Nr 17 2013

Klinik och vetenskap

Nya Rön

Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada

Högdosbehandling med statiner är kopplad till ökad risk för akut njurskada jämfört med lågdosbehandling. Det senare bör föredras om möjligt, enligt en analys i BMJ. Vissa studier har pekat på att statinbehandling kan kopplas till ökad risk för akut njurskada, med visst stöd för en dos–responseffekt. I ett försök att ytterligare belysa frågan har en […](0 kommentar)

Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning

I New England Journal of Medicine presenteras en fransk studie i vilken man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning vid hjärtstopp. Totalt omfattar studien 570 fall där en patient drabbats av hjärtstopp i hemmet. När ambulans har ryckt ut har man i 266 fall aktivt erbjudit anhöriga att titta på […](0 kommentar)

Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser

I Lancet presenteras en studie som visar att genetiken bakom fem olika psykiatriska sjukdomar kan vara överlappande. Sjukdomarna är ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni. Det är ett omfattade material. Författarna har letat efter enbaspoly­morfier (SNP) i hela genomet för 33 332 patienter med någon av dessa fem dia­gnoser. Patienterna har jämförts med 27 888 friska […](0 kommentar)

Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost

I en studie som publicerats i New England Journal of Medicine finner man att kardiovaskulär sjukdom minskas av ökat fettintag genom extra nötter eller olivolja jämfört med rådet att minska fettintaget. Denna spanska studie är av stor betydelse för vilka kostråd vi bör ger våra patienter då den var primärpreventiv, randomiserad och förhållandevis stor. Man […](0 kommentar)

Aktuellt

Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening

Stämningen under mötet var stundvis agiterad när tidigare konflikter kom i dagen. Den genomgång av föreningens ekonomiska rutiner som Bernhard Grewin, tidigare ordförande i Läkarförbundet, utfört visade att det egentligen inte förekommit några direkta felaktigheter. Men Bernhard Grewin menade att även om praxis följts när den exklusiva tjänstebil som Thomas Flodin fram till i somras […](0 kommentar)

Heidi Stensmyren föreslås bli ny ordförande för Stockholms läkarförening

I höstas kulminerade en konflikt om ekonomi och transparens mellan Stockholms läkarförening och dess sektion på Karolinska universitetssjukhuset. Företrädare för Karolinska sa att de inte längre hade förtroende för Thomas Flodin som ordförande. Nu väljer alltså valberedningen att föreslå Heidi Stensmyren, specialist i anestesi och intensivvård vid Danderyds sjukhus och 1:e vice ordförande i Sveriges […](0 kommentar)

Nystart på gång för SPUR-inspektionerna

Att åter få fart på SPUR-inspektionerna är ett av huvuduppdragen för Lipus AB, som startade sin verksamhet i mars. Unders två års tid har kvalitetsgranskningen av ST-utbildningarna gått på sparlåga, dels på grund av att finansieringen varit oklar efter att Lipus föregångare Ipuls förlorade sin viktigaste intäktskälla, uppdraget att administrera SK-kurserna, dels för att specialitetsföreningarna […](0 kommentar)

Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död

Det var i maj 2011 som läkaren valde att avsluta en mycket utdragen förlossning med sugklocka i stället för med kejsarsnitt. Efter nio dragningar och två klocksläpp lades i stället tänger och efter två dragningar kunde barnets huvud födas fram, förlossningen komplicerades ytterligare av det då uppstod skulderdystoci. När barnet var fött var det livlöst […](0 kommentar)