Nr 25–26/2018

Inledare

Arbete i ett annat land berikar vården

Samtidigt ser han att vården i Nya Zeeland har mycket att lära av hur det fungerar i Sverige. Digitaliseringen ligger efter och stora delar av journalen skrivs för hand. När något går fel är fokus inte på brister i verksamheten utan på den enskilde läkaren eller sjuksköterskan. (0 kommentar)

Signerat

Sommar och sol – nu är det värre än i fjol

»Det är vi läkare som tvingas skriva ut patienter trots att de inte har återhämtat sig.« (0 kommentar)

Nyheter

»Mycket är omodernt här«

Det är inte ovanligt att svenskar åker till Nya Zeeland för att arbeta en tid – även läkare. Men inom sjukvården finns det tydliga skillnader jämfört med Sverige. »Det är mycket mer annorlunda än jag hade förväntat mig«, säger förlossningsäkaren Per Kempe.  (1 kommentar)

Socialstyrelsen: Nationell uppföljning av digital vård krävs

Digitala läkarbesök ökar kraftigt, men landstingen har helt olika förutsättningar att göra bra kvalitetsuppföljningar. Därför behövs en nationell sådan, menar Socialstyrelsen som kartlagt digital vård i Sverige.(0 kommentar)

Svenska forskare ifrågasätter screening för bukaortaaneurysm

Svenska forskare ifrågasätter nyttan med nationell screening för aortabråck i buken i en ny observationsstudie i Lancet. »Vi anser att Socialstyrelsen bör omvärdera screeningprogrammet«, säger Minna Johansson, allmänläkare och doktorand vid Sahlgrenska akademin.(0 kommentar)

Medicinskt beslutsfattande lyfts fram i ny läkarutbildning

En sexårig, legitimationsgrundande utbildning som betonar vetenskaplig förankring, etik och medicinskt beslutsfattande. Så vill regeringen utforma den nya läkarutbildningen, enligt ett förslag som presenterades på torsdagen. (3 kommentar)

Utredning föreslår inte övre åldersgräns för läkarlegitimation

Ge HSAN rätt att besluta om skarpare åtgärd än den som yrkats av IVO, inför möjlighet till kortare prövotid än tre år och gör prövotidsplaner obligatoriska. Det är några av förslagen i en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen. Däremot föreslås ingen övre åldergräns för legitimation.(0 kommentar)

»Vi lever i en tid av mirakler«

På onsdagen presenterades årets sommarvärdar i Sveriges Radio P1. En av årets debutanter är läkaren Mouna Esmaeilzadeh – som bland annat får sällskap av psykiatern David Eberhard och medicinprofessorn Arne Ljungqvist.(0 kommentar)

Kompetensenhet ska stärka primärvården i Norrbotten

Region Norrbotten ska starta en kompetensenhet inom primärvården. Den får i uppgift att stärka utbildnings- och forskningsfrågor och stödja insatser för att rekrytera, utbilda och behålla specialistläkare. (0 kommentar)

Ljusning för kirurgin i Örnsköldsvik

Bitarna börjar falla på plats för den skadeskjutna kirurgin vid Örnsköldsviks sjukhus. Två kirurger har återvänt, en ny enhetschef för kirurgläkarna har utsetts och enligt Region Västernorrland är sommarbemanningen säkrad.(0 kommentar)

Tak för sparande av jourkomp införs i Lycksele och Skellefteå

Västerbottens läns landsting har infört ett tak för hur mycket jourkomp läkarna i Skellefteå och Lycksele får ha. Läkarföreningen i Västerbotten är oroad över konsekvenserna och har kallat till tvisteförhandling.(0 kommentar)

Debatt

Läkarnas roll central om Vision e-Hälsa 2025 ska uppnås

Läkarkåren måste ha en central roll i såväl utveckling, införande och utvärdering av digitala lösningar som i de förändrade arbetssätt i vården som blir möjliga genom digitalisering, skriver Mattias Agestam och medförfattare. (0 kommentar)

Överväg stridsåtgärder mot »kompletteringsterrorn«

Efter ett besök i Försäkringskassans nya Webcert vill Bengt Järhult (bland annat) att Läkarförbundet tar strid för att samhällets mest sjuka och utsatta omfattas av välfärdssystemen och inte manövreras ut i en inhuman teknokratisk process, om än baserad på lagstiftning. (7 kommentar)

Krönika

»Till underläkarna säger jag, efter lunchintermezzot: Skjut mig om jag blir så där.«

På sommaren, flera veckor före Almedalsveckan, glider svenska sjukhus över i ett slags undantagsläge. Vårdavdelningar stängs, spelet om att bli av med patienter utan sängplats börjar, olust och cynism är reella hot i arbetsmiljön. Nina Cavalli-Björkman minns ett intermezzo från sommaren 2017 – och har ett uppslag för ett Almedalsseminarium.  (18 kommentar)

Kultur

Syndromet – inte längre Aspergers

Diagnosen Aspergers syndrom har tagits ur bruk, i varje fall vad amerikanska DSM-5 anbelangar. Där heter syndromet »autismspektrumstörningar« sedan 2013. Ny diagnos är aktuell även på mannen som först gav namn åt syndromet; Wien-psykiatern Johan »Hans« Friedrich Karl Aspberger. Sentida kollegan Johan Lagerfelt berättar. (1 kommentar)

Människor & möten

»Vätskefällan« kan printas i vilket material som helst

Läkarstudenten Randy Boya vill tillsammans med forskarkollegor visa vetenskapligt att uppfinningen »vätskefällan« kan användas inom sjukvården. Vätskefällan har potential att rena blodet från slaggprodukter eller bakterier för att hjälpa patienter med njursvikt respektive sepsis. (2 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Jon Ahlberg

Jon Ahlberg, docent, har tillsammans med Karin Pukk Härenstam skrivit en av tre artiklar om att WHO:s checklista för säker kirurgi »firar« tio år.(0 kommentar)

Reflexion

Viktigt att visa respekt för sköterskans arbete

»Men att förbättra sjuksköterskors och barnmorskors villkor handlar också om vad du och jag som läkare gör på jobbet.« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Checklistan – nu viktig del av operationssjukvården globalt

Målet med WHO:s checklista för säker kirurgi är att skapa effektiv kommunikation i operationsteamen och att »säkerhetskritiska steg genomförs för varje patient, varje gång, överallt«. (0 kommentar)

Nya Rön

Vedeldning kan öka risken för demens

I en studie som undersökt om luftföroreningar från vedeldning och avgaser är relaterade till risken att få demens finns indikationer på att så skulle kunna vara fallet. Fler studier behövs dock.(0 kommentar)

Bennedbrytande processer startar flera år före insjuknande i reumatoid artrit

Det finns ett samband mellan käkbensförlust, nivåer av antikroppar mot den orala bakterien Porphyromonas gingivalis och den bennedbrytande molekylen RANKL i blodet och att senare i livet utveckla reumatoid artrit. Det visar en avhandling från Umeå universitet. (0 kommentar)

Allvarliga händelser vid förlossningar påverkar vårdpersonalen

71 procent av barnmorskorna och 84 procent av förlossningsläkarna hade varit med om en eller flera allvarliga händelser, visar en svensk enkätstudie. Risken för partiell PTSD eller PTSD var fördubblad om personen kände skuld för något han eller hon hade gjort eller inte gjort i samband med den svåra händelsen. (0 kommentar)

Bättre prognos vid hjärtinfarkt med högkänsligt troponintest

Prognosen för patienter med hjärtinfarkt har förbättrats efter införandet av högkänsligt troponintest med en minskad risk för reinfarkt. Det visar en studie som inkluderade alla hjärtinfarktpatienter i Sverige mellan åren 2009 och 2013, då en majoritet av sjukhusen införde högkänsligt troponintest.(1 kommentar)

Nytt om namn

Engagerad ortoped bästa handledaren – igen

Evgenia Manousaki, specialistläkare på ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus, SUS, i Lund, har fått det pedagogiska vandringspriset »Skalpellen«. Det är för andra terminen i rad som hon hyllas som »bästa handledare«.(0 kommentar)

Först att vinna vandringspriset »Årets akuthandledare«

Björn Alsén, överläkare på akutmottagningen vid Södersjukhuset, Stockholm, hyllades som »Årets akuthandledare« av sjukhusets ST-läkare i akutsjukvård.(0 kommentar)

Tre professorer tar över ledningen för institutionen för medicin i Göteborg

Professorerna Jan Borén, Anna Rudin och Gudmundur Johansson tar över ledningen för institutionen för medicin i Göteborg. De tillträder den 1 juli som respektive prefekt, proprefekt och viceprefekt med ansvar för utbildningsfrågor. (0 kommentar)

Lysande handledare fick pris

Läkarna Lisa Arnetz (Capio S:t Göran), Mischa Flam och Kristoffer Linder har utsetts till bästa handledare av läkarstudenterna på kursen i klinisk medicin vt17/ht17 på Södersjukhuset, Karolinska institutet, Stockholm.(0 kommentar)

Vårdutveckling

Säker kirurgi räddar liv – 10 års erfarenheter

2008 lanserades WHO:s checklista för säker kirurgi, och 2009 distribuerades en svensk version till alla operationsavdelningar i Sverige. Internationella studier visar att postoperativ morbiditet och mortalitet minskar vid rätt bruk av checklistan.(0 kommentar)

Nu kommer den nya svenska versionen – checklistan 2.0

Checklista för säker kirurgi 2.0 kommer att lanseras för svenska operationsavdelningar under hösten 2018. Den viktigaste förändringen är en uppdelning i checklista och instruktioner. (0 kommentar)

Översikt

Desinfektion av injektionsportar – 15 sekunders skrubbning rimligt

Nålfria injektionsmembran minskar bakteriell kolonisation av centrala venkatetrar. Inför användning av dessa krävs dekontaminering genom rengöring – men hur länge behöver man skrubba de nålfria injektionsmembranen? (1 kommentar)

Utgåvan som PDF