Nr 30–32/2019

Inledare

Förhoppningsvis hamnar bättre arbetsmiljö högt

»Vårdval med mer generösa regler, nya lösningar för personalinflytande och ekonomisk kompensation till privata hälsocentraler. Det är några av förändringarna som är på gång i de regioner där Alliansen tagit över makten.«(0 kommentar)

Signerat

Teknikutvecklingen vidgar arbetsmarknaden för läkare

Enstaka pionjärer har som vanligt gått före och visat att medicinare besitter användbar kompetens för flera branscher. (1 kommentar)

Nyheter

Ny vårdkarta bäddar för fler privata vårdgivare

Vårdval med mer generösa regler, nya lösningar för personalinflytande och ekonomisk kompensation till privata hälsocentraler. Det är några av förändringarna som är på gång i de regioner där Alliansen tagit över makten. Men i många fall hämmas de politiska ambitionerna av svag ekonomi och en ovana vid att regera. (0 kommentar)

Nya fynd talar för att SOD1-förlust kan bidra till ALS-symtom

Forskare vid Umeå universitet har analyserat blod- och hudprov från ett tyskt spädbarn med ALS-liknande symtom. De anser att fynden – som nu publiceras i New England Journal of Medicine – manar till försiktighet vid utvecklingen av genterapier mot ALS. (0 kommentar)

Nytt kompetenscentrum för experiment med större djur på gång

Ett nytt centrum för kliniska och experimentella studier i så kallade stordjursmodeller planeras nu i Sverige. Enligt en ansökan till Vetenskapsrådet om medel räknar man med användare från alla medicinska centrum i landet – men också från läkemedelsföretag. (1 kommentar)

Yrkesföreningar startar chefskurs i tre steg

För att fler läkare ska kliva fram och bli chefer i sjukvården startar yrkesföreningar inom Läkarförbundet en ny chefs- och ledarskapsutbildning i tre steg. Tanken är att de som går verksamhetschefskursen ska utses som mentorer till dem som går steg ett och två, säger Tina Crafoord, ordförande i Chefsföreningen. (5 kommentar)

Stor oro för neddragning av vårdplatser i Skaraborg

Oron är stor inför det omfattande sparpaket som Skaraborgs sjukhus står inför. Det kan innebära att var femte vårdplats försvinner. Flera läkare varnar för att välfungerande kliniker riskerar att slås sönder och att läkare kommer att säga upp sig.(0 kommentar)

Tio sjukdomar får standardiserade vårdförlopp nästa år

Hjärtsvikt, reumatoid artrit och stroke hör till sammanlagt tio sjukdomsområden som får standardiserade vårdförlopp nästa år. Och fler är på gång.                                    (0 kommentar)

Blodtransporter med drönare testas i Göteborg

Västra Götalandsregionen och ett företag genomför testflygningar med en drönare som ska transportera blod mellan Sahlgrenska och Mölndals sjukhus. Det rapporterar Göteborgs-Posten. (0 kommentar)

Karolinska inför ny metod för att screena patienter på intensiven

Läkare på Karolinska universitetssjukhuset i Solna har utvecklat ett screeninginstrument som ska göra det lättare att fånga upp patienter som mår psykiskt dåligt efter att ha vårdats på intensivvårdsavdelning. Efter sommaren införs det i kliniken.(2 kommentar)

Drönarprojekt i Västerbotten får miljonstöd

Energimyndigheten har beviljat Region Västerbotten och Glesbygdsmedicinskt centrum 6,2 miljoner för att genomföra skarpa tester med drönare som ska frakta läkemedel, blodprov och utrustning i glesbygd.(2 kommentar)

Ny myndighet och skyldighet att beredskapslagra läkemedel föreslås

En ny myndighet med ansvar för läkemedelsförsörjning och ett beredskapslager av läkemedel för tre månader. Det är förslag från en projektgrupp som arbetat på Socialstyrelsens uppdrag. (6 kommentar)

Läkare lägger en dag i veckan på administration

Läkare arbetar i ökande grad med fel saker och det har bidragit till att produktiviteten i hälso- och sjukvården har försämrats. Det är en av slutsatserna i en konsultrapport som undersökt hur läkare disponerar sin arbetstid.(7 kommentar)

Många unga läkare funderar på att lämna sjukvården

Nästan var tredje yngre läkare uppger att det är ganska eller mycket troligt att de inom fem år kommer att lämna hälso- och sjukvården för att arbeta i en annan sektor. Detta enligt en ny rapport som presenterades av Sylf i dag, måndag.(9 kommentar)

Debatt

Forskare och universitet måste stå för ett ansvarsfullt resande

Universitet och högskolor står för den största klimatbelastningen av svenska statliga myndigheter, konstaterar Anna Holst och medförfattare. Vetenskapssamhället bör kalibrera sin etiska kompass noga. Skapar forskarnas flygresor verkligen värden som överstiger kostnaderna i klimatbelastning? (4 kommentar)

Nationellt vaccinationsregister – en angelägenhet för alla

I dag finns ingen samlad information om vaccinationer som ges i Sverige. Ett nationellt sammanhållet vaccinationsregister är av största vikt för såväl individen som vaccinatörer och berörda myndigheter, skriver Helena Palmgren och medförfattare. (5 kommentar)

Ytersättningsprotesen har slutat användas för patienternas bästa

När Sveriges ortopeder avstår från att erbjuda patienter med höftartros ytersättningsproteser handlar de i enlighet med vetenskapliga fynd och beprövad erfarenhet – och de följer nationella och internationella rekommendationer. Det framhåller representanter för Svensk ortopedisk förening. (2 kommentar)

Krönika

»För att berättelsen ska ha något verkligt att säga … kan vi behöva låna tekniker från litteraturen.«

Människor behöver berättelser för att förstå världen bättre. Samtidigt ska människor som vänder sig till sjukvården kunna lita på att känsliga uppgifter inte läcker ut. Evelina Rosenqvists krönika diskuterar patientsekretess i anknytning till läkares litterära ambitioner. (0 kommentar)

Kultur

Gustave Flauberts epilepsi – en familjehemlighet

Epilepsi var en gåtfull sjukdom i slutet på 1800-talet. Få kände till att den franske författaren Gustave Flaubert led av den – hans epilepsi var något av en familjehemlighet som ömsom sporrade, ömsom hämmade hans kreativitet. Shala Ghaderi Berntsson, docent, och Anne Marie Landtblom professor i neurologi, berättar om Flauberts liv med diagnosen. (0 kommentar)

Människor & möten

Kirurgen minns Uppsalas första njurtransplantation

Lars Frödin, specialist i kirurgi och urologi, pensionerad, är en av kirurgerna som var med för 50 år sedan när den första njurtransplantationen genomfördes på Akademiska sjukhuset i Uppsala. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Jan Calissendorff

Jan Calissendorff, överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm, presenterar i en översiktsartikel ny forskning om folksjukdomen hypotyreos. (0 kommentar)

Reflexion

Psykiatriforskning är mer jämställd

»Men intressant nog, för mig som psykiater, stack Lancet Psychiatry ut. I den var drygt 45 procent av författarna kvinnor …« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Ny behandlingsregim kan bli möjlig vid infektiös endokardit

Intravenös antibiotikabehandling följd av peroral är säker för utvalda patienter med infek­tiös endokardit. Peroral behandling ska i nuläget ske med två antibiotikapreparat under strukturerad uppföljning. Formerna för antibiotikabehandling vid endokardit kommer i framtiden sannolikt att variera. (0 kommentar)

Nya Rön

Lägre risk för demens hos invandrare

I en studie undersöktes förekomsten av demens i olika invandrargrupper i Sverige. Generellt sett visades en lägre relativ risk för demens hos första generationens invandrare, men personer med ursprung i norra Europa och män från områden med hög alkoholkonsumtion uppvisade samma demensrisk som svenskfödda.(0 kommentar)

Ungdomar med ihållande fetma hade ökad artärstelhet

En studie omfattande 3 423 barn visar att en ihållande hög fettmassa över puberteten är kopplad till en ökad artärstelhet, även hos dem som är metabolt friska, men en sämre metabol hälsa ger en pålagring av denna effekt.  (1 kommentar)

Digitalt egenvårdsstöd indikerar nytta vid kroniska sjukdomar

En vårdmodell med digitalt egenvårdsstöd som bygger på mobil teknik, automatiserade analyser och ett centralt egenvårdscentrum kan implementeras och indikerar kostnadsbesparingar, visar en studie.(0 kommentar)

Nytt om namn

Årets basgrupphandledare sprider engagemang bland studenterna

Zoltán Szabó, överläkare, bitr. professor på thoraxanestesikliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, har fått Medicinska föreningens utmärkelse »Årets basgrupphandledare 2019«.(0 kommentar)

Pris för forskning om mental hälsa kring förlossning

Alkistis Skalkidou, professor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet, får årets Eric K. Fernströms Svenska pris till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare 2019.(0 kommentar)

Inga trycksår på kliniken som blev »Årets vägvisare«

Infektionskliniken på Centralsjukhuset i Karlstad har utnämnts till »Årets vägvisare«, Region Värmlands finaste kvalitetsutmärkelse. Priset utgår för klinikens målmedvetna och systematiska förbättringsarbete som har reducerat förekomsten av sjukhusförvärvade trycksår till obefintlig nivå.(0 kommentar)

Handledare hyllad av läkarstudenterna

Läkaren Hritul Karim (Capio S:t Göran) har utsetts till bästa kliniska handledare av läkarstudenterna på kursen i klinisk medicin vt18/ht18 på Södersjukhuset, Karolinska institutet, Stockholm. (0 kommentar)

Kvartetten som hjälper för tidigt födda att andas

Läkarna Thomas Drevhammar, Kjell Nilsson, Snorri Donaldsson och Baldvin Jonsson på de två enheterna Anestesi och IVA, Östersunds sjukhus och Neonatologi vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm, är lyckliga vinnare av Medtech4Health Innovation Award 2019 – en utmärkelse som innebär heder, ära och en check på prissumman 100 000 kronor.   (0 kommentar)

Hedrad för innovativt arbete inom prostatacancervården

Ingela Franck Lissbrant (bilden), institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin, Göteborg, har fått Prostatacancerförbundets hedersutmärkelse för 2018 i kategorin »Profession«.(0 kommentar)

Översikt

Hypotyreos – folksjukdom som ofta överbehandlas

Den kliniska bilden vid hypotyreos, som är en endokrin folksjukdom, varierar från ospecifika symtom till livshotande myxödem med uttalad känslighet för läkemedel, konfu­sion, areflexi och megakolon. Under senare år har förskrivning av syntetiskt sköld­körtelhormon (levo­tyroxin) ökat markant, mest vid lindriga former. (7 kommentar)

Ny operationsmetod hjälper infertila män bli biologiska fäder

Azoospermi förekommer hos ca 1 procent av den manliga befolkningen. Icke-obstruktiv azoospermi  är den mest allvarliga formen. Sannolikheten att finna spermier hos män i denna grupp är 35–60 procent. Mikro-TESE är en nyintroducerad »icke-blind« operationsmetod, där man med hjälp av operationsmikroskop utför riktade testikelbiopsier från områden med störst sannolikhet för påvisande av spermieförekomst. (0 kommentar)

Fallbeskrivning

PET med O-15-vatten påvisade myokard­ischemi där övrig utredning gick bet

Myokardskintigrafi kan vara otillräckligt för att påvisa ischemi och innebär inte obetydlig mängd strålning. Positronemissionstomografi, företrädesvis med isotopen 15O-vatten, medger kvantitativ bestämning av myokardperfusion. (0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Oklar effekt av uppehåll mellan bolus och infusion av alteplas

Det är oklart hur stor effekt fördröjning mellan bolus och infusion har på effekten av alteplas. Enligt rekommendation bör en sådan fördröjning minimeras liksom fördröjning mellan strokedebut och behandling. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF