Nr 37 2014

Signerat

Den sjuke behöver en ansvarig läkare

»Inför den fasta läkarkontakten och patientansvaret i hälso- och sjukvårdslagen.« (2 kommentar)

Nyheter

JO-kritik mot journalföring

Vårdgivare i Stockholms läns landsting och Västra Götalandsregionen har hyrt in läkarsekreterare via ett privat företag som skriver in journalanteckningar på distans. Men Justitieombudsmannen, JO, är kritisk.(0 kommentar)

Heidi Stensmyren lämnar sin ordförandepost i Stockholm

Heidi Stensmyren lämnar posten som ordförande i Stockholms läkarförening. Skälet är att hon vill koncentrera sig på sitt uppdrag som ordförande i Läkarförbundet.(0 kommentar)

De är kandidater till att ta över som socialminister

Två kvinnor är heta kandidater till att bli ny socialminister i den vänsterregering som nu väntas ta över. Vem det än blir tror Läkarförbundets ordförande att valresultatet innebär att vi kommer att få se en pragmatiskt präglad vårdpolitik. (1 kommentar)

Här är nya regeringens vårdfrågor

Av valresultatet att döma väntar nu en komplicerad regeringsbildning. Utfallet blir troligen en förhållandevis svag regering som kommer att få svårt att driva igenom reformer på egen hand. Att i det läget, innan vi ens vet vilka partier som kommer att ingå i den nya regeringen, sia om vilken politik som kommer att föras på […](0 kommentar)

Oklart läge i storstadsregionerna

Sverigedemokraternas frammarsch gjorde att inget av blocken fick egen majoritet i någon av de tre storstadsregionerna. På måndagsförmiddagen efter valdagen var det inte klart vilka som ska styra dem.(0 kommentar)

Helsingborgs lasarett riskerar ny miljonsmäll

Efter att Arbetsmiljöverket höjt vitena såg det länge ut som man fått bukt med de återkommande överbeläggningarna vid Helsingborgs lasarett. Men sedan i våras har problemen återkommit och nu riskerar sjukhuset ett nytt miljonvite. (0 kommentar)

Både vinnare och förlorare bland sjukvårdspartierna

Det nystartade partiet Vård för pengarna i Sörmland är årets raket bland sjukvårdspartierna. Det blir tredje största parti i landstingsvalet. Norrbottens sjukvårdsparti gör också ett superval.(1 kommentar)

Icke vinstdrivande organisation ger en sjukvård med hög kvalitet

Intermountain Healthcare, en stor sjukvårdsorganisation i delstaten Utah i USA, är känd för att ge vård av hög kvalitet till relativt låga kostnader. Svenska experter har länge studerat Intermountains arbete, och nu kommer en forskningsrapport om vad vi kan lära därifrån. (1 kommentar)

Debatt

2.0 om vården – delvis rätt, men lika ofta fel

Det är långt kvar till att ersätta läkarna och patientmötet med en superdator, skriver Carl-Gustaf Elinder som här kritiserar innehållet i boken »Den sjuka vården 2.0«. (1 kommentar)

Slå knockout på MMA?

Ska vi tillåta offentliga slagsmål där man får slå motståndaren medvetslös? Det undrar Christian Åkermark som är starkt kritisk till reglerna i kampsporten MMA (mixed martial arts). (8 kommentar)

Kultur

Om smärtan som glädjekälla – och livsnödvändigt ont

Utan smärta ingen människa. Det – hårddraget – är vad den brittiske läkaren och författaren Paul Brand hävdar i sin medicinfilosofiska analys av ett fenomen som läkare i alla år kämpat för att begränsa hos sina patienter. (2 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Visst ska man bli läkare!

»Vilka vill vi rekrytera till att bli framtidens läkare? Vill vi försöka locka de bästa studenterna? I sådant fall bör vi nog se över hur vi framställer vår profession.«  (0 kommentar)

Nya Rön

Jämförda dieter gav samma resultat

I JAMA presenteras en av de mest omfattande studier som hittills gjorts inom fältet dieter. Artikeln sammanfattas med att dieter ger god effekt på vikten, men vilken diet man väljer spelar mindre roll. (2 kommentar)

Amerikanernas dåliga matvanor har förbättrats

Amerikanerna äter överlag dålig mat, trots att kosthållningen förbättrats under det senaste decenniet. De socioekonomiska skillnaderna är stora och ökar, enligt en studie som presenteras i tidskriften JAMA Internal Medicine och som fått mycket medial uppmärksamhet i USA. (0 kommentar)

Strukturella skillnader i hjärnan i samband med bipolär sjukdom

Magnetkamera (MR) kan vara ett framtida diagnostiskt hjälpmedel för att differentiera mellan uni- och bipolär sjukdom. Vid MR-undersökning visade det sig att individer med bipolär sjukdom hade minskad volym grå substans i amygdala och hippocampus. (0 kommentar)

OCD ökar risken för schizofreni

För individer som fått diagnosen tvångssyndrom (OCD) var risken att senare få diagnosen schizofreni ökad sjufaldigt, visar en studie som presenteras i JAMA Psychiatry. Även för barn till individer med OCD var schizofrenirisken ökad, även om föräldern inte fått en schizofrenidiagnos. (0 kommentar)

Originalstudie

Färre fall av dykarsjuka i Västra Götaland

Snabbt och korrekt omhändertagande av patienter som uppsöker sjukvård i samband med dykning är viktigt; utebliven behandling kan leda till bestående sequelae. Det finns dock en risk att kunskaperna om diagnostik och behandling av dessa fall inte kan upprätthållas.(0 kommentar)

MT-45 – en livsfarlig och potentiellt ototoxisk internetdrog

MT-45, en syntetisk opioid som nyligen introducerats på den svenska internetdrogmarknaden, har varit inblandad i flera dödsfall och svåra förgiftningar. Författarna till artikeln varnar också för att MT-45 kan ha hörselpåverkan som en allvarlig biverkan.(0 kommentar)

Översikt

Fetthaltiga mjukdelstumörer i rörelseapparaten ofta godartade

De flesta mjukdelstumörer i rörelseapparaten är benigna, lipom är vanligast. Maligna mjukdelstumörer kan vara svåra att kliniskt skilja från benigna. Misstänkta förändringar ska remitteras till sarkomcentrum. (0 kommentar)

Nytt om namn

Pris för god handledning vid Sunderby sjukhus

AT-läkarna på Sunderby sjukhus i Luleå har utsett Susanne Tollqvist vid medicinkliniken till 2013 års handledarpristagare.(0 kommentar)

Johan Fredriksson ny vd för Praktikertjänst

Den 1 september tillträdde Johan Fredriksson tjänsten som vd och koncernchef för Praktikertjänst.(0 kommentar)

Recension

Skolhälsovård för enskilda elever

Skolhälsovården har många lediga eller underdimensionerade tjänster runtom i kommunerna. Här en nyutkommen bok som ger inblick i verksamheten. (0 kommentar)

Fallbeskrivning

Järnintoxikation – förgiftning med lättillgängligt läkemedel

Järntabletter finns ofta i svenska hem och kan köpas receptfritt. Livshotande järnförgiftning är ovanlig, men mot bakgrund av ett fall – en ung kvinna som avled av en överdos – behövs information om handläggningen vid förgiftningsfall.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF