Nr 23 2006

Kultur

Legender större än sanningen

John Fords berömda westernfilm »The man who shot Liberty Valance« handlar om en synnerligen framgångsrik amerikansk politiker och senator som återvänder till den lilla provinsstad där hans politiska karriär började flera decennier tidigare. Han hade blivit känd, inte bara bland lokalbefolkningen, som den tillresande, rättrådiga om än lite naiva, advokaten som ville bygga landet med […](0 kommentar)

Tekniker för att med mindre snitt sätta in höft- och knäproteser

Att operera med minimal invasiv teknik har sedan länge varit känt. Inom ortopedin är artroskopisk kirurgi av knän, axlar, armbågar och fotleder väl etablerad. Fördelarna har varit många med snabb rehabilitering och korta vårdtider. Vinsterna man sett med artroskopisk kirurgi har man velat överföra till andra grenar inom den ortopediska kirurgin. Det har därför de […](0 kommentar)

En bok som ställer fler frågor än den ger svar

Boken berättar historien om de tio första och turbulenta åren för Vårdalstiftelsen, Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen), Stiftelsen för strategisk forskning (SSF), Riksbankens Jubileumsfonds kulturdonation och MISTRA. Dessa stiftelser inrättades i en tvåstegsraket i början av 1990-talet med grundplåten ur löntagarfonderna för att förnya svensk forskning med särskild inriktning på områden av betydelse i […](0 kommentar)

Allsidig inblick i människans evolution

Evolutionen och speciellt förmänniskans utveckling mot vår människoart är det mest intressanta ämne jag kan tänka mig. Därför smet den här boken direkt förbi högen med böcker på vänt när jag fick den från biblioteket, varefter den sträcklästes. I Lasse Bergs bok blandas fakta om människans evolution baserade på fossilfynd med berättelser om personliga möten […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Psykiatri i samhällets tjänst

Psykiatrin torde vara den medicinska specialitet som är mest känslig för stämningar och värderingar i samhället. Det mest uppenbara exemplet är det missbruk av psykiatri som förekom i Nazityskland och Sovjetunionen och som Jan-Otto Ottosson och Ulf Åsgård skriver om i sin artikel i detta nummer av Läkartidningen. I sammanhanget är det dock viktigt att […](0 kommentar)

Nya Rön

Terapeutisk allians viktigaste faktorn i psykiatrisk vård

Den här avhandlingen handlar om betydelsen av relationen mellan patient och personal i allmänpsykiatrisk vård och inleddes med en kvalitativ studie, där patienter i både öppen- och slutenvård djupintervjuades om vad de uppfattade som god psykiatrisk vård. Resultaten visade att skapandet av en relation mellan patienten och behandlaren och kvaliteten på relationen var av största […](0 kommentar)

Allt fler barn föds för tidigt även vid lågriskgraviditet

I många länder beskrivs en ökning av prematuritetsfrekvensen på senare år. Förekomsten av vissa riskfaktorer, tex in vitro-fertilisering (IVF), flerbörd och planerad förlossning före fullgången tid, har ökat, vilket delvis kan förklara att andelen för tidigt födda barn ökar. I Danmark har man sett en ökning på 22 procent (från 5, 2 till 6,3) mellan […](0 kommentar)

För prevention av sexuellt överförda sjukdomar krävs kunskap och regelbunden provtagning av båda könen

Trots förebyggande insatser ökar antalet fall av sexuellt överförda infektioner (STI) i Sverige. År 2005 registrerades 33085 klamydiafall, vilket är fler än någonsin. Då många STI-smittade oftast initialt inte har symtom är det viktigt att finna dem tidigt för att motverka komplikationer och förhindra att infektionen sprids vidare. I pilotstudien gavs möjlighet till 100 män […](0 kommentar)

April, april …

Det känns tryggt att veta att medicinska tidskrifter alltid blir tagna på allvar – även den första april. Så när BMJ publicerade nyheten om att vanlig lättja egentligen är ett syndrom som måste bemötas med vetenskaplig respekt gick nyheten hem i medierna – och väckte också viss förargelse. I Läkartidningen var notisen (Var femte australier […](0 kommentar)

Svag studie om klorhexidintvätt för att bli kvitt tarmbakterier

Undertiteln på en amerikansk artikel är »the effectiveness of source control to reduce the bioburden of vancomycin-resistant enterococci« [1]. Studien är gjord på en medicinsk intensivvårdsavdelning av den lokala STRAMA-gruppen i Chicago. Vad man gjort är att tvätta patienterna varje morgon – i sängen får man anta – under en treveckorsperiod med frottéhanddukar indränkta i […](0 kommentar)

Oralsex vanligt bland unga – risk för könssjukdom underskattas

Stor möda har lagts ned på att försöka minska antalet oönskade graviditeter och sexuellt överförda infektioner (STI). Ungdomsmottagningar och andra aktörer arbetar intensivt med att informera om hur man ska skydda sig genom att använda kondom och/eller andra säkra preventivmedel. Det förefaller dock som om det sexuella beteendet i viss mån har förändrats genom att […](0 kommentar)

Smärtlindring vid CVK hos prematura barn

Primärt skattades smärtan under olika faser av CVK-anläggningen (förberedelser, anläggning, återhämtning). Man videofilmade barnen för senare analys av ansiktsreaktion och dokumenterade även blodets syrgasmättnad samt skillnad i hjärtfrekvens. Jämfört med ingen smärtlindring fann man att morfin tillsammans med tetrakain och enbart morfin gav lägre smärtskattning. Bara anbringande av tetrakain gav ingen smärtlindrande effekt jämfört med […](0 kommentar)

Akupressur vid ländryggsbesvär värt att pröva även i väst

Vid akupressur används fingrarna för att utöva tryck på olika punkter på kroppen, samma punkter som man sätter nålar i vid akupunktur. Manipulation av dessa punkter tros, enligt uråldrig kinesisk modell, ha betydelse för energiflöden, som i sin tur påverkar hälsotillståndet. Taiwanesiska forskare har i en randomiserad, kontrollerad studie undersökt effekten av akupressur vid ländryggssmärtor […](0 kommentar)

Aktuellt

Förbundets program om närsjukvård ämne för politisk debatt

Närsjukvård stod på agendan när Sveriges läkarförbund inledde sitt fullmäktigemöte med politisk debatt. Paul Håkansson, socialdemokratiskt landstingsråd i Östergötland, Stig Nyman, kristdemokratiskt oppositionslandstingsråd i Stockholm, och moderaten Henrik Hammar, regionråd i Skåne, fick alla reflektera över Läkarförbundets närsjukvårdsprogram. »Vård nära patienten som inte kräver den fullt utrustade sjukhusvårdens resurser.« Det är Läkarförbundets definition av begreppet […](0 kommentar)

Anvisningar om utlokalisering blir fråga för förbundet

– Socialstyrelsen kan inte tala om hur många vårdplatser vi ska ha, eller att vid ett visst blodtryck så får man inte utlokalisera. Det är ingen framkomlig väg. Så försvarade Eva Nilsson Bågenholm centralstyrelsens (CS) förslag att avslå motionen. Men många i auditoriet delade inte hennes uppfattning. – Men Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet och kan säga […](0 kommentar)

Sylf vill ha pengar till rekrytering

I Läkarförbundets första vision står att minst 95 procent av Sveriges yrkesaktiva läkare ska välja att vara med i Läkarförbundet. Enligt Läkarförbundets egna siffror uppgick anslutningsgraden 2003 till cirka 88 procent av läkarkåren, bland ST-läkare och AT-läkare var den knappt 81 respektive 68 procent samma år. Den största delen av nyrekryteringen av medlemmar sker genom […](0 kommentar)

Oenighet om dygnsvilan

I ett av målen för Läkarförbundets sjunde vision står att »Läkares jour- och arbetstidsbestämmelser skall utformas så att en god arbetsmiljö tillgodoses med möjlighet till flexibla lösningar för individen«. Det var i samband med att detta diskuterades som den nya arbetstidslagen i allmänhet och regeln om 11 timmars dygnsvila i synnerhet togs upp (läs mer […](0 kommentar)

Utbildningsfrågan prioriteras

Det sa Anders Wihlborg, nordvästra Skånes läkarförening, apropå en motion från Medicine studerandes förbund, MSF, om att Läkarförbundet ska verka för att lottning inte används vid antagning till läkarutbildningen. Istället ska man verka för andra, bättre antagningsmetoder, där så kallade vårdprov kan vara ett alternativ. Motionen antogs av fullmäktige och innebär att Läkarförbundet dessutom ska […](0 kommentar)

Förbundet vill ha utredning om Salus Ansvar Liv

Det beslutade årets fullmäktige, sedan motionärerna Stockholms läkarförening och Samfundet äldre läkare under mötet enats med centralstyrelsen (CS) om beslutets formulering. Christer Sjödin, Stockholms läkarförening, inledde med att berätta om sin besvikelse när han först läste centralstyrelsens »formalistiskt avfärdande svar som andas att vi vill sopa något under mattan«. I svaret pekar CS bland annat […](0 kommentar)

Dags att lätta på restriktioner i utbytet mellan läkare och industri

Läkarförbundet ska från och med nu arbeta för att enskilda läkare får större möjlighet att själva planera in personliga besök från läkemedelsindustrin. Dessutom ska förbundet verka för att överenskommelsen mellan SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och LIF (Läkemedelsindustriföreningen) ändras så att det blir tillåtet med produktinformation vid vetenskapliga möten och så att inbjudningar till konferenser […](0 kommentar)

Två läkare sommarpratar

Att Björn Olsen, överläkare, professor och expert på fågelinfluensa, blev tillfrågad tror han själv beror på den uppmärksamhet som fågelinfluensan nyligen fick. – Jag blev lite av en publik person när det brakade loss. När de ringde från radion höll jag först på att säga nej för jag ville inte prata mer om fågelinfluensan, men […](0 kommentar)

Kd bildar läkarnätverk

– Vi läkare har erfarenhet av sjukvården som bör tas tillvara inom partiet nu när den finns här. Det säger Patrick E Vigren, AT-läkare i Motala och vice ordförande för kristdemokraterna i Linköping, som tagit initiativet till läkarnätverket. Genom att gå igenom sitt kontaktnät och tidigare listor har Patrick E Vigren hittat nästan 100 läkare […](0 kommentar)

Läkarna flyr sjukvården i Tyskland

– Förra veckan jobbade jag mer än 100 timmar – olagligt enligt alla regler. Men arbetsgivarna har inget val, för det saknas 15000 läkare, säger en tysk läkare som LT talat med, men som vill vara anonym eftersom också arbetsvillkoren omfattas av tystnadsplikten. Läkaren som vi talat med är en av Tysklands 146000 offentliganställda läkare […](0 kommentar)

Större medicinsk omsorg kan ge högklassigt VM

Magnus Forssblad, VD för Capio Artro Clinic, gör vid VM i Tyskland sitt fjärde internationella mästerskap som landslagsläkare. Inför årets VM, som inleds den 9 juni, har det internationella fotbollförbundet FIFA förbjudit spel i de högsta nationella ligorna från 17 maj. Syftet är att spelarna ska ges ökad möjlighet till rekreation efter sin klubbsäsong och […](0 kommentar)

Eva Nilsson Bågenholm omvald

Eva Nilsson Bågenholm valdes om till ordförande i Läkarförbundet för ytterligare två år. Det skedde med acklamation och det fanns ingen motkandidat. Direkt efter sommaren ska hon ta hjälp av utomstående konsult för att få hjälp med samarbetet i styrelsen. I sitt inledningstal på fullmäktigemötet sa Eva Nilsson Bågenholm att hennes och styrelsens bedömning är […](0 kommentar)

Notiser

Ledarskapsutbildning ska ingå i ST

Läkarförbundet ska arbeta för att ledarskapsutbildning blir obligatorisk under ST-utbildningen. Enligt motionärerna, Sjukhusläkarföreningen och Sylf, kan det leda till en breddad rekryteringsbas för chefer med läkarbakgrund.(0 kommentar)

Nästa fullmäktige samlas på hösten

Efter votering med siffrorna 63 för och 58 mot beslutade fullmäktige att i fortsättningen förlägga förbundets fullmäktigemöte under hösten. Det var Sjukhusläkarföreningen som motionerat i frågan. Anledningen är att Sjukhusläkarföreningen anser att det varit svårt för delföreningarna att hinna med sina respektive årsmöten innan motionstiden till förbundets fullmäktigemöte gått ut.(0 kommentar)

Läkarförbundet ska verka för patienträttighetslagstiftning

Sverige är det enda land i Norden som inte har en patienträttighetslagstiftning. Sjukhusläkarföreningen föreslog i en motion att Läkarförbundet bör utreda huruvida en sådan lag skulle stärka patienternas ställning på ett ändamålsenligt sätt, och om så är fallet verka för att den införs i Sverige. Motionärerna menar att lagen ska reglera vilka rättigheter som inte […](0 kommentar)

Nej till porr-policy

Det var Kvinnliga läkares förening som motionerat om att Läkarförbundet i sin resepolicy skulle införa att förtroendevalda och tjänstemän vid övernattning i tjänsten inte ska boka hotell som tillhandahåller porr i sitt interna tv-utbud. I sitt svar på motionen skriver centralstyrelsen (CS) att förbundet så långt det är möjligt vid bokning inte ska välja hotell […](0 kommentar)

Verka lokalt för att 07-08 och 17-21 blir jourtid

Sveriges yngre läkares förening, Sylf, ville att Läkarförbundet skulle verka för att ordinarie arbetstid för läkare ska vara 07–17 helgfri måndag till fredag, istället för som nu 07–21. Fullmäktige gick dock på centralstyrelsens linje och avslog motionen. Istället bifölls ett nytt yrkande, som innebär att Läkarförbundet lokalt där det är ändamålsenligt verkar för att läkararbete […](0 kommentar)

Remisstid minst två månader

– Det är viktigt att vi går åt samma håll, så att inte CS kommunicerar ett budskap till ministern och vi i lokalföreningarna ett annat till våra landstingsråd. Det sa Christina Spjut när hon föredrog Stockholms läkarförenings motion om längre remisstider inom förbundet. Stockholms läkarförening ser det som en fråga om delföreningarnas möjlighet till delaktighet […](0 kommentar)

»Bästa motionen på fullmäktige«

Det sa Anders Ekbom, Centralstyrelsen, om en motion om kvalitetsregister från Sjukhusläkarföreningen. Närmast lyriskt konstaterade han att motionen var både rolig och glädjefull att läsa. Fullmäktige biföll motionen i sin helhet. Det innebär att Läkarförbundet aktivt ska delta i arbetet mot öppna verksamhetsredovisningar i sjukvården, med syfte att förbättra medicinsk vård och behandling. Finansieringen av […](0 kommentar)

Ja till juridisk hjälp inför domstol

Så argumenterar Eva Nilsson Bågenholm för avslag på privatläkarnas motion om att kansliet bör ha två jurister till stöd för de medlemmar i förbundet som är egna företagare. Men med viss modifiering av motionärens yrkanden blev det ändå till hälften bifall. Privatläkarföreningen anser att det juridiska stödet från förbundet inte är tillräckligt sedan kansliets två […](0 kommentar)

Tre nya ledamöter i styrelsen

Tre nya ledamöter valdes in i Läkarförbundets centralstyrelse. Det är Lars Nevander, bland annat ordförande i Mellersta Skånes läkarförening, som valdes för tiden till och med 2008 års fullmäktige samt Anna Rask Andersen och Heidi Stensmyren, bland annat vice ordförande i Upplands allmänna läkarförening respektive styrelseledamot av Sylf, som fyllnadsvaldes till och med 2007 års […](0 kommentar)

Bristen på deltidsarbete ska motverkas

»Här arbetar bara eliten« är en av de kommentarer som läkare som är småbarnsföräldrar kan möta när de försöker kräva sin rätt till deltidsarbete, berättade Karin Stolare, Sveriges kvinnliga läkares förening (KLF). KLF yrkade i en motion att förbundet bör göra en analys och en åtgärdsplan för hur diskrimineringen av småbarnsföräldrar ska kunna förhindras. Förslaget […](0 kommentar)

Kritiserat förslag om vård utomlands

Landstingen ska själva ha beslutsansvar i frågan om planerad vård i andra EU-länder. Det anser Sveriges Kommuner och Landsting, som riktar kritik mot Socialdepartementets förslag att Försäkringskassan ska besluta om ärendena och att landstingen ska betala dem. Sveriges Kommuner och Landsting menar att om landstingen får utvidgat finansiellt ansvar för vården i andra länder kan […](0 kommentar)

Ledare

Nya uppdrag för förbundet!

Årets fullmäktigemöte ledde till så många engagerade diskussioner att tidsnöd uppstod, dagordningen fick ändras så att propositioner och valfrågor skulle hinnas med. I de flesta frågor rådde samsyn, men kring några fanns det helt olika syn på hur frågorna ska drivas. Mötet inleddes med ett ärende som inte fanns på föredragningslistan. En medlem som blivit […](0 kommentar)

Etiken i rysk medicin

Våra forskningsetiska regler om hur forskning, där försökspersoner ingår, skall bedrivas uppstod i efterspelet till Nürnbergrättegångarna. Nazisternas experiment på människor blev det rättsliga incitamentet till Helsingforsdeklarationen och de regler som bl a världsläkarförbundet WMA står bakom. Denna kunskap, som läkare i öppna rättsstater tar för given, finns inte tillgänglig för läkare i andra samhällssystem – […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Självmordsförsök eller
avsiktlig självförgiftning

Mannen framför mig är 38 år, lindrigt utvecklingsstörd och ensamboende. Hans ansikte är livlöst, hans blick är slocknad. »Jag har självmordstankar hela tiden«, säger han uttryckslöst. »Jag kan inte hjälpa det. Jag bara funderar på vad jag kan hitta att stoppa i mig så jag får ett slut på det här.« De mediciner den här […](0 kommentar)

Om bruk och missbruk av psykiatrin

De mest avskräckande exemplen på missbruk av psykiatrin kommer från totalitära regimer. I dåvarande Sovjetunionen betraktades oliktänkande eller dissidenter som psykiskt sjuka och spärrades in på en beryktad rättspsykiatrisk klinik vid Serbskij-institutet i Moskva [1]. Där fick de sitta under veckor till flera år. De fick starka lugnande mediciner och visste inte när, eller ens […](0 kommentar)

Färre DT och fler MR vid skallundersökning på små barn

I januari 2004 hävdade epidemiologen Per Hall och medarbetare i en artikel i BMJ att barn yngre än 18 månader, som genomgår datortomografiundersökning (DT) av skallen kan löpa risk att drabbas av nedsatt kognitiv funktion i vuxen ålder [1]. Detta baserades på en retrospektiv studie vid Karolinska institutet i Stockholm, där drygt 3000 pojkar under […](0 kommentar)

Effekter av rehabilitering efter sju år

Evidensbaserade vetenskapliga sammanställningar av behandling eller rehabilitering för nack- eller ryggvärk har visat att många insatser inte är effektiva eller tillräckligt utvärderade [1]. Flera utredningar har även påvisat brister i samordning mellan olika aktörer involverade i processen att hjälpa sjukskrivna att återgå i arbete [2]. Detta innebär dock inte att alla rehabiliterande insatser saknar effekt. […](0 kommentar)

Sverige kan bidra till säkrare bedömning av läkemedel

I ett internationellt perspektiv erbjuder de nationella hälsodataregistren och harmoniserade journalsystem vid samkörning med läkemedelsregistret möjligheter för uppföljningsstudier av läkemedel som saknar motstycke i de flesta andra länder. Sverige har den farmakologiska, kliniska och epidemiologiska kompetens och myndighet som krävs för att rätt kunna använda denna basresurs. För att maximera nyttan är det angeläget att […](0 kommentar)

Sned könsfördelning i hjärt-kärlstudierna – ett överdrivet problem

I olika officiella [1] och andra publika sammanhang framförs uppfattningen att effekt och säkerhet av nya läkemedel studeras endast på män och att läkemedelsbehandling därmed är ojämlik. Vidare har det hävdats att skillnaderna mellan hur män och kvinnor omsätter läkemedel är så stora att doseringsrekommendationerna borde vara könsspecifika. Detta har lett till såväl riksdagsmotioner som […](0 kommentar)

Endast på webben

Ny medlemsavgift för pensionärer

Fullmäktige beslutade att göra vissa stadgeförändringar för att särbehandlingen av medlemsavgifterna för dem som fyllt 65 år ska upphöra. Bland annat att även pensionärsmedlemmars förbundsavgift i fortsättningen ska fastställas genom fullmäktigebeslut. Men det var inte alla som tyckte att det var en bra idé. Hans Rundcrantz, ordförande i Samfundet äldre läkare (Säl), ansåg att de […](0 kommentar)

Definition på en allmänläkare

Läkarförbundet ska genom sina delföreningar och specialitetsföreningar fortsätta att arbeta fram en modell som politiskt kan förankras på temat Den personliga läkaren – specialisten i allmänmedicin – med tid för sin patient. Det är kontentan av bifallet till den motion som de norrbottniska distriktsläkarna Robert Svartholm, Meta Wiborgh och Ulf Måwe ställt till fullmäktige. Motionen […](0 kommentar)

Bästa modellen för god löneutveckling

Det menar Sjukhusläkarföreningen som därför motionerade om att Läkarförbundet bland annat ska arrangera utbildning och kunskapsutbyte om modellen som på senare år alltmer kommit att ersättas av lönesamtalsmodellen. CS höll i sitt svar med och Eva Nilsson Bågenholm kunde också berätta att höstens ordförandekonferens kommer att ägans åt just detta. Motionen som också innehöll yrkandet […](0 kommentar)

Bättre information om IT-arbetet

Sjukhusläkarföreningen krävde en uppdatering av Läkarförbundets IT-politik, främst med avseende på patientjournalfrågor. Centralstyrelsen svarade att arbetet redan är på gång i och med IT-rådets arbete och IT-policyn som antogs hösten 2004. CS ansåg därmed motionen besvarad, och den linjen gick också fullmäktige på. Benny Ståhlberg, CS, lovade att IT-rådet ska bli bättre på att informera […](0 kommentar)

Hårdare tag mot LUS

Arbetet med att få den så kallade LUS-lagen avskaffad ska stärkas, beslutade fullmäktige i enighet med en motion från sex lokalföreningar och Sveriges yngre läkares förening. Förbundet kommer således att intensifiera sitt arbete med att få tidsbegränsade anställningar vid universitetssjukhusen avskaffade, med hänvisning till Jämställdhetslagen då detta särskilt missgynnar föräldralediga.(0 kommentar)

Medlemsregistret förnyas

Läkarförbundets medlemsregister kan inte hantera medlemmarnas varierande pensionsålder, vilket medför problem med faktureringar. Stockholms läkarförening och Svenska privatläkarföreningen ville därför att CS ger VD i uppdrag att förnya och förbättra registret. Fullmäktige biföll motionen.(0 kommentar)

Specialistlön efter uppnådd basspecialitet

Den nya specialiseringsindelningen som regeringen gjort ska inte få negativa följder för ST-läkares löneutveckling. Det fastslog fullmäktige att Läkarförbundet ska arbeta för. Det var Sveriges yngre läkares förening som i en motion yrkade på att ST-läkare ska ha rätt till specialistlön efter uppnådd basspecialitet och under tiden för gren och/eller tilläggsspecialisering. Den nya indelningen leder […](0 kommentar)

Motioner på fullmäktige

Läs artiklarna Ny medlemsavgift för pensionärer Definition på en allmänläkare Bästa modellen för god löneutveckling Bättre information om IT-arbetet Hårdare tag mot LUS Medlemsregistret förnyas Specialistlön efter uppnådd basspecialitet(0 kommentar)

Missbruk av psykiatrin

Läs artiklarna Psykiatri i samhällets tjänst Om bruk och missbruk av psykiatrin(0 kommentar)

Förbundet måste tala klarspråk om yttrandefriheten!

Jag har i Läkartidningen 39/2005 [1] och 10/2006 [2] debatterat yttrande- och meddelarfriheten i vården. Upprinnelsen till min andra artikel [2] var de chefskontrakt som bland andra verksamhetschefer (och även en del andra chefer) vid Karolinska Universitetssjukhuset (och en del andra sjukhus) numera måste underteckna. Trots att läkarkollegor i e-post och telefonsamtal höll med mig […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

»Oftast finns anledning att vara frikostig med röntgen vid trauma mot en förlamad kroppsdel«

Den 34-årige mannen är sedan tio år förlamad i bägge benen och har ingen känsel nedanför bröstkorgen. Vid förflyttning från sängen gled han hastigt ned på golvet och benen veks ihop under honom. Timmen efteråt började han svettas kraftigt i vänster del av pannan och nacken, vilket han av erfarenhet vet tydde på att något […](0 kommentar)

Missade att ung man hade skallfraktur och epiduralblödning

Den 20-årige mannen blev i ett bråk på en festplats slagen i huvudet med en stol och fick en blödande sårskada. En person ringde SOS Alarm, och larmoperatör 1 kontaktade en sjuksköterska vid akutkliniken som fungerade som högre medicinsk kompetens. Sjuksköterskan bedömde att en ambulanstransport inte behövdes och beslutade att man skulle kontakta mannens föräldrar […](0 kommentar)

Fraktur kunde inte uteslutas efter cykelolycka – kvinnan borde röntgats

Den 58-åriga kvinnan cyklade omkull, Vid undersökningen på vårdcentralen kunde hon inte stödja på benet och satt i rullstol. Distriktsläkaren fann ett skrubbsår och att patienten ömmade ordentligt över framsidan av knät, men att ingen säker felställning förelåg. Nästa dag undersöktes patienten på sjukhus där man fann en komplicerad underbensfraktur som opererades. Patienten anmälde distriktsläkaren. […](0 kommentar)

Debatt och brev

Samband mellan ADHD och sömnstörningar?

Sedan 30 år har jag varit öronläkare, men är numera pensionerad. Under min verksamhet har jag mött många barn med ADHD-liknande syndrom. Vid min utredning visade det sig förvånansvärt ofta att barnen led av sömnsvårigheter, och vid min undersökning fann jag dessutom kraftigt förstorade tonsiller. I Karlskoga, där jag verkat i 21 år, har jag […](0 kommentar)

Utopiska framtidsvisioner hotar länssjukvården

Vårt försvar i Läkartidningen för länssjukvårdens vårdplatser [1] har Stig Bengmark (SB) uppfattat som ett uttryck för att vi skulle vara emot strukturrationalisering av svensk sjukvård [2]. Det har han fått om bakfoten. Vi har tvärtom förespråkat utveckling och rationalisering av svensk sjukvård både för 35 år sedan och fortsättningsvis. En samarbetsgrupp mellan Svensk kirurgisk […](0 kommentar)

Lösningen på primärvårdens problem finns sedan länge

Artikeln »Politisk enighet om primärvårdens behov – men pengarna kommer inte«, Läkartidningen 17/2006 (sidan 1279), visar svensk sjukvårds grundläggande problem i ett nötskal. Såväl politiker från olika partier som företrädare för primärvården är överens om problemet, samtidigt som ansvariga ministern Ylva Johanssons hållning verkar vara att det egentligen inte borde finnas (!). Mitt första läkarvikariat […](0 kommentar)

Satsning på hälsovård får inte ske på bekostnad av sjukvårdens resurser

Stig Bengmark beskriver den utveckling som oroat även oss. Det är dock inte antalet sjukhus som är hjärtefrågan, men där sjukhus behövs måste dessa ha tillräckligt antal vårdplatser. Kostnadsutvecklingen i USA bör inte tas till utgångspunkt för svensk sjukvårdsplanering. Därtill är de ekonomiska, politiska, geografiska och legala förhållandena alltför olika. Bengmark har mycket höga förväntningar […](0 kommentar)

Läkarkåren måste göra upp med osthyvelsprincipen

Den fråga som vi diskuterar är inte specifik för Sverige, det är i högsta grad en fråga vi delar med de flesta andra länder. Internationellt har det föreslagits att den slutna kroppssjukvården skulle kunna klaras med tre storsjukhus per miljon invånare, dvs för Sveriges del cirka 30–35 sjukhus. Även om det ofta talades om att […](0 kommentar)

Liberalt stöd för husläkarna självklart – men ensamt

Jag delar till fullo Stig Bengmarks uppfattning i Läkartidningen 20/2006 (sidan 1629) att svensk vård är i behov av ett paradigmskifte. Vi måste arbeta mer långsiktigt och förebyggande. Patienter ska ha rätt till trygga, fasta kontakter med vården via sin läkare och sköterska. Som liberal är det självklart att försvara allas rätt att välja sin […](0 kommentar)

Homocystein är dött – leve homocystein!

Som jag ser på saken är det för tidigt att dödförklara homocystein (Hcy) som kausal riskfaktor för kärlsjukdom (Bo Norberg, Läkartidningen 13/2006, sidan 1047). De stora prospektiva, randomiserade och kontrollerade interventionsstudierna VISP, NORVIT och HOPE-2 har inte gett några bevis för eller emot. NORVIT-studien med sekundär profylax hos myokardinfarktpatienter med olika kombinationer av 0,8 mg […](0 kommentar)

Samspel bot mot hierarkisk sjukhussjuka?

Jag vill tillföra ett alternativt perspektiv i Lakartidningens debatt om ledarskapet inom sjukvården. Ledning är mer än chefskap och ledarskap. Ledning består av skeenden, processer, som alltid äger rum irelationer. Alla medarbetare, oberoende av roll, är med i ledningen vare sig de vill det eller ej. Hur de agerar ledningsmässigt och hur effektivt ledningen fungerar […](0 kommentar)

Problemet är chefernas ansvar kontra befogenheter

I tre artiklar i Läkartidningen har Jan Halldin diskuterat den s k lojalitetsparagrafen i de chefskontrakt som används vid Karolinska Universitetssjukhuset. Trots försäkringar från sjukhusets personaldirektör Eva Dannert om motsatsen uppfattar flera chefer och medarbetare på Karolinska paragrafen som ett sätt att strypa en ibland nödvändig diskussion om en verksamhets resultat och inriktning. Stockholms läkarförening […](0 kommentar)

LT debatt

Skador och patientsäkerhet i vården

Under senaste tiden har flera artiklar i Läkartidningen berört frågor om patientskador i svensk sjukvård. Artiklarna har belyst vilka skadetyper som är vanligast och hur de fördelar sig på olika specialiteter [1]. Man har också tagit upp vilka hälsoekonomiska konsekvenser som patientskadorna medför [2]. Samtidigt har det diskuterats om vår officiella registrering återger en sann […](0 kommentar)