Nr 21-22 2020

Inledare

Läkare ger sin syn på det som hänt i boendena

Smittspridningen av covid-19 på svenska äldreboenden är något som diskuterats under en längre tid. En som haft anledning att fundera över denna smittspridning är läkaren Stefan Amér, vd för Familjeläkarna som har tio vårdcentraler och ansvarar för läkarinsatserna på 180 äldreboenden över hela Storstockholm.(0 kommentar)

Nyheter

»Man har inte tänkt på all vård som bedrivs på äldreboenden«

Sjuka ska vårdas på sjukhus. Den förlegade synen på svensk sjukvård bidrog till samhällets sena reaktion när antalet covid-patienter mång­dubblades på äldreboendena, menar Familjeläkarnas vd Stefan Amér.(0 kommentar)

Kawasakiliknande sjukdom hos fyra barn i Sverige kan ha coronakoppling

Under pandemin har det på flera håll i världen dykt upp fall där barn drabbats av svår hyperinflammation, fall som misstänks ha en koppling till det nya coronaviruset. I Sverige rör det sig hittills om fyra möjliga fall – och fler kan vara på väg.(3 kommentar)

Ny beräkning för antalet som behöver ECMO-vård

Drygt 2 procent av de covid-19-patienter som intensivvårdas i Sverige behöver också ECMO-vård. Det visar beräkningar som ECMO-centrum vid Nya Karolinska i Solna har gjort utifrån data över hela landet.(0 kommentar)

Harriet Wallberg: Logistiken är den största flaskhalsen

Kapaciteten för att nå målet om 100 000 covid-19-test per vecka finns. Flaskhalsen är logistiken kring labb utanför sjukhusen och för att få ut testen där de behövs. Det säger Harriet Wallberg, nationell testkoordinator.(2 kommentar)

Lunds universitet startar covidkurs för läkarstudenterna

I veckan startar läkarprogrammet i Lund en kurs om covid-19-pandemin och dess påverkan på sjukvården. Den nya kursen varvar teori och arbete med covid-patienter. »Jag är stolt över att vi inkluderar studenterna i det som sker«, säger Magnus Rasmussen som leder kursen.(0 kommentar)

Risk för semester i september på flera håll

På flera håll i landet vill arbetsgivarna kunna lägga en del av läkarnas semester i september för att klara situationen med covid-19. Men i Stockholm tycks den idén ha skrotats. Läkartidningen har gjort en rundringning till de större och hårdast drabbade regionerna.(0 kommentar)

Hundratals tips från vården till IVO

Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) nya tipstjänst har fått in över 400 tips på en dryg månad, varav cirka 140 rör hälso- och sjukvården. Majoriteten är relaterade till covid-19.(0 kommentar)

Nu får läkemedelsbranschen hårdare regler för samarbete med patienter

Läkemedelsindustriföreningen Lif inför stramare etikregler för läkemedelsföretagens samverkan med patientorganisationer och enskilda patienter. En nyhet är att företagen inte längre får sponsra deltagande i möten.(0 kommentar)

Pojkar ska erbjudas HPV-vaccin i höst

Från och med i höst kommer alla pojkar i årskurs 5 att erbjudas vaccination mot HPV. Det har Folkhälsomyndigheten nu beslutat.(0 kommentar)

Debatt

Examensprojekt i Uppsala visar hur läkarstudenter ser på fusk

Cirka 20 procent av läkarstudenter i en studie hade varit oärliga vid journalföring, 6 procent hade fuskat på tenta och 10 procent »fifflat« med närvaron vid obligatoriska moment. Detta visar på brister i den undervisning de får om fusk och hur fusk hanteras av universitetet, skriver författarna.(3 kommentar)

Behandling av covid-19 – viktigt att beakta hyperinflammation

Är det rimligt att låta svårt sjuka patienter i covid-19 invänta resultat av kliniska prövningar innan de kan få behandling som kan bryta den skadliga hyperinflammationen i lungor och övriga organ? Det undrar Björn Wahlin och medförfattare.(4 kommentar)

Krönika

»Det känns helt rätt, vi måste hjälpas åt och tänka som läkare, inte som specialister.«

I pandemitider känns det rätt för specialister att bli läkare, kort och gott, och rycka in för att avlasta trötta kollegor. Så var det i rondrummet där teamet bestod av en infektionsläkare, en öron- näs- och halsspecialist, en onkolog och en klinisk forskare, berättar Nina Cavalli-Björkman i sin krönika.(2 kommentar)

Kultur

Kirurgen i revolutionens Paris gav namn åt »vikingasjukan«

Den franska kirurgen Guillaume Dupuytrens liv var kantat av revolution, krig och medicinska utmaningar. Han levde för sitt kall, var uppskattad och beundrad – och gav namn åt »vikinga-sjukan«, i dag känd som Dupuytrens kontraktur. (0 kommentar)

Människor & möten

Nya sponsorns villkor: Stanna minst ett år till som ordförande

Lars Rydén, senior professor vid Karolinska institutet, fortsätter som ordförande i programkommittén för »Kardiovaskulär sjukdom i ett brett perspektiv«, ett möte som samlar 600–700 åhörare varje år, företrädesvis allmänläkare.(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Karolina af Edholm Arvidsson

Karolina af Edholm Arvidsson, ST-läkare, neurologi, Danderyds sjukhus, är en av författarna till en översiktsartikel om ortostatisk tremor. Hon berättar att sjukdomen beskrevs först 1970 och inte tidigare har belysts i Läkartidningen.(0 kommentar)

Reflexion

Omställningen av vården har fungerat

»Det är något som alla som varit verksamma i detta ska ha en stor eloge för.«(0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Nationell process för värdering av off label-användning behövs

Sjukvården har ett behov av en nationell process för värdering av off label-användning av vissa läkemedel. Läkemedelsverket borde kunna bidra med expertis.(1 kommentar)

Total mortalitet bättre vid jämförelser än död i covid-19

Dödligheten i covid-19 jämförs fortlöpande mellan länder med olika strategi, men ofta saknas tillräckliga insikter i statistikens begränsningar och vad som krävs för att analysera data och göra korrekta jämförelser. (2 kommentar)

Nya Rön

Värderingssystem för EQ-5D-5L nu med svenska data

Livskvalitetsinstrumentet EQ-5D-5L beskriver hälsan i 5 dimensioner och 5 allvarlighetsgrader. Under lång tid har det brittiska hypotetiska värderingssystemet varit det mest använda i Sverige, men nu har svenska erfarenhetsbaserade värderingssystem för EQ-5D-5L tagits fram.(0 kommentar)

Förlängd gångförmåga vid Duchennes muskeldystrofi

En studie av långtidseffekten av Translarna (ataluren) för behandling av Duchennes muskeldystrofi visar att läkemedlet fördröjer mediantiden till förlust av självständig gångförmåga med 3,5 år.(0 kommentar)

Översikt

Ortostatisk tremor – förbisedd och svårbehandlad sjukdom

Ortostatisk tremor är en ovanlig och svårbehandlad progressiv sjukdom. Symtomen är högfrekvent bilateral tremor på 13–18 Hz i ben- och bålmuskulatur i stående position samt en kraftig känsla av ostadighet.(1 kommentar)

Skörhetsbegreppet viktigt för att förstå den äldre patientens behov

I takt med att befolkningen åldras blir behovet att förstå komplexiteten hos den åldrande individen och den äldre patienten allt mer angeläget. Skörhet är ett begrepp som bättre än multisjuklighet identifierar äldre personer i behov av ett särskilt multidimensionellt omhändertagande.(0 kommentar)

Rapport

Rutinmässig off label-utvärdering bör inte göras av Läkemedelsverket

Läkemedelsverket har på uppdrag av regeringen utrett möjligheterna att genomföra bedömningar för vissa läkemedel som ordineras utanför godkänd indikation. I ett pilotprojekt var det inte möjligt att fastslå huruvida den absoluta nytta–riskbalansen för rituximab vid MS är positiv eller negativ.(0 kommentar)

Fallbeskrivning

Tubargraviditet med levande foster i vecka 17

En 24-årig kvinna, förstagångsgravid i vecka 17, sökte akut på grund av kraftig smärta i buken. Det visade sig efter utredning vara en tubargraviditet. Fallet visar att ektopisk graviditet måste finnas med i differentialdiagnostiken av buksmärta också i andra trimestern.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF