Nr 15–16/2017

Inledare

Tack till alla som var med och försökte att rädda liv

Joakim Nordahl och alla andra som deltog i räddningsarbetet är värda ett stort tack och många varma tankar, för sina insatser. (0 kommentar)

Signerat

Snabbare och patientsäker väg till svenskt leg

»Vi tar ett gemensamt ansvar för nya kollegor – oavsett var de är utbildade.« (0 kommentar)

Nyheter

Tvärfackligt arbete svetsar samman

Vårdplatsbristen plågar landets akutmottagningar. Sahlgrenska universitetssjukhuset är inget undantag och där har intensiven blivit värst i landet på att skicka runt patienter. Men efter ett tvärfackligt engagemang har vårdplatsfrågan hamnat högt på agendan och personalen vädrar en viss morgonluft.(0 kommentar)

Läkarna ryckte ut direkt och tog hand om skadade

På Cityakuten i Stockholm, i hörnet av Olof Palmes gata och Drottninggatan, höll ortopedkirurgen Joakim Nordahl i fredags på att avsluta veckan tillsammans med sina kollegor när de uppmärksammades på att något hade hänt. (1 kommentar)

Höstens terrorövning förberedde sjukhusen

Beredskap och bemanning var god på sjukhusen när attentatet på fredagseftermiddagen var ett faktum. Och höstens katastrofövning bland Stockholmssjukhusen spelade stor roll. (1 kommentar)

HSAN efterfrågar fler åtgärder för riskindivider

Susanne Billum, ordförande för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, tycker att ytterligare en åtgärd behövs för fall där varken prövotid eller återkallad legitimation passar. »Jag vill inte återinföra disciplinpåföljderna. Men något mer skulle behövas«, säger hon. (0 kommentar)

Fortfarande ingen effekt på antalet prövotider

Ett viktigt syfte med patientsäkerhetslagen var att hitta fler riskindivider bland hälso- och sjukvårdens anställda. Prövotid lyftes fram som en central del i tillsynen – och prövotiderna förväntades öka rejält. Men så har det inte blivit.(0 kommentar)

Så vill distriktsläkarna stärka primärvården

För att primärvården ska verkligen ska bli basen i sjukvården krävs åtgärder för den politiska styrningen. Det anser DLF och SFAM, som i dag lämnar över ett digert åtgärdsprogram till sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S).(0 kommentar)

Debatt

För lång väg från idé till införande av medicintekniska produkter

Utvecklingen av medicintekniska produkter går snabbt, men vägen från idé till applikation är lång och innebär risk för att värdefulla produkter inte överlever och att nya produkter införs på bristfälliga underlag. Susanne Palmcrantz och Jörgen Borg föreslår åtgärder. (0 kommentar)

Sverige ledande på värdebaserad vård

Sverige ligger högst i en internationell jämförande studie om värdebaserad vård. Rapporten visar tydligt ambitionerna från ett flertal internationella organ att införa värdebaserad vård för styrningen av sjukvården globalt, skriver Gunnar Akner. (4 kommentar)

Svårt formulera riktlinjer för PCSK9-hämmare

Gällande riktlinjer för PCSK9-hämmarbehandling måste i skenet av FOURIER-studien ses som alltför konservativa. Å andra sidan är behandlingen alltför dyr för att kunna erbjudas alla med kardiovaskulär sjukdom, konstaterar Anders G Olsson.(6 kommentar)

Krönika

»Utmaningen kanske blir att med åren bibehålla empatin utan att gråta.«

Det är svårt att inte gråta när man konfronteras med terminalt sjuka patienter med bara timmar kvar att leva. AT-läkaren Sofia Palmarsson minns hur det var de första gångerna, och hoppas i sin krönika att den sköld som läkarrollen förser en med tappas mer sällan ju oftare man får använda den. (4 kommentar)

Kultur

Chefen som sa »pyssket« var bäst på empati

Dr E var jovialisk, självständig och något »omodern«. Han talade nedlåtande om »pyssket« när psykiatrin kom på tal. Men i fråga om empati var han bättre än någon annan chef, minns Monika Björklund, specialist i allmän psykiatri, numera pensionär.  (0 kommentar)

Människor & möten

Geriatrik handlar ofta om förebyggande vård

Agnes Lindbo, ST-läkare i geriatrik, fick nyligen sitt diplom som Silvialäkare. Hon har gått utbildningen som ges av Karolinska institutet och Stiftelsen Silviahemmet för att ge fördjupade kunskaper om demens. (1 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Zandra Olivecrona

Zandra Olivecrona, med dr, specialist­läkare i neurokirurgi, Örebro, är en av författarna till en artikel där nya riktlinjer för handläggning av minimala till medelsvåra skallskador hos barn presenteras.(0 kommentar)

Reflexion

Skilda världar

»Men visst är det intressant att … man kan miss­förstå varandra så kapitalt?« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

PCSK9-hämmare minskar LDL-kolesterol med 60 procent

Evolocumab tillhör en ny klass av lipidsänkande läkemedel, där en monoklonal antikropp binder till proproteinkonvertas subtilisin/kexin typ 9 (PCSK9) och sänker LDL-kolesterol med ca 60 procent. I studien FOURIER sänktes antalet primära kardiovaskulära händelser med 15 procent efter behandling med evolocumab vs placebo. (14 kommentar)

Nya Rön

Anafylaxi mot krokodilkött – första beskrivna fallet i världen

En 13-åring med känd allergi mot kycklingkött reagerade med anafylaxi då han åt krokodilkött. Orsaken visades vara en korsallergisk reaktion, och proteinet som orsakade anafylaxin har identifierats. (0 kommentar)

Läkemedel mot influensa var säkra att använda under graviditet

Neuraminidashämmare under graviditet ökade inte riskerna för barnet. Det visar en stor studie från Skandinavien och Frankrike, publicerad i BMJ. (0 kommentar)

Ny behandling för levertumörer

En svensk studie förstärker bilden av IRE (irreversibel elektroporation) som en relativt säker och effektiv ablationsmetod för selekterade patienter med levertumörer. (0 kommentar)

Viktökning ökade risk för typ 2-diabetes oavsett ursprungsvikt

Typ 2-diabetes går att förhindra även hos den del av befolkningen som inte har väldigt hög risk att utveckla sjukdomen på grund av till exempel fetma. Det visar en studie av data om över 30 000 personer, där de som gick upp i vikt hade högre risk att utveckla diabetes oavsett ursprungsvikt.(2 kommentar)

Nytt om namn

Rosade av AT-läkarna

Överläkaren Ammar Salih, specialist i neurologi, och Hannes Frejd, ST-läkare i internmedicin, har förärats »AT-rosen 2017«, en årlig utmärkelse som delas ut av AT-rådet i Västmanlands läns landsting.  Ammar Salih uppskattas mycket av AT-läkarna för sin pedagogiska insats inom neurologi. Speciellt gäller det »…förmågan till bedside-undervisning och utveckling av AT-läkarnas undersökningsteknik«. Hannes Frejd får AT-rosen för sin goda förmåga till undervisning och handledning. Hans engagerade sätt att lära ut uppskattas mycket av AT-läkarna.(0 kommentar)

ST-läkarnas stöttepelare

Richard Pellrud, specialistläkare i anestesiologi vid Universitetssjukhuset Örebro har utnämnts till »Årets kliniska handledare 2016« av 20-talet ST-läkare på anestesi- och intensivvårdskliniken, ANIVA, Region Örebro län. Richard Pellrud beskrevs av ST-läkarna som »ett exempel för oss alla« när han tog emot priset – bland annat ett diplom. Det nyinrättade handledarpriset är en del i insatserna när ANIVA-kliniken i Örebro satsar på förbättrad utbildning.(0 kommentar)

Föreläsare prisad för pauser

Stig Linder, professor i farmakologi vid Linköpings universitet, har utsetts till årets bästa föreläsare av läkarstudenterna på termin tre. Anledningen är att han i sin föreläsning »Principer för behandling av tumörsjukdomar« höll korta pauser mellan de större momenten, vilket ökade förståelsen hos studenterna. »Stig Linders stora engagemang och närvaro var ständigt tydligt och gjorde detta till en av de bästa och mest inspirerande föreläsningarna hittills på utbildningen«, skriver läkarstudenterna i motiveringen till utmärkelsen.(0 kommentar)

Spetsforskande hedersdoktor

Björn Olsen, överläkare och professor vid Uppsala universitet, har utsetts till hedersdoktor vid Linnéuniversitetet. Han är expert på fågelinfluensa och får utnämningen för att han »är en akademiker som lyckats bryta ny mark och tänka i nya banor«. I samband med att fågelinfluensan fick internationell aktualitet byggde Björn Olsen upp zoonosforskningen vid dåvarande Högskolan i Kalmar. Han skapade en tvärvetenskaplig forskningsmiljö där biologer, veterinärer och medicinare tillsammans arbetade med ekologi och epidemiologi kring zoonotiska virus och bakterier.(0 kommentar)

Rapport

Nya SCORE bättre på att skatta risk för död i hjärtinfarkt och stroke

En ny version av SCORE baserad på aktuella svenska data har nyligen publicerats och visar god förmåga att skatta risk att dö i stroke eller infarkt inom 10 år. (3 kommentar)

Medicinens ABC

Höftfrakturer

I Sverige drabbas årligen ca 17 500 personer av höftfraktur. Medelåldern är 82 år; två tredjedelar är kvinnor. Skademekanismen är ofta fall i samma plan. Höftfrakturer kostar samhället 1,5 miljarder kronor årligen. Denna patientgrupp konsumerar en fjärdedel av samtliga vårddygn inom ortopedin. (1 kommentar)

Översikt

Nya skandinaviska riktlinjer för att handlägga skallskador hos barn

De nya riktlinjerna syftar till att hitta barn med risk för eller med allvarliga komplikationer efter skallskada, samtidigt som onödiga DT-undersökningar av barn med vissa skallskador kan undvikas.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF