Nr 3–4/2017

Inledare

Utbildning i brytpunktssamtal kan rekommenderas

Brytpunktssamtalens värde kan sägas ha förtydligats inom vården genom de nya ST-föreskrifter som kom i maj 2015. Där framgår att ett mål i de kliniskt inriktade ST-utbildningarna är att läkare ska kunna genomföra brytpunktssamtal. (0 kommentar)

Signerat

Vi behöver berätta om vårt arbete

»Tyvärr har läkarkåren ofta tvingats kompromissa med den viktiga återhämtningen ...« (0 kommentar)

Nyheter

Oslorektor föreslås som ny rektor för Karolinska institutet

Ole Petter Ottersen, medicinprofessor och rektor för Oslo universitet, kommer att föreslås som rektor för Karolinska institutet (KI). Det uppger KI:s styrelseordförande Mikael Odenberg i sin blogg. (1 kommentar)

»Det har hänt att jag gråtit med en patient«

Hanna Dahlstrand är överläkare i onkologi och gynekologisk onkologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hon forskar inom gynekologisk cancer vid Karolinska institutet och har varit med och utvecklat kursen »De nödvändiga samtalen«.(0 kommentar)

»Vi får inte tro att vi vet vad som är viktigt för patienten«

Christel Wihlborg är överläkare i palliativ vård och ASIH i Ystad. Hon handleder och undervisar läkare och andra vårdanställda i palliativ medicin. Uppriktighet och tydlighet är viktigt, anser hon.(0 kommentar)

»Det största misstaget är att inte närma sig frågan alls«

Gunnar Eckerdal är smärtläkare på onkologiska kliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och har lång erfarenhet inom hospice och palliativ vård. Han tycker att man ska fråga alla patienter med allvarlig sjukdom hur de tänker om framtiden.(0 kommentar)

Här lär sig läkare hålla de svåra samtalen

I de nya ST-målen ställs högre krav på att läkarna ska kunna genomföra brytpunktssamtal och ge svåra besked med empati och lyhördhet. Läkartidningen var med när ST-läkare övade på patientsamtal mot skådespelare på Växjö centrallasarett.(0 kommentar)

Miljövänliga plastförkläden ska minska sjukvårdens utsläpp

Under våren kommer Region Skåne att ersätta engångsförkläden av oljebaserad plast med förkläden gjorda av sockerrör och kalksten. Förklädena är en helt ny produkt och har tagits fram i nära samarbete med personalen.(0 kommentar)

Aktionsgrupp erbjuder sig ta över Sollefteå sjukhus

Efter beskedet att den akuta kirurgin läggs ner vill nu aktionsgruppen »Ådalen reser sig« ta över driften av sjukhusen i både Sollefteå och Örnsköldsvik. Den lokala läkarföreningen är positiv. (0 kommentar)

Obligatoriskt drogtest av traumapatienter förslag i ny avhandling

Obligatorisk drogtestning av patienter som kommer in med livshotande skador till akutmottagningarna. Det är ett förslag till följd av en avhandling där allvarliga traumafall i Malmö studerats. I avhandlingen framkom också att en fjärdedel av de patienter som dog en onaturlig död på sjukhuset inte genomgick en rättsmedicinsk obduktion.  (0 kommentar)

Sju av tolv granskade akutmottagningar uppfyller inte IVO-krav

Bara fem av tolv granskade akutmottagningar i de fyra nordligaste länen uppfyller kraven på att det finns en legitimerad läkare på plats för läkare som är anställda på vikariatsförordnande. Det visar en ny tillsynsrapport från Inspektionen för vård och omsorg, IVO.(5 kommentar)

Överbeläggningarna ökade med nästan 20 procent 2016

I 16 av 21 landsting och regioner ökade antalet överbeläggningar per hundra disponibla vårdplatser förra året. »Mycket oroväckande«, kommenterar Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. (0 kommentar)

Så ska Sörmland komma till rätta med överbeläggningarna

Överbeläggningarna i Landstinget Sörmland ligger långt över rikssnittet och har ökat kraftigt sedan 2013. Lönesatsningar, klinikbundna vårdplatser och ökat samarbete med kommunerna ska lösa problemen. (1 kommentar)

Debatt

Apropå! Rätten att värdera ett liv

Stödet till de läkare som dagligen förväntas besluta om vem som ska få tillgång till en begränsad vård är otillräckligt. Det är dags att öppet diskutera vad våra resurser ska gå till. Alla i samhället behöver skapa sig en egen uppfattning, skriver Per och Jörgen Åstrand. (2 kommentar)

Livsmedelsverkets kostråd passar inte patienter med IBS

Det finns god grund för att begränsa intaget av fermenterande kolhydrater (FODMAP) vid IBS, skriver Peter Benno och medförfattare. Information om FODMAP saknas dock i Livsmedelsverkets kostråd. (6 kommentar)

Styrning av psykiatrisk vård träffar fel

Psykiatrisk vård utvärderas inte på ett meningsfullt sätt. Om Socialstyrelsens nya riktlinjer bara handlar om behandlingsmetoder och inte om metoder för kontinuerlig resultatuppföljning kommer vi inte att använda resurserna optimalt, skriver Rolf Holmqvist. (8 kommentar)

Sjukvården viktig för forskningen

Sjukvården är en guldgruva för patientnära forskning och bör få samma ställning på sjukvårdens dagordning som vårdgarantifrågor, budgetkontroll och jämställdhetsfrågor, menar Anders Wallin.(1 kommentar)

Krönika

»Den som någon gång testat nackstyvhet … på sin feberslöa unge vet«

Spädbarnet tillhörde ingen riskgrupp men hans mamma ville ordna så att det skyddades mot sjukdomen som kan ge cirrhos, levercancer och behov av levertransplantation. Johanna Ranes krönika handlar om att vaccinera eller låta bli. (0 kommentar)

Kultur

»Min tröst är just din sorg«

Vendela Berglund, ST-läkare i geriatrik, skriver om hur det är att arbeta med de gamla och multisjuka – och hoppas att den rådande synen på geriatrik kan lyftas från golvet till väggar och tak. (0 kommentar)

Vår aptit på bantningskurer – en morot för smarta bantningsapostlar

En bok om bantningskurernas fullständiga historia, skulle bli en tjock och välmatad volym. Seniorprofessorn Stephan Rössner ger en nedbantad version genom att uppmärksamma några av de mest kända bantningsapostlarna. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Ola Bratt

Ola Bratt har tillsammans med kollegor skrivit en översiktsartikel om prostata­cancercentrum.(0 kommentar)

Reflexion

Huskur till heders

»Även gamla hus­kurer kan så­ledes ha sin plats i behandlings­arsenalen.«(0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Vårdcentrum kan ge fördelar – men inte nödvändigtvis

Det finns goda skäl för att uppmuntra centralisering av utredning och behandling av sjukdomar. Centrum bör vara inkluderande och ansvara för att den samlade verksamheten inom ett geografiskt område håller hög kvalitet, inte bara inom institutionens väggar.(2 kommentar)

Nya Rön

Spelbaserad HLR-träning motiverande för teamarbete

Vissa kunskaper, procedurfärdigheter och förhållningssätt kan med fördel läras i ett virtuellt sammanhang, medan andra komplexa och manuella färdigheter inte lämpar sig lika väl. Det visar en svensk kvalitativ studie. (0 kommentar)

Östrogenreceptor-beta kopplad till bättre prognos vid bröstcancer

Högt uttryck av östrogenreceptor-beta var kopplat till bättre prognos hos kvinnor med bröstcancer, särkilt hos cytostatikabehandlade patienter. Det visar en studie från Lund. Fynden talar för att östrogenreceptor-beta kan spela roll utanför vad som ansetts som hormonberoende bröstcancer.(0 kommentar)

Översikt

Prostatacancercentrum – navet i framtidens prostatacancersjukvård

Multidisciplinär och multiprofessionell handläggning av män med prostatacancer är nödvändig i alla faser av sjukdomen. Specialiserade prostatacancercentrum skulle ge bättre förutsättningar för att män med misstänkt eller konstaterad prostatacancer ska få den vård som det nationella vårdprogrammet föreskriver.(4 kommentar)

Personer med KOL behöver träna

Både KOL-patienter i stabilt skede av sjukdomen och de som haft en exacerbation ska erbjudas fysisk träning. (0 kommentar)

Nytt om namn

»Skalpellen« till cool pedagog

Narkosläkaren Viveka Björck, Skånes universitetssjukhus, har fått »Skalpellen«, läkarstudenternas årliga vandringspris till bästa handledare. Studenterna på läkarprogrammets termin 8 i Lund ger det pedagogiska priset till Viveka Björck för hennes »… beundransvärda engagemang gentemot oss studenter liksom sin ständigt positiva utstrålning, inställning och välvilja. Hon lyckas sprida intresset av sitt ämne till oss studenter och jobbar för att vi ska få ut så mycket som möjligt under placeringen! Dessutom är hon jävligt cool!«(0 kommentar)

Handledare får »Guds hand«

Jorge Sotoca Fernandez, överläkare på Barn- och Ungdomskliniken får SYLF Sörmlands årliga pris till bästa handledare. Han får 2016 års pris – döpt till »Guds hand« – för att han genom god handledning sporrar unga läkare till självständigt och kritiskt tänkande i kombination med viljan att lära sig mer. Pristagaren är »en för många okänd stjärna i Mälarsjukhusets korridorer«, som värderar undervisning av yngre kollegor lika högt som den dagliga patientkontakten. (0 kommentar)

Meddelanden

Anslag för hiv/aids-forskning

Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond ledigförklarar härmed forskningsanslag för studier som syftar till behandling av HIV-infektion eller dess följdtillstånd och till förebyggande åtgärder. Ansökan lämnas elektroniskt enligt instruktioner på www.aidsfond.se. Ansökningssystemet öppnar 2017-02-01 och stänger kl 24.00 2017-03-01.  Upp till 150 000 kr kan anslås till varje beviljat projekt. (0 kommentar)

Människor & möten

Simulering av akutfall förbättrar utbildningen

Frida Meyer, specialist i akutsjukvård, har gjort en pionjärinsats på läkarprogrammet i Linköping genom att ha vidareutvecklat undervisning genom simulering, främst inom akutsjukvård. (0 kommentar)

Fallbeskrivning

Obstetrisk nervpåverkan är oftast inte ryggbedövningens fel

Nervpåverkan efter förlossning har rapporterats hos upp till 1 procent av nyförlösta kvinnor och kan ge symtom i form av domning, svaghet och smärta i de nedre extremiteterna. Ofta misstänks komplikation till ryggbedövning men det är betydligt vanligare att symtomen har orsakats av förlossningen i sig. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF