Nr 23–24/2017

Inledare

Engagemanget i utbildningen är glädjande

Det är av avgörande vikt för den svenska hälso- och sjukvården att såväl grundutbildning som fortbildning av läkare håller en hög klass. (0 kommentar)

Signerat

Sommar och sol, men värre än i fjol …

»Vi ska inte ha en kronisk brist på vårdsängar.« (0 kommentar)

Nyheter

»Stoppa inte det vi påbörjat!«

New public management i ny förklädnad, eller nyckeln till förnyelse av den svenska sjukvården? På Läkartidningens kunskapsseminarium om värdebaserad vård möttes motståndare och förespråkare.(3 kommentar)

»Återinför primärvårdens områdesansvar«

Kommissionen för jämlik hälsa pekar ut vårdmötet som en nyckel, vill stärka det förebyggande, uppsökande arbetet inom hälso- och sjukvården och återinföra primärvårdens områdesansvar. Det är några av förslagen i slutrapporten.(2 kommentar)

Ris och ros till Sverigeronden

Läkarförbundets satsning Sverigeronden fick skarp kritik av flera lokalföreningar på förbundets fullmäktigemöte – men även en hel del beröm. (0 kommentar)

Utredningsförslag: Skärp landstingens ansvar för kunskapsstyrningen

Mindre detaljstyrning från staten och tydligare krav på huvudmännen att ta ansvar för kunskapsstyrningen. Så vill regeringens särskilda utredare Sofia Wallström att genomslaget för ny kunskap i vården ska öka.(1 kommentar)

Nya etiska regler antagna

Läkarförbundets fullmäktige har beslutat om nya etiska regler för förbundets medlemmar. Men debatten var livlig i både utskott och plenum, och det fanns förslag att frågan skulle återremitteras.(0 kommentar)

»Backar vi nu förlorar vi chansen att påverka«

Frågan om AT bör behållas i sin nuvarande form vållade den längsta och mest känslosamma debatten under årets förbundsfullmäktige. Sjukhusläkarna gick emot förbundets officiella åsikt att ersätta AT med en handledd introduktionstjänstgöring – men mötte starka protester.(2 kommentar)

Här är Läkarförbundets nya förbundsstyrelse

Karin Båtelson valdes om till förste vice ordförande och två nya ordinarie ledamöter tog plats i styrelsen: Anders Lundberg och Erik Dahlman.(0 kommentar)

Oförändrad medlemsavgift

Oförändrade medlemsavgifter, en liten ökning av medlemsantalet och en liten ökning av självförsörjningsgraden. Det ingår i den budgetram för 2018 som fullmäktige beslutade om. Samtidigt informerades om att förbundet köper nya fritidslägenheter för medlemmar i Spanien. (0 kommentar)

»Vi måste göra det tillsammans«

Vikarierande hälso- och sjukvårdsminister Annika Strandhäll (S) fokuserade på vikten av samarbete för att lösa problemen och utmaningarna i den svenska hälso- och sjukvården under sitt tal på Läkarförbundets fullmäktigemöte. (0 kommentar)

Sjukskrivningarna het fråga på fullmäktige

Arbetet med sjukskrivningar väckte engagemang på Läkarförbundets fullmäktigemöte. Bland annat beslutades att förbundet ska verka för att utreda om multiprofessionella team kan ta över bedömningen av arbetsförmåga och sjukskrivning.(0 kommentar)

Stora kunskapsluckor inom vården av äldre, barn och ungdomar

Barn, unga och äldre lyfts fram när Statens beredning för medicinsk och social utvärdering analyserat vetenskapliga kunskapsluckor inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS.(0 kommentar)

»Det medicinska ansvaret handlar om mer än den enskilda patienten«

Årets förbundsfullmäktige inleddes med en paneldebatt om läkare som chefer och ledare. Att läkare måste se att det medicinska ansvaret handlar om mer än de egna patienterna var en av de saker som lyftes fram.(0 kommentar)

»Läkare är som cirkusartister«

Att kämpa ända in i kaklet för att komma tillrätta med vårdplatsbristen, tillgängligheten i primärvården och läkarnas arbetsvillkor – det löftet gav Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren när årets fullmäktigemöte drog igång på tisdagen.(1 kommentar)

Debatt

Sätt barnmedicin och barnpsykiatri vid »samma bord«

För att utöka kontaktytan mellan barn- och ungdomsmedicin samt barn- och ungdomspsykiatri bör man diskutera en gemensam vidareutbildning inom det som benämns neurodevelopmental-behavioural paediatrics, med påbyggnad inom neuropsykiatri och neuropediatrik/habilitering, skriver Elisabeth Fernell och medförfattare. (2 kommentar)

Apropå! Avfallsberget i svensk kirurgi

Kirurger producerar ett gigantiskt avfallsberg som ökar för varje år. Vi har inte råd med mer miljöpåverkan. Industrin bör ta ett större ansvar, den enskilde kirurgen likaså, skriver Peter Bartelmess. (4 kommentar)

Organdonation – följ Frankrike!

Den 1 januari infördes en ny lag i Frankrike som ändrat förutsättningarna för organdonation totalt. Jag är övertygad om att vi i Sverige skulle få betydligt fler organ tillgängliga för transplantation genom att införa en liknande lag, skriver Jan Hultin. (0 kommentar)

Hälso- och sjukvård måste erkännas som en universell mänsklig rättighet

Fem Right Livelihood-pris­tagare som arbetar med hälsofrågor ger i ett öppet brev till dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, som nyligen valdes till general­direktör för Världshälso­organisationen (WHO), sin syn på vilka frågor han bör prioritera. (0 kommentar)

Krönika

»I hur stor utsträckning framtidens sjukvård kommer att lägga över hela jobbet på patienterna – återstår att se.«

Gör-det-själv-begreppet har revolutionerat inte bara specerihandeln och resebyrånäringen utan också sjukvården, påpekar seniorprofessorn Stephan Rössner i sin krönika. Leder utvecklingen till att patienten blir sin egen läkare?   (1 kommentar)

Kultur

Patient H M – forskningsetik och en minnesvärd operation

Patienten H M levde i ett ständigt nu efter det neurokirurgiska ingrepp han genomgick 1953. Därmed råkade han bidra till uppkomsten av den moderna minnespsykologin. Rickard L Sjöberg, docent och neurokirurg i Umeå har läst en bok som berättar om neurokirurgiska ingrepp, forskningsetik och familjehemligheter.  (0 kommentar)

Människor & möten

»Mitt transplantat är äldre än du«, sa patienten

Patrik Danielson, professor i anatomi, överläkare, specialist i ögonsjukdomar, har utnämnts till dekan på medicinska fakulteten vid Umeå universitet.  (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Hanna Björlin Avdic

Hanna Björlin Avdic, doktorand och över­läkare vid BUP i Solna, har tillsammans med medförfattare skrivit om sambandet mellan könskromosomavvikelser och psykia­triska diagnoser hos barn och unga. (0 kommentar)

Reflexion

Läkemedelsföreskrifter som kräver nytänkande

»Kanske kommer vi ändå att upptäcka att en lite mer strukturerad läkemedelsjournal faktiskt underlättar arbetet i längden.« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Aktiv uppföljning efter suicidförsök har preventiv effekt

Aktiv uppföljning efter självmordsförsök bör påbörjas i god tid före utskrivning. Patienten ska då ges tillfälle att möta framtida behandlande läkare inom öppenvården och ta del av den planerade, uppföljande behandlingen.  (0 kommentar)

Nya Rön

Ordinerad medicinsk cannabis och opioider ledde till problembruk

Vid två stora smärtcentrum i Israel var prevalensen av problematisk användning 20–50 procent hos dem som fått enbart opioider och 10–20 procent hos dem som fått enbart medicinsk cannabis. (5 kommentar)

Högkänslig troponin T-analys gav bättre utvärdering vid bröstsmärta

Högkänslig troponin T-analys har förbättrat utvärderingen av patienter med ospecifik bröstsmärta på akuten. Det är slutsatsen av en ny svensk studie.(0 kommentar)

Cannabisläkemedel hade effekt vid epilepsi

Behandling med ett cannabisläkemedel minskade antalet epileptiska anfall hos barn med en svår form av epilepsi, jämfört med placebo. Det visar en ny studie i tidskriften New England Journal of Medicine.(0 kommentar)

Nytt om namn

Sylf Norrbottens handledarpris till Katarina

Katarina Lindgren, specialist i anestesi och intensivvård​, An/Op/IVA, Piteå och Sunderbyn, har fått Sylf Norrbottens handledarpris 2017. Belöningen är diplom, blommor och ett presentkort på 5 000 kronor. Utmärkelsen delades ut den 29 maj på IVA i Sunderbyn. »Katarina är alltid entusiasmerande och engagerad i vår utveckling som läkare«, skriver ST-läkarna vid hennes klinik som nominerat henne till priset.(0 kommentar)

Hederspris till ledstjärna inom prostatacancervården

Ola Bratt, docent i urologisk cancerforskning, Malmö, har fått Prostatacancerförbundets särskilda hedersutmärkelse för år 2016. Priset, som består av ett diplom och ett unikt glaskonstverk, överlämnades till pristagaren av Alf Carlsson, Prostatacancerförbundets avgående ordförande. I motiveringen till utmärkelsen skriver Prostatacancerförbundet: ”Ola Bratt har med sitt engagemang, sin pedagogiska skärpa och sitt vetenskapliga förhållningssätt sedan länge varit en ledstjärna inom prostatacancervården”.(0 kommentar)

Svensk professor ska leda internationell forskning

Anders Bjartell, professor vid institutionen för translationell medicin, Lunds universitet och överläkare vid urologiska kliniken på Skånes universitetssjukhus, Malmö, har fått uppdraget att leda forskningsavdelningen inom European Association of Urology, EAU, en non-profit organisation som ger medicinska professioner inom urologi stöd i form av vetenskap, utbildning och medvetandeskapande initiativ.(0 kommentar)

Årets bästa kliniska handledare

Sofia Eklund, Isabelle Nilsson och Joel Wiggh (Capio S:t Göran) har av läkarstudenterna på kursen i klinisk medicin vt16/ht16 på Södersjukhuset, Karolinska institutet, Stockholm, utsetts till årets bästa kliniska handledare. De får priset för sitt stora engagemang i den kliniska handledningen av studenter. Priset delades ut vid en ceremoni på Södersjukhuset 30 maj. Kursen i klinisk medicin, inriktning medicin, är den längsta kursen under hela läkarutbildningen på Karolinska institutet och omfattar större delen av termin 5 och 6.(0 kommentar)

Lärande – som i ett dataspel

Susannah Leach, vid avdelningen för mikrobiologi och immunologi, får Sahlgrenska akademins pedagogiska pris 2017 för att ha utvecklat en inspirerande virtuell laboration. Det handar om ett slags dataspel där studenten får ta rollen som doktorand i en forskargrupp som utvecklar ett universellt influensavaccin.(0 kommentar)

Prisad för bra undervisning

Ann Charlotte Laska, överläkare, specialist i internmedicin och rehabiliteringsmedicin, Danderyds sjukhus, har fått Medicin- och Hjärtklinikens pedagogiska pris våren 2017. Det var läkarstudenterna vid kursen Klinisk medicin HT16-VT17 vid sjukhuset som nominerade henne till priset. Utmärkelsen innebär även mottagande av ett forskningsstipendium om 10 000 kronor.(0 kommentar)

Bästa AT-handledaren i år på Akademiska sjukhuset

Jan Colldén, specialistläkare i anestesi och intensivvård, har valts till årets AT-handledare på Akademiska sjukhuset. Enligt AT-läkarnas motivering är Jan en fantastisk handledare som man lär sig otroligt mycket av. »Alltid lugn och pedagogisk. Tar sig tid så att man lär sig och uppfyller målen. Förklarar hur han tänker kring patienterna, deras sjukdomstillstånd, handläggningen och olika behandlingsåtgärder...«(0 kommentar)

Årets allmänläkarvän i Dalarna

Peter Hallgren, överläkare på Medicinkliniken, Falu lasarett, specialist i internmedicin samt endokrinologi och diabetologi, har utnämnts till »Årets allmänläkarvän« i Dalarna. Han prisas »…för sin förmåga att göra det intrikata samspelet mellan olika hormoner och körtlar mer lättbegripligt; för sitt idoga arbete och samverkan med primärvården kring endokrina folksjukdomar i allmänhet och diabetes i synnerhet…« Bidragande till utmärkelsen var även hans kliniskt kunniga, vänliga och tillmötesgående sätt i diskussioner kring kluriga fall, uppger de som nominerat honom.(0 kommentar)

Första doktorn i Sveriges unga akademi

Gustaf Edgren, docent och forskargruppsledare, ST-läkare i epidemiologi och hematologi vid Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset, har valts in som ledamot i Sveriges unga akademi. Han är därmed den första kliniska forskaren bland ledamöterna i den oberoende, självständiga och tvärvetenskapliga plattform som har till uppgift bland annat att stärka unga forskares röst i den forskningspolitiska debatten, och verka för att föra ut forskning till unga. (0 kommentar)

Prisade handledare i Dalarna

Anna Hjort-Berggren, ortoped, Piotr Potapinski, psykiater, Gunnar Svärd, distriktsläkare och Hanna Tingård, ST-läkare i internmedicin, hedrades med pris för årets handledare 2017. Utmärkelserna delades ut under vårens AT-middag i Dalarna. Kollegerna som nominerade pristagarna motiverar sitt beslut bl a med att Anna Hjort-Berggren är en »kunnig, metodisk och utbildningsintresserad handledare«, Piotr Potapinski en som »värnar om AT-läkarna«, Gunnar Svärd en som »sprider glädje och trygghet«. Hanna Tingård beskrivs som »en utomordentlig studierektor som alltid har AT-läkarens bästa för ögonen«.(0 kommentar)

Rapport

Uppdaterade riktlinjer för behandling av huggormsbett

Giftinformationscentralen rekommenderar nu utvidgade indikationer för serumbehandling vid huggormsbett. Antitoxin bör ges snarast möjligt till alla patienter som uppvisar tecken på signifikant toxinreaktion och upprepade doser bör övervägas vid otillräcklig effekt eller symtomrecidiv. (1 kommentar)

Översikt

Bedömning av neuro­logisk prognos efter hjärtstopp

Allt fler patienter läggs in levande på sjukhus efter hjärtstopp. Graden av cerebral hypoxi/ischemi vid hjärtstoppet är avgörande för om övriga vitala organ återfår stabil funktion. Neurologisk prognosbedömning bör vila på undersökningsmetoder som är oberoende av varandra: kliniska och neurofysiologiska undersökningar, bilddiagnostik och biomarkörer. (0 kommentar)

Otillräcklig kunskap om samband mellan könskromosom­­avvikelser och psykiatriska diagnoser

Avvikelser i antalet könskromosomer är bland de vanligaste genetiska förändringarna och omfattar framför allt Klinefelters, Turners, XYY- och tripple-X-syndrom. Samtliga köns-kromosomavvikelser kan medföra sänkt intellektuell förmåga, försämrad motorik och psykiska funktionsnedsättningar, och det finns risk för att dessa patienter förblir odiagnostiserade.  (1 kommentar)

Utgåvan som PDF