Nr 16-17/2019

Inledare

Arbete pågår för att stoppa våld i vården

– Det är ett helt annat klimat i Sverige nu. Jag har jobbat på sjukhuset i 41 år. När jag började här som sjukvårdspersonal vågade patienten knappt tilltala doktorn. Men i dag tjafsar folk emot, är otrevliga och hotar sig fram för att få den vård de vill, säger Jan-Ola Höglund, säkerhetsstrateg på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. (0 kommentar)

Signerat

“Best practice” ska alltid gälla våra minsta patienter

Våra yngsta patienter löper störst risk att drabbas om ett läkemedel bereds fel … då doserna och därmed också marginalerna är så små. (0 kommentar)

Nyheter

»Jag vet allmänläkare som fått hotfulla brev hemskickade«

Hot- och våldsproblematiken berör inte bara akutmottagningarna och psykiatrin. Den märks också inom primärvården. »Det är ett problem att man inte anmäler«, säger Distrikts­läkarföreningens ordförande Marina Tuutma. (0 kommentar)

Fler väktare och larm när vården höjer säkerheten

Väktare, larm och låsta dörrar. Regionerna har höjt säkerheten i sjukvården de senaste två åren. Många upplever också ett råare klimat där patienter och anhöriga har närmare till hot och våld än tidigare.(1 kommentar)

DLF inför avgift för pensionärer

Pensionärsmedlemmar i Distriktsläkarföreningen (DLF) ska fortsättningsvis inte vara helt avgiftsbefriade. Dessutom ska DLF inkludera frågan om förtroendetid som en del i arbetsmiljöarbetet. Det beslutade föreningens fullmäktigemöte.(0 kommentar)

Läkarförbundet: »Polisanmälan ska göras direkt«

Vem har ansvaret för att göra anmälnin­gar, kan man vara anonym och hur ser lagen på angrepp på vårdpersonal? Läkarförbundets chefsjurist Peter Wursé och ombudsman Pelle Avelin svarar. (0 kommentar)

Läkartidningen prisas för bästa fotografi

Läkartidningen vann »Bästa fotografi« på Fackförbundspressens dag. »Fantastiskt roligt och framför allt inspirerande att vinna ett så fint pris«, säger frilansfotografen Henrik Brunnsgård.(1 kommentar)

Läkarutbildningen i Uppsala görs om efter norsk modell

I Uppsala byggs den nya utbildningen upp med läkarprogrammet i norska Trondheim som förlaga. Bertil Lindahl, ansvarig för utbildningen i Uppsala, beskriver mötet med den norska läkarutbildningen som en ögonöppnare. (1 kommentar)

Så förbereder sig lärosätena för nya läkarutbildningen

Den sexåriga läkarutbildningen ska vara på plats till höstterminen 2021. Det innebär skarpt läge för universiteten. För flera krävs ett omfattande och intensivt arbete för att hinna.(0 kommentar)

»Vi måste våga lämna över mer ansvar till professionerna«

Efter sju år med Inspektionen för vård och omsorg lämnar Gunilla Hult Backlund i maj sin post som generaldirektör. För patientsäkerhetens och arbetsmiljöns skull hoppas hon att Ivo framöver ska kunna bidra till en mindre detaljstyrd sjukvård.(0 kommentar)

Sjukvården viktigaste politiska frågan

Sjukvården har blivit den viktigaste politiska frågan i Sverige. Det visar en undersökning från SOM-institutet vid Göteborgs universitet.(0 kommentar)

Debatt

Vårdgaranti vs prioriteringar – hur följer vården lagen?

Två i lag reglerade normsystem styr hälso- och sjukvården – prioriteringsnormen respektive vårdgarantin. Båda ska följas, men vad händer om de hamnar på kollisionskurs? Lotta Vahlne Westerhäll och Niklas Ekerstad resonerar utifrån ett fiktivt patientfall. (3 kommentar)

Patienten bör inte behöva betala för betydelsefulla test

Om målsättningen lika vård för alla ska gälla bör patienter inte behöva betala för test som kan bli helt avgörande för behandlingen, i detta fall genuttryck i bröstcancervävnad, skriver Sven Tågerud.(0 kommentar)

Krönika

»Hon kanske ville men inte vågade säga det som var på väg att slippa fram.«

Se, lyssna och hör – framför allt. Först därefter receptblocket, om det behövs. Så kan doktorn undvika misstaget att uppfatta patientens budskap enbart som symtom, tecken på botbar sjukdom. Olle Hellström, pensionerad allmänläkare, berättar varför man inte alltid måste hitta något som går att förklara.  (3 kommentar)

Kultur

»… en vision av livet som en stor oförklarlig hemlighet«

Sjömannen och börsmäklaren Paul Gauguin blev sedermera världsberömd konstnär parallellt med sin jakt på frihet och lycka på en söderhavsö. Friheten innebar också ekonomisk och medicinsk utsatthet, och till slut undergång i konstprojektet att återge en vision av livet som en stor oförklarlig hemlighet. (0 kommentar)

Människor & möten

Ett finger med i spelet för att förebygga demenssjukdom

Miia Kivipelto, neurolog och professor i klinisk geriatrik, är en av initiativtagarna till ett nytt forskningsinstitut med målsättning att hitta och utveckla metoder för att förhindra eller fördröja demenssjukdomar. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Kristina Dunder

Kristina Dunder, Läkemedelsverket, är en av författarna till en artikel om proceduren för godkännande av nya läkemedel.(0 kommentar)

Reflexion

Ny läkarutbildning bör samordnas nationellt

»… utbildningsplaner som bland annat underlättar byte av studieort under utbildningen är efterlängtade.«   (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Nya europeiska riktlinjer för hypertoni ger utmaningar

I de nya europeiska riktlinjerna för hypertoni rekommenderas för patienter <65 år blodtrycksmål 120–129/<80 mm Hg och för patienter >65 år 130–139/<80 mm Hg. Patientens totala riskprofil ska ­beaktas och behandling av högriskpatienter prioriteras. Följsamheten ökas genom enkel dosering och ökad delaktighet för patienterna. (1 kommentar)

Nya Rön

Viktigt att maximera följsamheten till kolesterolsänkare vid typ 2-diabetes

I en avhandling undersöktes följsamheten till kolesterolsänkande läkemedel samt hur följsamheten påverkade risken för kardiovaskulära utfall och död bland 100 000 svenska patienter med typ 2-diabetes. Det visade sig att risken för kardiovaskulära utfall gradvis ökade med lägre nivå av följsamhet. (0 kommentar)

Aktivt omhändertagande kan rädda över hälften av barn födda i vecka 22

Över 50 procent av barnen födda i vecka 22 överlevde i Uppsala med proaktiv handläggning, jämfört med 8 procent på ett sjukhus i Columbus där barnen gavs vård utifrån ansvariga läkares bedömning av prognos i kombination med föräldrarnas önskemål, så kallad selektiv handläggning. (0 kommentar)

Nytt om namn

»Guldtuben« till bästa ST-handledaren i Falun

Claudia Seiler, specialistläkare inom anestesi och intensivvård på Falu lasarett har tilldelats med »Guldtuben«, ST-läkarnas pris 2019 till bästa handledaren.(0 kommentar)

Fyra nya Silvialäkare tog emot titel och diplom

Läkarna Niran El Kouni, Stockholm, Sedigheh Mazloumi Kavkani, Eskilstuna, Vasil Pema, Nyköping och Terje Toomela, Karlstad, har avlagt medicine magisterexamen i demensvård, en utbildning framtagen av Stiftelsen Silviahemmet i samarbete med Karolinska institutet.(0 kommentar)

Översikt

Läkemedelsverket aktivt i EU:s godkännande av nya läkemedel

Läkemedelsverket anlitas ofta som rapportör för nya läkemedel och ansvarar för ca 20 av totalt ett hundratal rapportörskap per år i den centrala proceduren för godkännande i hela EU.(0 kommentar)

Rapport

Defibrillatorväst ger tillfälligt skydd mot plötslig hjärtdöd

En defibrillatorväst är säker och effektiv för att detektera och bryta ventrikulär takyarytmi men saknar pacemakerfunktion. Vid förhöjd risk för plötslig hjärtdöd kan defibrillatorväst övervägas fram till dess att reversibel orsak åtgärdats eller defibrillator implanterats. (0 kommentar)

Medicinens ABC

Vanliga tillstånd i hand och handled, del 2

År 2016 opererades fler än 16 000 patienter på handkirurgiska kliniker i Sverige till följd av skada eller sjukdom i finger, hand och handled. Denna ABC-artikel beskriver aktuellt kunskapsläge för några vanliga handkirurgiska diagnoser: triggerfinger, Dupuytrens kontraktur och ganglion.(2 kommentar)

Utgåvan som PDF