Nr 19-20/2018

Inledare

En realistisk övning gav råg i ryggen

»Det väller ut skadade – vissa går själva, andra hämtas på bår. Alla är blodiga med sönderrivna kläder. När rullbårarna tar slut får akutpersonal dra de skadade på madrasser på golvet.«  (0 kommentar)

Signerat

Professionell autonomi Läkarförbundets ansvar

»Det är vårt ansvar att även fortsättningsvis värna och utveckla profes­sionsintressen.« (0 kommentar)

Nyheter

När katastrofen kom till Sahlgrenska

110 skadade inom loppet av några timmar. Katastrofövningen Liv blev ett enormt stresstest för Sahlgrenska universitetssjukhuset. »Det var intensivt, överrumplande. Men jag fick stort förtroende för att vi kommer greja det här om det skulle bli verklighet«, säger kirurgen Ragnar Ang. (0 kommentar)

Anmälan: Journalsystemet »förfalskade« recept

Journalsystemet skapade på egen hand flera varianter med olika dos av en läkares recept, och fel recept gick iväg. »Kan innebära livsfara«, skriver en läkare till Läkemedelsverket.(7 kommentar)

Digitala vårdmöten på alla vårdcentraler i Västmanland

Regionstyrelsen i Västmanland har godkänt en digitaliseringsstrategi som bland annat innebär att alla vårdcentraler ska erbjuda digitala vårdmöten inom ett par år. (1 kommentar)

Akut omlistningsstopp i Varberg upphör

Nu upphör det omlistningsstopp som infördes i Varberg efter att många patienter gått från offentligt drivna vårdcentraler till privata. Men problemen finns kvar, menar de privata vårdcentralerna.(0 kommentar)

TBE-vaccin gratis för barn i Sörmland

Som första landsting erbjuder nu Sörmland gratis TBE-vaccin till barn och unga under 19 år. Tanken är att göra tillgången till vaccin mer jämlik i Sörmland, som är ett högriskområde för TBE. (0 kommentar)

Icke anställd läkare jobbade två dagar på hjärtintensiven

En läkare dök oanmäld upp vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och fick jobba i två dagar på hjärtintensivavdelningen innan det upptäcktes att läkaren inte var anställd. Nu överväger sjukhuset att polisanmäla händelsen.(0 kommentar)

Utbredd tro på cancermyter i brittisk studie

Att äta genmodifierad mat, använda mikrovågsugn eller att dricka ur en plastflaska – det är bara några av de myter om vad som orsakar cancer som de som deltog i en enkät trodde på. Dessutom var det många som inte kunde peka ut faktorer som faktiskt visats ha betydelse. (0 kommentar)

Regionstyrelsen klubbade kritiserat sparförslag i Jämtland Härjedalen

Regionstyrelsen i Jämtland Härjedalen sa på onsdagen ja till sparförslaget som bland annat innebär att hundra tjänster inom vården ska bort och att anställningsstopp införs. Och facket befarar ett bakslag.(1 kommentar)

Hans Karlsson lämnar SKL

Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg vid Sveriges Kommuner och landsting (SKL) lämnar sitt uppdrag och återvänder till sjukvården i Värmland.(0 kommentar)

Protestmanifestation mot sparförslag vid Östersunds sjukhus

Hundra tjänster ska bort, anställningsstopp införs och vårdpersonalen ska jobba varannan helg. Det är några av sparförslagen som regionstyrelsen i Jämtland Härjedalen ska besluta om i dag, onsdag. Vårdpersonal planerar en manifestation i protest mot neddragningarna. (3 kommentar)

Debatt

»Genvägen« – ingen senväg på vägen mot docentur

Workshoppar för blivande docenter är en enkel modell som är väl värd att prova för att stötta disputerade kliniker att fortsätta arbeta mot docentur, skriver Paulin Andréll och medförfattare. (2 kommentar)

Gastrostomi hos barn – följ nationella riktlinjer

Olika rutiner kring gastrostomi på barn kan skapa förvirring i den kliniska vardagen, skriver Johan Danielson och medförfattare. Nationella riktlinjer för pre- och postoperativa rutiner samt skötseln av gastrostomier hos barn finns och bör följas. Liknande rutiner för vuxensjukvården rekommenderas. (1 kommentar)

Egenordinerad provtagning – aktörer måste ta ansvar för analysutfall

Vi ser en ökande efterfrågan hos allmänheten på att få blodprov analyserade utifrån egna frågeställningar. Svensk förening för klinisk kemi har inga invändningar mot att sådana prov erbjuds av offentliga eller privata aktörer mot en kostnad, men det finns farhågor. (0 kommentar)

Krönika

»Så mycket onödig oro, så mycket arbetstid till fel sorts tröst.«

»Varför har du skrivit 'vesikulärt bilateralt'? Är det farligt?« Patienter som läser sina journaler fordrar extra tid av sin doktor för att få hjälp med läkarspråkets facktermer – och med den stegrade oro som dessa ofta bidrar till. Nina Cavalli-Björkman berättar i sin krönika. (8 kommentar)

Kultur

Platsannonser i tiden?

Utformningen av platsannonser i Läkartidningen andas förändring, påpekar seniorprofessorn Stephan Rössner. Kan det vara en reaktion på en kritisk text som han skrev för en tid sedan, undrar han. (0 kommentar)

Så upptäcktes renin – det blodtryckshöjande hormonet

Robert Tigerstedt, världsberömd fysiolog från Åbo, Finland, slog sina samtida med häpnad när han publicerade sitt bidrag vid Internationella medicinkongressen i Moskva 1897. Där redovisar han för första gången såväl idé som experiment bakom upptäckten av renin, det blodtryckshöjande hormonet. (8 kommentar)

Människor & möten

AT-läkarna tog hem segern för första gången på tjugo år

AT-läkarna Johanna Milding och Samuel Hellgren vann över alla team bestående av specialister i Specialistmästerskapen, en tävling som ägde rum vid AT-stämman nyligen. »Att vi skulle vinna finalen kändes helt otänkbart i förväg«, berättar Samuel. (1 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Christian Bjurman

Christian Bjurman, med dr och ST-läkare vid medicinkliniken, Hallands sjukhus Varberg, har tillsammans med kollegor har skrivit om tekniker för invasiv arytmi­övervakning och -behandling. (0 kommentar)

Reflexion

Orättvis bild av svensk sjukvård

»Vi ser och hör företrädare för politiska partier och vissa fackföreningar snarast tävla om att ge den mörkaste bilden av landets sjukvård …« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Hydroxietylstärkelse kan komma att förbjudas

Europeiska kommissionen förbjöd användning av den kolloida infusionsvätskan hydroxietylstärkelse (HES) vid sepsis och intensivvård redan 2013 men kan inom kort utvidga förbudet till all användning av HES. Diskussionen om kolloida vätskors roll för att öka blodvolymen bör nu utökas till att omfatta alla infusionsvätskors biverkningar. (0 kommentar)

Nya Rön

Inget samband mellan veckodag för lungcancerkirurgi och överlevnad

I en nationell populationsbaserad registerstudie undersöktes om veckodag för lungkirurgi var associerat med överlevnad hos patienter med lungcancer. Inget kliniskt betydelsefullt samband mellan veckodag för kirurgi och överlevnad hittades. (0 kommentar)

Diagnoskriterier kan ha bidragit till överdiagnostik av spädbarnsmisshandel

Diagnoser för spädbarnsmisshandel i Sverige är starkt associerade till kriterierna för skakvåld/tillfogad skallskada, och det är inte uteslutet att incidensökningen som skett i Sverige under senare år beror på överdiagnostik. (0 kommentar)

Ny metod för att påvisa sannolikt skydd mot TBE

TBE-incidensen i Sverige har ökat kraftigt, men beträffande TBE-infektioner och skyddet av vaccinationer är situationen oklar. Därför har en metod utvecklats för att kunna studera detta.  (0 kommentar)

Lägre kvalitet i läkemedelsförskrivning vid kortare vårdtid

Patienter hade högre samsjuklighet och fler läkemedel, men färre läkemedelsförändringar och kortare vårdtid 2015 jämfört med 2005. Det visar en studie som undersökt läkemedelsförskrivning till äldre. (0 kommentar)

Bröstrekonstruktion med bukvävnad ledde inte till ökad risk för återfall i bröstcancer

I en studie visas att det inte föreligger ökad risk för bröstcancerrecidiv hos patienter som fått en bröstrekonstruktion med bukvävnad efter bröstcanceroperation. (1 kommentar)

Primär hyperhidros påverkar den psykiska hälsan

Primär hyperhidros påverkar livskvaliteten negativt, och stigma, okunskap om svettningarna och bemötandet i unga år kan orsaka en fördröjning i kontakten med sjukvården. Det visar en  avhandling där man undersökt förekomsten av primär hyperhidros och dess påverkan på livskvalitet. (3 kommentar)

Nytt om namn

Bästa AT-handledarna i Skåne

Erna Gudalugsdottir och Helena Löfgren heter de för tillfället bästa handledarna på Skånes universitetssjukhus (SUS). Det har i alla fall sjukhusets AT-läkare bestämt. Genom en omröstning på AT-läkarnas interna Facebooksida har en vinnare utsetts i Lund respektive Malmö.(0 kommentar)

Kärlkirurg ny sjukhusdirektör på Akademiska sjukhuset i Uppsala

Eric Wahlberg, kärlkirurg och professor, har utnämnts till sjukhusdirektör på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han tillträder tjänsten den 1 juni 2018.(0 kommentar)

Meddelanden

Stipendium för huvudvärksforskning

Svenska Huvudvärkssällskapet utlyser 2018 års »Stipendium för Huvudvärksforskning«.(0 kommentar)

Översikt

Nya tekniker för att övervaka och behandla arytmi vid hjärtsjukdom

Arytmier är vanliga och leder ibland till allvarliga symtom, sjuklighet och dödlighet, men det finns i dag flera verksamma behandlingar som fortfarande till viss del underutnyttjas. I artikeln presenteras indikationer för olika elektriska apparater (devices) som bidrar till att återställa hjärtrytmen eller identifiera olika hjärtrytmrubbningar.(0 kommentar)

Rapport

Överlevnaden ökar vid all cancer – men ojämlikheten kvarstår

Nya data visar på kontinuerligt ökad överlevnad för de flesta analyserade cancerdiagnoser sedan 1990. Variationen är dock mycket stor, och de mest uttalade förbättringarna ses inte minst bland de tre stora tumör­sjukdomarna (bröst-, kolon- och prostatacancer), där samhället, industrin och forskningsorgan gjort de största investeringarna. (2 kommentar)

Originalstudie

Majoritet av läkarstudenterna har intresse för forskning visar enkät

Hela 80 procent av läkarstudenter utan tidigare erfarenhet av forskning var intresserade av forskning, enligt en enkätstudie vid Sahlgrenska akademin. Tidsbrist, otillräcklig information och ett större intresse för kliniskt arbete angavs vara de största hindren för att börja forska. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF