Nr 23-24 2020

Inledare

Etisk stress måste mötas med åtgärder

Madhuri Gogineni, överläkare inom palliativ vård och ledamot i flera etiska råd, tror att ovissheten om vad som är rätt åtgärd att vidta är en situation som kan leda till etisk stress.(0 kommentar)

Signerat

Införandet av bas­tjänstgöring får vänta

Ingen tjänar på att tiden till legitimation förlängs mer än vad som redan sker i dag.(0 kommentar)

Nyheter

Stress och oro möts med militär taktik och reflexion

På Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm har intensivvårdspersonalen en psykologledd reflexion två gånger per dygn. På Södertälje sjukhus har man angripit den mentala påfrestningen som arbetet under pandemin innebär med militär taktik.(0 kommentar)

»Svårt när läkare inte kan följa sin etiska kompass«

Med coronapandemin har risken för etisk stress ökat. Madhuri Gogineni, överläkare inom palliativ vård och ledamot i flera etiska råd, tror att ovisshe­ten är svårast. »Vi har ingen vetenskaplig grund att luta oss mot – samtidigt förväntas vi som läkare ha svar.«(0 kommentar)

Forskare: Det medicinska ledarskapet har klivit fram

Trots ett extremt läge pekar vissa på att coronakrisen inneburit en återprofessionalisering av vården. Allt oviktigt skalas bort och fokus hamnar på kärnuppdraget. Nu ska professionernas roll under krisen undersökas i ett forskningsprojekt.(3 kommentar)

I Borgholm blir distriktsläkaren ortopedens förlängda arm

Borgholms hälsocentral har tidigare haft stöd av en digital ortopedkonsult från Oskarshamns sjukhus några gånger per år. Nu har samarbetet tagit ett nytt steg. Sedan april har distriktsläkarna en ortopedspecialist ett par knapptryckningar bort – hela tiden.(1 kommentar)

Ungt blod till alzheimersjuka får nobben

Svenska forskare vill bota äldre med alzheimer, parkinson eller hjärtsvikt med transfusioner av blodplasma från unga män. Men Överklagandenämnden för etikprövning sågar upplägget.(1 kommentar)

Informationsläkare skrotas på vårdcentralerna i Stockholm

Fila-gruppen, läkare och apotekare som fortbildar vårdcentraler om bland annat läkemedel, kommer att avvecklas i Stockholm. Det är inte en del av förvaltningens uppdrag, menar sjukvårdsdirektören. »Ett hårt slag mot fortbildningen«, säger den lokala distriktsläkarföreningen.(3 kommentar)

Barnakuterna i Malmö och Lund prioriterar simuleringsövningar

Många utbildningar ställs in i coronatider, men på barnakuterna i Malmö och Lund har man avsatt tid för simuleringsövningar med fokus just på covid-19.(0 kommentar)

Läkare på nationella taxan får ersättning för digitala besök

Regeringen har beslutat att vårdgivare på nationella taxan ska kunna få ersättning om de tar emot patienter digitalt. Ändringen är dock bara tillfällig.(1 kommentar)

Tre vårdförlopp redo att rullas ut

Nu är det fritt fram för regionerna att börja införa sammanhållna vårdförlopp vid reumatoid artrit, höftledsartros i primärvård respektive stroke och tia. Men kanske finns det risk att coronakrisen sätter käppar i hjulet.(1 kommentar)

Debatt

Gör forskningen till en del av framtidens krisberedskap

Med långsiktigt hållbara beslut kan Sverige stå bättre rustat inför framtida pandemier. Forskning måste vara en självklar del av vården i en kunskapsnation – och i Sveriges krisberedskap, skriver företrädare för Cancerfonden.(0 kommentar)

Låt lex Lilla hjärtat stärka barns rättigheter i placeringsärenden

Det lagförslag om hur barns rättigheter ska stärkas i domstol vid placeringsärenden, som ska presenteras av regeringens utredare senast i februari 2021, bör innehålla en skrivning om att domstolen ska kunna begära psykiatrisk/neuropsykiatrisk utredning av de biologiska föräldrarna, skriver Elisabeth Fernell och medförfattare.(0 kommentar)

Krönika

»Student in. Fotstatus, förhoppningsvis korrekt utfört. Knack-knack. Visselpipa. Student ut. Repeat.«

Som ansvarig för stationen »fotstatus« under medicinkursens OSCE-prov (»objective structured clinical examination«), i sällskap med en snäll patient som ställt upp för dagen, satt Sophia Rössner och såg ett axplock av en nära framtids svenska läkare passera i revy. Sina reflexioner kring upplevelsen meddelar hon i en krönika.(5 kommentar)

Kultur

Kir-ass hos Napoleon

Femtio år senare, på en nostalgitripp ombord på M/S Gotland, på väg från Nynäshamn till Visby, minns två pensionerade barnläkare en mycket mindre och gungigare båt 1969, som tog dem till Gotland för en månads assistenttjänstgöring i kirurgi hos kirurgöverläkaren Nils Gustaf Napoleon Schager på Visby lasarett.(3 kommentar)

Människor & möten

»Idealet är att flyga minst en gång varannan vecka«

Anders Trönnberg, specialist i allmänmedicin och flygläkare, är själv aktiv pilot som bland annat gör insatser för Nord­östra Skånes brandsäkerhet.(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Anna-Sofia Melin

Anna-Sofia Melin, med dr, specialistläkare, Capio gynekologi Globen, har tillsammans med kollegor skrivit en översikt om endomet­rios.(0 kommentar)

Reflexion

Detta är kärnan i en läkargärning

»Våra patienter förtjänar det, våra kollegor förväntar sig det, vår profes­sion kräver det.«(0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Oklar nytta av upprepade arbets-EKG hos brandmän

Svenska brandmän tillhör en låg­riskpopulation där arbets-EKG rutinmässigt används i lagstadgade undersökningar trots metodens olämplighet i denna typ av population. Metoden för kardiell bedömning av brandmän behöver moderniseras.(2 kommentar)

Rätt hanterade IgG-test viktig resurs i kampen mot covid-19

Antikroppstestning har en viktig funktion i vår pandemibekämpning. På individnivå krävs hög specificitet och sensitivitet samt hög kompetens för resultatbedömning.(0 kommentar)

Serologiska test bör relateras till både syfte och population

Förväntan är stor på serologiska test för sars-cov-2, men mer kunskap om immuniteten behövs, liksom utvärdering av testens tillförlitlighet. I vilket syfte man gör test är också av stor betydelse. (0 kommentar)

Nya Rön

Stor variation i resultat när olika forskare analyserade samma data

När 70 olika forskargrupper analyserade samma data från ett experiment med funktionell magnetkamerateknik och fick samma hypoteser att undersöka, valdes olika strategier och slutsatserna varierade mycket.(0 kommentar)

Sänkt livskvalitet hos många fem år efter kolorektalcanceroperation

Cirka en tredjedel av patienter som har opererats för kolorektalcancer rapporterar sänkt livskvalitet fem år efter operationen, trots att cancern är botad.(0 kommentar)

Nya studier om skolstängningars effekt för att begränsa smittspridning

Kunskapsläget gällande smittspridning i skolor och effekten av skolstängningar är fortfarande begränsat. Mer och mer data tyder dock på att barnens roll i smittspridningen av covid-19 är begränsad.(1 kommentar)

Picornavirusantigen hittat i hjärnan vid Alzheimers sjukdom

Hos 18 av 18 undersökta patienter med Alzheimers sjukdom hittades fynd av picornavirusantigen.(0 kommentar)

Översikt

Högerkammarsvikt – allvarligt tillstånd med ökad mortalitet

Högerkammarsvikt diagnostiseras vanligen med ekokardiografi och medför ökad mortalitet och morbiditet. Samtidig vänsterkammarsvikt är vanligt.(3 kommentar)

Nationellt vårdprogram för bättre och jämlik vård vid endometrios

Det finns i dag ingen botande behandling vid endometrios. Det är viktigt med en stabil läkarkontakt, att tidigt erbjuda behandling och att inte normalisera svår mensvärk.(0 kommentar)

Ögonbottenblödningar vid våld mot huvudet på små barn

Talrika och utbredda ögonbottenblödningar hos små barn utan allvarligt accidentellt trauma, blödning pga intrakraniell kärlmissbildning, leukemi eller fulminant sepsis är starkt associerade till »abusive head trauma«.(4 kommentar)

Rapport

Snabbtest för covid-19-antikroppar bör utföras av utbildad personal

Kommersiella snabbtest kan användas i stor skala, men endast av utbildad personal som förstår testets begränsningar och kan tolka resultatet. Man bör försäkra sig om testets prestanda, som är tillverkarberoende, före användning.(1 kommentar)

Utgåvan som PDF