Nr 25–26 2015

Signerat

Återinför PAL – och ge läkare ledande roll i utformningen

»Vi tror att ett återinförande av PAL kan ge en säkrare, mer patientvänlig sjukvård om fokus sätts på kontinuitet, samordning, vårdkvalitet och tillgänglighet.« (0 kommentar)

Generisk förskrivning för säkrare läkemedelshantering

»Vår önskan är att Socialdepartementet ska ta ställning mot rapporten och att frågan om generisk förskrivning snabbt ses över igen.« (1 kommentar)

Nyheter

Läkarförbundet vill se kontinuitet i läkarkontakten – men ingen lagreglering

Det anser Läkarförbundet, som presenterar sin PAL-politik i Almedalen den här veckan. Förbundet förespråkar dock inte lagreglering, utan tycker det är bättre att vårdgivarnas arbete med kontinuitet stimuleras än ses som en pålaga. Patientansvarig läkare, PAL, bör återinföras som begrepp i vården. En lag­reglerad PAL-funktion kan dock slå fel. Det är viktigare att vårdgivarna stärker […](1 kommentar)

I Umeå utvecklar man sin egen PAL-modell

– Att gå ifrån det PAL-system som vi byggt upp under åren har aldrig varit aktuellt. Det är grunden för kontinuitet och trygghet att patienterna har en egen ansvarig läkare, säger Erika Jonsson, onkolog vid Cancercentrum. – Bra PAL-skap bygger till stora delar på att det finns ett gemensamt synsätt på kliniken om att kontinuitet […](0 kommentar)

Så mycket fick landstingen böta för sina överbeläggningar

Förra året blev landstingens sammanlagda nota för felplacerade patientsängar fyra miljoner kronor. Mest fick Helsingborgs lasarett betala – ett sjukhus som fått böta flera miljoner kronor under tio års tid för att ha brutit mot Arbetsmiljöverkets förbud.(0 kommentar)

Färre vårdplatser, fler överbeläggningar

SKL:s årliga statistik visar att vårdplatserna fortsätter att minska i Sverige. Samtidigt visar annan statistik att problemen med överbeläggningar ökar.(3 kommentar)

Smer utreder gråzonen mellan forskning och vård

Statens medicinsk-etiska råd, Smer, ska utreda behovet av tydligare reglering i gränslandet mellan vård och forskning.  Frågan har blivit extra aktuell efter de omstridda luftstrupsoperationerna på Karolinska universitetssjukhuset.(0 kommentar)

Läkarförbund kritiskt till skånsk ST-utbildning av saudiska läkare

Region Skåne har slutit ett avtal med Saudiarabien om att 35 saudiska läkare ska få sin specialistutbildning på de skånska sjukhusen. Läkarförbundet i Skåne ser flera problem med uppgörelsen.(10 kommentar)

Arbetsmiljöverket skärper krav mot Region Örebro län

Region Örebro län har misslyckats med att göra riskbedömningar för allmänläkare med fler än 1 500 patienter, anser Arbetsmiljöverket. Nu höjs vitesbeloppet därför rejält.(0 kommentar)

Läkarbrist på Hallsbergs vårdcentral granskas

Efter flera klagomål på läkarbristen och larm från verksamhetschefen inleder nu IVO en särskild granskning av Hallsbergs vårdcentral, som i nuläget endast har en fast anställd läkare på halvtid.(3 kommentar)

Klinik såg att metoden inte fungerade – stoppade operationerna i det tysta

Redan hösten 2013 stod det klart att transplantationerna av konstgjorda luftstrupar inte fungerade, och i det tysta stoppade toraxkliniken på Karolinska operationerna. Men varken Karolinska institutet eller de tidskrifter där metoden beskrevs som en framgång informerades. Enligt uppgifter hann åtminstone en patient till opereras innan det blev känt att det fanns allvarliga tveksamheter kring metoden.(1 kommentar)

Debatt

Frågetecken kring läkarens roll vid alkolås rätas ut

Transportstyrelsen kontaktas ofta av läkare som har frågor om rutinerna för att styrka nykterheten hos den som fått alkolås efter rattfylleri, skriver Lars Englund som här rätar ut några frågetecken.(2 kommentar)

Tala klarspråk om vårdens begränsningar

Det finns inte ens en teoretisk möjlighet att skattefinansierad sjukvård ska kunna ge bästa möjliga omvårdnad och behandling till alla. Det är dags att sluta stoppa huvudet i sanden, anser Ola Bratt. (1 kommentar)

Träna på teamarbete för säker förlossningsvård!

Realistisk och regelbunden teamträning i simulator reducerar risken för mänskliga misstag i förlossningsvården, skriver Fredrik Larsson och medförfattare. (0 kommentar)

Bra att laboratorieresultatens kvalitet uppmärksammas

Equalis vd Gunnar Nordin välkomnar debatten om hur laboratoriernas resultat från extern kvalitetssäkring bäst ska tas tillvara. (0 kommentar)

Livshotande vårdplatsbrister kräver akuta åtgärder

Politiken måste ta sitt ansvar för vårdplatssituationen. Sjukvårdsminister Gabriel Wikström bör inrätta en nationell kriskommission, anser Jan Halldin. (2 kommentar)

Dålig eftersmak av läkemedelslunch

För den stressade klinikern kan information från läkemedelsföretag framstå som »bättre än ingen utbildning alls«. Men är detta sant? Nedan följer ett exempel på hur snedvriden information på läkemedelsluncher kan vara samt hur svårt detta är att genomskåda. Danska Sundhedsstyrelsen publicerade nyligen en klinisk riktlinje för behandling av ADHD hos vuxna baserad på en systematisk […](8 kommentar)

KBT och träning vid kroniskt trötthetssyndrom saknar evidens

Nyttan av KBT och gradvis ökad träning vid kroniskt trötthetssyndrom måste ifrågasättas och risken för försämring av gradvis ökad träning beaktas i behandlingsrekommendationer, skriver Sten Helfrid och Johan Edsberg. (4 kommentar)

Bättre förståelse av smärta

Johan Hambraeus har hittat ett spännande exempel från Kanada på hur man kan förbättra resultaten vid rehabilitering av patienter med långvarig smärta. (0 kommentar)

Kikhosta – dags att ompröva vaccinationsprogrammet

Det är dags att ompröva det svenska vaccinationsprogrammet avseende kikhosta, skriver Hans O Hallander. (0 kommentar)

Krönika

Vägskälet

Operationslaget står redo och väntar men patienten, som har autism, har låst in sig på toaletten. Hur tänkt eller ogenomtänkt var det att planera in honom som förste patient för dagen i sal två? Operationskön bakom är lång. (1 kommentar)

Kultur

Med namnet i fel ruta

Efter att ha skrivit över tusen sjukintyg ser hon plötsligt sitt namn stå i fel ruta. Läkaren Pia Dellson med specialistkompetens i psykiatri och onkologi tvingas plötsligt hantera det egna livet i rollen som patient med utmattningssyndrom. (0 kommentar)

Smärtmetaforernas dolda budskap

Smärta är ett nödvändigt ont – utan den skulle våra kroppar uppträda övermodigt och blotta sig för skador. Men smärta upplevs aldrig i ett sociokulturellt vakuum; den är också ett socialt konstruerat fenomen som ställer krav på vår förmåga till acceptans. (1 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Fler besök inte synonymt med bättre vård

»Har inte våra äldre gjort sig förtjänta av en mer komplex behovsanalys?« (0 kommentar)

Sveriges läkares tidning

»ilka nyheter missas … och kanske ännu viktigare; vilka presumtiva läsare exkluderas?«(0 kommentar)

Nya Rön

Infektionsrisk med TNF-hämmare hos patienter med IBD

Hos patienter med  inflammatorisk tarmsjukdom finns en ökad risk för infektion tidigt efter behandlingsstart med TNF-hämmare. Den absoluta risken för infektion är låg men det är viktigt att vara vaksam på infektionssymtom tidigt efter behandlingsstart, enligt en studie i BMJ. (0 kommentar)

Chokladintag kopplat till lägre risk för hjärt–kärlsjukdom och stroke

Det verkar inte finnas några bevis för samband mellan chokladintag och sämre hjärt–kärlhälsa. Tvärtom visar en prospektiv kohortstudie och en systematisk översiktsartikel i tidskriften Heart att choklad kan kopplas till lägre risk för hjärt–kärlsjukdom och stroke. (0 kommentar)

Arbetsrelaterade hälsofaktorer kan öka ojämlikheten i akademin

Utmattning och en känsla av kontroll på jobbet var kopplat till antalet vetenskapliga publikationer, men på olika sätt för kvinnliga respektive manliga läkare. Det visar en svensk tvärsnittsstudie i BMC Medical Education.(0 kommentar)

Icke-invasiv fosterdiagnostik hittade tidig cancer hos gravida

Icke-invasiv fosterdiagnostik kan eventuellt hitta annat än kromosomavvikelser hos fostret, visar en studie i JAMA Oncology. Hos 4 000 gravida kvinnor som genomgick ett sådant test kunde tre diagnostiseras med cancer innan symtomen visat sig. (0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Laktos i läkemedel normalt inget problem för laktosintoleranta

Kan en laktosintolerant person använda tabletter och kapslar som innehåller laktosmonohydrat? (0 kommentar)

Översikt

Nyttan av farmakogenetik för en mer individualiserad behandling

Bestämning av tiopurinmetyltransferas och tiopurinmetaboliter är i dag ett av få lyckosamma farmakogenetiska bidrag till en förbättrad läkemedelsbehandling vid till exempel inflammatorisk tarmsjukdom och barnleukemi. (0 kommentar)

Nytt om namn

Årets distriktsläkare i region Jämtland–Härjedalen

Distriktsläkarna Eje Åhlander och Susanne Karling vid Kälarne hälsocentral prisas för sina insatser inom allmänmedicinen.(0 kommentar)

Kristina Jennische årets allmänläkarvän i Dalarna

Distriktsläkarföreningen och SFAM Dalarna har utsett Kristina Jennische, ST-läkare vid kirurgkliniken, Falu lasarett, till årets allmänläkarvän i Dalarna.(0 kommentar)

Fallbeskrivning

Hudblekningsprodukter en del av vardagen i stora delar av världen

Den ökade användningen av hudblekningskrämer har börjat uppmärksammats som ett globalt hälsoproblem. Ett patientfall beskriver en gravid mörkhyad kvinna som sökt upprepade gånger på akuten på grund av kraftig huvudvärk och illamående. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF