Nr 35–36/2018

Inledare

Här vill läkare ta makten med ett eget parti

2014 hade Vård för pengarna sju läkare som kandiderade till landstingsfullmäktige, på årets valsedel är de fem. (0 kommentar)

Signerat

Handledning måste bygga på hög kvalitet

»De vädrar morgonluft och börjar planera för att placera ST-läkare på enheter som är svåra att bemanna.« (1 kommentar)

Nyheter

Läkarlett parti siktar på egen majoritet

På flera håll runt landet försöker sjukvårdspartier ta sig in i landstings- och regionfullmäktige. I Landstinget Sörmland är det läkarledda partiet Vård för pengarna tredje största parti – och vill växa ännu mer.(1 kommentar)

Svårt för vårdpartier att få makt nationellt

Försvagade väljarband till traditionella partier och att vårdfrågor blivit allt viktigare. Det ser Niklas Bolin, statsvetare vid Mittuniversitetet, som förklaring till att sjukvårdspartier blivit maktfaktorer i flera landsting.(0 kommentar)

Sjukvårdspartierna landet runt

Ett antal sjukvårdspartier ställer upp i valen till region- och landstingsfullmäktige den 9 september. Läkartidningen har listat dem.  (0 kommentar)

Allmänläkare hittar ny plattform på nätet

Facebook-gruppen »Läkare inom allmänmedicin« har snabbt blivit en mötesplats för allmänläkare i hela landet. Här dryftas många goda exempel – men också ett och annat klurigt zebrafall. (2 kommentar)

»Ordbyte har haft sin gyllene tid«

I slutet av 1990-talet startade den debattglade Anders Hernborg, numer pensionerad allmänläkare, mejlforumet Ordbyte för att samla kollegorna i primärvården. Nu har forumet funnits i 18 år. (0 kommentar)

Läkare: »Ovärdig« arbetsmiljö på akuten i Helsingborg

Den här sommaren har varit den värsta någonsin – det säger Marie Wedin, ordförande i Nordvästra Skånes läkareförening apropå arbetssituationen på akuten vid Helsingborgs lasarett. Sjukhusets ledning känner dock inte igen den bilden.(3 kommentar)

»En bättre debatt än förväntat«

Läkarföreningen i Jämtland var nöjd med den sjukvårdspolitiska debatt som hölls i Östersund på onsdagen, även om den fick mindre glesbygdsfokus än de hade hoppats. »Det var mycket som vi gillade att höra«, säger Sara Sehlstedt.(0 kommentar)

»Vi har ingen vårdkris – vi har en personalkris«

Det blev en sjukvårdspolitisk debatt i Östersund med högt tempo och tonläge. Men bakom den slagkraftiga fasaden märktes ändå en ganska stor enighet partierna emellan.(0 kommentar)

Alliansen presenterar gemensam satsning för vården

Alliansen har bland annat enats om att återinföra kömiljarden om de vinner valet. Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren varnar dock för en risk för undanträngningseffekter. (4 kommentar)

S vill stoppa vårdens beroende av hyrpersonal

Socialdemokraterna vill bryta vårdens beroende av hyrpersonal. Det sa statsminister Stefan Löfven och socialminister Annika Strandhäll i samband med ett besök på Sahlgrenska universitetssjukhuset under onsdagen.(2 kommentar)

Debatt

En miljon högskoleår, men först ett systemfel

Hur kommer det sig att Sveriges kanske mest högutbildade och därmed kostsamma yrkeskår har sämre teknik på jobbet än vad tonåringar har på sin fritid i ett land med internationellt erkända systemutvecklare? undrar Peder af Geijerstam. (8 kommentar)

Valet, vården och makten

I Dagens Nyheter/Ipsos opinionsmätning i juni i år var vården den viktigaste valfrågan. Frågan är dock hur mycket makt politiker har över den praktiska sjukvården, skriver Lars Jacobsson. (0 kommentar)

Krönika

»Varför håller vi fast vid 1800-talsteknik när det finns modern sådan som är så mycket bättre?«

Varför klamra sig fast vid rutinen att verbalt tolka de fynd som otoskopet – en 1800-talsuppfinning – visar i samband med en öronundersökning? Det finns i dag digitala metoder för visuell dokumentering i bilder som säger mer än tusen ord, påpekar Jakob Ratz Endler i sin krönika. (10 kommentar)

Kultur

En rik dag på jobbet

Att arbeta som läkare är att bli rik på andras erfarenheter, skriver läkaren Yvonne Jarlvik i denna dikt från kliniken. (0 kommentar)

Varje dag som en fest – utan kallprat

Stormtrivs på jobbet som husläkare gör Magnus Isacson, specialist i allmänmedicin, Stockholm. »Det är ett otroligt roligt, stimulerande och viktigt jobb där man betyder så mycket för så många«, skriver han.     (6 kommentar)

Vår sjukvård är värd att vårda

Tänk, så oändligt många möjligheter vi har. Svensk sjukvård är värd alla rosor, anser Christer Winninge, distriktsläkare i Borlänge. »Låt oss vara tacksamma över sjukvården i Sverige och att de allra flesta får del av den«, skriver han i en hyllning.  (1 kommentar)

Människor & möten

Sjukhushunden Livia lyckligast när hon får jobba med patienter

Ann Edner, överläkare på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala, driver en studie med målsättning att dokumentera effekten av hund som komplementär behandling av barn.   (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Alexandra Horvath

Alexandra Horvath, läkarstudent och forskningsamanuens, har tillsammans med kollegor har skrivit två ABC-artiklar.(0 kommentar)

Reflexion

FN:s Agenda 2030 och läkares utbildning

»Därför måste det framtida 6-åriga läkarprogrammet på allvar vidga vyerna.« (1 kommentar)

Medicinsk kommentar

Kylbehandling av nyfödda har minskat svåra skador

Kylbehandling av nyfödda som exponerats för svår syrebrist vid förlossningen har varit klinisk rutin sedan ett decennium. Uppföljning via kvalitetsregister visar nu en sjunkande andel barn som drabbats av svår CP-skada.(0 kommentar)

Nya Rön

Optimal riskfaktorkontroll av stor betydelse vid typ 2-diabetes

I en stor nationell kohortstudie visas att personer med typ 2-diabetes och optimal riskfaktorkontroll hade liten eller ingen förhöjd risk för död, akut hjärtinfarkt och stroke jämfört med den allmänna befolkningen. (1 kommentar)

Typ 1-diabetes – 17,7 år till mål

Flickor som utvecklade typ 1-diabetes före 10 års ålder hade 17,7 år kortare förväntad livslängd än matchade kontroller. För pojkar var siffran 14,2 år, enligt en studie i Lancet.(6 kommentar)

Snabb ökning av rituximab mot MS i Sverige

Andelen MS-patienter i Sverige som behandlas med rituximab »off label« är hög och ökar kraftigt, visar en ny studie. Samtidigt saknas långtidsdata avseende rituximabs biverkningsprofil hos MS-patienter, och artikelförfattarna påtalar vikten av att rapportera biverkningar. (0 kommentar)

Att skriva om traumat var effektivt vid PTSD

En metod som går ut på att i sessioner upprepat beskriva den egna traumatiska upplevelsen i text kan vara ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ vid PTSD. Det visar en non-inferiority-studie. (0 kommentar)

Meddelanden

Ansökan till Samfonden

Samfonden är Svenska distriktsläkarföreningens fond – vår hjälp till din personliga kompetensutveckling och ekonomi. Ansök om medel senast den 1 maj och den 15 oktober på https://www.slf.se/svdlf/Samfond.(0 kommentar)

Resebidrag från understödsfonden

Stockholms läkarförenings understödsfond delar ut följande fondmedel: Resebidrag till läkare under utbildning (ej uppnådd specialistkompetens) som bidrag för resor till kongresser, symposier och liknande utanför Sverige.(0 kommentar)

Nytt om namn

Priser till forskare på 200-årsjubileet

Eva Haglind, avdelningen för kirurgi, institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin och Marcus Lind, avdelningen för molekylär och klinisk medicin, institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin får Göteborgs Läkaresällskaps Jubileumspris 2018.(0 kommentar)

Tungt nordiskt pris till toppforskare på benskörhet

Claes Ohlsson, professor i hormonell reglering av benmetabolism och tillväxt vid Göteborgs universitet, får Anders Jahres stora medicinska pris för sin forskning kring benskörhet. Utmärkelsen med en prissumma på en miljon norska kronor är ett av Nordens största medicinska priser.(0 kommentar)

Borreliaforskare får pris

Anna J. Henningsson, medicinsk chef, överläkare och docent vid Mikrobiologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, får Svenska läkaresällskapets Translationella pris 2018. Hon belönas för sin ansökan » Immunrespons vid borreliainfektion – betydelse för patogenes och sjukdomsförlopp«.(0 kommentar)

Fallbeskrivning

Tyreotoxisk kris maskerades av ketoacidos

En tidigare frisk 37-årig man insjuknade i en tyreotoxisk kris och diabetisk ketoacidos. Kombinationen är mycket ovanlig och kan försvåra diagnostiken då ketoacidosen sannolikt döljer det för tyreotoxisk kris typiska symtomet feber. (1 kommentar)

Originalstudie

Kylbehandling efter förlossnings­asfyxi minskar skadeutveckling

Kylbehandling efter förlossningsasfyxi är associerad med lägre andel barn med den svåraste graden av rörelsehinder bland de barn som får CP. En lägre andel med kognitiv funktionsnedsättning anas bland kylbehandlade barn jämfört med icke-kylbehandlade barn med CP efter förlossningsasfyxi. (1 kommentar)

Medicinens ABC

Smärta i nacke och rygg, del 2

Nack- och ryggsmärta är ofta associerad med nedsatt fysisk funktionsförmåga och påverkan på ADL-funktioner, och många patienter upplever en betydande försämring med avseende på livskvaliteten. Denna ABC-artikel beskriver behandlingsrekommendationer, behov av sjukskrivning och prognos för olika sjukdomstillstånd som orsakar besvär och smärta i nacke och rygg.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF