Nr 36 2014

Signerat

Modell reder ut ansvaret för läkemedel

»Vem som ansvarar för olika delar av patientens läke-medelsbehandling måste vara glasklart.«   (0 kommentar)

Nyheter

Ur nazismens grymheter föddes forskningsetiken

I år är det 50 år sedan Helsingforsdeklarationen antogs av den internationella läkarorganisationen WMA, World Medical Association. Deklarationen anses ha haft stor betydelse för att stärka patientskyddet vid medicinsk forskning. Men när den antogs var det motvilligt och mest för att skydda läkarna. (0 kommentar)

Distriktsläkarbrist i Luleå

På Bergnäset – en av nio hälsocentraler i Luleå – blir Annika Andén den sjunde läkaren som slutar inom en ettårsperiod efter 20 år på samma arbetsplats.(1 kommentar)

Läkarrollen år 2050 diskuterades

Hur ser läkarrollen ut år 2050? Ett yrke med dalande status, välinformerade patienter och allt mer egenvård, eller något helt annat. Om det siade en expertpanel på ST-konferensen Framtidens specialistläkare i Malmö i går torsdag. (1 kommentar)

De fick Läkarförbundets pris för god handledning

På torsdagen delades Läkarförbundets handledarpris ut vid kongressen Framtidens specialistläkare i Malmö. Årets pristagare är en akutläkare och en öron-, näs- och halsläkare.(0 kommentar)

De tre prisades av Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarnas priser Årets visslare och Friska sjukvårdspriset gick i år till Peter Bergh, Anders Danemo och Julia Mjörnstedt.(0 kommentar)

Ansvaret för läkemedelslistan klarlagt

Läkarförbundet slår i en ny policy fast att den läkare som ändrar i en patients läkemedelslista är ansvarig för eventuella krockar med annan behandling. (0 kommentar)

Mer än hälften av nya legitimationer till utlandsutbildade

Förra året fanns drygt 56 500 personer med svensk läkarlegitimation. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen. Mer än hälften av de nya legitimationer som utfärdades under året gick till personer med läkarutbildning från andra länder.(0 kommentar)

Debatt

Kvalitetsindikatorer är inte framtagna för ekonomisk styrning

Ökad kunskap och större öppenhet om kvalitet och resultat bidrar till en bättre och jämlikare vård och omsorg, skriver Socialstyrelsen i denna replik. (0 kommentar)

»Tillsätt en svensk Neubergerkommis­sion«

Socialstyrelsen är på väg att lägga grunden till en dödlig mix av NPM och äldrevård, skriver Bengt Järhult.(1 kommentar)

Behåll kravet på extern granskning av läkarnas ST-utbildning

Socialstyrelsen föreslår att kravet på extern och oberoende granskning av läkarnas ST-utbildning tas bort. Det är svårt att förstå varför, skriver företrädare för SPUR-granskningsverksamhetens expertråd. (7 kommentar)

Ta tag i etiken i diagnostiken!

Diagnostikbranchen bör genomgå en självrannsakande etisk prövning; om inte bör ny lagstiftning prövas inom området, skriver Göran Schedvin och medförfattare. (0 kommentar)

Med klipp- och klistrametoden kan man visa vad som helst

TADS-studien är utan tvekan en randomiserad klinisk prövning av särdeles hög kvalitet. Göran Högberg verkar dock inte förstå att man inte kan plocka detaljer som stöder ens åsikter för att dra helt andra slutsatser än forskarna själva när de kritiskt analyserat sina resultat, skriver Göran Isacsson. (3 kommentar)

Suicid hos unga – misstänkt biverkan av SSRI

Fullbordat suicid vid SSRI-­medicinering måste anmälas som misstänkt ­biverkning, skriver Göran Högberg i denna replik.(0 kommentar)

Krönika

En saga – för säkerhets skull

Sjukvården har klara regler och ett maskineri som arbetar obönhörligt för patientens säkerhet och bästa. Eller? Jakob Endler berättar en saga – för säkerhets skull.  (5 kommentar)

Kultur

Poesi eller processprosa i patientmötet?

Kvalitets- och kunskapsstyrningens skoningslösa icke-poesi skär i öronen på lyhörda kliniker. De anar ju att det personliga mötet mellan läkare och patient förutsätter en »innerlig vetenskap« uttryckt i »riktig poesi« som låter naturvetenskapens sakliga Det-värld bli till en personlig Du-värld.  (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Kan vi lita på amygdala?

»Hur benägna är vi människor att revidera våra automatiskt formade omdömen?« (0 kommentar)

Nya Rön

Stå upp för hälsan! Förläng telomererna

I en svensk studie där överviktiga individer fått fysisk aktivitet på recept visade det sig att minskad stillasittande tid –  men inte träning eller motionerande – är kopplat till telomerförlängning. (0 kommentar)

KBT och läkemedel bäst vid svår depression

Kombinationen av KBT och farmakologisk behandling ger bättre resultat än enbart farmaka vid depression, särskilt vid svår depression. Så kan man sammanfatta en amerikansk undersökning som presenteras i JAMA Psychiatry. (0 kommentar)

Cancerpatienter får sällan behandling mot depression

Depression är vanligt hos patienter som behandlas för cancer men de allra flesta får ingen antidepressiv behandling. Det visar en studie som presenteras i Lancet Psychiatry. (0 kommentar)

Fallbeskrivning

Sällsynt sjukdom orsakad av spasm i kranskärlen

Prinzmetals variantangina är ett ovanligt tillstånd, men viktigt att känna till eftersom symtomen kan vara dramatiska. Behandlingsmöjligheterna i de flesta fall är dock mycket goda. (0 kommentar)

Hjärnblödning efter intag av prestations­höjaren »Jacked Power«

En 53-årig frisk kvinna utan riskfaktorer för kärlsjukdom insjuknade med hjärnblödning efter intag av prestationshöjaren »Jacked Power«. Jacked Power innehåller bl a beta-fenetylamin och dess derivat N,N-dimetylfenetylamin, som är strukturellt mycket lika amfetamin.  (2 kommentar)

Hälsoekonomi

Utredning av dyspepsi i svensk primärvård kan bli effektivare

Den svenska modellen, att gastroskopera direkt vid dyspeptiska besvär utan alarmsymtom och ålder under 50 år, är inte lika kostnadseffektiv som den modell som förordas internationellt. (6 kommentar)

Etik och läkarroll

Risk för orättvis prioritering av patienter vid njurtransplantation

Läkares individuella bedömning och varierande riktlinjer mellan olika centra identifierades som de faktorer som kan leda till orättvis fördelning av njurar. Nya riktlinjer och en nationell väntelista kan minska denna risk, vilket också är i linje med den svenska idén om likvärdig vård i hela landet. (0 kommentar)

Läkarhjälp vid nödsituationer – viktigt att veta vad som gäller

Regelverket kring medicinskt ingripande vid nödsituationer är oklart, och läkare som i all välmening ingriper riskerar juridiska följder vid eventuell felbehandling.(2 kommentar)

Nytt om namn

Pris för pedagogiska insatser i Helsingborg

Magnus Wagenius, överläkare vid enheten för kirurgi och urologi i Helsingborg, får läkarstudenternas pris för extra förtjänstfulla pedagogiska insatser.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF