Nr 25–26/2017

Inledare

Visst går det att jobba som chef på distans

Det handlar om verksamhetschef Virginia Zazo som tillfälligt flyttat med sin make till Australien och som under 18 månader ska försöka att sköta arbetet hemma i Umeå på distans. (0 kommentar)

Signerat

Patienten vinnare när läkare tar ledartröjan

»Läkares engage­mang är direkt av­görande för chef­skapets framgång« (0 kommentar)

Nyheter

Med chefen på andra sidan jorden

Det är inte helt problemfritt att vara chef på distans. Det kan Virginia Zazo intyga. Hon har kvar jobbet som verksamhetschef på hud- och STD-kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå trots att hon sedan årsskiftet bor i Australien. Medarbetarna på kliniken verkar dock ta det hela med ro.(0 kommentar)

Västerbottens läns läkareförening spänd på utvärderingen

Det finns ett stort värde i att chefen finns fysiskt närvarande, samtidigt som det kan finnas stor potential med videomöten. Det säger Cecilia Nordenson, ordförande i Västerbottens läns läkareförening, som också ser paralleller mellan chefprojektet på hud- och STD-kliniken och införandet av länskliniker i Västerbotten. (0 kommentar)

Allt fler läkare säger nej till att handleda studenter

Läkare tycks allt oftare tveka inför att handleda läkarstudenter under grundutbildning, enligt forskaren bakom en ny studie. Nu varnar han för konsekvenserna. (1 kommentar)

Hela landstinget arbetsväxlar i Värmlands primärvård

En stor del av läkarbesöken i den värmländska primärvården ska ersättas med besök hos sjuksköterska eller fysioterapeut. Det är målet med ett nytt projekt för att förbättra arbetsmiljön i primärvården. (6 kommentar)

Var nionde vårdplats försvann på Hallands sjukhus

På Hallands sjukhus har man tappat 63 vårdplatser jämfört med 2015, vilket motsvarar 11,5 procent. Precis som på många håll i landet är brist på sjuksköterskor en stor del av förklaringen.(0 kommentar)

Rekordstor minskning av vårdplatserna 2016

Antalet vårdplatser minskade med 3,3 procent mellan 2015 och 2016. Det är den största minskningen på ett decennium.(0 kommentar)

Smärta i fokus i nya rekommendationer

Sträva efter multimodal behandling – det är ett av huvudbudskapen i Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendation för barn med långvarig smärta.(0 kommentar)

Canagliflozin minskar risken för allvarlig hjärt–kärlsjukdom

Ytterligare ett glukossänkande läkemedel av typen SGLT2-hämmare har i en stor studie visats minska risken för allvarliga hjärt–kärlhändelser hos patienter med typ 2-diabetes och hög kardiovaskulär risk. Fynden presenterades under den amerikanska diabetesföreningens årskongress under måndagen.(0 kommentar)

Ny vårdgaranti lovar bedömning inom tre dagar

En ny vårdgaranti där en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal garanteras inom tre dagar. Det föreslår regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh i dag.(5 kommentar)

Debatt

Din plats i kön är …

Vid fyllda 87 konstaterar Jan Carlestam att hans enda möjlighet att komma in hos vårdcentralen är att gå dit före alla andra. Han ska vara varmt klädd och på plats i kön klockan 6 på morgonen. (0 kommentar)

Pneumonidiagnos osäker även vid fysiska besök

Region Jönköping kräver fysiska besök för diagnosen pneumoni. En journalstudie visar att den i många fall är osäker även vid fysiska besök. I stället för att kategoriskt kräva fysisk kontakt bör diagnostik vid digitala besök utvecklas, skriver Måns Faxén.(4 kommentar)

SLL behöver en rejäl satsning på fler AT- och ST-tjänstgöringsplatser

Under en längre period har styrningen av AT- och ST-tjänstgöring för läkare varit bristfällig. Därför behöver Stockholms läns landsting nu planera och göra en rejäl utbildningssatsning på fler AT- och ST-tjänstgöringsplatser för läkare, skriver Jens Sjöström (S) och Johan Styrud. (0 kommentar)

Krönika

»Det är omöjligt för mig att ägna mig åt det här utan att ge det bästa jag har.«

Även en högst privilegierad situation – som att ha haft förmånen att utbilda sig till läkare – kan vara plågsam, om man tillåter sig att inte ge det bästa man har, varje dag, skriver Ulrika Nettelblad i sin krönika. (0 kommentar)

Kultur

»Jag ska skjuta mig, doktorn!«

Ibland ställs man inför svåra val som distriktsläkare. Någon störtar in i mottagningsrummet flera timmar efter att vårdcentralen stängt och meddelar ett oroväckande besked ... (0 kommentar)

Världsrekord på blodigt allvar

Den 19 januari 1984 slog proffscyklisten Francesco Moser från Italien »The hour record«, cykelsportens mest prestigefyllda världsrekord. Till sin hjälp hade han en utomordentlig vinnarskalle, en hypermodern silvercykel – och en förslagen idrottsläkare och forskare som tog tävlandet på blodigt allvar. (1 kommentar)

Människor & möten

»Vår app har faktiskt räddat liv redan«

Ortopeden Alexander Börve arbetar i dag med att hjälpa människor med hudåkommor. Genom att utveckla och marknadsföra en internationell webbaserad app förkortar han väntetiden för patienter som vill träffa en hudspecialist.   (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

6 frågor till Annika Braman Eriksson

Annika Braman Eriksson och två medförfattare har följt upp vården av simmare som sökte för andningsbesvär och hosta under Vansbrosimningen 2016. (0 kommentar)

Reflexion

Problemet med dålig reproducerbarhet består

»Dock torde en ökad öppenhet vad gäller analysmetoder och delande av rådata vara ett sätt att få en bättre genomlysning av en genomförd studie.«   (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Nålbiopsi är inte bästa metod för att diagnostisera lymfom

Användning av nålbiopsier vid frågeställningen lymfom har ökat, men nålbiopsier ger ofta otillräckligt material för adekvat lymfomdiagnostik och klassifikation. Svenska patologiföreningens KVAST-grupp i hematopatologi varnar för allvarliga konsekvenser för diagnostik, behandlingsutveckling och forskning.(0 kommentar)

Nya Rön

Bristande behandlingsföljsamhet ökade risken för dödligt våld

Följsamhet till viss psykofarmakologisk behandling minskade risken för dödligt våld. Det visar en ny svensk studie. Återhållsamhet med GABA-erga läkemedel föreföll ha liknande effekter. (2 kommentar)

Ingen vinst med kortare gipstid vid distala radiusfrakturer

Det finns ingen anledning att ändra behandlingsregimen vid reponerade distala radiusfrakturer, som innebär gipsning under 4–6 veckor. Det visar en ny avhandling. Den kliniska förbättringen med en 10 dagars gipstid var marginell och temporär, samtidigt som den hade vissa nackdelar.(2 kommentar)

Testning och råd avseende hårfärgsallergi kan förbättras

Hårfärger köpta utanför Europa eller på nätet kan innehålla högre koncentrationer av allergiframkallande hårfärgsubstanser än vad som rekommenderas. Det är ett av fynden i en avhandling där exponering, diagnostik och allergiprevention i samband med permanenta hårfärger undersökts. (0 kommentar)

Nytt om namn

»Skalpellen« till vass pedagog

Eva Ekström, ST-läkare inom området kirurgi vid Skånes universitetssjukhus i Lund har tilldelats »Skalpellen«, det pedagogiska pris som läkarstudenterna på termin 8 röstar fram. Eva Ekström utsågs efter kursavslutningen den 9 juni till vårterminens »bästa handledare«. Utmärkelsen motiveras med pristagarens stora engagemang, goda pedagogik och förmåga att få alla i grupperna att »känna sig sedda«.(0 kommentar)

Årets allmänläkare och allmänläkarvän

Peter Lindstedt, distriktsläkare och verksamhetschef på vårdcentralen Brinken i Motala har fått utmärkelsen »Årets allmänläkare«, och Ingrid Ohlsson, utbildningssekreterare på Allmänmedicinskt utbildningscentrum, AMC, i Region Östergötland, har utnämnts till »Årets allmänläkarvän« av Distriktsläkarföreningen i Östergötland. Per Lindstedt hyllas för engagemang och energi i utbildningen av yngre kollegor, Ingrid Ohlsson får erkännandet för sitt personliga och engagerande arbete för blivande specialister. (0 kommentar)

Årets förebild kämpar för ensamkommande

Karima Assel, överläkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri vid Transkulturellt centrum i Stockholm, har valts till Årets förebild inom barn- och ungdomspsykiatrin 2017 av ST-läkarna inom specialistföreningen SFBUP. ST-läkarnas motivering till valet av årets pristagare är bland annat att hon »… med stor entusiasm och energi lyft debatten och engagemanget för en utsatt grupp i samhället«, närmare bestämt ensamkommande flyktingar. Priset delades ut vid en galamiddag i Gävle den 3 maj i samband med SFBUP:s årliga kongress.(1 kommentar)

Handledare förgyllde vardagen

Helena Grafström, ST-läkare på Kirurgikliniken, Halmstads sjukhus, har tilldelats Sylf Hallands handledarpris 2017 för att hon genom sitt arbete »… förgyllt vardagen för våra medlemmar och utmärkt sig som handledare«. Hon mottog utmärkelsen på medlemskvällen Läkare i Världen den 1 juni. I motiveringen betonas att Helena Grafström får priset för »… sitt outtröttliga engagemang, sin öppna attityd och viljan att optimera undervisningen för AT-läkare«.(0 kommentar)

Fallbeskrivning

Simningsorsakat lungödem vid svenska förhållanden otillräckligt studerat

Simningsorsakat lungödem är ett tillstånd med andnöd, hosta, skummande sputum och nedsatt fysisk ork vid simning i öppet vatten. Deltagarantalet ökar vid simtävlingar i öppet vatten, och vid Vansbrosimningen 2016 sökte 69 personer för andningsbesvär, flertalet med misstänkt simningsorsakat lungödem.  (0 kommentar)

Patient med TBE förbättrades snabbt vid behandling med kortison

Ett patientfall beskriver hur en patient oavsiktligt behandlats med kortison vid fästingburen encefalit (TBE) och snabbt förbättrats. Kliniska observationer från endemiska områden i Europa indikerar att kortison kan ge snabb symtomlindring vid TBE, men det har inte påvisats i studier. (0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Metotrexat kan försämra effekten av TBE-vaccination

Någon direkt kontraindikation för metotrexatbehandling vid vaccination med inaktiverat TBE-virus har inte identfierats. Det finns dock risk för utebliven eller reducerad effekt av vaccinationen vid samtidig immunhämmande behandling. (0 kommentar)

Medicinens ABC

Pediatrisk EKG-tolkning

EKG används på barn vid utredning av t ex misstänkta arytmier, bröstsmärta, synkope, intoxikationer och medfödda hjärtfel. Det är därför viktigt för alla läkare som handlägger barn att vara förtrogna med pediatrisk EKG-tolkning. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF