Nr 23-24 2013

Nyheter

Professionerna föreslår åtgärder för bättre IT-system i vården

Ålderdomliga IT-system som är mer störande än stödjande, det är vardagen för många barnmors­kor, läkare, sjuksköterskor och undersköterskor, enligt rapport till regeringen.(0 kommentar)

Ingen riskbedömning av nya journalsystemet

Arbetsmiljöverket riktar hård kritik mot Region Skåne när det gäller införandet av ett nytt journalsystem för primärvården.(2 kommentar)

Bröstimplantaten bör opereras ut

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen ändrar sin rekommendation till de kvinnor som har bröstimplantat från det franska skandalföretaget PIP. Det nya rådet är att implantaten bör opereras ut i förebyggande syfte.(0 kommentar)

Domstolen underkänner miljonvitet på SUS

Arbetsmiljöverkets krav på Skånes universitetssjukhus, SUS, för att komma tillrätta med den dåliga arbetsmiljön är för otydligt formulerade anser förvaltningsrätten och upphäver vitesföreläggandet på 4,3 miljoner kronor.(0 kommentar)

Den sexbrottsmisstänkte läkaren fortsatt häktad

Onsdagen den 5 juni omhäktades den läkare som på sannolika skäl misstänks för flera olika sexualbrott mot barn.(0 kommentar)

Läkarförbundet kräver räddningsplan

En nationell handlingsplan mot läkarbristen i primärvården. Det kräver Läkarförbundet av regeringen.(2 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

DSM-IV har blivit DSM-5

Den psykiatriska diagnoshandboken DSM har nu lanserats i sin femte version. DSM-5 skiljer sig mindre än väntat från sin föregångare DSM-IV. Antalet listade sjukdomstillstånd är ungefär oförändrat, dimensionella bedömningar och spektrumtillstånd har tillförts, och det gamla multiaxiala systemet har skrotats.(1 kommentar)

Nya Rön

Svensk studie visar minskad risk för demens

Studien är baserad på två tvärsnittsundersökningar från 1987–1989 respektive 2001–2004 av drygt 3 000 personer över 75 års ålder boende på Kungsholmen i Stockholm.(0 kommentar)

Omega-3 skyddade inte mot kardiovaskulära händelser

Omega-3-tillskottens sjukdomsförebyggande effekter, enligt marknadsföringen, kunde inte beläggas i denna studie med drygt 12 500 deltagare.(0 kommentar)

Fler barn med astma – men lindrigare symtom

En avhandling från Umeå universitet har undersökt hur den kliniska bilden vid astma hos barn i norra Sverige har förändrats under en tioårsperiod och miljöfaktorernas inverkan.(0 kommentar)

Bättre att ligga på mage för patienter med svår lungsvikt

Akut svår lungsvikt är förknippad med hög mortalitet och behandlas normalt på en intensivvårdsavdelning. Nu har en studie presenterats där man tittat på om dessa patienter bör ligga på rygg eller mage under behandlingen.(0 kommentar)

Oklart om bröstprotes försvårar bröstcancerdiagnos

I en översikt och metaanalys publicerad i BMJ konkluderar man att bröstförstoring med protes skulle kunna leda till att bröstcancer diagnostiseras först i ett mer avancerat cancerstadium. Eventuellt skulle därmed även överlevnaden kunna påverkas.(0 kommentar)

Nytt om namn

Pedagogiska pristagare i Lund

  Studenterna på termin 7 vid läkarutbildningen i Lund har utsett pedagogiska pristagare för bäste handledare respektive bästa kliniska placering under höstterminen 2012.  (0 kommentar)

På nytt jobb

Mats Söderhäll blir ny verksamhetschef vid medicinkliniken, Danderyds sjukhus, från och med den 1 september.(0 kommentar)

Ny docent i Uppsala

Helene Engstrand Lilja har antagits som docent i ämnet barnkirurgi vid Uppsala universitet.(0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Motsägande om huruvida paracetamol är kontraindicerat efter barnvaccination

Är paracetamol kontraindicerat efter vaccination med Infanrix, Prevenar eller Priorix?(0 kommentar)

Recension

Om ultraljud – mer än en lärobok

Ultrasound in clinical diagnosis - en ny bok om ultraljud i klinisk användning, skriven på engelska av svenska specialister. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF