Nr 20/2016

Inledare

En sammanbiten Macchiarini valde att träffa Läkartidningen

På kvällen tisdagen den 3 maj blev Läkartidningens reporter Michael Lövtrup den första journalist som fick en längre intervju med läkaren och forskaren Paolo Macchiarini efter den uppmärksammade tv-dokumentären »Experimenten«. (1 kommentar)

Signerat

Vem ska egentligen skydda patienterna?

»Trots tydliga och alltmer alarmerande signaler från personal och myndigheter saknas tillräckliga åtgärder från vårdgivare.« (0 kommentar)

Nyheter

Inga förändringar föreslås i förbundsstyrelsen

Valberedningen föreslår att samtliga ledamöter i förbundsstyrelsen vars mandat löper ut väljs om, inklusive ordföranden Heidi Stensmyren.(0 kommentar)

Bra förutsättningar för tillräckligt utbyggd primärvård i Stockholm

Bara en fjärdedel av specialistläkarna inom primärvården i Stockholms län kan slutföra sitt arbete inom sin arbetstid. Det framgår av en ny rapport från Läkarförbundet. Men jämfört med övriga landet har landstinget bra förutsättningar för en tillräckligt utbyggd primärvård, enligt förbundet.(0 kommentar)

Förbundsstyrelsen vill avslå motionerna om placeringspolicy

Förbundsstyrelsen föreslår avslag på de tre motioner till fullmäktige som handlar om ändringar i Läkarförbundets placeringspolicy. Det beror på att motionerna är för specifikt formulerade, säger Heidi Stensmyren, ordförande i Läkarförbundet. (0 kommentar)

Fikru Maru fängslad sedan tre år

I dag, den 12 maj, är det tre år sedan den svensketiopiske läkaren Fikru Maru fängslades i Etiopien.  (0 kommentar)

Kallings starkt kritisk mot massvaccineringen 2009

Epidemiologen Lars Olof Kallings är inte nådig i sin kritik av den svenska massvaccineringen mot svininfluensan. I en artikel i Svenska Dagbladet förklarar han varför han valde att vänta i sju år med att uttrycka sin kritik offentligt. (1 kommentar)

Artikel om transplantation av donerad luftstrupe dras tillbaka

En vetenskaplig artikel som beskriver en operation vid Sahlgrenska universitetssjukhuset med en metod som Paolo Macchiarini tidigare använt har dragits tillbaka av redaktionen.(0 kommentar)

SVT nekar till att bilden av Julia Tuulik förvrängts

Bosse Lindquist, upphovsmannen till SVT:s uppmärksammade dokumentär Experimenten, avvisar helt Macchiarinis anklagelser om att bilden av den ryska patienten Julia Tuulik skulle ha manipulerats.(0 kommentar)

Karolinska utreder samtliga Macchiarinis behandlingar

Karolinska universitetssjukhuset ska nu kartlägga samtliga operationer och andra behandlingar som Paolo Macchiarini varit inblandad i på sjukhuset.(0 kommentar)

Tidigare rektorn vill inte kommentera Macchiarinis uppgifter

KI:s tidigare rektor Harriet Wallberg vill med hänvisning till pågående utredning inte kommentera uppgiften att det var hon som initierade rekryteringen av Paolo Macchiarini.(0 kommentar)

Paolo Macchiarini tror fortfarande på sin metod

Efter fyra månaders tystnad väljer kirurgen Paolo Macchiarini nu att kommentera den allvarliga kritik som riktats mot honom efter SVT:s dokumentär Experimenten. Han är fortfarande övertygad om sin metod med syntetiska luftstrupar. »Komplikationerna är inte relaterade till transplantatet«, säger han till Läkartidningen. (10 kommentar)

Debatt

Prova-på-forskning under AT stimulerar fortsatt forskning

Det är viktigt att antalet läkare som forskar ökar och att fler börjar forska tidigt i karriären, anser Sofie Ahlin och medförfattare.(2 kommentar)

Epigenetiken kan tappa sin betydelse vid allergi

Läkartidningens tema om allergi hos barn och vuxna saknar en spännande publikation som ger hygienhypotesen ett konkret innehåll, skriver Lars G Burman. (0 kommentar)

Ohälsans grunder

Varför har det medicinska kunskapskollektivet svårt att uppmärksamma och namnge det organsystem vars funktion är nedsatt, undrar Curt (bilden) och Orvar Nyström. (1 kommentar)

HLR och rätten till en värdig död

Ålder är en alltför osäker faktor för att ligga till grund för beslut om att avstå från hjärt–lungräddning, skriver Anette Nord och medförfattare. (1 kommentar)

Krönika

»Jag tycker verkligen att konsultuppdragen bidrar till att jag är en bredare kliniker än jag annars skulle vara.«

Det finns en omvänd medicinsk turism – den som idkas av doktorn själv. Nina Cavalli-Björkman berättar om uppdragen som bjuder på en spännande mångfald av diagnoser att ta hand om, men också på ensamma kvällar på hotellrum, utan möjlighet att bistå barnen hemma annat än per telefon.  (1 kommentar)

Kultur

Carl Ulrik Ekström – prost, naturvetenskapsman och nästan läkare

Carl Ulrik Ekström (1781–1858) verkade som prost i Stenkyrka på Tjörn under förra hälften av 1800-talet. Han skötte sitt ämbete men ansåg sig egentligen bättre lämpad att vara naturvetenskapsman och läkare. Han behandlade gärna församlingsbor och andra som vände sig till honom med sina krämpor.  (0 kommentar)

Människor & möten

Jag jobbar kliniskt med att hitta balans mellan hopp och hopplöshet

Ullakarin Nyberg är suicidforskaren som samlar kvalitativ kunskap med »inifrånperspektiv» från personer som har egen erfarenhet av suicid och suicidala handlingar. Hon är aktuell med en ny bok om sjukvårdens möjligheter att hitta metoder som förebygger självmordshandlingar. (2 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Michelle Ek

Michelle Ek, ST-läkare, kvinnokliniken, Södersjukhuset, är en av författarna till en fallbeskrivning om reumatisk hjärtsjukdom med livshotande kardiell svikt under graviditet.(1 kommentar)

Reflexion

Att motverka fusk bland studenter

»Vanligaste orsak var ’plagiat och fabrikation’ följd av ’fusklappar och otillåtna hjälp-medel’ ...«   (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Patientsäkerheten kräver bättre legitimationsprocess

Alltför många utlandsutbildade läkare blir underkända i AT-prov efter allmäntjänstgöring (AT). Förstärkt introduktionsutbildning och fortsatt krav på AT fordras för tillfredsställande patientsäkerhet, skriver Pernilla Hultberg och Ingvar Karlberg.(2 kommentar)

Nya Rön

MORC4-regionen kan ha betydelse för flera inflammatoriska tillstånd

Resultat tyder på att genetisk variation inom MORC4-regionen kan vara av betydelse för uppkomst av flera inflammatoriska tillstånd, där den gemensamma nämnaren är försämrad barriärfunktion i tarmen och med förhöjd paracellulär permeabilitet.(0 kommentar)

Intensivt cannabisbruk i ungdomen ökade risken för tidig död

Omfattande bruk av cannabis i ungdomen ökar risken för tidig död, och det kan inte enbart förklaras av ökad risk för psykos, visar en långtidsuppföljning av den årskull svenska män som mönstrade 1969–70.(1 kommentar)

Traditionella riskfaktorer ses mer sällan hos patienter med takotsubo

Traditionella kardiovaskulära riskfaktorer förekommer mer sällan hos patienter med takotsubo än hos kontroller. Däremot förekom KOL, affektiva sjukdomar och migrän i högre grad.(1 kommentar)

Övervikt oberoende riskfaktor för utveckling av svår leversjukdom

Andelen bindväv i levern är den viktigaste riskfaktorn för död i fettlever, och övervikt är en oberoende riskfaktor för utveckling av svår leversjukdom. Det framgår i ny avhandling, där det också visas att låggradig alkoholkonsumtion förefaller vara säker vid primär skleroserande kolangit och fettlever, åtminstone vid tidig sjukdom. (0 kommentar)

Nytt om namn

Hyllad för sin medicinhistoria

Professorn och författaren Nils Uddenberg får Kungl. Vetenskapsakademiens Letterstedtska författarpris för sin hyllade medicinhistoriska bok i två band: »Lidande och läkedom I och II, (Fri Tanke; 2015). Det årliga priset, som är på 30 000 kronor, tilldelas »… något originalarbete inom vetenskapens, litteraturens eller konstens område, som under nästföregående år blivit utgivet i tryck, eller för någon under samma tid gjord upptäckt av praktiskt värde för mänskligheten.« Nils Uddenbergs prisade bok behandlar i populärvetenskaplig ton medicinens utveckling fram till 1950.(0 kommentar)

Prestigefullt pris för utmärkt forskning kring autism

Christopher Gillberg, professor i barn- och ungdomspsykiatri, Göteborg, har fått en av de tyngsta utmärkelser som kan tilldelas en forskare kring autism. Han hedrades med det prestigefulla priset INSAR Lifetime Achievement Award vid International Meeting for Autism Research (IMFAR), som ägde rum i Baltimore, Maryland, USA, den 12 maj 2016.   (0 kommentar)

Vårdutveckling

Värdebaserad vård införs snabbt – värdig efterträdare till NPM?

Värdebaserad vård  kan ha relevans för välavgränsade procedurrelaterade hälsoproblem med förutsebart förlopp. Vid kroniska tillstånd, särskilt multipla hälsoproblem, är värdebaserad vårds lämplighet som styrmodell däremot tveksam.(1 kommentar)

Originalstudie

Telefonhänvisning till akuten bakom en stor del av besöken

En undersökning av sjukvårdskontakter före besök på akutmottagningen vid universitetssjukhuset, Örebro visar att cirka 80 procent av patienterna varit i kontakt med sjukvården före besöket. Studien visar också att telefonhänvisning föregår en betydande andel av akutbesöken.(8 kommentar)

AT-provet avslöjar ökade kunskapsklyftor

Resultaten på AT-provet för läkare med utländsk utbildning har försämrats jämfört med tidigare undersökning. Särskilda insatser behöver nu implementeras för utlandsutbildade läkare som gör AT i Sverige. Detta för att säkerställa en god introduktion till svensk sjukvård.(9 kommentar)

Fallbeskrivning

Reumatisk hjärtsjukdom bakom livshotande hjärtsvikt hos gravid

Reumatisk hjärtsjukdom utgör en betydande del av hjärtsjukdomarna under graviditeter globalt. Den ökade migrationen från områden där incidensen för reumatisk hjärtsjukdom är högre gör att man kan förvänta sig en ökning av sjukdomen i västvärlden. Ett fall beskrivs. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF