Nr 35-36/2019

Inledare

Välkommen att inspireras av olika karriärer

Tidningens karriärkvällar arrangeras varje år på olika platser runt om i Sverige. På dessa kvällar berättar yrkesverksamma läkare om sina karriärer och ofta sker det på ett sätt som är både informativt och underhållande. (0 kommentar)

Signerat

Spännande ST-satsningar ökar arbetsgivares attraktivitet

Kontaktytan mellan medicin och innovativ teknik blir större och större och det finns goda skäl att öka läkares engagemang och kompetens på området. (0 kommentar)

Nyheter

Nätläkare: »Kollegor har en konstig föreställning om vad vi gör«

Debatten om nätläkarföretagen blir ibland hätsk, och flera läkare vill inte skylta med sitt arbete. Men intresset för att arbeta för de privata digitala vårdgivarna ökar. Läkartidningen har pratat med några läkare om deras yrkesval.(12 kommentar)

Stort intresse för arbete hos digitala vårdgivare

Intresset för att arbeta för de digitala vårdgivarna ökar. Företagen har specialister inom många områden, marknaden växer och rekryterings­behovet med den.(0 kommentar)

Tuff vårdssommar på många håll i landet

På Akademiska sjukhuset i Uppsala beskrivs sommaren som »den värsta någonsin«. Även i Stockholm och på Länssjukhuset i Sundsvall vittnar läkare om en ovanligt besvärlig vårdsommar.  (0 kommentar)

Karolinska öppnar på Danderyd för att klara utbildning av ST-läkare

Karolinska universitetssjukhuset får i uppdrag att öppna en ny enhet för öron-näsa-hals på Danderyds sjukhus. Anledningen är att sjukhuset inte klarar av utbildningen av ST-läkare, skriver Dagens Nyheter. (2 kommentar)

Karens för VGR-anställda som vill jobba privat väcker kritik

Västra Götalandsregionens krav på ett halvårs karenstid innan en regionanställd kan börja jobba för en privat vårdgivare har retat upp privata vårdbolag. Villkoret i upphandlingen av Lundby närsjukhus har fått den nuvarande vårdgivaren Capio att backa.(2 kommentar)

Skidåkning och jakt fick patienter att hoppa av planerade operationer

Patienter stryker sig allt för lättvindigt från planerade operationer med kort varsel – det anser forskare efter att tittat närmare på avbokningar på Kirurgkliniken i Mora. Utlandsresor och fritidsaktiviteter var vanliga orsaker.(0 kommentar)

18 pilotläkare först ut med BT

De första »BT-pilotläkarna« har startat i Dalarna och Värmland. I Sörmland och Östergötland börjar den första gruppen basttjänstgöringen i början av september. Totalt är det 18 läkare som blir BT-pionjärer.(1 kommentar)

Traumapatienter överlevde oftare på universitetssjukhus

Traumapatienter som fick vård på universitetssjukhus hade 40 procent lägre relativ risk att dö inom 30 dagar, jämfört med dem som fick vård på andra typer av sjukhus. Det kommer svenska forskare fram till i en hittills opublicerad studie.(4 kommentar)

Debatt

Vila – förmodligen inte rätt behandling vid psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är ett aktuellt men oklart begrepp i den allmänna debatten. Psykiska besvär och problem som inte hör hemma inom psykiatrin är allmänläkarnas och vårdcentralernas angelägenhet, skriver Lars Englund och medförfattare.(21 kommentar)

Apropå! Några nödvändiga (nöd)lösningar på AT-krisen

Lagstadgad minimilön för vikarierande underläkare, färre utbildningsplatser, begränsning av AT-tjänster till 18 månader, möjlighet att göra AT utomlands, rätt att tillgodoräkna sig vikariat efter examen samt snabbspår till specialiteter där bristen är störst. Så kan AT-krisen lösas, menar Julia Bielik. (0 kommentar)

Krönika

»Många av oss är oroliga över saker som vi inte vet och tänker att det kanske kommer att skada någon.«

Det känns betydligt lättare att förebrå oss själva för kunskaper som vi saknar än att ifrågasätta dem vi tror oss ha. Den insikten kommer Jakob Ratz Endler fram till i sin krönika gällande en diskussion mellan kolleger i ett fikarum med magnifik utsikt.  (0 kommentar)

Kultur

Historien bakom en röntgenbild

En inramad reproduktion av en av Sveriges första röntgen-bilder återkallar minnen om våldsbrott, rättegång, medicinsk excellens och liv som förändrades i grunden. Ulf Johnson, röntgenläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala, berättar en mörk historia.(0 kommentar)

Människor & möten

Astma i barndomen kopplas till låg inkomst som vuxen

Christian Schyllert, ST-läkare i barn- och ungdomsmedicin, disputerade på en doktorsavhandling som kopplar astma i barndomen till låg utbildningsnivå i vuxenlivet, och låg utbildning och låg inkomst som vuxen till ökade riskfaktorer för astma och luftvägsproblem. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Cecilia Escher

Cecilia Escher, med dr, överläkare, perioperativ medicin och intensivvård, Karolinska universitetssjukhuset, är en av författarna till en artikel om fortbildning och patientsäkerhet.(0 kommentar)

Reflexion

Dags att lyssna på professionen

»Politiker och tjänste­män bör i större utsträckning … lyssna på profes­sionen.« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Överbehandlar vi patienter med gallgångssten?

Såväl gallgångssten som endoskopisk retrograd kolangiopankreatografi (ERCP) kan orsaka ikterus, pankreatit och kolangit. Det är oklart vad som på sikt är farligast, obehandlad asymtomatisk gallgångssten eller ERCP. Tre retrospektiva studier har funnit ökad risk för ERCP-orsakade komplikationer vid behandling av asymtomatisk gallgångssten jämfört med symtomatisk. (2 kommentar)

Nya Rön

Två centimeter var en säker kirurgisk marginal vid högriskmelanom

I en studie som nyligen publicerades i Lancet undersöktes den kirurgiska operationsmarginalen vid malignt melanom. Efter en uppföljningstid på 19,6 år fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad i överlevnad mellan de patientgrupper som opererats med 2 respektive 4 cm marginal. (0 kommentar)

LDL-nivå svagt kopplad till risk för ny hjärt–kärlhändelse

Vikten som fästs vid LDL-målvärden efter en hjärtinfarkt står inte i relation till klinisk betydelse vad gäller risk och prognos. Den slutsatsen dras av en svensk registerbaserad kohortstudie på 25 643 patienter. (4 kommentar)

Temainledning

Sammanhållet lärande livet igenom

Genom satsningar på bland annat den nya läkarutbildningen finns nu möjlighet att arbeta för ett kontinuerligt livslångt lärande för alla läkare. (0 kommentar)

Nytt om namn

Prestigefyllt pris till svensk Alzheimerforskare

Lars Lannfeldt, professor i geriatrik vid Uppsala universitet, tillika forskare, har tilldelats Khalid Iqbal Lifetime Achievement Award in Alzheimer’s Disease Research 2019, en av världens mest prestigefyllda utmärkelser inom Alzheimerforskningen. Tidigare i år mottog han även svenska Alzheimerfondens stora forskningspris. (0 kommentar)

Temaartikel

Fortbildningen sedd ur ett allmänmedicinskt perspektiv

Egen reflektion i vardagen och kollegial dialog är väsentliga för läkares professionella utveckling. Fortbildningsaktiviteter bör utgå från en utbildningsplan, och pedagogiken bör vara problembaserad. Återkommande kollegiala diskussionstillfällen i små grupper (FQ-grupper) rekommenderas. (0 kommentar)

Nationella kurser och specialist­examen i obstetrik och gynekologi

För att förbättra utbildningen för ST-läkare beslöt Svensk förening för obstetrik och gynekologi att göra egna kurser. Föreningen erbjuder också varje år sedan 1992 en specialistexamen på tre dagar. (0 kommentar)

6 av 10 ST-läkare på BUP funderar på att hoppa av

En enkät till ST-läkare inom BUP med 48 procents svarsfrekvens visade att runt 60 procent av ST-läkarna var tveksamma till att fortsätta eller hade bestämt sig för att sluta inom BUP. Upplevelsen av brist på effektiva psykologiska behandlingsmetoder och låg autonomi på arbetsplatsen predicerade potentiellt avhopp. (2 kommentar)

Stöd finns för att fortbildning kan förbättra patientrelaterade utfall

Bäst evidens har samlade interventioner där rutiner/riktlinjer/färdigheter lärs ut och sedan tränas i de team där de ska användas. (0 kommentar)

Livslångt lärande i Europa och Sverige

Arbetet för att utveckla läkares livslånga lärande på alla nivåer under hela yrkeslivet bedrivs i såväl nationella som internationella organisationer. I Sverige har både Läkaresällskapet och Läkarförbundet tagit fram policyer för hur fortbildningen kan utföras med hög kvalitet. (0 kommentar)

Starten på det yrkeslivslånga lärandet som läkare

Utbildningen fram till behörighet utgör den första fasen av det yrkeslivslånga lärandet för läkare. Den nya grundutbildningen fastställer och förkortar utbildningstiden till behörighet samtidigt som ansvaret för måluppfyllelsen tydliggörs och utbildningen blir internationellt harmoniserad.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF