Nr 27-29/2018

Inledare

Utbildning i smärta viktig för alla läkare

Av artikeln framgår bland annat att utbildning i smärtmedicin inom landets läkarprogram tycks vara bristfällig, att det finns brister även på vissa specialistutbildningar och att det finns kunskapsluckor hos kliniskt aktiva läkare. (0 kommentar)

Platsbristen är fortfarande en stor utmaning

– Finns kapacitet på andra håll – hos privata aktörer till exempel – får landstingen lägga partipolitik och åsikter åt sidan och göra det som är bäst för medborgarna, säger Karin Båtelson också. (0 kommentar)

Signerat

Listning på läkare är det nya svarta

»Det är förlegat med ett system som har inbyggda omstarter …«, skriver Heidi Stensmyren. (3 kommentar)

Bered studenterna plats i primärvården

»Fortsatta satsningar på en stärkt utbildningskultur i primärvården kommer att ha positiva effekter på studenters lärande.« (0 kommentar)

Nyheter

»Det är roligare att sätta ut mediciner än att sätta in«

Att tidsbrist skulle hindra distriktsläkare från att göra läkemedelsgenomgångar förstår inte Anders Hansson. När han tog anställning krävde han tid till genomgångar av alla de patienter som utgör hans lista. »Det handlar om att ställa villkor«, säger han. (4 kommentar)

Något högre tryck på vården i storstäderna

Halvvägs in i kalendersommaren är pressen på sjukvården något mer intensiv än vanligt i Skåne, Stockholm och Västra Götaland. Men det varierar en del, även om situationen inte är akut, visar Läkartidningens rundringning.(0 kommentar)

Akuten vid Sunderby sjukhus pressad – stängd jourcentral misstänkt orsak

Ovanligt många patienter söker sig just nu till akutmottagningen vid Sunderby sjukhus, trots att de inte har problem av akut karaktär. Verksamhetschefen misstänker att stängningen av en jourcentral på vardagar har något med saken att göra. (2 kommentar)

Avslag på skyddsombuds begäran om namn i nätjournaler

Arbetsmiljöverket avvisar skyddsombudets begäran om att Region Uppsala ska ta bort namnuppgifter på vårdpersonal i patienternas nätjournaler. Att frågan trots allt ska lyftas till Sveriges Kommuner och landsting välkomnas av Sjukhusläkarna.(1 kommentar)

Värmeböljan ett problem för vården

Hög, långvarig värme börjar påverka vården vid flera sjukhus, bland annat vid Blekingesjukhuset i Karlskrona. Nu efterlyser forskare en större samhällsberedskap för att hantera effekterna av värmeböljor.(0 kommentar)

Region Uppsala: »Vi tar oron för hot och våld på största allvar«

Region Uppsala ser allvarligt på huvudskyddsombudets oro för hot och våld och regionens jurister ska ta upp frågan om vårdpersonalens namnuppgifter i patienternas nätjournaler med Sveriges Kommuner och landsting. Det säger Region Uppsalas säkerhetschef.(2 kommentar)

Huvudskyddsombud kräver: Ta bort vårdpersonals namn från nätjournal

Ta bort uppgifter om vårdpersonalens namn från patienternas journaler på nätet – eller inför rutiner för att skydda de anställda och deras familjer från hot och våld. Det kräver huvudskyddsombudet för läkarna i Region Uppsala i en anmälan till Arbetsmiljöverket. (4 kommentar)

Samtalsgrupper ska hindra återinsjuknande

På Ersta sjukhus psykiatriska klinik används kollegiala samtalsgrupper för att förhindra återinsjuknande bland hälso- och sjukvårdspersonal med utmattningssyndrom.(2 kommentar)

SKL testar kollegiala samtalsgrupper för att förhindra sjukskrivningar

Kan kollegiala samtalsgrupper förhindra sjukskrivningar på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa? Modellen testas nu av Sveriges Kommuner och landsting, SKL – som vill sprida den som en metod för att minska stress på arbetsplatserna.(0 kommentar)

Sörmlands läkarförening: »Vi upplevde en framtidstro«

Förra sommaren var det krisläge med 15,2 överbeläggningar per hundra vårdplatser. För att det inte skulle upprepas startade Landstinget Sörmland ett målmedvetet arbete – men i maj sprack planeringen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna.(0 kommentar)

Läget pressat i Västra Götaland

I april hade Västra Götalandsregionen bland de högsta siffrorna i landet när det gäller överbeläggningar. Antalet vårdplatser är lägre än förra året och Christina Sjöberg, ordförande i Läkarföreningar i väst, är djupt oroad.(0 kommentar)

SKL: Det kommer att vara så här under många år

När Läkartidningen frågar lokalföreningarna landet runt vilken som är den viktigaste frågan inför höstens val är svaret tydligt: vårdplatsbristen. Precis som vid valet 2014, och valet dessförinnan. Men någon lösning på problemet tycks inte vara nära.(1 kommentar)

Nobelpristagaren Arvid Carlsson död

Professor emeritus Arvid Carlsson, som tog emot Nobelpriset i fysiologi eller medicin för sin forskning kring hjärnans signalsubstanser år 2000, har avlidit vid en ålder av 95 år. Det meddelar Sahlgrenska akademin.(0 kommentar)

»Våra klassiska frågor har aldrig varit så aktuella som nu«

Den 1 juli tar Britt Skogseid över som ordförande för Svenska läkaresällskapet. Och hon gör det med stolthet. »Läkaresällskapet är den sista bastionen som står på patientens och den medicinska kunskapens barrikad«, säger hon.(0 kommentar)

Läkarlarm: Ortopedin i Skövde i kris

Flera läkare larmar om kris på ortopedkliniken vid Skaraborgs sjukhus i Skövde. Politiker och sjukhusledning ska nu diskutera frågan – men om det inte leder till någon förbättring är läkarna beredda att gå vidare till Arbetsmiljöverket eller IVO.(3 kommentar)

Göteborgsforskare fälls för oredlighet – riskerar avsked

Enligt ett nytt beslut från rektor vid Göteborgs universitet fälls en professor verksam vid Sahlgrenska akademin för vetenskaplig oredlighet. Nu inleds en arbetsrättslig process mot professorn. (0 kommentar)

»Det här är ett fortsatt led i KI:s repressaliekultur«

Visselblåsaren Karl-Henrik Grinnemo fälls för oredlighet för sin medverkan i Paolo Macchiarinis forskning. Han är mycket besviken på Karolinska institutets hantering av ärendet. »Sista ordet är inte sagt«, säger han till Läkartidningen.(2 kommentar)

Visselblåsare en av sju forskare som fälls i stor Macchiarini-utredning

Paolo Macchiarini och ytterligare sex medförfattare fälls för oredlighet i forskning. Det beslutade Karolinska institutets rektor Ole Petter Ottersen på måndagen. Bland de medförfattare som fälls återfinns en av de fyra visselblåsarna.(0 kommentar)

Erstas psykiatriska klinik förlorar uppdrag för vårdpersonal

Erstas uppskattade psykiatriska klinik får inget nytt avtal med Stockholms läns landsting – från och med nästa år tar i stället Capio hjärnhälsan över uppdraget med särskilt ansvar för patienter som arbetar inom sjukvården. Företrädare för Ersta sjukhus är besvikna.(8 kommentar)

Ny metod prioriteras högre i uppdaterade hjärtriktlinjer

De nya orala blodförtunnande läkemedlen, NOAK, prioriteras högre än trotjänaren warfarin vid förmaksflimmer och förhöjd risk för stroke när Socialstyrelsen nu har uppdaterat sina nationella riktlinjer för hjärtsjukvården. En annan nyhet är att en kateterbaserad metod för byte av aortaklaff får högre prioritet. (0 kommentar)

Debatt

»Vi befarar att läkekonsten är allvarligt hotad«

Våra landstingspolitiker bär ett tungt ansvar för mycket som gått snett inom vården, anser Kenneth Pehrsson och Mårten Rosenqvist. En rad okloka landstingsbeslut i syfte att detaljstyra vården har fattats, stundtals på mycket tvivelaktiga grunder. (18 kommentar)

Vill se jämlik vård: Ansikte, mun och käkarna tillhör kroppen

Den som lider av långvarig smärta i ansikte, mun eller käkar kan i dag tvingas betala ur egen ficka för sin vård, eller avstå. Det är dags att göra vården mer jämlik och rättvis, skriver Per Alstergren, specialist i bettfysiologi.   (9 kommentar)

KUL fyller i kunskapsluckor

Genom att basera urvalet till KUL på kunskapsprovet får vi ett enhetligt system för läkare med utbildning utanför EU/EES. Systemet innebär en gemensam start, men med olika vägar till legitimation baserat på individernas förutsättningar, skriver Gunnar Nilsson och medförfattare. (1 kommentar)

Förebygga trycksår – en vinst för alla

Medierna rapporterar dagligen om bristen på vårdplatser. Något det sällan rapporteras om är trycksår, som är den mest kostsamma vårdskadan. Det finns mycket att vinna på att satsa på förebyggande insatser, skriver Eva Nilsson Bågenholm. Förutom minskat lidande och minskade kostnader kan vårdplatser frigöras. (0 kommentar)

Åldersbestämningar – ännu ett läkaretiskt misslyckande

Genom att inte ta bestämt avstånd från åldersbestämningar av asylsökande kommer vi att skriva ett nytt kapitel i den skamliga historia där läkarkåren mobiliserats av stat och myndigheter för att fälla avgörandet i komplicerade sociala och politiska frågor som rör de mest utsatta i samhället, skriver Pouya Ghelichkan. (19 kommentar)

Viktigt att vi säkrar hållbara arbetsliv för läkare

Frekvensen av stressrelaterad ohälsa måste minska bland läkare. Nyligen publicerades en amerikansk studie av hur olika arbetstidsupplägg påverkar hur väl man som utbildningsläkare når utbildningsmålen. Resultaten är intressanta, skriver Sofia Rydgren Stale. (0 kommentar)

Krönika

»Om du skriver vårdintyg så kommer jag inte att tala om var jag har gömt rakbladet.«

Många kanske tror att psykiatrin behandlar människor som »mår dåligt« eller hos vilka det bara är »nerverna som spökar«. Men vissa tillstånd inom psykiatrin är livsfarliga och kan jämställas med livshotande somatiska sjukdomar, förklarar psykiatern Hans Olsson i sin krönika. (5 kommentar)

»Själv ser jag stora svarta rubriker … ‘Halvblind gammal doktor missar cancer’.«

Kvinnan som ringer hem till doktorn sent en kväll är skärrad och nära gråten. Ett hudutslag på ryggen – kan det vara cancer? Doktorn slätar över, vänligt, kvinnan börjar gråta – men sedan får det hela en oväntad upplösning. Förklaringen finns att läsa i Olle Hellströms krönika.   (1 kommentar)

Kultur

Bakteriologen som for till Arktis – och fick en udde uppkallad efter sig

Ernst Levin, pionjär inom svensk bakteriologi, deltog i början av 1900-talet i en expedition till Arktis. Förutom sin forskning bidrog han även till anskaffning av färsk föda. Klas Levin, docent i laboratoriemedicin och brorsbarnbarn till Ernst Levin, berättar om en mångsidig läkarkarriär. (1 kommentar)

Sommarläsning: Bouillon du chef

Dagens soppa – bouillon du chef – är en anrättning kryddad genom många kockars kompetens. Väldoftande men mager och bantningsvänlig ska den rädda vårdgivare och vårdtagare från långsiktig övernäring. Och när mästerkocken själv en dag serveras en portion ur terrinen står det klart att sjukhussoppan håller precis vad receptet utlovar. Christian Hammarberg, specialist i psykiatri, berättar i en novell specialskriven för Läkartidningens läsare historien om en oväntat magstark smakupplevelse.(2 kommentar)

Människor & möten

»Jag har alltid gillat att ge mig in på outforskade områden«

Saleh Vallander gjorde ett uppe­håll i läkarstudierna för att resa runt i världen och lära sig allt han kunde om att meditera. Tillbaka på läkarlinjen skrev han en bok om meditation, ämnad att läsas även av stressad sjukvårdspersonal. (0 kommentar)

»Vi är många som fängslas av tragiken i det dödliga våldet«

Jonatan Hedlund, specialist i psykiatri och rättspsykiatri och  överläkare vid Rättsmedicinalverket, har i sin doktorsavhandling kartlagt förekoms­ten av dödligt våld mot vuxna och barn i Sverige. (2 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Jonas Höjer

Jonas Höjer, Giftinformationscentralen, är en av författarna till en artikel om handläggning av Lergiganförgiftningar, som nu ökar. (0 kommentar)

5 frågor till Nina Johnston

Nina Johnston, docent och överläkare, representerar tillsammans med medförfattare kardio­logföreningens arbetsgrupp för kranskärlssjukdom. I en översiktsartikel kommenterar de nya riktlinjer från den europeiska kardiologföreningen.  (0 kommentar)

Reflexion

Få konkreta förslag om vården i valrörelsen

»Förhoppningsvis får vi närmare valdagen tydligare besked från både landstings- och riksdagspartier …« (0 kommentar)

Fantastisk sjukvård, trots tuff arbetsmiljö

»Trånga sektorer finns, och vänte­tiderna för att över huvud taget få träffa en läkare är ofta för långa …« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Svenska läkare tycks få för lite utbildning om smärta

Utbildning i ämnet smärtmedicin inom landets läkarprogram tycks vara bristfällig. Kunskapskraven vad gäller ämnet smärta är låga eller obefintliga under specialistutbildningarna i allmänmedicin, internmedicin, ortopedi och kirurgi. I en enkätundersökning framkom tydliga kunskapsluckor hos kliniskt aktiva läkare vad gäller neuropatisk smärta.(8 kommentar)

Balanserad infusionslösning eller isoton koksaltlösning?

I två nyliga randomiserade studier från USA jämfördes balanserade kristalloida infusionsvätskor med koksaltlösning. Resultaten ger dock inget direkt stöd i den kliniska vardagen för val av infusionsvätska. (0 kommentar)

Nya Rön

Ärftlighet påverkade risk för sarkoidos

I en svensk studie beräknades ärftlighetens betydelse för att insjukna i sarkoidos till 39 procent. Resterande 61 procent förklaras med miljöfaktorer.(0 kommentar)

Nytt svenskt instrument för kompetensvärdering av läkare

En svensk version av »360-gradersbedömning« av läkare var tillförlitlig, valid och accepterad av potentiella användare som ett bra verktyg för ST-läkare i deras professionella utveckling. Det visar två svenska studier. (0 kommentar)

Hepatit C orsakade kvarstående minskad mångfald i immunförsvaret

Kronisk infektion med hepatit C-virus leder till förändringar i immunsystemets sammansättning, visar en ny studie. En del förändringar kunde kopplas till grad av leverfibros och normaliserades efter framgångsrik behandling. Andra förändringar kvarstod långt efter att viruset eliminerats. (0 kommentar)

Högt HbA1c hos gravida ökade risk för hjärtmissbildning

Ju sämre den glykemiska kontrollen var vid tiden omkring konception hos kvinnor med typ 1-diabetes, desto högre var risken för hjärtmissbildning hos barnet. Det visar en svensk studie publicerad i BMJ. En överrisk sågs även vid HbA1c inom rekommenderade nivåer. (0 kommentar)

Fetmakirurgi påverkar patienternas parrelationer

Patienter som genomgått fetmakirurgi och före kirurgin var singlar blev oftare sambo eller gifte sig jämfört med kontrollgrupperna. Bland dem som var gifta eller sambo när de opererades var det vanligare med separationer och skilsmässor. Det visas i två stora svenska kohortstudier. (0 kommentar)

Färre beställda prov när priset blev synligt

Kan ökad kostnadsmedvetenhet minska antalet beställda analyser? Det har undersökts i Region Kronoberg, som i en jämförelse mellan landsting hade högst antal beställda kliniskt kemiska prov per invånare och år.(0 kommentar)

Bred mix av antikroppar kan påverka grad av inflammation och ledskada vid reumatoid artrit

En studie från Uppsala visar att en bred mix av olika antikroppar mot citrullinerade peptider i immunkomplex från lederna kan driva den lokala inflammationen och ledskadeprocessen vid reumatoid artrit. (0 kommentar)

Nyupptäckt mekanism vid KOL och kronisk bronkit hos rökare

En ny svensk studie visar tydligt ökade nivåer av extracellulärt IL-26 i luftvägarna hos vanerökare med och utan KOL. Resultaten i studien kan leda till möjligheter att utveckla diagnostik och behandling av KOL och kronisk bronkit, enligt forskarna.(0 kommentar)

Originalstudie

Möjlig ökning av närsynthet bland barn i Sverige

En studie av barn 4–7 år i Region Jönköpings län visar att glasögonförskrivningen för myopi ökat med 177 procent under åren 2012–2017. Risken för närsynthet påverkas både av ärftlighet och miljöfaktorer, varav de viktigaste är närarbete och tid inomhus. (0 kommentar)

Utredningsnivån av vestibulära schwannom måste bli rimlig

Vanliga symtom vid vestibularisschwannom, en godartad tumör, är ensidig hörselnedsättning och ostadighet. SBU förordar MRT-undersökning av skallbas som primär undersökning vid hörsel­asymmetri. Men endast cirka en tredjedel av alla vestibularisschwannom växer. Många patienter genomgår därför MRT-skallbas/hjärna för att en patient med ett växande vestibularisschwannom ska hittas. Nationella riktlinjer för utredning av vestibularisschwannom efterfrågas nu. (3 kommentar)

Fallbeskrivning

Renässans för Lergigan med kraftig ökning av intoxikationsfall

De senaste 10 åren har Giftinformationscentralen noterat en sjufaldig ökning av antalet förfrågningar angående överdoser med prometazin. Aktuella handläggningsråd presenteras. (2 kommentar)

LCHF-kost gav svår keto­acidos hos patienter med typ 2-diabetes

Patienter med okomplicerad typ 2-diabetes kan utveckla svår ketoacidos. En ny klass av antidiabetiska läkemedel, SGLT2-hämmare, förefaller i vissa fall framkalla eller förvärra ketoacidos. Vid två fall av typ 2-diabetes av kort duration bedöms att LCHF-kost utlöste och att SGLT2-hämmare och metformin kan ha bidragit till intensivvårdskrävande ketoacidos.   (3 kommentar)

Vårdutveckling

Magsårssjukdomens paradigmskiften – från högspecialiserad vårdorganisation till egenvård

En uppgift för framtidens hälso- och sjukvård är att definiera och skapa organisationsstrukturer anpassade till medicinsk kunskapsutveckling. Med magsårsjukdomen som modell illustreras i artikeln väsentliga samband mellan medicinsk kunskapsutveckling, synen på vårdorganisation, läkarkontinuitet och samverkan mellan medicinska kompetenser.  (0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Citodon vid gastrisk bypass – blodkoncentrationer bör mätas

En ordinär paracetamolbehandling (1 g × 3–4) kombinerad med oxikodonbehandling i ordinära doser skulle kunna vara ett alternativ till Citodon vid gastrisk bypass. (0 kommentar)

Översikt

ST-höjningsinfarkt och dubbel trombocythämning: nya riktlinjer

Europeiska kardiologföreningen publicerade 2017 nya riktlinjer för ST-höjningsinfarkt och dubbel trombocythämmande behandling vid kranskärlssjukdom. Rekommendationerna sammanfattas och kommenteras av Svenska kardiologföreningens arbetsgrupp för kranskärlssjukdom. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF