser var 30 procent högre för barn vars mammor haft en låg viktuppgång under graviditeten och vid normalvikt gått upp mindre än 8 kg. Det visar en registerstudie från Karolinska institutet.(0 kommentar)

Nytt om namn

2016 års Mäster på Gotland

Axel Trägårdh, ST-läkare på kirurgkliniken, Visby lasarett, har utnämnts till »Årets Mäster 2016« av Gotlands yngre läkares förening (Gylf). I motiveringen till utmärkelsen framhålls bl a att Axel Trädgårdh »… alltid är påläst och gärna delar med sig av sina erfarenheter inom alla områden, och med ett lugn instruerar stressade underläkare i olika praktiska moment, såväl på akuten som på mottagning och på operation«.     (0 kommentar)

Årets allmänläkarvän – en utvecklare av primärvården

Christer Andersson, verksamhetschef på Bergsjöns vårdcentral i Göteborg, har valts till »Årets allmänläkarvän« av medlemmarna i Sveriges Distriktsläkarförening. Hederspriset, som delas ut årligen, instiftades av Svenska Distriktsläkarföreningen för att uppmärksamma personer som »genom sitt agerande och renommé stärker bilden av svensk primärvård och allmänmedicin«.(1 kommentar)

Originalstudie

Vårdrelaterade infektioner en betydande del av vårdskadorna på sjukhus

Vårdrelaterade infektioner noterades vid 12,3 procent av 480 vårdtillfällen när slumpvist utvalda journaler från Universitetssjukhuset i Linköping granskades. Undersökningen visade att vårdrelaterade infektioner utgör en betydande del av skador och vårdskador på ett universitetssjukhus.(2 kommentar)

Makroskopisk hematuri vid behandling med NOAK

Nyupptäckt makroskopisk hematuri hos patienter med förmaksflimmer under behandling med direktverkande orala antikoagulantia bör initiera snar urologisk utredning och behandling av blödningskällan. Detta för att förkorta tiden för eventuell utsättning av antikoagulantia som skyddar mot ischemisk stroke. (1 kommentar)

Fallbeskrivning

Stewarts blodgastolkning ger djupare insikt i syra–basrubbning

Analys av syra–basstatus enligt Peter Stewart kan ge ökad insikt i komplexa metabola syra–basrubbningar. Metoden är svårare att tillämpa bedside, men webbaserade verktyg ger bra stöd och tolkningen kan leda till ändrad behandling. (1 kommentar)

Utgåvan som PDF