Nr 01 2009

Kultur

Fyra bokrecensioner

Neuroradiologiskt vetande samlat i lärobok på svenskaProvocerande tankar om evolutionsbiologinMänniskoapor – våra närmasteHar anställda rätt till styrfria zoner?(0 kommentar)

Doktorerna Bäck och Biörck hade kungar som patienter

Serafimerlasarettet, oktober 1974. Ett förväntansfullt sorl i Medicinklinikens föreläsningssal. Det var dags för terminens stora begivenhet: klinikchefen och professor Gunnar Biörck (1916–1996), även kallad GB, skulle hålla den traditionella föreläsningen om hjärtsjukdomar för kandidaterna på medicinkursen. Vi var alla i tid denna morgon, detta efter stränga instruktioner. Sen ankomst var inte uppskattat. Dåvarande kursamanuensen Bengt […](0 kommentar)

Brett om verkligheten bakom god folkhälsa

Är vettigt att bedriva forskning om folkhälsofrågor i utvecklingsländer? Författaren ställer den viktiga frågan till sina nigerianska forskningskolleger. Vi vet ju att de flesta hälsoproblem skulle försvinna om människor hade tillgång till mat, arbete, bra bostäder, rent vatten, grundskola, vaccinationsprogram och primärhälsovård, fortsätter han. Vi har kunskapen men lyckas inte tillämpa den om problemet är […](0 kommentar)

Nya ordboken – ett under av fullsortering

I en lång rad ständigt uppdaterade och förbättrade upplagor har denna mycket användbara medicinska ordbok kommit i ny upplaga. Författaren är densamme som förut, nämligen kollegan Clive Cressy, med vana från både brittisk och svensk sjukvård. Ordboken innehåller numera 340000 ord varav 160000 ordstammar. Ordlistan innehåller allt från generiska farmaka och de brittiska motsvarigheterna jämte […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Reviderade blodtrycksmål
i nya europeiska riktlinjer

Den till antalet största gruppen av patienter som regelbundet kontrolleras inom hälso- och sjukvården är de cirka 900 000 individerna med behandlad hypertoni, de flesta med läkemedelsterapi, av uppskattat totalt cirka 1,8 miljoner personer med högt blodtryck i landet [1]. Det har länge debatterats hur man bäst ska sköta behandlingen av denna riskfaktor och vilka målvärden […](0 kommentar)

Nya Rön

Intelligens och utbildning förlänger livet

Riskerna att drabbas av sjuklighet och att dö i förtid minskar med längre utbildning, yrken med hög­re status och högre inkomst. Sammantaget förklarar dessa faktorer en stor del av all sjuklighet, också i länder som Sverige. Samtidigt är de bakomliggande orsakerna fortfarande okända såtillvida att sambanden bara till en del förklaras av kända riskfaktorer som […](0 kommentar)

Jävsdeklarationer är inte fullständiga

Närmare tre av tio ekonomiska kopplingar mellan läkare och företag redovisades inte i läkarnas jävsdeklarationer. Det visar en undersökning av amerikanska ortopeder som publiceras i New England Journal of Medicine. Ekonomiska jävsdeklarationer blir allt vanligare i medicinens värld för att tydliggöra de ekonomiska banden mellan läkare och företag. Men möjligheterna att kontrollera sanningshalten i jävsdeklarationerna […](0 kommentar)

Singla slant för bättre vård

Intensiven är fullbelagd. Tony är på väg in, han har ingen chans om han inte får en plats. Vem ska du kasta ut eller sända iväg på en lång ambulansfärd? När vi inte kan prioritera går vi på magkänsla, säger Bob Brecher, samhällsengagerad filosof i Brighton. Det är meningslöst att dra in moralteorier, menar han. […](0 kommentar)

Analys av journaler hittar fler vårdskador

Att lära av inträffade missöden är en viktig kunskapskälla i det förebyggande arbetet med att öka säkerheten i hälso- och sjukvården. Med frivillig avvikelserapportering rapporteras omkring 10–20 procent av alla avvikelser, varav de flesta inte har medfört skador. Den refererade artikeln beskriver en kompletterande metod att fånga skador i vården, här applicerad på kirurgisk slutenvård. […](0 kommentar)

Omskärelse skyddar inte homosexuella från HIV

Omskärelse har visat sig skydda mot överföring av HIV vid heterosexuella samlag. Nu visar en studie presenterad i JAMA att metoden inte ger något HIV-skydd för homosexuella män. Det är forskare från USA som gjort en meta-analys och sammanställt data från 15 olika studier inom fältet. Totalt omfattar de inkluderade studierna data från 53 000 […](0 kommentar)

Ökad risk för tidig förlossning hos deprimerade

Gravida kvinnor som lider av depression löper ökad risk för prematur förlossning. Det visar en prospektiv kohortstudie som presenteras i tidskriften Human Reproduction. Författarna har utgått från närmare 800 amerikanska kvinnor som intervjuades under graviditetsvecka 10 och fick svara på frågor om bland annat eventuella depressiva symtom. Undersökningen gjordes under perioden 1996 till 1998, och […](0 kommentar)

Nyupptäckta riskgener för diabetes typ 2 ökar förståelsen av patogenesen

Typ 2-diabetes ökar epidemiskt överallt i världen inklusive i Sverige. Även om den främsta orsaken antas vara förändring av vår livsstil och tilltagande fetma spelar ärftliga faktorer också en avgörande roll. Ett syskon till en typ 2-diabetiker har trefaldigt ökad risk att själv utveckla typ 2-diabetes. Om man dessutom har ett BMI över 30 och […](0 kommentar)

Folsyra till gravida kvinnor kan öka risken för luftvägsbesvär hos barnet

Folsyra rekommenderas under tidig graviditet för att minska risken för bland annat ryggmärgsbråck hos barnet. En ny norsk undersökning av drygt 30 000 mor- och barnpar visar att extra folsyra under första trimestern kan vara förenat med lätt ökad risk för nedre luftvägssjukdom under barnets första 18 levnadsmånader [1]. Studien bygger på postenkäter under tidig […](0 kommentar)

Nederbörd kopplad till autism

Autism är vanligare bland barn som lever i områden med mycket nederbörd. Det överraskande rönet presenteras i tidskriften Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine. Orsakerna till autism är ofullständigt kända. Att miljön sannolikt spelar en roll är dock välkänt. Författarna har tittat på förekomsten av autism i tre olika stater i USA, Kalifornien, Oregon och […](0 kommentar)

Aktuellt

»Skapa tydligare forskningsuppdrag«

Ett av delegationens huvudbudskap, när man nu summerar tre års arbete, är att det till stor del är attityder som hindar nödvändig samverkan inom den kliniska forskningen. Akademin uppfattar industrin som mest intresserad av att tjäna pengar, medan man inom industrin uppfattar det som att akademin ser ner på det som betecknas som uppdragsforskning. – […](0 kommentar)

Fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus – samlingssida!

För läsarkommentarer till artiklar i Läkartidningen, klicka på artiklarna. Artiklar i Läkartidningen 2014 Narkosläkaren begär 2,5 miljoner i skadestånd2013 »Efter frikännandet fick jag sparken«, sa narkosläkarenNär allt går felIngen kritik mot bristande journalföring på Astrid Lindgrens barnsjukhus2012 Läkartidningen ger ut bok om Astrid Lindgren-falletTjänstefel när läkaren greps – men inget åtalKU kritiserar att departementet ringde […](0 kommentar)

Dömda läkarstudenter får inte jobba som läkare

Lunds universitet har försökt sparka ut en 24-årig student, som av hovrätten dömts till behandling och skyddstillsyn för sexuellt övergrepp på en 14-åring, från utbildningen. Länsrätten i Stockholm gick nyligen i en dom på universitetets linje. Nu meddelar Socialstyrelsen att man drar in landstingens generella bemyndigande att bevilja undantag från legitimationsplikten när det gäller just […](0 kommentar)

»Jag ser mig som en schweizisk fickkniv«

Det är luciadagen en gråregnig fredag i departementskvarteren i Gamla stan i Stockholm. Socialminister Göran Hägglund förbereder sig inför ett ministerrådsmöte i Bryssel veckan därpå. Om du skulle ha en annan ministerpost, vilken skulle du då välja? – Jag är lite som en sådan där schweizisk fickkniv. Jag är rätt allround, vilket jag tror är […](0 kommentar)

Tack, alla referenter!

Adami Hans-OlovAhlbom AndersAhlm ClasAkner GunnarAlbin MariaAllebeck PeterAlm BerntAlmqvist CatarinaAndersson DanAndersson IngemarAndersson RuneAndolf EllikaAndré MalinAndreen Sachs MagnaAnell AndersAspegren KnutAspelin PeterAxelsson OveBaldetorp LarsBerg HansBerg Mats GBerg RolandBergfeldt LennartBerglund MatsBerne ChristianBillström RolfBixo MarieBjörck Linné AgnetaBjörkelund CeciliaBlomqvist PaulBodlund OweBokström HansBorg KristianBorgquist LarsBrahme AndersBratt OlaBrehmer MarianneBrorsson AnnikaBylin GunnarBöttiger YlvaCarlsson PerDahlqvist RuneDamber Jan-ErikDanielsson ÅkeDellborg MikaelEdling ChristerEgelrud TorbjörnEkbom KarlEkselius LisaElander AnnaEnglund ElisabetEngstrand […](0 kommentar)

GBL och butandiol föreslås narkotikaklassas

De två kemikalierna GBL och 1,4 butandiol är besläktade med det narkotikaklassificerade GHB och klassades som hälsofarliga varor i september 2005. Både GBL och 1,4 butandiol omvandlas i kroppen till GHB. Akut förgiftning med GHB har under de senaste tio åren varit ett allvarligt problem framför allt i Västsverige. Utredningen föreslår också en rad åtgärder […](0 kommentar)

Visstidsanställningar bekymrar EU-kommissionen

EU-kommissionen säger sig i en skrivelse till regeringen vara bekymrad över att den så kallade LUS-lagen och förordningen om vissa anställningar inom vården tycks åsidosätta visstidsdirektivet. För att stävja missbruk av rullande visstidsanställningar måste det enligt en bilaga till direktivet finnas antingen bestämmelser om objektiva grunder för förnyad visstidsanställning, en övre sammanlagd tidsgräns för rullande […](0 kommentar)

Debatt endast på webben

Alltid napp – vad gör man då?

Jag har arbetat en del med asylsökande under senare år. De som jag träffar är framför allt från afrikanska kontinenten, Främre Asien eller Balkan. Många skyddar sig av tradition medvetet från sol. Om man har mörk hudfärg krävs betydligt mer exponering för sol för att bilda vitamin D än om man har ljus hy. Detta […](0 kommentar)

Riksstämman

Riksstämman 2009

Öppna jämförelser här för att stanna Het debatt om kvalitetsregister i primärvård Alla artiklar från riksstämman(0 kommentar)

Endast på webben

Med ett brinnande intresse för patientsäkerheten

Läs artiklarna »Alla kan lära av felen som begås« Aud Sjökvist brinner för sitt nya jobb(0 kommentar)

Smittskyddsinstitutet intensifierar influensaövervakningen

Utbrottet av en ny typ av svininfluensa A (H1N1) i Mexiko och USA gör att Smittskyddsinstitutet, SMI, uppmanar personer som nyligen besökt det drabbade området att kontakta sjukvården om de får influensasymtom. I de verifierade fallen av svininfluensa har symtom som feber, hosta, halsont, trötthet, muskelvärk, huvudvärk samt i några fall kräkningar och diarré visats. […](0 kommentar)

»Lunchakuten« tar över sjukhusapoteken

Beilenngruppen har fått ett positivt förhandsbesked från Apoteket Omstrukturering AB (OAB), som har ansvar för att genomföra försäljningen av statens apotek. – Vi är kjempenöjda och hoppas att kunderna ska känna att tillgänglighet och smak är a och o för oss, säger Ole Luur, vd för bolaget. Han berättar att företaget planerar att öppna flera […](0 kommentar)

Leo Hassler:
“Doktorn blir undersökt”

MAN VÄNTAR Visst är du Hassler, läkarn, frågade den äldre mannen i sängen intill. Det fick jag medge. Du har skrivit ut Viagra åt mig, det funkar bra. Hur funkar dom egentligen, undrade bonden i den bortre sängen, men lämnade ämnet och berättade hur ont det gjorde i bröstet när han slet med höet. Fast, […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Fördel minska diabetesbehandling hos svårt multisjuka med lågt HbA1c

Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att god glyk­emisk kontroll har betydelse för att minska risken för att drabbas av både mikro- och makrovaskulära komplikationer vid typ 2-­dia­betes. Nyttan av intensiv behandling av glukosvärdena föreligger dock bara i de fall prevention fortfarande är meningsfull för den enskilde individen. I en tidigare svensk studie av […](0 kommentar)

Lymphogranuloma venereum – ökad spridning i Sverige

Lymphogranuloma venereum (LGV) är en typ av klamydiainfektion som orsakas av Chlamydia trachomatis genotyp L1, L2 och L3. LGV förekommer huvudsakligen i tropiska länder i Afrika, Asien, Sydamerika och Karibien och smittar företrädesvis genom heterosexuella kontakter [1]. Bakterien påverkar i första hand lymfsystem och regionala lymfkörtlar [2]. Inkubationstiden är 3–30 dagar. Ibland är debutsymtomet ett […](0 kommentar)

Syfilis ökar bland män som har sex med män

Syfilis, även kallad lues, orsakas av den spiralformade bakterien Treponema pallidum. Sjukdomen delas in i olika stadier: primär, sekundär och tertiär syfilis samt tidig och sen latens. Primär, sekundär och tidig latens kallas tidig syfilis och omfattar de två första åren. Sen latens och tertiärstadiet kallas sen syfilis. Tidig syfilis anses smittsam och ska anmälas […](0 kommentar)

Uppskattad GFR – mervärde eller hägring?

Med den »smarta« vägen att bedöma glomerulär filtration avses att använda algoritmer som omvandlar S-/P-kreatininkoncentrationen till uppskattad glomerulär filtrationshastighet (eGFR, estimated glomerular filtration rate). Det finns två formler som är i allmänt bruk, Cockcroft–Gault (C–G) [1] och 4-variabels MDRD (modification of diet in renal disease) [2] (Figur 1). Av båda finns ett stort antal varianter […](0 kommentar)

Klamydia i ändtarm och svalg vanligt bland män som har sex med män

Venhälsan vid Södersjukhuset i Stockholm är den enda specialistmottagningen i Sverige med inriktning på HIV och övriga sexuellt överförda infektioner (STI) bland män som har sex med män (MSM). Verksamhetens tyngdpunkt ligger på medicinskt och psykosocialt omhändertagande av personer med HIV-infektion. Utöver detta erbjuds rådgivning, testning och behandling av andra STI och HIV-rådgivning/testning för hela […](0 kommentar)

Ledare

Tack Josef!

I förra årets sista nummer tackade Josef Milerad för sig efter 9 år som medicinsk chefredaktör. Jag har äran och nöjet att efterträda honom, på deltid och med titeln medicinsk huvudredaktör. Jag fortsätter mitt »civila« arbete som universitetslektor och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och håller på så sätt nära kontakt med sjukvård, undervisning och forskning […](0 kommentar)

Nya ansikten i medicinska ledningen

När jag kom till Läkartidningen som chefredaktör i september 2005 var det med en viss bävan, som det alltid är när man börjar på något nytt. Journalistik är mitt yrke, men att ta ansvaret för en tidning där det vetenskapliga materialet utgör en så stor del kan skaka om den starkaste. Josef Milerad gjorde det […](0 kommentar)

Nytt år, nya utmaningar!

Efter en härlig ledighet är nu vardagen tillbaka med nya utmaningar. Många funderar över effekterna av den ekonomiska kris som världen befinner sig i och hur den kommer att påverka oss. För landstingen märks försvagningen av arbetsmarknaden i form av minskat skatteunderlag, och ekonomin försämras också på grund av ökat kostnadstryck. För att uppnå balans […](0 kommentar)

Debatt och brev

Folkhälsan viktigare än tobaksindustrins intressen

Tony Axélls inlägg ger oss möjligheten att förtydliga tre aspekter. • Snusets betydelse för rökningsförekomsten i Sverige. Axéll citerar detaljer ur SCENIHR-rapporten men undviker andra, som t ex att av rökare som enligt en retrospektiv telefonintervju hade slutat röka hade 71procent gjort så utan hjälp av snus. Av dem som slutade genom att börja snusa […](0 kommentar)

Snuset placeras oförtjänt i skamvrån

På uppdrag av EUs hälsodirektorat publicerades i februari 2008 slutversionen av en omfattande vetenskaplig utvärdering av eventuella hälsoeffekter vid bruk av rökfria tobaksprodukter och med särskilt fokus på svenska snusprodukter (SCENIHR: Health effects of smokeless tobacco products). Bakgrunden är det nuvarande EU-förbudet att saluföra svenskt snus inom EU, med undantag för Sverige. Förbudet har under […](0 kommentar)

Rationell introduktion av nya läkemedel kräver både ett sjukvårds- och samhällsperspektiv

Det är glädjande att Novartis välkomnar Stockholms läns landstings initiativ att förbättra introduktionen av nya läkemedel i sjukvården. Den medicinska utvecklingen med fler högpotenta biologiska och andra läkemedel har ökat behoven av att tidigt värdera och följa upp läkemedlens effekt, säkerhet och hälsoekonomiska konsekvenser. En fungerande samverkan mellan läkemedelsindustri, akademi och sjukvård är nödvändig för […](0 kommentar)

Värdefullt initiativ – transparens krävs

I Läkartidningen 42/2009 (sidorna 2917-22) beskrivs Stockholm läns landstings (SLL) arbete med att skapa en modell för strukturerad introduktion av nya läkemedel [1]. Det är ett välkommet initiativ för att förbättra introduktionen och uppföljningen av nya innovationer inom vården. Modellen kommer att få viktiga konsekvenser för hur nya innovativa behandlingar värderas och används. Vi vill […](0 kommentar)

Fler vårdplatser behövs för att minska vårdrelaterade infektioner

I ett inlägg av Ulf Ljungblad (UL) i LT [1] kritiseras jag för att jag i en debattartikel [2] dristade mig till att belysa dels sambandet mellan vårdplatsbrist och vårdrelaterade infektioner (VRI), dels det faktum att vi i Sverige idag har en hög förekomst av VRI, en ökande andel multiresistenta bakterier samt lägst antal vårdplatser […](0 kommentar)

Finns det anledning att ta kolesterolkampanjen på allvar?

Olov Wiklund har läst min bok »Fett och kolesterol är hälsosamt!« och är missnöjd. Enligt Wiklund är min argumentation oseriös och ovetenskaplig, baserad på slarv och svepande påståenden (Läkartidningen 50/2008, sidorna 3666-8). Wiklunds första konkreta invändning gäller en tabell som visar lipidändringarna i en rad kliniska studier av den kolhydratfattiga dieten, där upp till 50 […](0 kommentar)

Vi talar inte samma språk

Uffe Ravnskov klagar över min brist på nyfikenhet. I detta fall var det faktiskt nyfikenhet som drev mig till att läsa hans bok »Fett och kolesterol är hälsosamt!«. Kanske skulle jag här finna nya intressanta vinklingar på detta viktiga ämne. Visst fann jag nya vinklingar, men vid närmare granskning fann jag att de till stor […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Stora skillnader mellan sjukhusen

Mätningen, som genomfördes i november, är den första heltäckande inventering som gjorts av vårdrelaterade infektioner på svenska sjukhus. SKL samlade in uppgifter om hur många av de inlagda patienterna vid alla somatiska sjukhus i landet som hade någon vårdrelaterad infektion en viss dag. Redan i maj försökte SKL göra en motsvarande mätning, men på grund […](0 kommentar)

Vad tycker du om Patientsäkerhetsutredningens förslag?

Eva Nilsson Bågenholm, ordförande i Läkarförbundet: – Jag är mycket nöjd med helheten. Man siktar in sig mot ett lärande system och kommer bort ifrån överdrivet repressiva tankar. – När det gäller att visa utdrag ur belastningsregistret vid anställning har det funnits olika synpunkter inom Läkarförbundet, men väger man ihop det med övriga förslag blev […](0 kommentar)

Aktivt patientsäkerhetsarbete ska bli lagfäst skyldighet

Vårdgivarna ska få ett lagfäst ansvar att driva ett aktivt patientsäkerhetsarbete, och Socialstyrelsen ska se till att de gör det. HSANs disciplinpåföljder varning och erinran avskaffas, men samtidigt skärps möjligheterna att komma åt en mindre grupp riskindivider. Det är huvudinnehållet i Patientsäkerhetsutredningen, som överlämnades till socialminister Göran Hägglund i december. Bestämmelserna ska finnas med i […](0 kommentar)

Notiser

TLV lanserar ny hemsida

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, som den 1 september ersatte Läkemedelsförmånsverket, har uppgraderat sin hemsida www.tlv.se. På den nya webbplatsen, som har utvecklats i samarbete med patienter, yrkesverksamma och läkemedelsföretag, finns TLVs databas med pris, styrka, förpackningsstorlek och beslutshistorik för alla läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet. En viktig funktion hos sajten är att ge företag som […](0 kommentar)

Ny sjukvårdsförsäkring kan tecknas av alla

Försäkringsbolaget Trygg-Hansa lanserar en ny typ av privat sjukvårdsförsäkring. Försäkringen täcker enbart olycksfall, och kan därför tecknas av alla vuxna utan förgående hälsodeklaration. Försäkringen gäller livet ut. Enligt Trygg-Hansa har 400 000 personer i Sverige i dag en privat sjukvårdsförsäkring. Efterfrågan är starkt stigande och om sju år räknar företaget med att kring var femte […](0 kommentar)

Respit för örtmedicin på Vidarkliniken

Regeringen har beslutat att Vidarkliniken, antroposofernas sjukhus i Järna, får fortsätta sälja växtbaserade läkemedel. Som längst gäller fristen fram till den 31 december 2009. Som motprestation måste tillverkaren av de antroposofiska läkemedel som säljs via kliniken, Weleda AB, ansöka om att registrera minst fem av sina mest sålda växtbaserade läkemedel enligt läkemedelslagen. Redan i dag […](0 kommentar)

LT debatt

Läkarassisterat självmord risk för avhumaniserad vård

Statens medicinsk-etiska råd (SMER) har i en skrivelse till regeringen begärt att frågor om avgöranden i livets slutskede blir föremål för utredning (Dnr 14/08). En majoritet av rådets medlemmar och sakkunniga ställer sig positiva till läkarassisterat självmord – eller med rådets terminologi: »läkares möjligheter att i mycket speciella fall förskriva läkemedel vid ett självvalt livsslut«. […](0 kommentar)