Nr 15/2019

Inledare

Möt läkaren som har publicerat tio ABC-artiklar

»Framför allt tycker vi om feedbacken när studenter eller kollegor har återkopplat att de har funnit dem nyttiga till sina studier eller i sin kliniska tjänst. Det är det som har varit viktigast för oss.« (0 kommentar)

Signerat

Bättre villkor krävs för våra forskande läkare

Vi vet från tidigare undersökningar att läkare är den enda yrkesgrupp som förlorar i livslön på att doktorera. (0 kommentar)

Nyheter

Staten vill stärka greppet om vården i Danmark

Staten tar ett starkare grepp om sjukvården i det förslag till vårdreform som den borgerliga regeringen i Danmark presenterade i slutet av mars. Ett hastverk, anser danska läkarförbundet om förslaget.(0 kommentar)

Läkare hoppas på vård som är mindre splittrad

I Finland får vårdreformen troligen nytt liv efter riksdagsvalet på söndag. Hur det än går har reformarbetet lett till ökad integration – specialistvården, primärvården och socialtjänsten har börjat prata med varandra.(1 kommentar)

Upprop för fler läkarchefer i Örebro

Örebro läns läkarförening kräver i ett öppet brev till regiondirektören och hälso- och sjukvårdsnämnden att det blir fler läkare på ledande positioner i sjukvården. Omkring 270 läkare har ställt sig bakom protesten.(2 kommentar)

Myndighet vill att medicinska fallrapporter ska etikprövas

Ska fallrapporter etikprövas? Ja, hävdar företrädare för Etikprövningsmyndigheten. Men Läkartidningens medicinska redaktörer håller inte med. (3 kommentar)

Sörmland inför listningstak i primärvården

Region Sörmland ska införa ett listningstak på 1 500 patienter per läkare i primärvården. Distriktsläkarföreningen välkomnar beslutet men pekar på att det kommer att behövas mer pengar och fler hyrläkare under en övergångsperiod.(4 kommentar)

Förlossningsvården har blivit bättre

Fler kvinnor är nöjda med sin förlossning, fler går på efterkontroll och färre drabbas av allvarliga bristningar, enligt en rapport som Sveriges Kommuner och landsting lämnat till regeringen i dag tisdag. (0 kommentar)

Dåligt underlag för metoder mot spelproblem

Överlag behövs mer kunskap om vilka metoder som skulle kunna förebygga och minska spelproblem, enligt en ny rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (1 kommentar)

Ny förening för internationella läkare i Sverige

En förening för internationella läkare i Sverige har bildats med mål att bli en förening under Läkarförbundets flagg. Framför allt är det missnöje med legitimationsprocessen för läkare utbildade utanför EU som har väckt det fackliga engagemanget.(3 kommentar)

Debatt

Dags att införa långsam utsättning av SSRI?

Göran Högberg funderar över om det efter uppgifter i en artikeln i Lancet Psychiatry är dags att se över riktlinjerna för den svenska psykiatrin och börja informera patienterna om risken för beroende av SSRI samt erbjuda en långsam, kontrollerad, hyperbol utsättning med samtalsstöd. (Rättad 2019-09-02.) (14 kommentar)

Någon ordning ska det väl vara i laboratorievärlden?

De flesta läkare har säkert varit med om att laboratoriet plötsligt meddelar att ett referensintervall ändrats. Nu är räddning i oredan på väg, och vården kan se fram mot en värld där två plus två är fyra och inte fem eller tre, skriver Lars Breimer. (2 kommentar)

Krönika

»… en ‘besvärlig patient’, en sådan som ingen vill träffa och som hela tiden ska vara någon annans problem.«

Att älska sitt jobb och de personmöten det medför, innebär inte att man kan ta sig an varenda besvärlig patient som kliver över tröskeln. Men då och då kan man försöka, och uppnå resultat, berättar Mia T Johansson, ST-läkare i allmänmedicin. (15 kommentar)

Kultur

Fokus på individen – framtidens melodi inom psykiatrisk behandling

Definitionen av psykisk sjukdom har avgörande betydelse för vårdens organisation och utformningen av behandlingsutbudet. Personcentrerad vårdideologi är en väg vidare för psykiatrin, anser författarna till denna artikel om skilda förhållningssätt till psykopatologin.(7 kommentar)

Människor & möten

»Familjen betraktas som resurs för patientens återhämtning«

Anna Serafin, barn- och ungdomspsykiater i Örebro och 2018 års mottagare av Cullbergstipendiet från bokförlaget Natur & Kultur, berättar om studieresan till Norge som stipendiet hjälpte henne att förverkliga. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Kristian Samuelsson

Kristian Samuelsson är en av författarna till veckans ABC-artikel om vanliga tillstånd i hand och handled, del 1, som handlar om karpaltunnelsyndrom, morbus de Quervain och tumbasartros.  (0 kommentar)

Reflexion

Säkerhetsbestämmelser i vården – finns dom?

»Kan det spegla att vi lärare och äldre kollegor inte ser på dessa som säkerhetsbestämmelser utan mer som just en rutin (yrkesvana)?« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Insulinresistens vanligt hos barn och ungdomar med fetma

Insulinresistens och prediabetes är allvarliga tillstånd som medför ökad risk för hjärt–kärlkomplikationer och typ 2-diabetes. Det är angeläget att tidigt identifiera och behandla dessa tillstånd hos barn/ungdomar. (0 kommentar)

Nya Rön

Lovande resultat för ny behandling mot akut porfyri

En ny läkemedelskandidat, givosiran, har i en studie prövats på patienter med akut intermittent porfyri. Hos patienter med återkommande akuta attacker som erhöll givosiran minskade attackerna med upp till 79 procent.(0 kommentar)

Självbehandling med app effektiv för kvinnor med urininkontinens

I en avhandling från Umeå universitet undersöktes om kvinnor med ansträngningsinkontinens minst 1 gång/vecka kunde bli hjälpta av självbehandling i form av bäckenbottenträningsprogram och livsstilsråd från en mobilapp. (0 kommentar)

Nytt om namn

Avhandlingar om genterapi och träning av kirurger belönas

Kristine Hagelsteen och Marcus Davidsson har bägge tilldelats Anna-Greta Crafoords pris för bästa avhandling vid medicinska fakulteten, Lunds universitet 2018.(0 kommentar)

Medicinens ABC

Vanliga tillstånd i hand och handled, del 1

Smärta i hand och handled samt nedsatt handfunktion till följd av olika tillstånd och sjukdomar är vanliga sökorsaker inom primärvården. I denna ABC-artikel beskrivs några vanliga sjukdomstillstånd i hand och handled: karpaltunnelsyndrom, morbus de Quervain och tumbasartros  (1 kommentar)

Översikt

Prediabetes – mål för intervention

Olika prediabetiska tillstånd utgör förstadier till manifest typ 2-diabetes och medför även i sig en förhöjd kardiovaskulär risk. Det går att förhindra att prediabetes progredierar till manifest typ 2-diabetes. (7 kommentar)

Utgåvan som PDF