Nr 34-35 2014

Signerat

Avskyvärt attackera vårdpersonal i krig

»Läkarförbundet fördömer de brott som sker mot den internationella humanitära rätten och kräver att alla respekterar den …«   (0 kommentar)

Nyheter

Det vill partierna – och Läkarförbundet

När det gäller behovet av samordning av ST-tjänster, att vårdgarantin bör ses över och att styrsystemen behöver förändras finns det en samsyn mellan flertalet partier och Läkarförbundet. Det visar Läkartidningens enkät.(0 kommentar)

Kirunas väg till toppen

För tre år sedan kritiserades Kiruna sjukhus för att AT-läkarna fick för lite handledning och gick ensamjourer. I år toppar sjukhuset AT-rankningen. Läkartidningen åkte till Kiruna för att ta reda på vad som hänt.(0 kommentar)

Större skillnad mellan de bästa och sämsta orterna

Det spelar stor roll var du gör din AT. Klyftan mellan de bästa och de sämsta orterna har växt, enligt årets AT-rankning från Sveriges yngre läkares förening.(0 kommentar)

Ebola-DNA kartlagt – men flera av studiens medförfattare har dött

Forskare från USA har tillsammans med kollegor från Sierra Leone lyckats DNA-sekvensera det västafrikanska ebolautbrottet tack vare en ny teknik. Men fem av artikelförfattarna är i dag döda efter att ha smittats av viruset. (0 kommentar)

Kritik mot indragna primärvårdsjourer i Kiruna

Från och med i höst ska distriktsläkarna i Kiruna enbart arbeta dagtid. Men beslutet kan leda till att orten förlorar de få fastboende primärvårdsläkare man har, enligt Läkarföreningens ordförande.(0 kommentar)

»Den här katastrofen går inte att bekämpa utan att ta risker«

Den svenske läkaren Johan von Schreeb är i Sierra Leone för att koordinera de internationella sjukvårdsinsatserna. Ebolautbrottet skiljer sig dramatiskt från andra katastrofer han arbetat med. »Ingen kommer hit frivilligt«, säger han.(0 kommentar)

Debatt

»Detta lär det bli bakläxa på«

Vem vågar återgå till systemen från 1990-talet, Infodoc, Profdoc och dylika enkla och praktiska lösningar, undrar Martin Nordfors.(1 kommentar)

Färre vårdrelaterade infektioner kräver mer än basala hygienrutiner

Om man vidgar begreppet hygienrutiner till att omfatta mer än basala hygienrutiner förebyggs vårdrelaterade infektioner, skriver företrädare för Svensk förening för vårdhygien. (0 kommentar)

»Surfa in« på biblioteket hemifrån

Sjukhusbiblioteket i Dalarna har utvecklat en tjänst som ger användaren enkel och snabb åtkomst till medicinsk information. (0 kommentar)

Nödvändigt minska ohälsan i utsatta bostadsområden

Att förstärka hälso- och sjukvårdsresurserna är en viktig pusselbit för att öka integrationen i utsatta bostadsområden, skirver Jan Halldin.(0 kommentar)

Infektionsförebyggande arbete kan aldrig avslutas

Målet för projektet PRISS var att halvera frekvensen av protesrelaterade infektioner, minska onödigt lidande och minska kostnaderna för samhället. (0 kommentar)

Kultur

De vågade livet för att hjälpa krigsfångarna

Uppsalastudenten Sven Hedblom avbröt studierna och reste 1915 som Röda korsdelegat till i Sibirien. Hans uppgift var att dela ut förnödenheter bland krigsfångar och behövande, men insatsen kom att kosta honom livet.  (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Medicinbyten spelar roll

»Läkemedel är kanske vårt viktigaste terapeutiska instrument. Det instrumentet förtjänar mer uppmärksamhet.« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Fördomar om psykisk sjukdom hindrar många att söka hjälp

Varje år lider en tredjedel av Europas befolkning av psykisk sjukdom. Färre än en tredjedel av dem får behandling av psykiatrisk expertis. Åtgärder som stärker förtroendet för psykiatrin samt mental hälsoförståelse skulle kunna öka andelen hjälpsökande. (6 kommentar)

Antipsykotisk läkemedelsterapi vid schizofreni – nya riktlinjer

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling publicerades i april 2014. Riktlinjerna är officiella rekommendationer i Sverige om vilka antipsykotiska läkemedel som bör väljas för personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd för att minimera symtom och biverkningar. (0 kommentar)

Nya Rön

Få gravida röker i låg- och medelinkomstländer

I Lancet Global Health presenteras en undersökning om gravida kvinnors rökvanor i låg- och medelinkomstländer. Av samtliga gravida använder bara 2,6 procent tobak. (0 kommentar)

Klaritromycin ökar risken för hjärtdöd

Användning av antibiotikumet klaritromycin ökar risken för hjärtdöd, enligt en studie som publiceras i BMJ. (0 kommentar)

Rökstopp efter utskrivning lättare med fri medicin och samtal

Om en rökare vårdas på sjukhus kan det vara ett bra tillfälle att motivera till rökstopp. I JAMA har en grupp forskare från USA undersökt just detta. (0 kommentar)

Inflammationsmarkör kopplad till depression i tonåren

Barn med högre nivå av IL-6 vid nio års ålder löpte större risk för depression samt för psykos eller psykotiska erfarenheter i tonåren, enligt en studie från Storbritannien.(0 kommentar)

Övervikt och fetma kopplad till en rad olika former av cancer

Fyra av tio fall av livmodercancer beror på övervikt. Det är ett av de uppseendeväckande fynden i en omfattande sammanställning av kopplingen mellan övervikt och cancer som presenteras i Lancet.(0 kommentar)

Knäledsartroskopi hos medelålders patienter gör nytta

Smärtan hade efter 12 månader minskat mer efter kirurgi och fysioterapi än efter enbart fysioterapeutisk träning, enligt en randomiserad studie som beskrivits i tidskriften Osteoarthritis and Cartilage. (0 kommentar)

Meticillinresistent Staphylococcus pseudintermedius – en zoonotisk bakterie i vardande?

Vi bör alla ha i åtanke att även husdjur kan vara en källa till svårbehandlade, multiresistenta bakterier, skriver Gustaf Starlander och Åsa Melhus. (0 kommentar)

Behandling med bisfosfonater skyddade inte mot bröstcancer

Tre till fyra års behandling med bisfosfonater minskar inte risken för bröstcancer hos postmenopausala kvinnor, enligt en metaanalys, publicerad i JAMA Internal Medicine. (0 kommentar)

Stor diabetesrisk för amerikaner

Fyra av tio amerikaner födda mellan 2000 och 2011 förväntas drabbas av diabetes någon gång under livet, enligt en studie presenterad i Lancet Diabetes & Endocrinology. (0 kommentar)

Sömnmedel vanligt i rymden

Intresserad av vilka sömnvanor astronauter har? I Lancet Neurology har en grupp forskare från bland annat Harvard-universitetet tittat närmare på just detta. (0 kommentar)

Översikt

Kirurgi vid proximal hamstringsruptur ger oftast bra resultat

Elitidrottare i 25–30-årsåldern och motionsaktiva 40–50-åringar är största riskgruppen för proximal hamstringsruptur. Tidig diagnos är A och O – tidig kirurgisk behandling (inom 2 till 3 veckor) ger snabbare normalisering av funktion. (0 kommentar)

Höftledsartroskopi ny teknik vid höftledssmärta

Många patienter besväras av smärta orsakat av så kallad femuro-acetabulärt impingement. Det kan förekomma hos yngre idrottsutövare, men också hos medelålders individer med symtom som påverkar vardagslivet. (0 kommentar)

Individualiserad terapi viktigt vid främre korsbandsskada

Alltid rehabilitering, ibland rekonstruktion. Så lyder behandlingsstrategin vid främre korsbandsskada – i princip. Individualiserad behandling är nämligen också en hörnsten; varje enskilt knä har sina egna förutsättningar.(0 kommentar)

Stressfrakturer: hjulaxlar och idrottskarriärer brister

Det finns en viss likhet mellan hjulaxlar på till exempel tåg och ben i människokroppen – båda riskerar att drabbas av stressfraktur, dvs att mikrosprickor vid ogynnsamma omständigheter kan växa till en fraktur. (0 kommentar)

Individualiserad behandling viktig vid akut hälseneruptur

Ett ökat intresse för motion högre upp i åldrarna har gjort att incidensen av akuta hälsenerupturer ökar. Viktigt är att diagnosen inte fördröjs, och att välja rätt behandling för varje patient.  (0 kommentar)

Rehabiliteringsträning ger bäst effekt vid akillestendinopati

Att börja träna igen är den viktigaste behandlingen vid överbelastningsskada i akillessenan. Men träningen måste ske under kontroll och i lagom takt. Att utvärdera eventuella symtom efter träningen är avgörande för rätt anpassad träningsintensitet. (0 kommentar)

Skadepanoramat är idrottens baksida

Motion och idrott är bra – glädjefyllt och hälsobringande. Men motion och idrott har också en baksida i risken för problem med överbelastning och skador. I högriskzonen finns självfallet elitidrottarna, men även vanliga vardagsmotionärer kan drabbas.(0 kommentar)

Nytt om namn

Transplantationskirurg belönas med prestigefyllt forskarpris

Tomas Lorant, docent och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, får Svensk kirurgisk förenings stora forskarpris 2014.(0 kommentar)

Recension

Erfaren pediatriker bjuder på bonuskunskap

Tor Lindberg, professor emeritus i pediatrik bjuder på en hel del bonuskunskap ur sin långa kliniska efarenhet. En bok lämplig att ha till hands på varje vårdcentral, anser recensenten. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF