Nr 32-33 2013

Signerat

Deltagande i Pride mot diskriminering

»I Sverige fanns homosexualitet med i Socialstyrelsens klassifikation över svenska sjukdomar ända fram till 1979.« (0 kommentar)

Nyheter

Utlandsutbildade läkare håller igång svensk sjukvård

Mer än hälften av alla nya svenska läkarlegitimationer går till läkare som är utbildade i andra länder.(3 kommentar)

»Det finns fördomar mot utlandsstudenter«

Philip von Arbin är en av de drygt femhundra svenskar som just nu gör sin läkarutbildning i polska Gdansk. Han anser inte att utbildningen där är sämre än den i Sverige.(1 kommentar)

»Ovanligt att franska läkare jobbar utomlands«

När Yael Levy-Zauberman blivit färdig specialist ville hon se något annat än Paris. Det blev ett vikariat i Södertälje.(0 kommentar)

»Fler utbildningsplatser är inte lösningen«

I Sverige råder ingen generell läkarbrist, men däremot en stor brist inom vissa specialiteter. Lösningen på detta är inte att bygga ut grundutbildningen, säger Läkarförbundets ordförande Marie Wedin.(1 kommentar)

»Lättare komma in i liten stad«

Latifa Rulu kommer från Bangladesh och utbildade sig till läkare i huvudstaden Dhaka. Hennes väg in i den svenska sjukvården gick via Arvika.(0 kommentar)

3 frågor …

Varför bör landstingen avskaffas? – Sverige håller på att hamna på efterkälken när det gäller den högspecialiserade, lågfrekventa vården. Det är ett jätteproblem. Jag kan ta mitt eget område, magsäcks- och matstrupscancerkirurgi. I Göteborg gör man ett 20-tal operationer för magstrupscancer per år. I Helsingborg gör man fem, sex. Det är för lite för att […](1 kommentar)

Helsingborg slår rekord i viten

Två nya domar gör Helsingborgs lasarett till det sjukhus i landet som fått belata mest i viten för dålig arbetsmiljö.(0 kommentar)

Många fler sjuka borde få körkortet indraget

Antalet körkort som dras in av medicinska skäl ökar från år till år, men det är fortfarande alldeles för få, enligt Transportstyrelsens chefsläkare.(3 kommentar)

Debatt

Berättelsen viktig vid hälsokontroll av asylsökande ungdomar

De berättelser ensamkommande barn och ungdomar bär på har mycket att lära oss om förhållanden i deras hemländer, det hårdnande klimatet i Europa, och om ungdomarna själva, skriver Kristian Svenberg.(0 kommentar)

Trots avsaknad av TWAR-utbrott – »Gunde Svan-effekten« består

Gunde Svan-effekten består, skriver ­Göran Falck, som anser att massmedierna abdikerat från sin uppgift att informera ­allmänheten om de faktiska förhållanden gällande TWAR.(5 kommentar)

Viljan god – men evidensen då?

Är detta väl använda pengar eller finns det bättre alternativ? skriver Peter Bárány, Carl-Gustaf Elinder och Ola Samuelsson.(1 kommentar)

Kultur

Giftig läsning i böckernas värld

En tesked arsenik, en gnutta stryknin, kanske en nypa cyankalium… Skönlitteraturen, i synnerhet deckarnas lugubra luntor, dryper av dödliga dekokter administrerade av marodörer med lönnmord i tankarna. Författaren och professorn Olle Matsson avslöjar deras ljusskygga gärningar.  (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Angelägen journalistik gör skillnad

»Läkare ses ofta i toppskiktet, ständigt ett bristyrke med lockande löneläge. Ett yrke som brukar hamna i botten är journalist.«(2 kommentar)

Medicinsk kommentar

Tranexamsyra – gammalt läkemedel i ny skepnad

Tranexamsyra är ett effektivt läkemedel för att hämma fibrinolys. Kliniska studier visar att tranexamsyra minskar blödning vid trauma och kirurgiska ingrepp. Det har hävdats att tranexamsyra kan ge tromboembolism, men detta har inget tydligt stöd i den vetenskapliga litteraturen.(0 kommentar)

Nya Rön

Seriesnittning av portvaktskörteln rekommenderas inte för kliniskt bruk

Seriesnittning ökar möjligheten att hitta metastaser – ju mer man letar, desto mer finner man. Men metoden kräver mycket resurser.(0 kommentar)

Omhändertagandet vid blödning efter trauma kan bli bättre

I en engelsk studie identifierades punkter som kunde minska risken för död i blödning efter trauma. Störst möjligheter till förbättring fanns på akutmottagningen.(0 kommentar)

Översikt

Patologiskt samlande är ny diagnos i DSM-5

Patologiskt samlande är svårigheter att göra sig av med saker på grund av ett upplevt behov att behålla dem och obehag förknippat med att göra sig av med dem. Tillståndet är svårbehandlat, men vissa lovande resultat finns med läkemedelsbehandling och psykologisk behandling. (0 kommentar)

Originalstudie

Sämre läkemedelsbehandling med många förskrivande läkare

Många förskrivande läkare per patient försämrar kvaliteten i äldres läkemedelsbehandling och ökar riskerna för patienterna.(3 kommentar)

Rapport

Angeläget med generösare provtagning för hepatit C efter blodtransfusion

Landstingen har inte lyckats spåra alla som kan ha smittats som spädbarn före 1992.(1 kommentar)

Vårdutveckling

Snabbspår vid lungcancer gav halverad utredningstid

  Långa väntetider inom lungcancersjukvården är ett problem. Snabbspår Karolinska är ett försök att förkorta tiderna.   (0 kommentar)

Fallbeskrivning

Hypertyreos inducerad av jodkontrast­medel är svårbehandlad

Tre fall beskrivs av hypertyreos efter röntgenundersökning med jodkontrastmedel i utredning av tumörsjukdom. Behandlingen av tumörsjukdomen fördröjdes 2 månader i två av fallen. Fallen illustrerar att jodinducerad hypertyreos kan vara svårbehandlad.(1 kommentar)

Utgåvan som PDF