Nr 30 2005

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Inför ett nationellt diabetesincidensregister!

Diabetes är en allvarlig sjukdom, inte bara för den enskilde patienten, utan även för samhället som påverkas av sjukdomens konsekvenser. Diabetessjukdomen kräver god sjukvård för att utveckling av komplikationer ska kunna förebyggas, men även resurser för vård av patienter som drabbats av komplikationer krävs. I ett internationellt perspektiv tyder mycket på att diabetessjukdomens betydelse kommer […](0 kommentar)

Nya Rön

Ifrågasatt synträning vid hemianopsi

Homonyma synfältsskador är vanliga hos patienter som drabbats av stroke. Vardagslivet kan då påverkas drastiskt på grund av orienterings- och lässvårigheter. Viss spontan förbättring kan förekomma men specifik terapi har saknats. En kommersiellt tillgänglig synträningsmetod vision restoration therapy (VRT) – framtagen av en forskargrupp i Tyskland – har under senaste månaderna varit föremål för intensiv […](0 kommentar)

Skador på alarligamenten är associerade med besvär efter pisksnärtsvåld

Kråkenes har tidigare beskrivit skador som kan ses på MRI i nackens övre segment efter pisksnärtsvåld, och jämfört med ett kontrollmaterial. I en aktuell artikel analyseras vilka strukturer som är sammankopplade med de skadades besvär. Man har studerat 92 kroniska pisk- snärtskadade patienter av grad WAD 2, samt 30 kontrollpersoner. Samtliga har besvarat ett frågeformulär, […](0 kommentar)

Vem eller vad ska läkaren vara lojal emot vid intygsskrivning: Samhället, vetenskapsidealet eller patienten?

Enligt den amerikanska sociologen Paul Starr är det i kraft av sitt utbildnings- och vetenskapsideal som läkarkåren har uppnått sin kulturella auktoritet och professionella suveränitet [1]. På den grunden har legitimerade läkare blivit de som ställer diagnoser och förklarar patienter friska eller sjuka enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Doktorer antas sålunda vara lojala mot samhället […](0 kommentar)

Klinisk effekt eller placebo när magnetarmband uppges lindra smärta vid artros?

Vetenskapliga studier visar att patienter av idag är medvetna och kunniga och mindre traditionella i sitt tänkande än vad vi i sjukvården är. Många personer med ledbesvär använder olika typer av komplementära eller alternativmedicinska metoder som komplement till den etablerade medicinska behandlingen. Om vinsterna överväger nackdelarna bedöms ofta behandlingen som värdefull oavsett vetenskaplig evidens. Magnetiska […](0 kommentar)

Aktuellt

Lesbiskas rätt till assisterad befruktning har väckt frågor om prioritering

Hur bör heterosexuella pars medicinska bakgrund till infertilitet relateras till homosexuella pars naturliga omöjlighet att få gemensamma biologiska barn? I dagspressen har läkare ställt sig frågande till luddiga eller obefintliga direktiv i frågan (se tex Göteborgsposten den 27 juni eller Dagens Nyheter den 10 juli). Åtminstone Stockholms läns landsting har fastställt riktlinjer som innebär att […](0 kommentar)

Göran Carlsson ny chef för Östeuropakommitté

Göran Carlsson, sedan tre år tillbaka den zambiska regeringens rådgivare i hälso- och sjukvårdsfrågor, har utsetts till ny chef för Hälso- och sjukvårdens Östeuropakommitté. Vad är Hälso- och sjukvårdens Östeuropakommitté? – Det är en ideell organisation som består av flera tunga medlemsorganisationer, som Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, SBU och flera fackliga organisationer. Kommittén koordinerar […](0 kommentar)

Läkemedelskostnader minskar marginellt

Under första halvåret i år minskade landstingens kostnader för läkemedelsförmånen med 7 promille jämfört med samma period i fjol, utslaget på hela landet. De flesta landsting minskade sina kostnader med någon enstaka procent. Allra mest minskade kostnaderna i landstingen i Blekinge (5,5 procent) och Jönköping (4,8 procent). Men det finns också landsting som ökat sina […](0 kommentar)

Experter enade om åtgärder mot fågelinfluensa

Ska en pandemi med fågelinfluensavirus förhindras, krävs såväl ett massivt åtgärdspaket i de nu drabbade länderna som att rika länder är beredda att skjuta till stora belopp. Det framgick vid en internationell konferens i Kuala Lumpur i början av juli. Vid konferensen, med deltagare från bland annat WHO, enades man om vilka områden som nu […](0 kommentar)

EG-domstolen står fast om kosttillskott

EG-domstolen har slagit fast att det omdiskuterade EU-direktivet om kosttillskott, som antogs 2002, ska gälla. Direktivet innebär att endast vitaminer och mineraler som finns upptagna på en godkänd lista får säljas som kosttillskott i EU. Såväl tillverkare och handlare som konsumenter har varit mycket kritiska mot direktivet, som ska träda i kraft senast den 1 […](0 kommentar)

»Svårt avliva myten om att bara män ingår i studier«

Enligt en kartläggning av ansökningar för läkemedelsprövningar, som Läkemedelsverket gjort för åren 1990, 1995 och 2000, gällde 80 procent av prövningarna såväl män som kvinnor. De övriga 20 procenten handlade om läkemedel mot diagnoser som gällde bara ett av könen, exempelvis prostataförstoring. Den tydliga obalans mellan könen som man tidigare såg vid läkemedelsprövningar, exempelvis inom […](0 kommentar)

Män överrepresenterade i läkemedelsprövningar – myt eller verklighet?

Läkemedelsverket hävdar att det är en myt att det råder obalans mellan könen vid läkemedelsprövningar. Men på Centrum för genusmedicin vid Karolinska institutet hävdar man att obalansen finns kvar. Paul Hjemdahl, ordförande i expertgruppen för hjärt–kärlsjukdomar inom Läksak, tycker inte att det råder någon stor obalans mellan könen, men anser ändå att patienturvalet till prövningarna […](0 kommentar)

Ministern svarar inte

För ett par veckor sedan aviserade regeringen att man nu bestämt sig för att nästa år införa ett barntillägg för studerande med barn. Redan den 20 april skrev emellertid MSF (Medicine studerandes förbund) ett brev till Lena Hallengren, statsråd med ansvar för studiemedelsfrågor, och ifrågasatte hennes uttalande att »alla föräldrar som studerar får det bättre […](0 kommentar)

»Fler läkemedelsprövningar med äldre behövs«

Det anser Paul Hjemdahl, professor och överläkare i klinisk farmakologi vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Paul Hjemdahl är dessutom ordförande i expertgruppen för hjärt–kärlsjukdomar inom Läksak (Läkemedelssakkunniga) i Stockholms läns landsting. Gruppen granskar kunskapssammanställningar och annan dokumentation av både nya och gamla läkemedel. Paul Hjemdahl menar att balansen mellan män och kvinnor i läkemedelsstudier i stort […](0 kommentar)

»Genusperspektiv saknas i prövningar«

Läkemedelsverkets ståndpunkter, att det är en myt att kvinnor inte ingår i läkemedelsstudier i samma utsträckning som män och att det är en myt att det finns stora skillnader mellan könen i hur kroppen påverkas av läkemedel, delas inte vid Centrum för genusmedicin. Här är grundinställningen den att det finns konkreta könsskillnader i kroppens olika […](0 kommentar)

Meddelanden

Kalendarium

4:e Rolf Olsson-symposiet – Leverdagarna, 29–30 september, Hotel 11, Göteborg, i arrangemang av sektionen för gastroforskning, Göteborgs universitet, i samarbete med enheten för transplantation och leverkirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Tema: Medfödda sjukdomar som kan drabba levern Program TORSDAG 29 september 12.00 Registrering och lunch 13.00 Welcome Moderatorer: Einar Björnsson, Gustaf Herlenius 13.05 Joseph R Bloomer: What […](0 kommentar)

Nytt om namn

»Skalpellen« Päivi Kannisto, verksam vid kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Lund, har av kirurgterminen i Lund (termin 8) utsetts till mottagare av det pedagogiska priset »Skalpellen« för vårterminen 2005. Hon får utmärkelsen med följande motivering: »Skalpellen tilldelas Päivi Kannisto för starkt engagemang och ett positivt bemötande under gynkursen. Päivi ställer upp och tar sig tid för studenterna […](0 kommentar)

Debatt och brev

Sjukvården har inte råd med fortsatt diskriminering av kvinnor

Det finns fortfarande, märkligt nog, personer i ledande ställning på sjukhus i Sverige som tror att då det nu finns många kvinnor som läser medicin och som forskar så kommer jämställdheten med automatik i sinom tid. Det är märkligt att ignoransen finns eftersom det sedan början av 1980-talet har kommit en rad studier, framför allt […](0 kommentar)

Amiodaroninducerad tyreotoxikos – en förutsägbar komplikation

David Nathanson och medarbetare skrev en intressant och tankeväckande fallbeskrivning om amiodaroninducerad tyreotoxikos i LT 16/2005 [2]. Läkemedlet sattes in eftersom patientens förmaksflimmer inte kunnat behandlas med flera andra läkemedel. Efter tre års behandling, vilket författarna med stöd av litteraturen framhåller vara den genomsnittliga debuttiden för denna komplikation, fick patienten tilltagande sömnstörning, ofrivillig viktnedgång med […](0 kommentar)

Kvinnors och mäns vetenskapliga karriärstege – dags för ny granskning

I en debattartikel i Dagens Nyheter 1997 skrev Christina Wennerås och Agnes Wold att förutsättningen för att dåvarande Medicinska forskningsrådet skulle stödja kvinnliga forskares projekt var att de kunde styrka sin vetenskapliga kompetens med dubbelt så många publikationer som sina manliga kollegor. Internationellt uppmärksammat Inlägget väckte internationellt intresse. De båda författarna blev anmodade av tidskriften […](0 kommentar)

Mot fria fantasier kan ingen försvara sig

Jag är väl medveten om hur situationen är ute i Europa. Och för den delen i stora delar av världen. Inte minst genom de berättelser vi hör från våra asylsökande familjer får vi kunskap om de oerhörda umbäranden som miljontals människor tvingas utstå på flykt från sina hemländer. Hemländer där de drabbats av krig, övergrepp, […](0 kommentar)

Verksamhetschefernas inlägg stöd för inhuman flyktingpolitik

Sten Lundqvist, verksamhetschef, BUP i Stockholm, skriver i Läkartidningen 23/2005 (sidorna 1831-2) att han inte förstår vad det var som gjorde professor Rolf Zetterström bestört när han läste verksamhetschefernas inlägg i Dagens Medicin den 13 april 2005. Inte heller förstår han talet om sprickor inom barn- och ungdomspsykiatrin. Samtidigt fick just den artikeln oss att […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Gjorde ingen rimlig uppföljning efter förskrivning av hög dos värktabletter

Den 56-årige mannen hade sedan flera år varit patient hos psykiatern, som hade förskrivit värktabletter till honom utan att de hade träffats personligen. Patienten anmälde psykiatern för överförskrivning av starka värktabletter och bristande journalföring – han hade bland annat fått en så stor förskrivning av Treo comp och Citodon att han blev tablettmissbrukare, hävdade han. […](0 kommentar)

»I gynnsamma fall upptäcker apoteket eller patienten läkarens lapsus«

Den 61-åriga kvinnan hade kärlkramp och behandlades med Levaxin på grund av underfunktion av sköldkörteln. I september 2001 vårdades hon på sjukhus på grund av reaktion efter sin makes bortgång och i juli och augusti 2003 var hon inlagd på grund av hjärtinfarkt och trötthet. Vid samtliga tillfällen stod hon på en Levaxindos om 0,1 […](0 kommentar)

Korrespondens

Hur visar vi vår solidaritet med de anklagade i Libyen?

Lite i skymundan av alla större skandaler och tragedier är en större rättsskandal på gång i Libyen. Där har fem bulgariska sjuksköterskor och en palestinsk läkare dömts till döden, anklagade för att medvetet ha smittat mer än 400 libyska barn med HIV genom förorenat blod. De anklagade, som har suttit häktade sedan 1999, hävdar att […](0 kommentar)

Medicin och samhälle

Det kontraproduktiva jäktet

Kanske är det för att man blivit gammal och seg, men jag tycker att det allt oftare görs onödiga misstag därför att man jäktar och slarvar i sjukvården. Patienter undersöks inte och vi lyssnar inte på dem. Det sägs att om en doktor bara förmår att vara tyst i tre minuter så hinner patienterna nästan […](0 kommentar)

»Open access« inte bara en vision

Hösten 2003 antog ett antal europeiska forskningsorganisationer den sk Berlindeklarationen om fri tillgång till forskningsresultat (»open access«). Idag har ett 50-tal europeiska forskningsorganisationer undertecknat deklarationen. I Sverige har den skrivits under av SUHF, som representerar Sveriges alla universitet och högskolor. Nyligen undertecknade också Vetenskapsrådet deklarationen. Även i USA har rörelsen vunnit mark. NIH, National Institutes […](0 kommentar)

Ledare

Ledarkryss

(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Förtäring av frätande ämnen – esofagogastroskopi vägleder terapin

Scenariot för frätskador av syra–basämnen har generellt sett förbättrats de senaste åren. Det beror delvis på införda säkerhetsåtgärder för förpackningar och minskad användning i hemmen av frätande ämnen men också på att innehållet i vissa produkter har ändrats. Exempelvis har metasilikater i maskindiskmedel bytts ut mot mindre farliga disilikater, och barn som tidigare lades in […](0 kommentar)

LD-isoenzym i uterusaspirat potentiell markör för endometriecancer

Blödning efter menopaus är ofta första tecknet på endometriecancer. Emellertid är det endast en mindre del av patienterna med postmenopausala blödningar som har endometriecancer [1]. Vid misstänkt endometriecancer är det därför önskvärt med en utredningsgång som kan minska antalet onödiga skrapningar eller hysteroskopier utan att minska sannolikheten för påvisande av cancer. Endometriet är lättillgängligt, och […](0 kommentar)

Efternamn som markör för etnicitet

Vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet, och barnhälsovårdens länsenhet, Akademiska barnsjukhuset i Uppsala, bedrivs för närvarande ett kontrollerat interventionsförsök med nya psykosociala metoder inom den förebyggande hälsovården för barn i åldern 0–18 månader, Barnhälsovård i förändring (BIF). Projektet har en experimentliknande ansats med försöks- och kontrollbarnavårdscentraler samt mätningar före och efter det […](0 kommentar)

Uppföljning av urinblåsecancer – en uppgift för urologsjuksköterska?

Historiskt sett har det inom sjukvården funnits skarpa gränser mellan olika personalkategoriers uppgifter. Efter en för många år sedan försiktig inledning med sjuksköterskeledda hypertoni- och diabetesmottagningar har man kommit till insikt om att vissa sjukvårdsuppgifter som man anser bör ut- föras av läkare bättre sköts av specialutbildade sjuksköterskor. Det har även blivit alltmer uppenbart att […](0 kommentar)

Abdominell tuberkulos – en nygammal diagnostisk utmaning

Ungefär 2 miljarder människor är idag bärare av tuberkelbakterien. Varje år insjuknar minst 9 miljoner människor i aktiv tuberkulos (tbc) och 2–3 miljoner dör. Majoriteten av fallen återfinns i tredje världen [1]. I Sverige har vi för närvarande ca 500 fall om året. Globalt sett är tbc en sjukdom som drabbar främst barn och yngre […](0 kommentar)

Tolkning av leverprov avgör val av undersökning vid hepatocellulär ikterus

Ikterus är ett viktigt kliniskt problem som handläggs av både internister och kirurger. Förr delades ikterus upp i medicinsk och kirurgisk ikterus, beroende på förekomst eller avsaknad av gallvägsobstruktion. Man har gått ifrån denna terminologi, eftersom patienter med obstruktiv ikterus numera tas om hand av terapeutiska endoskopister, som ofta är gastroenterologer, och vissa patienter med […](0 kommentar)