Nr 24 2014

Signerat

Det ska vara lätt att välja god hälsa

»Att investera i alla utsatta grupper är en god investering för den framtida folkhälsan.«   (2 kommentar)

Nyheter

Läkarna som vill ta plats i riksdagen

Nio kvinnor och tjugo män, totalt 29 läkare, kandiderar i år till riksdagen. Det är färre än 2010. Då var de 44. I år finns läkarna endast i redan etablerade riksdagspartier. Läkartidningen har talat med den som ligger bäst till i varje parti.(1 kommentar)

Spanska läkare stärker Västra Götalands primärvård

Den offentliga primärvården i Västra Götalandsregionen är en av de vårdgivare som dragit nytta av att det blivit enklare för allmänläkare i övriga EU att komma till Sverige och arbeta. Det två senaste åren har man rekryterat 32 spanska läkare, merparten allmänläkare. Och fler är på gång.(0 kommentar)

De bytte Andalusien mot Skaraborg

I december förra året flyttade allmänläkaren Olga Romero Sevilla och öronläkaren José Munoz Villanueva med deras två små döttrar från Sevilla till Lidköping, lockade av möjligheten till nya erfarenheter och ett mindre stressigt liv. (0 kommentar)

Även de utlandsutbildade blir fler

Antalet läkare med utländsk ST som söker svenskt specialistbevis i allmänmedicin har mer än tredubblats på bara tre år. Ökningen är huvudförklaringen till att det 2013 för andra året i rad slogs rekord i antal nya allmänläkare.(0 kommentar)

Fler ST-läkare i allmänmedicin

Den nya rapporten, som offentliggörs i veckan, är den tredje i en serie där Läkarförbundet granskar vårdvalet i primärvården (se LT nr 11/2013 och nr 14/2014). I den första rapporten slog Läkarförbundet larm om den stora bristen på specialistläkare i allmänmedicin på de svenska vårdcentralerna och pekade på att det behövs betydligt fler ST-läkare i […](0 kommentar)

»Det krävs långsiktigt arbete«

Att Läkarförbundet engagerar sig i frågan om läkarförsörjning i primärvården är naturligt, anser förbundets ordförande Heidi Stensmyren. Om det inte finns tillräckligt många specialister i allmänmedicin behöver fler ST-läkare utbildas, säger hon: – Då måste vi titta på förutsättningarna och se var bekymren finns. Är det brist på ST-platser? Är arbetsmiljön dålig? Arbetar man systematiskt […](0 kommentar)

Hon blir ordförande för Etik- och ansvarsrådet

Elin Ericsson tar över som ordförande för Läkarförbundets Etik- och ansvarsråd (EAR). (0 kommentar)

Debatt

Överdiagnostik och överbehandling inom psykiatrin?

Herman Holm och Bo Knutsson resonerar kring svårigheten med diagnoser inom psykiatrin. De ser en tydlig risk för både överdiagnostisering och farmakologisk överbehandling. (16 kommentar)

Dr Fox och viktkurvan

Apropå vikten av att väga sig regelbundet för att behålla vikten skriver Peter Stenvinkel om dr Fox och hans nästan 20-åriga stabila viktkurva. (0 kommentar)

HEART-score förbättrar inte riskvärderingen

Vi tackar Kai Eggers och medförfattare för visat intresse och kloka synpunkter på vår artikel [1, 2]. Två tidigare studier har visat att ett första troponin T-värde som är omätbart med högkänslig analysmetodik kan utesluta hjärtinfarkt med nära 100-procentig säkerhet hos patienter med bröstsmärta, oberoende av tidpunkten för provtagningen [3, 4]. I ingen av dessa […](0 kommentar)

Kan vi nöja oss med mätning av troponin enbart vid ankomst?

Vi närmar oss kortare provtagningsintervaller eller enkel provtagning vid bedömning av patienter med bröstsmärta, men det behövs ytterligare studier innan vi kan rekommendera bred tillämpning i den kliniska vardagen, skriver Kai Eggers och medförfattare.(0 kommentar)

Viktigt med fungerande studentinflytande

Det behövs en starkare koppling mellan forskning och utbildning vid Karolinska institutet, skriver rektor Anders Hamsten i denna replik. (0 kommentar)

Bill Gates och bristen på studentinflytande på KI

Vi behöver en ökad integration mellan forskning och utbildning, skriver Jingcheng Zhao, läkarstudent på Karolinska institutet. (0 kommentar)

Krönika

Alla gör så gott de kan

»Våra styrkor är inte identiska bara för att vi har gått samma utbildning, och sjukvården skulle vinna på att synliggöra våra styrkor och svagheter.«(1 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Samvete eller inte samvete?

»Det är ju inte direkt en mänsklig rättighet att vara barnmorska. Eller gynekolog. Det finns andra arbeten.« (5 kommentar)

Medicinsk kommentar

Fettintag och hjärtsjukdom i omstridd metaanalys

Vegetabiliska icke-tropiska oljor bör även fortsättningsvis vara den viktigaste fettkällan, trots att en metaanalys av fettintag och hjärtsjukdom kommit fram till att den rekommendationen bör ifrågasättas. (1 kommentar)

Översikt

Riskfaktorer för kvarstående smärta efter ortopedisk kirurgi

Många elektiva ingrepp i knä, höft och rygg görs på indikationen långvarig smärta, men många patienter har problem med kvarstående postoperativ smärta. Artikeln belyser riskfaktorerna för sådan smärta och möjligheterna till intervention.  (2 kommentar)

Snabbspår har fördelar vid elektiv gynekologisk kirurgi

Det finns övertygande stöd för att snabbspårskonceptet ska användas inom elektiv benign gynekologisk kirurgi. Den postoperativa återhämtningen förbättras och påskyndas.  (0 kommentar)

Originalstudie

Möjliga organdonatorer missas på landsortssjukhus

En studie från Mora visar att antalet donatorer skulle kunna öka med ett mer strukturerat omhändertagande av patienterna redan i akutskedet. (0 kommentar)

Rapport

Nöjdare patienter … personalen tycker att det blivit sämre

Enkätundersökningar tyder på att patienterna i Kronoberg var mer nöjda med primärvården efter tre år med vårdval. Små vårdcentraler hade genomgående nöjdare patienter. Personalen upplevde dock en försämring avseende stämning, arbetsbelastning och förutsättningar att ge god vård. (0 kommentar)

Recension

Första hjälpen i hantering av klinisk osäkerhet

Boken är inte rakt igenom lättläst, men här ryms ett koncentrat av klokskap från den praktiska primärvården, som borde få stort genomslag i Sverige, skriver Christer Petersson.(0 kommentar)

Nytt om namn

Katarina Hamberg prisas för framstående genusforskning

Katarina Hamberg, professor och överläkare i allmänmedicin vid Umeå universitet, belönas med Görel Bohlins pris på 30 000 kr. (1 kommentar)

Utgåvan som PDF