Nr 36–37/2016

Inledare

Bra att Kjell Asplund var tydlig i kritiken

Med tanke på den viktiga roll som detta fall spelar inom svensk vård är det lätt att utlova en fortsatt noggrann bevakning av det.(0 kommentar)

Signerat

Debattörer missuppfattar läkarnas jouravtal

»Jouravtalet ger helt enkelt mycket och avancerad vård för pengarna.« (3 kommentar)

Nyheter

»Skrämmande många AT-läkare saknar personlig handledning«

AT-tjänstgöring utan personlig handledning. Ingen eller liten återkoppling på kompetensutvecklingen. Det är en verklighet för många AT-läkare som framkommer i årets upplaga av Sylfs AT-rankning. »Det är gans­ka skrämmande siffror inom kirurgi. Uppemot tio procent träffar inte sina handledare över­huvudtaget på placeringen«, säger Emma Spak, ordförande i Sylf. (0 kommentar)

En lång rad brister i KI:s hantering av Macchiarini

Slarvig rekryteringsprocess, bristande respekt för regler och dåligt ledarskap. Det är några av utredaren Sten Heckschers slutsatser om Karolinska institutets hantering av Macchiarini-ärendet.(1 kommentar)

Avesta behåller topplats i årets AT-rankning

Sjukhusen utanför storstäderna hamnar i topp i 2016 års upplaga av Sylfs AT-rankning. Avesta, Arvika och Kiruna är de tre bästa orterna. Avesta får topplaceringen med 5,88 poäng på en sexgradig skala.  (0 kommentar)

Leijonborg avgår ur KI:s styrelse

Lars Leijonborg avgår i förtid som styrelseordförande i Karolinska institutet efter Macchiarini-affären. Det meddelar han i ett pressmeddelande.(2 kommentar)

Peter Gøtzsche på krigsstigen mot psykiatrin

Den danske läkaren Peter C Gøtzsche är tillbaka med en ny bok. Denna gång är det psykiatrin som utsätts för hård kritik. Och han är tuff i sina omdömen. Läkare och myndigheter korrumperas av läkemedelsbolagen och ljuger för patienter och medborgare, 98 procent av dagens psykofarmakaanvändning är onödig och man bör förbjuda läkemedelsbolagen att göra kliniska studier, är några av åsikterna han för fram. (54 kommentar)

KI ber patienter om ursäkt

Karin Dahlman-Wright, rektor vid Karolinska institutet, KI, beklagar nu om Karolinska institutet utövat påtryckningar i rekryteringen av Paolo Macchiarini och framför en ursäkt till patienter och anhöriga.(3 kommentar)

Två verksamhetschefer på Karolinska tar timeout

Som en följd av den kritik som Kjell Asplund riktat mot operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset har två chefer på sjukhuset nu tagit timeout. Det meddelade sjukhusdirektören Melvin Samsom vid en pressträff på onsdagen.(2 kommentar)

Sjukhuset får svidande kritik för Macchiarini

Karolinska universitetssjukhusets utredning av Macchiarini-fallet, som letts av professor emeritus Kjell Asplund, visar på en lång rad brister. (3 kommentar)

Debatt

Resistenta cancerceller orsakar majoriteten av dödsfallen i cancer

Klinisk onkologi står inför ett paradigmskifte, skriver Sten Friberg. Fokus måste vara att bekämpa de farliga terapiresistenta stamcellerna. (0 kommentar)

Om IVO och bristen på psykiatrer

Är IVO:s förfarande etiskt och rimligt, undrar Anders Elverfors, utifrån egna erfarenheter av myndighetens sätt att handlägga ärenden.  (4 kommentar)

Migrän bakom stor del av den ökande sjukfrånvaron

Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. (2 kommentar)

Krönika

»De placerar en kvinnlig student i varje smågrupp om tre – just för att garantera en livmoder.«

Läkarstudenten Sofia Zettermark, som skriver krönikan i detta nummer, kom plötsligt ovanligt nära sin anatomi när hon såg sin livmoder och urinblåsa skymta fram på skärmen i samband med ultraljudsundersökningen. Och att ultraljudsproben hanterades av en av hennes manliga kurskamrater föranledde också en del funderingar.  (10 kommentar)

Kultur

Samhällets syn på dödfödda barn – förr och nu

Synen på dödfödda barn, och handläggningen av dem, har förändrats genom åren. Från att på 1500-talet ha vägrats kyrklig begravning över huvud taget kan i dag även knappt fullgångna foster begravas enligt gängse ordning. Hans K:son Blomquist, tidigare överläkare i barnhälsovård, berättar. (0 kommentar)

Människor & möten

Låten om att googla symtom gjorde kollegerna upprörda

Öron-näsa-hals-läkaren och foniatern Henrik Widegren på Skånes universitetssjukhus i Lund har många strängar på sin gitarr. Tidigare i år släppte han sitt andra album med sjukvårdslåtar, kallat »Absolute landsting 2«. Men han är också tv-aktuell i programmet »Fråga Lund«.  (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Stig Thunell

Stig Thunell, med dr, docent, Karolinska institutet, Stockholm, har skrivit en artikel om genetik och metabola förlopp bakom den akuta porfyriattacken. (0 kommentar)

Reflexion

Bli flera hundra år en möjlighet – för hajar

»Det väckte där­för stor uppmärksam­het när … man åldersbestämt ett exemplar av grönlandshajen till 392 år.«   (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Fetma är inte självklart skadlig hos alla individer

Det finns en rad paradoxer med fetma, bl a att icke-kirurgisk fetmabehandling inte kunnat reducera kardiovaskulär sjukdom trots gynnsam riskfaktorförbättring. ”Metabolt frisk fetma” kan vara en undergrupp som är värd närmare studier för att undersöka heterogenitet för fetma och risk för kardiovaskulär sjukdom. (0 kommentar)

Nya Rön

Riskfaktorer för cerebral pares studerade i fall–kontrollstudier

Missbildningar, infektioner och asfyxi är de dominerande riskfaktorerna hos fullgångna barn, enligt en avhandling.(1 kommentar)

Oklart varför prevalensen av sarkoidos skiljer sig geografiskt

Prevalensen av sarkoidos var högst i den nordvästra delen av Sverige och lägst i sydöstra delen av landet, enligt den hittills största epidemiologiska studien över sarkoidos. (4 kommentar)

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. (0 kommentar)

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. (0 kommentar)

Nytt om namn

Stamcellsforskaren fick hudceller att bli nervceller

Malin Parmar, professor i cellulär neurovetenskap vid Lunds universitet, belönas för sin forskning på stamceller med Fernströmsstiftelsens lokala pris på 100 000 kronor. Hon försöker på olika sätt programmera om hudceller till att bli dopsminproducerande celler.  (0 kommentar)

Gen bakom hjärtsvikt gav ung forskare 6 miljoner

Gustav Smith, docent i hjärtsjukdomar och läkare vid Skånes universitetssjukhus, har tillsammans med sin forskargrupp tilldelats Prins Daniels forskningsanslag på 6 miljoner kronor. Anslaget, som kommer från Hjärt-Lungfonden, går till yngre lovande forskare i syfte att säkra deras fortsatta arbete. Gustav Smith och hans grupp arbetar med att hitta nya biomarkörer för och effektivare behandling av diagnosen hjärtsvikt.(0 kommentar)

Medalj för utveckling av gynekologiskt ultraljud

Kjell Lindström, professor emeritus i elektrisk mätteknik, Lunds Tekniska Högskola, och medicintekniska avdelningen, Skånes universitetssjukhus, Malmö, tilldelas The Ian Donald Technical Development Award 2016 av The International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG). Denna medalj utdelas till en individ som har gjort enastående insatser till den tekniska utvecklingen av ultraljud inom obstetrik och gynekologi.(0 kommentar)

Översikt

Genetik och metabola förlopp bakom den akuta porfyriattacken

I Sverige finns i dag omkring 1 200 anlagsbärare för akut porfyri. En ny lista över läkemedelsrisk vid akuta porfyrier har nyligen publicerats. Den omfattar ca 1 300 preparat registrerade i Sverige. Publikationen  innehåller också information om mekanismerna bakom den akuta attacken och råd till patienter och läkare. (0 kommentar)

Originalstudie

Orgasmen förändras negativt men uteblivet ejakulat ingen stor förlust

Upplevelsen av orgasm kan blekna efter radikal prostatektomi men ejakulationsbortfall sågs inte som någon förlust. Däremot upplevdes det besvärligt och hämmande att det i stället för sädesvätska kunde komma urin, enligt en kvalitativ intervjustudie med tio män som radikalopererats för prostatacancer. (0 kommentar)

Vårdutveckling

Samarbete Tanzania–Sverige för bättre anestesi och intensivvård

Anestesi och intensivvård är eftersatt i låginkomstländer. Samarbeten mellan hög- och låginkomstländer har föreslagits för att stärka sjukvårdssystem. Muhimbili–Karolinska Anaesthesia and Intensive Care Collaboration är ett samarbete mellan Sverige och Tanzania, vilket resulterat i omfattande kursverksamhet, personalutbyten, forskningsprojekt och nya kliniska riktlinjer.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF