Nr 21/2016

Inledare

Att slå samman flera kliniker till en väcker debatt

Berättelsen från Värnamo och Region Jönköpings län är ännu ett exempel på det tillstånd som svensk sjukvård lever i sedan länge. Det handlar om ett tillstånd av ständig förändring, som långtifrån alltid uppskattas av de anställda. (0 kommentar)

Signerat

Läkarförbundet fortsätter utvecklas

»Att som förbundsordförande få möjligheten att leda ett förbund med en sådan bred kompetens och stort engagemang är ett privilegium.« (0 kommentar)

Nyheter

»Fast vårdkontakt« liten effekt på kontinuiteten

Två av tre läkare anser att patientlagens bestämmelse om fast vårdkontakt haft liten betydelse för att öka läkarkontinuiteten. Samtidigt har en stor del av kåren inga eller enbart vaga begrepp om bestämmelsen, enligt en enkät från Läkarförbundet.(0 kommentar)

Heidi Stensmyren: Tydligt att lagstiftningen inte är tillräcklig

Enkäten ger stöd för Läkarförbundets uppfattning att funktionen som patientansvarig läkare bör återinföras. Det menar förbundets ordförande Heidi Stensmyren. »Det är tydligt att folk inte vet vad fast vårdkontakt är. Man har inte kunnat fylla rollen med något.« (1 kommentar)

Delade meningar om länskliniker

Jämlik vård eller ett sätt att dränera de mindre akutsjukhusen på kompetens. Att organisera vården genom länskliniker väcker känslor. Läkartidningen har besökt Värnamo och mött en osäkerhet över framtiden för det »lilla, stora« sjukhuset när en regionklinik för kirurgi bildas. (1 kommentar)

Oro för allmänläkarbrist präglade debattkväll om primärvården

Ett nationellt grepp. Listor med tak. Flytta läkare från sjukhusen. En katastrofplan. Det var några förslag som kom upp vid Läkaresällskapets möte den 17 maj kring frågan »Kontinuitet och primärvård – dags för ett svenskt fastlegesystem?«. (5 kommentar)

Nytt fall där en misslyckad Macchiarini-operation kan ha mörkats

I ett reportage i tidningen Filter beskrivs nu ytterligare ett fall där en misslyckad luftstrupstransplantation ska ha mörkats av Paolo Macchiarini.(1 kommentar)

Medicinska åldersbedömningar av asylsökande ska starta till hösten

Rättsmedicinalverket får i uppdrag av regeringen att genomföra medicinska åldersbedömningar av personer som söker uppehållstillstånd i Sverige. Och redan till hösten förväntas bedömningarna vara i drift.(2 kommentar)

Sällskapet och förbundet: Diskutera inte enskilda patienter i sociala medier

Läkare bör inte diskutera enskilda patienter i sociala medier över huvud taget, det säger Läkaresällskapet och Läkarförbundet i ett gemensamt uttalande.(3 kommentar)

Åtalas för sexuella övergrepp och grovt barnpornografibrott

I dag väcktes åtal vid Falu tingsrätt mot den skolläkare som suttit häktad misstänkt för sexuella övergrepp mot barn och grovt barnpornografibrott. Brotten har enligt åtalet i de flesta fall ägt rum på skolor och vårdcentraler.(0 kommentar)

Ny oredlighetsanmälan mot Paolo Macchiarini

De fyra läkare som 2014 anmälde Paolo Macchiarini för oredlighet i forskning har lämnat in en ny anmälan gällande en av de utpekade artiklarna, rapporterar Svenska Dagbladet. (4 kommentar)

Debatt

Fräls oss från sjukskrivningar

När nu diskussioner förs om hanteringen av arbetsoförmåga bör man utvärdera hur läkarna kan befrias från uppdraget att sjukskriva, skriver Åke Åkesson.(20 kommentar)

Värdebaserad vård utan underlag

Värdebaserad vård införs nu i snabb takt som styrsystem. Vi vill uppmuntra till bred debatt, inte minst inom inom vårdprofessionen, skriver Gunnar Akner och Bengt Järhult.(2 kommentar)

Räkna med KUL-deltagarna

Läkare med utländsk examen som kompletterar genom KUL-programmet bör få samma erkännande som andra utländska läkare och kunna få praktiktjänstgöring i stället för AT. (0 kommentar)

Krönika

»Jag beundrar dem, allmänmedicinarna. Hur de i bruset tycks kunna urskilja en sinustrombos bland huvudvärkar«

Med bara ett par veckor in i allmänmedicinen är det lätt att känna sig grön, så grön. Lika lätt att imponeras av allmänmedicinarna och deras breda förmåga att lösa problem. Rätt vad det är vågar man försöka själv, berättar Vendela Berglund i sin krönika. (8 kommentar)

Kultur

»Doktor Gas« tjänade sitt land på gott och ont

Forskaren Fritz Habers liv pendlade mellan triumf och tragedi, svek och lojalitet, civilkurage och opportunism. Dels var han inblandad i produktionen av stridsgas som förorsakade massdöd i första världskrigets skyttegravar, dels uppfann han en metod som bidrog till att rädda miljoner människor från svältdöden. För den senare insatsen fick han Nobelpriset 1918. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Long Long Chen

Long Long Chen, ST-läkare, Psykiatri Nordväst, Stockholms läns landsting, är en av författarna till en artikel om djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom. (1 kommentar)

Reflexion

Hur många preparatnamn ryms i hjärnan?

»Förr var det ändå vanligt att namnet gav en liten hint om preparatets verkningsområde ...«  (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Svenska kvalitetsregister slår hål på larmrapporter

Många larmrapporter grundar sig på litet studieunderlag där risken för slumpfynd är stor och hänsyn inte tagits till möjliga förväxlingsfaktorer. Här ges tre exempel där resultat i en ursprunglig studie inte kunnat replikeras i studier baserade på svenska kvalitetsregister i kombination med andra register. (0 kommentar)

Nya Rön

Låg recidivrisk hos kvinnor efter första venösa tromboembolismen

Kvinnor mellan 18 och 64 år med venös tromboembolism för första gången har generellt låg risk för recidiv, visar en ny avhandling. Förekomst av riskalleler kan vara användbara för att bedöma recidivrisken. (0 kommentar)

Läkemedelsregistret ofta använd datakälla i vetenskapliga studier

Läkemedelsregistret har använts flitigt som datakälla i vetenskapliga sammanhang sedan man började registrera data på individnivå 2005, visar en ny översikt. (0 kommentar)

Riskfaktorer för förmaksflimmer belysta i befolkningsperspektiv

Låg FEV1, supraventrikulära extraslag och supraventrikulära takykardier var oberoende riskfaktorer för förmaksflimmer, enligt en ny avhandling. Även ökning av systoliskt blodtryck och viktuppgång var associerade med ökad risk för incident förmaksflimmer. (0 kommentar)

Personlighetens koppling till läkares val av specialitet undersökt

Läkare inom kirurgiska specialiteter hade ett signifikant högre medelvärde avseende samvetsgrannhet jämfört med läkare inom bild- och funktionsmedicinska specialiteter. Det var ett av fynden i en nyligen publicerad studie. (3 kommentar)

Nytt om namn

Tre prisade AT-handledare

Tre ST-läkare hyllades som årets bästa handledare vid årets AT-middag i Dalarna. De tre ST-läkarna som fick pris är Karin Lundell (medicin), Kristina Jennische (opererande specialitet) och Sofia Olsson Heino (psykiatri). Utmärkelserna motiverades med många lovord som framhöll allt från positiv energi till föredömligt ledarskap och stort engagemang som vinnande egenskaper hos pristagarna. (0 kommentar)

Avhandling utmanar riktlinjerna

Svante Swerkersson, överläkare inom barn- och ungdomsmedicin vid Skaraborgs sjukhus, försvarade sin avhandling »Urinary tract infection in small children: aspects of bacteriology, vesicoureteral reflux and renal damage«, en studie som bland annat undersökt bakterieresistens hos barn under två års ålder med symtomgivande urinvägsinfektion. Fynden visar att resistenta bakterier förekommer oftare hos barn som passerat nio månaders ålder samt att resistensen är högre hos flickor än pojkar.(0 kommentar)

AT-rosen gick till trevlig, ödmjuk och pedagogisk ST

AT-läkarna i Västmanland har utsett vinnaren av årets AT-ros, en utmärkelse som tilldelas någon som utmärkt sig i stöd och handledning av AT-läkarna. Mottagaren av AT-rosen i år är Karl Andreasson (ST-läkare inom kirurgi). Motiveringen till priset lyder: »Karl uppskattas mycket hos AT-läkarna för sitt trevliga, pedagogiska och ödmjuka sätt. Karl bidrar med en trygghet genom att vara stöttande och med stort tålamod finnas där när det behövs. Detta främjar vår vilja och vårt mod att ta eget ansvar och får oss på så sätt att växa i vår läkarroll.«(0 kommentar)

Översikt

Myggöverförda sjukdomar sprids i takt med globalisering

Under de senaste decennierna har flera av stickmyggor överförda sjukdomar, som denguefeber, chikungunyafeber och zikavirusinfektion orsakat stora epidemier. Mot de flesta av dessa sjukdomar finns varken vacciner eller specifik behandling. Behovet av nya vacciner och forskning är stort.(2 kommentar)

Djup hjärnstimulering kan bryta ond cirkel vid tvångssyndrom

Flera multicenterstudier runt om i världen utvärderar nu de mest lovande målområdena för djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom – en ännu inte helt kartlagd men lovande behandling för många patienter som i nuläget saknar hopp om att få leva ett vanligt liv. (1 kommentar)

Fallbeskrivning

Cykliska kräkningar och buksmärta av långvarig cannabisanvändning

Här beskrivs en patient som hade blivit inlagd nio gånger med illamående och kräkningar samt kolikartade buksmärtor och där mångårig och omfattande utredning inte gett något resultat. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF