Nr 32-33 2014

Signerat

Förskrivning av läkemedel måste underlättas

»Den viktigaste åtgärden är att det blir rätt från början.«   (1 kommentar)

Nyheter

Vårdplatsbristen fortfarande hetaste frågan

Vårdplatsbristen hamnar i topp när Läkartidningen frågar Läkarförbundets lokalföreningar om de viktigaste valfrågorna i deras landsting/region. Ett problem som även dominerade inför förra valet.(2 kommentar)

FP: Skrota stressiga IT-system

Snabbskrota stressande IT-system. Den tanken för Folkpartiet fram i ett nytt program för en nyskapande vård. (9 kommentar)

Antibiotikaförsäljningen fortsätter att minska

Öppenvårdsförsäljningen av antibiotikarecept minskade med 8 procent i riket under perioden oktober 2013 – juli 2014 jämfört med motsvarande period ett år tidigare. (0 kommentar)

Vårdcentraler stängs efter konkurs

Fyra vårdcentraler i Landstinget i Jönköpings län har gått i konkurs och verksamheten har upphört.(2 kommentar)

Hög arbetsbelastning och psykiskt påfrestande arbete vanligt

Tre fjärdedelar av läkarna anser sig ha alldeles för hög arbetsbelastning, och 83 procent är tvungna att varje vecka dra in på luncher/arbeta över eller ta med jobbet hem.(4 kommentar)

Så ska svensk sjukvård agera vid misstänkt ebola

Socialstyrelsen har nu uppdaterat sin rekommendation för hur svensk sjukvård ska agera vid misstänkta fall av ebola. Myndigheten har fått många frågor om sjukdomen. (2 kommentar)

Förvaltning och förädling har präglat den senaste mandatperioden

Regeringens ommöblering i vårdsektorn har fortsatt den senaste mandatperioden – om än i lägre takt än tidigare. Men personalförsörjningen har politikerna missat, konstaterar Läkarförbundet.(0 kommentar)

Debatt

… men ohälsan tiger still

Jäktade läkare intalar sig att de gjort något när FaR knappats in i datorn, hälso­statistiken når nya höjder men ohälsan tiger still, skriver Carl Edvard Rudebeck.(2 kommentar)

Malmökommissionens recept för bättre folkhälsa

Läkares medverkan är viktig i folkhälsoarbetet, skriver Malmökommissionens före detta ordförande Sven-Olof Isacsson.(0 kommentar)

Fett av bra kvalitet och i rätt mängd är viktigt i hälsosam kost

Följer man ett hälsosamt kostmönster är sannolikheten stor att intaget av olika typer av fett hamnar inom rekommenderade intervall, skriver Tommy Cederholm i denna slutreplik till Ralf Sundberg och Tore Scherstén. (2 kommentar)

Receptskrivning måste bli rätt även när det gäller kosten

Svenska läkare som är måna om sina patienter bör lyssna mer till kostråd från experter i Danmark. Det skriver Ralf Sundberg och Tore Scherstén i en kommentar till en artikel i LT 25–26/2014. (2 kommentar)

ADHD gör det svårare med rökstopp inför operation

Rökavvänjningsprogram bör uppmärksamma individer med ADHD, som i regel har svårare att sluta röka inför operation, skriver Elisabeth Fernell. (0 kommentar)

Kultur

Sanningen om drickandets nya värld

Långt mindre än hälften av jordens invånare använder alkohol. Förr i tiden sa man att den som dricker mer än sin doktor dricker för mycket. Mycket har förändrats sedan den sanningen formulerades, fastslår en färsk rapport från WHO.(3 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Att lindra och trösta – i alla lägen

»Det är med outsinlig beundran jag betraktar de män och kvinnor som i dag med risk för eget liv tar hand om de insjuknade.«    (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Paracetamol till barn och gravida – försiktighets-principen bör råda

Nya studier pekar på ett möjligt samband mellan exponering av foster och spädbarn för paracetamol och ökad risk för astma och ADHD. Gravida och spädbarn bör enligt gällande riktlinjer använda paracetamol för kort tids behandling av smärta, men inte av feber. (4 kommentar)

Nya Rön

Kreatinin och albumin oberoende markörer för sjukdomen ALS

Låga nivåer av båda dessa ämnen är kopplade till sämre prognos, det vill säga kortare överlevnad.(0 kommentar)

Korta interventionssamtal gav ingen effekt vid drogmissbruk

Läkare som träffar patienter med drogmissbruk bör i stället fokusera sina ansträngningar på mer omfattande behandlingsmetoder, enligt en studie publicerad i JAMA. (0 kommentar)

Ingen effekt av paracetamol mot lågt sittande ryggsmärta

Paracetamol hjälper inte mot akut insättande och lågt sittande ryggsmärta, det som i folkmun kallas ryggskott. Så kan man sammanfatta en studie från Australien som presenteras i tidskriften Lancet.(1 kommentar)

Resistent malaria sprids i Asien

I en omfattande studie publicerad i New England Journal of Medicine varnas för att artemisinin-resistent malaria sprids i de sydöstra delarna av Asien och kanske också i delar av Afrika.(0 kommentar)

Minskad dödlighet med mer grönt

Ökat intag av frukt och grönsaker leder till minskad dödlighet i allmänhet och minskad dödlighet i hjärtkärlsjukdom i synnerhet, enligt en metaanalys som publiceras i BMJ.(1 kommentar)

Recension

»Kirurgi är förbannat vackert«

Åke Lasson skriver bättre än flera av våra mest säljande deckarförfattare och hans »Blicken« kommer säkert att bli både läst och uppskattad, skriver Jakob Endler. (0 kommentar)

Originalstudie

Myggnät vid ljumskbråckskirurgi ett alternativ i låginkomstländer

En randomiserad studie i Uganda undersöker om myggnät med liknande material som kommersiella nät är jämförbara med kommersiella (och dyrare) nät vid ljumskbråckskirurgi. En interimsanalys har inte påvisat några skillnader mellan behandlingsarmarna eller allvarliga komplikationer som föranleder avbrott av studien. (0 kommentar)

Nytt om namn

Läkarstudenterna favorit i Lund

Mark Thier belönas med det pedagogiska priset »Skalpellen«.(0 kommentar)

Översikt

»Primum nil nocere« förstahandsalternativ vid takotsubo-kardiomyopati

Takotsubo-kardiomyopati är ett livshotande sjukdomstillstånd som kännetecknas av akut insättande utbredd vänsterkammardysfunktion, som inte kan förklaras av en eller flera kranskärlsocklusioner. Trots stadigt ökande incidens världen över saknas behandlingsrekommendationer i såväl europeiska som amerikanska riktlinjer för hjärtsjukvård. (1 kommentar)

Hälsoekonomi

Kostnader för bipolär sjukdom, depression, schizofreni och ångest

Kunskap om både kostnader och hälsoeffekter behövs för att samhället ska kunna prioritera hur hälso- och sjukvårdsresurser bäst ska användas. Den totala samhällsekonomiska kostnaden för bipolär sjukdom, depression, ångest och schizofreni uppgick till 75 miljarder kronor. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF