Nr 25–26/2019

Inledare

Förskrivning av medicinsk cannabis ökar

Förskrivningen av det enda godkända cannabisläkemedlet i Sverige, Sativex, har gått från 168 patienter 2016 till 395 förra året.  (0 kommentar)

Signerat

Internationella samarbeten stärker möjligheten till reglerad fortbildning

Vi har inte tid att vänta, och vårt arbete med frågan om en reglerad fortbildning kommer att öka i intensitet. (0 kommentar)

Nyheter

Skador och vårdskador i primärvården sätts under lupp

Nu har det blivit dags att titta närmare på skador och vårdskador även i primärvården. Enligt företrädare för Sveriges Kommuner och landsting är tanken att ta avstamp i det nationella systemet Primärvårdskvalitet.(0 kommentar)

Utbyte av personuppgifter i vården ska utredas

Regeringen tillsätter en utredning som ska se över möjligheterna till utbyte och direktåtkomst för personuppgifter både mellan och inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården.(0 kommentar)

Skåne smyger igång digital primärvård

Nu har Region Skåne slagit upp dörrarna till digitala besök i primärvården. Eller åtminstone ställt dörren på glänt med en något begränsad verksamhet i sommar. »Vi vill smyga igång«, säger digitaliseringsstrateg Caroline Schön.(0 kommentar)

Nu minskar skadorna i vården igen

Antalet skador på sjukhus minskar igen, efter en ökning mellan 2015 och 2017 – det är budskapet i den senaste journalgranskningsrapporten från Sveriges Kommuner och landsting.(0 kommentar)

Användningen av medicinsk cannabis ökar

På tre år har användningen av medicinsk cannabis mer än fördubblats i Sverige. Detta trots att de vetenskapliga beläggen för behandlingen ännu är svaga. (0 kommentar)

Svenska patienter åker till Danmark för att få cannabis

Trots den ökade förskrivningen av cannabis i Sverige har cirka 150 svenska patienter åkt över till Danmark för att få behandling där. En anledning är att det, trots reskostnaderna, är billigare.(0 kommentar)

Verksamhetschef hoppar av: »Jag borde få fatta beslut om löner«

Staffan Gröndal, verksamhetschef för kirurgi och urologi vid Danderyds sjukhus, nekades att ge en sjuksköterska extra betalt för arbete under sommaren. Nu lämnar han sitt uppdrag i protest. (2 kommentar)

Privata vårdgivare kritiska till SKL:s beslut

De digitala vårdgivarna är starkt kritiska till Sveriges Kommuner och landstings beslut att sänka ersättningen för besök till nätläkare. »Absurt«, säger Min Doktors medicinskt ansvariga läkare.(1 kommentar)

Två läkare blir sommarvärdar i P1

Läkarna Anders Hansen och Ingrid le Roux – det är två av sommarvärdarna i årets Sommar i Sveriges Radio P1. (0 kommentar)

Kjell Asplund: »Det har varit väldigt trögt att få sluta«

Kjell Asplund lämnade nyligen posten som ordförande i Statens medicinsk-etiska råd, Smer. Framöver kommer han ägna en hel del tid åt styrelsen för Karolinska universitetssjukhuset – men han har också planer på att »skriva en del«. (0 kommentar)

Emma Spak blir chef för SKL:s vårdsektion

Emma Spak, tidigare ordförande för Sveriges yngre läkares förening, lämnar sitt uppdrag som samordnare för nära vård vid Sveriges Kommuner och landsting. I stället blir hon ny chef för SKL:s sektion för hälso- och sjukvård.(0 kommentar)

Visselblåsare får nej av Högsta förvaltningsdomstolen

Visselblåsare i Macchiarini-ärendet ville få rätt att överklaga Karolinska institutets beslut om forskningsfusk och klander. Men nu står det klart att Högsta förvaltningsdomstolen inte lämnar något prövningstillstånd i ärendet. (0 kommentar)

Debatt

Bättre diabetesdiagnos behövs självklart även vid vuxendiabetes

Vuxna med diabetes bör få så korrekt diagnos som möjligt med bestämning av autoantikroppar. Latent autoimmun diabetes hos vuxna är en vanlig, allvarlig sjukdom. Att skilja den från typ 2-diabetes är av stor klinisk betydelse, skriver Johnny Ludvigsson. (2 kommentar)

Utvidga sjuksköterskornas förskrivningsrätt av penicillin V

Sjuksköterskor bör kunna ordinera och förskriva penicillin V på indikationen bakteriell tonsillit respektive faryngotonsillit under förutsättning att de har den av Socialstyrelsen föreskrivna behörigheten, skriver Fredrik Rücker och Gudmund Stintzing. (1 kommentar)

Krönika

»… ett hån att tala om sekretess när vi faktiskt inte har möjlighet att följa den lagen.«

Trängsel, ilska, uppgivenhet – inte en chans att hålla patientsekretess. Redan i väntrummet är det uppenbart att saker har förändrats sedan hon själv jobbade på en sådan mottagning. Nina Cavalli-Björkman berättar om ett akutbesök.       (5 kommentar)

Kultur

Ingen levande varelse föds uppdelad i kropp och själ

»Efter en tid insåg jag att ingen levande varelse föds cartesianskt uppdelad i kropp och själ«, skriver Olle Hellström i en tillbakablick på en lång karriär som allmänläkare. Förståelse av psykosomatikens väsen var alltid en målsättning i hans kliniska arbete.  (0 kommentar)

Människor & möten

Professorn som ska utveckla kirurgin mot metabol sjukdom

Torsten Olbers är nyinstallerad professor i kirurgi vid Linköpings universitet. Hans forskning utvecklar behandling av svår fetma och metabol sjukdom genom mag–tarmkirurgiska ingrepp. (1 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Emelie Styring

Emelie Styring har tillsammans med Helena Masson Wihlborg och Sven Wiklund skrivit en artikel om fettembolisyndrom vid Duchennes muskeldystrofi. (0 kommentar)

Reflexion

»Influencers« – en guldgruva för företag

»Ett par månader senare hade försäljningen av det aktuella läkemedlet ökat med 21 procent.« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Skafoideumfrakturer – viktigt med korrekt diagnos i tid

Kunskap om skafoideumfraktur och handledstrauma är i dag omfattande, men viktigt är att föra ut den till alla ortopeder, akutläkare, allmänläkare och övriga som kommer i kontakt med handledstrauma. En missad skafoideumfraktur leder till allvarliga bestående resttillstånd. (0 kommentar)

Nya Rön

Koronarsjukdom i släkten ger ökad risk för hjärtinfarkt trots normalt troponin

En studie som har utvärderat sambandet mellan hereditet för kranskärlssjukdom och akut koronart syndrom i relation till användandet av högkänsliga troponin T-analyser påvisar vikten av hereditet som tillägg till övriga riskfaktorer vid riskvärdering av bröstsmärta.(0 kommentar)

Höga PCB-nivåer i blodet kopplade till för tidig död

En studie från Uppsala där man mätt PCB-halter i blodet hos 70-åringar visar att de individer som hade de högsta nivåerna av PCB med många kloratomer i blodet hade en ökad mortalitetsrisk. (0 kommentar)

Ökad dödlighet vid inflammatorisk tarmsjukdom

En nyligen publicerad studie visar att inflammatoriska tarmsjukdomar, IBD, hos vuxna svenskar de senaste 50 åren är kopplade till en 50 procent ökad dödlighet. (0 kommentar)

Nytt om namn

Hedersunderläkaren och hederssjuksköterskan 2019

Anestesiologen och överläkaren Henrik Jörnvall har utnämnts till »Hedersunderläkare 2019« och Athena Bouka-Lundmark till »Hederssjuksköterska 2019« vid Funktion perioperativ medicin intensivvård, PMI, Karolinska universitetssjukhuset Solna. De årliga undervisningsprisen delades ut av ST-läkarna.(0 kommentar)

Studenternas pris till bästa läkaren, miljökämpen och medmänniskan

Peje Åstrand, specialist i internmedicin, Danderyds sjukhus, har fått »Medicin- och hjärtklinikens pedagogiska pris 2019«, en utmärkelse förenad med 20 000 kronor i reda pengar. (0 kommentar)

Regionens tre bästa AT-handledare

Tobias Franz, överläkare på kliniken för medicin och geriatrik, Karlskoga lasarett, Jenny Kraftling Angerås, ST-läkare vid kirurgiska kliniken och Anders Jans, specialistläkare vid kirurgiska kliniken, sektionen övre gastro, båda i Örebro, har utsetts till Region Örebro läns tre bästa handledare av AT-läkarna som avslutar sin AT-anställning inom regionen. Priset delades ut fredagen den 10 maj i samband med AT-läkarnas avtackningsmiddag och består av var sin vandringspokal och var sitt inramat diplom med motivering till utmärkelsen.(0 kommentar)

Fallbeskrivning

Ökad risk för fettembolisyndrom vid Duchennes muskeldystrofi

En 15-årig pojke med Duchennes muskeldystrofi slog i knäna i ett fall, och fick på natten efter föras akut till sjukhus. Där konstaterades fettembolisyndrom – ett ovanligt och i många fall letalt tillstånd som ses i ökad frekvens hos barn med Duchennes muskeldystrofi. (0 kommentar)

Översikt

Diagnostik och behandling av akuta skafoideumfrakturer

Fraktur i skafoideum är den näst vanligaste frakturen i handleden. Skafoideumfrakturer är kända för att vara svåra att diagnostisera samt att de ofta kräver lång behandlingstid i gips. Här beskrivs hur diagnostik och behandling av akuta skafoideumfrakturer kan struktureras.(0 kommentar)

Vårdutveckling

Multidisciplinärt endokarditteam på plats i Skåne

Infektiös endokardit är en komplicerad infektion vars behandling kräver samarbete mellan många olika specialiteter. Ett multidisciplinärt endokarditteam bildades 2016 vid Skånes universitetssjukhus i Lund med primär uppgift att hålla multidisciplinära konferenser om patienter med infektiös endokardit i Skåne och södra Halland.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF