Nr 27–28 2014

Signerat

Åsikter, politik och massor av kaffe i Almedalen

»För oss är alla människors lika värde och lika rätt inte förhandlingsbart.«   (1 kommentar)

Nyheter

Skärgårdsdoktorn lägger till på Möja

Distriktsläkaren Hans Östergren hade aldrig kört båt innan han fick jobb på läkarbåten i Stockholms skärgård. Nu styr han mot Möja och Sandhamn året om i skiftande väder. (1 kommentar)

Hyrläkarstopp ledde till läkarflykt

Hyrläkarstoppet som infördes på hälsocentralerna i Östersund förra sommaren har fått svåra konsekvenser, enligt Jämtlands läns läkarförening.  – Det är en härdsmälta, säger ordföranden Sara Sehlstedt. (0 kommentar)

»Mer än bara ett recept«

Fysisk aktivitet på recept, FaR, har satts upp på en lista över onödiga eller skadliga åtgärder. Bakom listan står en arbetsgrupp inom SFAM, Svensk förening för allmänmedicin. Men Lena Kallings, som sedan många år forskar på FaR, anser att kritiken bygger på missförstånd.(7 kommentar)

Nycklar till allmänmedicinsk forskningsdatabas ska förstöras

Kammarrätten slår i en dom fast att kodnycklarna till två forskningsdatabaser med patientuppgifter måste förstöras. Enligt Lunds universitet innebär det att framstående forskning inom allmänmedicin nu inte kan fortsätta som avsett.(0 kommentar)

Samverkan mellan specialitetsföreningar och kvalitetsregister kartlagd

Inom kirurgi, kardiologi och öron–näsa–hals har Läkaresällskapets sektioner/specialitetsföreningarna en stark koppling till de nationella kvalitetsregistren. Inom onkologi och psykiatri är kopplingen betydligt svagare. (0 kommentar)

Debatt

Nöjda studenter och nöjda patienter på studentdriven enhet

Erfarenheterna från Gustavsberg bör leda till att det öppnas fler studentdrivna enheter, anser Åsa Ek. (3 kommentar)

Läkarstudenter »på flykt«

Genom rollspel har studenter på läkarprogrammet termin 5 i Göteborg fått insikt i hur det är att vara på flykt. (0 kommentar)

Sluta med radiologiska bedömningar av ensamkommande barn

Gregor Noll, professor i folkrätt, råder läkare att inte utfärda medicinska åldersbedömningar av ensamkommande barn med gällande mall som grund. (3 kommentar)

Svensk medicinsk forskning behöver eftertanke och bättre etikprövning

Proceduren för etikprövning  bör prioritera eftertanke snarare än snabba ryck för att locka företag till Sverige, skriver Åke Thörn (0 kommentar)

Kultur

Herbert Lindström – läkarprästen på Möja

Präst och läkare – i en och samma person. Under mitten av 1900-talet förenade Herbert Lindström de två rollerna på Möja i Stockholms skärgård och blev djupt uppskattad av öborna. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Transparens som drivkraft?

»Den kanske starkaste drivkraften registren kan utgöra för en ökad säkerhet är dock än så länge dåligt utnyttjad. Det handlar om öppenhet.«(0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Metoden »rökfri operation« är effektiv

Med metoden »rökfri operation« kan komplikationsrisken i samband med operation reduceras med ca 50 procent. Allt talar för att metoden bör vara regel vid kirurgiska ingrepp. Spridningen av metoden är dock ännu bristfällig i Sverige.(0 kommentar)

Nya Rön

Strängare vapenlagar ger färre vapenrelaterade dödsfall

I JAMA Internal Medicine presenteras en studie där man tittat på vapenrestriktioner i USA:s samtliga delstater och jämfört med antalet vapenrelaterade dödsfall. Sambandet visade sig vara tydligt. (2 kommentar)

Unik genomgång av Kinas hjärt–kärlsjukvård

Det finns ett stort behov av utveckling av akutsjukvården för hjärt–kärlsjukdom i Kina. I takt med förväntad ökad livslängd och därmed större antal drabbade av hjärtinfarkt har nya insatser potential att rädda hundratusentals människoliv. (0 kommentar)

»Headbanging« orsakade subduralhematom

I Lancet rapporteras om en 50-årig man som sökte akutmottagningen för tilltagande huvudvärk. Datortomografi avslöjade ett högersidigt subduralhematom med medellinjeförskjutning. Orsaken: »headbangande« vid en Motörhead-konsert. (0 kommentar)

Unga och vuxna bipolära visar olika hjärnaktivitet

I både inferiora prefrontala cortex och delar av amygdala skiljer sig aktiviteten mellan unga och vuxna bipolära när den emotionella reaktionen studeras med magnetkamera, visar en metaanlys presenterad i Lancet Psychiatry. (0 kommentar)

Översikt

Rökstopp inför operation minskar risk för komplikationer

Såväl kort rådgivning som kvalificerad rökavvänjning ökar andelen patienter som gör rökstopp i samband med operation. Endast kvalificerad rökavvänjning ger signifikant ökning av dem som slutar röka för gott. Ju längre rökuppehåll före operation, desto större minskning av komplikationsriskerna.  (1 kommentar)

Mitokondrie­byte – potentiell terapimetod med etiska implikationer

Mitokondriella sjukdomar kan orsaka svårt lidande och ibland tidig död. I dag saknas effektiva behandlingsmetoder. Genom att byta ut mitokondrierna i samband med assisterad befruktning skulle man teoretiskt kunna förhindra överföring av sjukdom från mor till barn. Tekniken väcker dock etiska frågor. (0 kommentar)

Originalstudie

Svenska 100-åringar behöver mycket vård och omsorg

De första resultaten från Swedish centenarian survey visar att det finns en betydande variation i hälsa och funktionsförmåga bland svenska 100-åringar. De allra flesta hade någon form av hälsoproblem och behövde hjälp med hushållsaktiviteter, t ex städning, handling och matlagning.(0 kommentar)

Mer tid för patienten hos läkare i England

En tidsstudie visar att läkare vid två sjukhus i Sverige spenderar ca 37 procent på patientrelaterat administrativt arbete och 40 procent på patientarbete. I England ligger dessa siffror på 15 procent respektive 66 procent. (4 kommentar)

Patientsäkerhet

Kritik mot utebliven Rh-profylax

Blodgruppen hos en nyförlöst mamma och hennes barn förväxlades och ledde till att Rh-profylax inte gavs. (IVO8.2-34672/2013)(0 kommentar)

Utgåvan som PDF