Nr 18/2019

Inledare

Förhoppningsvis är Björn Zoëga det rätta valet

Bakgrunden är välkänd. Karolinska universitetssjukhuset har under senare år kritiserats för en rad olika saker och den tidigare direktören Melvin Samsom meddelade förra året att han skulle avgå.  (0 kommentar)

Signerat

Sommartraditionerna i vården måste brytas

Ska vi få ordning på sommar­stressen i vården krävs ett helhetstänk året om. (0 kommentar)

Nyheter

Ryggkirurgen från Island ska räta upp Karolinska

Det saknas inte utmaningar för Karolinska universitetssjukhusets nye direktör Björn Zoëga. Ett miljardunderskott ska vändas – och en starkt kritiserad verksamhetsmodell ska förändras. För att lyckas kommer det enligt honom att krävas samarbete med professionerna. (0 kommentar)

Frågor från myndigheter pressar läkare i kvinnosjukvården

I kölvattnet av de statliga förlossningsmiljarderna har telefonsamtal, mejl och frågor från myndigheter blivit ett arbetsmiljöproblem för många läkare i kvinnosjukvården. Det hävdar företrädare för Svensk förening för obstetrik och gynekologi, SFOG.  (1 kommentar)

Han vill få fler läkare att ta tåget till Spanien

Från Uppsala till Barcelona – på räls. När ST-läkaren Joakim Crona ska på onkologikonferens i Spanien väljer han bort flyget. Nu vill han få med fler kollegor på tåget.(9 kommentar)

Åtgärdspaket väntar Västra Götaland

Ett åtgärdspaket ska få sjukhusens ekonomi i balans, enligt beslut i Västra Götalands regionstyrelse. Läkarföreningen är kritisk.(0 kommentar)

En majoritet säger ja till medicinska djurförsök

En majoritet av svenskarna tycker att det är acceptabelt med djurförsök inom medicinsk forskning. Det visar en attitydundersökning som Vetenskapsrådet har gjort.  (0 kommentar)

Sylf får snart ny ordförande

Sylfs nuvarande ordförande Jonas Ålebring lämnar sitt uppdrag. I stället föreslås Madeleine Liljegren, tidigare ordförande i Sylf Stockholm.(0 kommentar)

Osäkerhet kring molntjänster bromsar IT-utveckling i vården

Molntjänster är en viktig del i sjukvårdens IT-system. Men det finns oro för sekretessen. Nu vill Sveriges Kommuner och landsting att regeringen samlar alla aktörer till samtal – annars kan utvecklingen stanna av. (0 kommentar)

Färre söker till läkarprogrammet

Antalet sökande till landets läkarprogram har sjunkit. Det visar siffror från Universitets- och högskolerådet, UHR. (0 kommentar)

Debatt

Smer-rapport om dödshjälp togs emot positivt i båda läger

I slutet av 2017 publicerade Statens medicinsk-etiska råd en kunskapssammanställning om dödshjälp. För att få en bild av hur rapporten tagits emot samlades inlägg i medierna kring dödshjälp in. Överlag har mottagandet varit positivt från både motståndare och förespråkare för dödshjälp, konstaterar Kjell Asplund och medförfattare. (2 kommentar)

Apropå! Läkare ska inte behöva »frisera« sjukintygen

Sjukskrivningen är en sjukvårdande åtgärd – inte enbart en fråga om patientens ekonomi och att tillfredsställa Försäkringskassans terminologi, skriver Lars Jacobsson. (4 kommentar)

Ormar dödar fler än minor – motgift »är inte lönsamt«

2,7 miljoner människor i världen blir bitna av giftormar varje år. Sverige, som är en viktig aktör inom global hälsa, bör utnyttja sin röst för att bidra till att de internationella insatserna mot ormbett förstärks, skriver Oliver Schulz, generalsekreterare, Läkare utan gränser. (0 kommentar)

Krönika

»Jag kommer att tänka på Margareta då jag läser en slarvig och onödigt lång journalanteckning.«

Tydliga rutiner, ordning och reda, korsförhör på morgonronden efter nattjouren, diskussion tänkbar men inte möjlig. Jakob Ratz Endler tänker på Margareta, en överläkare i järnladyklassen, hård och bestämd men med en inneboende värdighet. Och rödpennan ständigt till hands. (3 kommentar)

Kultur

Idyllens mörker – Birger Sjöbergs dödliga depression

Diktaren Birger Sjöberg dog för ganska precis hundra år sedan på Stadshotellet i Växjö. Hans kreativitet som författare både sporrades och hämmades av ett bipolärt syndrom som påverkade hela hans liv. Lars Sjöstrand, psykiater och beroendeläkare, berättar om mannen, verken och sjukdomen. (3 kommentar)

Människor & möten

»Det är jättebra med hygien – men kanske inte för örat«

Anders Niklasson, privatpraktiserande öron-, näs- och halsspecialist, har nyligen disputerat på »hammarfraktur«, en diagnos i örat som är vanligare än den är känd. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Anna Sundholm

Anna Sundholm, neurolog och biträdande överläkare, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm, presenterar tillsammans med kollegor handläggning vid idiopatisk intrakraniell hypertension.  (0 kommentar)

Reflexion

Fokus på hälso- och sjukvårdsforskning

»Fammi … skulle bidra till att utveckla den svenska primärvården, närsjukvården och den kommunala hälso- och sjukvården.« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Dags att utjämna ojämlik hälsa

Studien om folkhälsan i »tvillingstäderna« Norrköping och Linköping liksom flera tidigare studier visar att skillnader i hjärt–kärlhälsa består mellan olika socioekonomiska grupper. Det preventiva arbetet behöver tillämpas mer systematiskt. Evidensbaserade metoder finns. (0 kommentar)

Nya Rön

Sömnbrist försämrar förmågan till emotionell reglering

Experimentell sömnbrist orsakade minskad positiv affekt och försämrad förmåga till emotionell reglering hos yngre försökspersoner, men inte hos äldre. Det visar en avhandling med syftet att undersöka mekanismer för hur störd sömn påverkar emotionella funktioner, mental trötthet och sömnighet.(0 kommentar)

Ökad risk för prematuritet hos gravida med typ 1-diabetes

Högt HbA1c under graviditeten var associerat till ökad risk för graviditetskomplikationer inklusive risken för prematuritet. Det visar en studie gjord vid Karolinska institutet bland kvinnor med och utan typ 1-diabetes. Även kvinnor med typ 1-diabetes som hade HbA1c på rekommenderad nivå hade ökad risk för komplikationer. (1 kommentar)

Nytt om namn

Varmhjärtad barnpsykiatriker vald till årets ST-förebild

Anne-Katrin Kantzer, överläkare, har utsetts till årets förebild för ST-läkarna inom Barn- och ungdomspsykiatrin. Priset är en årlig utmärkelsen från Svensk förening för barn- och ungdomspsykiatri (SFBUP) och föreningen ST-läkare i psykiatri (STP).(0 kommentar)

Originalstudie

Folkhälsoskillnaderna består mellan Norrköping och Linköping

Norrköping har den högsta hjärt–kärldödligheten av de största svenska städerna, vilket staden även hade för 10 år sedan.(0 kommentar)

Rapport

Patientens perspektiv på att leva med PAH eller CTEPH i Sverige

Vardagen för patienter med pulmonell arteriell hypertension (PAH) eller kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension (CTEPH) förändras på grund av symtom och psykosociala faktorer orsakade av sjukdomen och läkemedelsbehandling. Studier visar på betydelsen av adekvat och upprepad information. (0 kommentar)

Översikt

Idiopatisk intrakraniell hyper­tension – riktlinjer saknas ännu

Ett förslag till nationellt handläggningsstöd för utredning, behandling och uppföljning av patienter med idiopatisk intrakraniell hypertension har tagits fram efter konsensusdiskussion på ett nationellt multidisciplinärt möte och baserats på publicerade data.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF