Nr 21/2019

Inledare

Allmänmedicin får högt betyg av nya ST-läkare

En av de sex läkarna är Khaldoon Azeez från Irak. Han är numera ST-läkare i allmänmedicin i Malmö och »en entusiastisk ambassadör för distriktsläkaryrket«. (0 kommentar)

Signerat

Seniora läkare kan och vill fortsätta att arbeta

Det är hög tid att förändra synen på den åldersgränsen och förstå att många av oss seniorer både orkar och vill arbeta mer. (0 kommentar)

Nyheter

Nu har de tagit ett kliv in i den svenska vården

George, Khaldoon, Ihdina, David, Nawaf och Sadeq kom till Sverige i hopp om ett bättre liv. För ett år sedan stod de inför det medicinska kunskapsprovets sista del, det praktiska provet. Nu är de en del av svensk sjukvård.  (0 kommentar)

Varierande resultat efter ny vårdgaranti i primärvården

Sedan den nya vårdgarantin infördes har andelen patienter som får en första medicinsk bedömning i tid hos läkare sjunkit något. Det visar en första uppföljning i de 13 regioner som har redovisat siffror.(3 kommentar)

Fler sjukdomar får standardiserade vårdförlopp

Diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, psykiska sjukdomar, reumatiska sjukdomar samt astma och kol. Det är några sjukdomsgrupper som nu kan komma att få standardiserade vårdförlopp.(3 kommentar)

Läkarföreningen: »Inte oväntat«

Karolinska universitetssjukhusets varsel att 550 tjänster ska bort var inte oväntat, men det är för tidigt att dra några slutsatser om vilka effekter det kan få, säger läkarföreningens ordförande Yvonne Dellmark.(0 kommentar)

Gävleborg öppnar för listningsstopp på hälsocentraler

Region Gävleborg planerar att ge hälsocentraler rätt att begränsa listning av nya patienter. Men tidigast den 1 januari kan regelverket vara på plats och begränsningen tillåts i högst sex månader.(0 kommentar)

Åtgärder för stärkt patientsäkerhet dröjer

För snart ett år föreslog en utredning att HSAN på eget initiativ ska kunna besluta om skarpare åtgärder mot riskindivider som arbetar i sjukvården. Tanken var att lagändringen skulle träda i kraft i sommar. Men så blir det inte.(0 kommentar)

800 läkare och studenter i öppet brev efter students avstängning

En läkarstudents olämpliga kontaktförsök med minderåriga borde leda till mer än tillfällig avstängning, enligt brevet till Örebro universitet. »Vi kan inte avskilja studenten oavsett vad vi tycker«, säger rektorn. (3 kommentar)

Debatt

Brister i vården vid långvarig smärta

Som smärtläkare med många års erfarenhet av att behandla personer med långvarig smärta är det bekymmersamt att kunskaper om smärta och dess konsekvenser inte tycks vara prioriterat, tycker Gunilla Brodda Jansen. Smärtutbildningen måste prioriteras inom grundutbildningen för läkare, anser hon.  (2 kommentar)

Starka argument saknas för hälsokontroll hos äldre bilförare

Resultaten i en ny studie ger inget stöd för allmänna hälsokontroller för äldre bilförare vid förnyelse av B-körkort. Att införa sådana skulle dessutom bli både kostsamt och resurskrävande för sjukvården, och även kunna inverka negativt på trafiksäkerheten. Det konstaterar forskargruppen bakom studien. (0 kommentar)

Läkarna bör ta initiativ till kraftsamling för ungas psykiska hälsa

Läkarkåren måste bidra till att lösa hälsoproblemen hos skolelever. Det handlar både om vårt ansvar för folkhälsan och om att ungdomar med skolmisslyckanden och psykisk stressproblematik kan behöva sjukvård i en omfattning som vårdapparaten inte klarar, skriver Josef Milerad och medförfattare. (3 kommentar)

Krönika

»Som utländsk besökare drillas jag inte lika hårt … men återkoppling ges kontinuerligt och skoningslöst.«

Patienten som skrivs in talar bara stamspråket xhosa. Två patienter av tre är HIV-positiva. Tuberkulos är så vanligt att alla måste röntgas före operation, och den inhemska AT-läkarens nattpass börjar bara en timme efter att hans dagtjänstgöring slutat. Ebba Lindqvist berättar om en alldeles unik, alldeles vanlig dag på ett sjukhus i Kapstaden, Sydafrika. (0 kommentar)

Kultur

Livläkarens sommarnöje – skärgårdens äldsta vandrarhem

Livmedikus Anshelm Larsson (1871–1957) var »skandalprinsen« Wilhelms läkare – och en stor skärgårdsvän. Han köpte några öar i Stockholms skärgård och bosatte sig där från vår till höst. I dag är huset skärgårdens äldsta vandrarhem.(1 kommentar)

Människor & möten

»Skräcken för antibiotikaresistensen finns alltid där«

Jacob Rasmussen, nyutexaminerad läkare, är nyligen hemkommen från Uganda där han inom ramen för sitt examensarbete studerade antibiotikaanvändningen vid behandling av patienter med lunginflammation.  (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Charlotte Thålin

Charlotte Thålin, med dr och specialistläkare vid Karolinska institutet och Danderyds sjukhus, Stockholm, har tillsammans med kollegor skrivit en översikt om neutrofilernas fångstnät. (0 kommentar)

Reflexion

Biologin är grunden

»… krävs god för­ståelse av hur människans biologi fungerar normalt och vid olika tillstånd.« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Nytänkande behövs vid utmattningssyndrom

Studien om yrkesspecifik behandling av lärare sjukskrivna för utmattningssyndrom flyttar fokus från generella åtgärder på individnivå till mer specifika som innefattar en yrkesgrupp och organisationen. Det är lovvärt, eftersom problem identifieras bäst av insatta och ska lösas där de hör hemma. Med tanke på det exklusiva och kostsamma genomförandet med få deltagare krävs dock ytterligare studier.  (0 kommentar)

Adjuvant behandling vid diabetes typ 1 – en översikt

Nyligen godkändes en SGLT2-hämmare som första adjuvanta läkemedel till insulin för vissa vuxna patienter med typ 1-diabetes. I klinisk praxis har dock olika diabetes typ 2-läkemedel ibland använts som adjuvans vid typ 1-diabetes utanför indikation. Här följer en genomgång.(1 kommentar)

Nya Rön

Upprepade prov före diagnos kan hitta biomarkörer av klinisk relevans

Upprepade prospektiva prov kan användas för att identifiera potentiella biomarkörer av klinisk relevans. Det visar en avhandling från Umeå universitet. (0 kommentar)

Snarkare med svalgdysfunktion och sömnapné har skador i svalget

Patienter med sömnapné som snarkar har cytoskelettförändringar i svalgets muskler som kan relateras till grad av störningar i sväljningsfunktion. Det visar en studie gjord vid Umeå universitet. (0 kommentar)

Inte sannolikt att cannabinoider är effektiva mot långvarig smärta

En metaanalys visar att det inte är sannolikt att cannabinoider är effektiva läkemedel vid långvarig smärta på bred front. (0 kommentar)

Ny inblick i metformins verkningsmekanism vid diabetes

I en studie visas att metformins reglering av spänningsberoende anjonkanaler är associerad med förbättrad betacellsfunktion och glukoshomeostas samt bidrar med ny kunskap om metformins verkningsmekanism vid typ 2-diabetes.(0 kommentar)

Nytt om namn

En stjärna till handledare hyllades i Helsingborg

Louise von Geijer, ST-läkare i gynekologi och obstetrik på kvinnokliniken, Helsingborgs lasarett, har vunnit priset som »Årets handledare 2019« på läkarprogrammet vid Lunds universitet. Priset delas ut av Sverige Läkarförbund Student Lund till den bästa kliniska handledaren terminerna 6–11.(0 kommentar)

Översikt

Neutrofilernas märkliga fångstnät

Neutrophil extracellular traps (NET) upptäcktes för drygt ett decennium sedan som en del av vårt medfödda immunförsvar. Genom att utsöndra sitt kärninnehåll i nätlika strukturer bestående av DNA och histoner täckta med antimikrobiella peptider kan neutrofilen fånga in och oskadliggöra invaderande mikro­organismer. (0 kommentar)

Originalstudie

Internatbehandling hjälper lärare med utmattningssyndrom tillbaka i arbete

Utmattningssyndrom är en viktig orsak till långtidssjukskrivning, och lärare är den värst utsatta yrkesgruppen. I en kontrollerad prövning gav en kombination av multimodal rehabilitering i internatform, kollegiala gruppsamtal och aktiv uppföljning en förbättrad arbetsåtergång hos sjukskrivna lärare med utmattningssyndrom. (0 kommentar)

Ovanligt många dödsfall i Sverige sommaren 2018

Med klimatförändringarna förväntas fler och mer intensiva värmeböljor, och 2018 sattes många nya temperaturrekord i Sverige. Studier har visat att höga temperaturer och värmeböljor ökar dödsfallen i Sverige. Analys av preliminära dödsdata tyder på att under högsommaren 2018 dog cirka 750 fler personer än förväntat.  (0 kommentar)

Utgåvan som PDF