Nr 3-4/2016

Klinik och vetenskap

Nya Rön

Psykisk problematik hos män var kopplad till ökad risk att utöva våld

Intellektuell funktionsnedsättning, missbruk och beroende samt tidiga beteendeproblem var förenat med en högre risk för våldsanvändning, enligt en ny avhandling som följt upp en årskull med 49 000 svenska män. Personlighetsstörning innebar en högre risk för våld. Depressions-/ångestsyndrom betydde en viss riskökning för våldsanvändning, liksom att ha blivit utsatt för våld under barndomen.(1 kommentar)

Nytt om namn

Hans kliniska forskning förbättrade akutvården

Leif Svensson, professor och överläkare, verksamhetsområde Kardiologi, Södersjukhuset, belönades med 2015 års pris för Genombrott i klinisk forskning. Priset överlämnades den 11 december av sjukhusdirektör Melvin Samson.(0 kommentar)

Vald till ny ordförande

Zaklina Milenkovski, distriktsläkare i Täby, är ny ordförande i Distriktsläkarföreningen i Stockholm. Hon valdes till ny ordförande efter Magnus Sterner vid föreningens möte torsdagen den 28 januari.     (0 kommentar)

Nordiska Medicinpriset till klinisk forskare

Jón Karlsson, professor i ortopedi, Göteborgs universitet och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, var en av fyra skandinaviska forskare som tilldelades Nordiska Medicinpriset 2015, en av Nordens främsta medicinska utmärkelser. Priset, inkluderande diplom och en miljon kronor att dela på för pristagarna, delades ut av Prins Daniel onsdagen den 27 januari.(0 kommentar)

Prisad för humor och attityd

Lars Högberg, överläkare på Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, har blivit utsedd till årets AT-handledare 2015. Framröstad av AT-läkarna vid NUS, med motiveringen: »För sin undantagslösa humoristiska och uppmuntrande attityd. Lars Högberg är en inkännande och kunnig handledare, med välbetänkta motfrågor som uppmuntrar till reflektion. Han inspirerar till ledarskap, och håller en exemplarisk grupphandledning där alla tillåts att sjunga ut.«(0 kommentar)

Kandidat Kork-pris till professor

Läkarstudenterna i Linköping prisar professor Jan Brynhildsen för hans »enorma engagemang och pedagogiska förmåga«. Han tilldelas priset »Kandidat Kork – höstterminen 2015«, ett vandringspris som varje termin tilldelas den handledare/lärare som kandidaterna i avgångsklassen röstar fram som bästa pedagog och kunskapsförmedlare. Benämningen »Kandidat Kork« syftar på att utmärkelsen går till den lärare som kan få »till och med den mest korkade studenten att förstå«.(0 kommentar)

Ny ordförande i SYLF Stockholm

Joanna Strömberg Johnson, ST-läkare i lungmedicin på Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, valdes till ny ordförande i SYLF Stockholm, SYLF:s största lokalförening. Hon tillträdde direkt efter föreningens årsmöte den 26 januari.(0 kommentar)

Meddelanden

HIV/aids-forskare fick nya anslag

Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfond har i oktober 2015 delat ut anslag till fyra forskare med forskningsprojekt inom HIV/aids-området.(0 kommentar)

Nya anslag för HIV/aids-forskare

Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfond ledigförklarar härmed forskningsanslag för studier som syftar till behandling av HIV-infektion eller dess följdtillstånd och till förebyggande åtgärder.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF