Nr 37 2020

Inledare

Smittskyddsläkare berättar om sitt liv med pandemin

Det är blandade erfarenheter som kommer fram när Läkartidningen frågar de 21 smittskyddsläkare som arbetade i regionerna under pandemins första sex månader hur de upplevt arbetet. En sak som nämns är den höga arbetsbelastningen.(0 kommentar)

Signerat

Etik vid en pandemi

De medicinskt ansvariga läkarna i kommunal vård behöver få en starkare roll och stöd av en chefläkarfunktion.(0 kommentar)

Nyheter

21 smittskyddsläkare om coronapandemin

Vi har frågat de 21 smittskyddsläkare som hade huvud­ansvaret för smittskyddet i regionerna under pandemins första sex månader hur de upplevt arbetet. (0 kommentar)

Hårt jobb och tvära kast för landets smittskyddsläkare

Under pandemin har smittskyddsläkarna gått från anonyma tjänstemän till regionala kändisar. Anders Nystedt – som blivit »Smitt-Anders« med norrbottningarna – och de andra har oftast mött stor förståelse från omgivningen. Men det finns också smittskyddsläkare som tvingats hantera grova påhopp i sociala medier.(0 kommentar)

Sollefteå tar jättekliv på AT-rankning

Sollefteå sjukhus är årets raket på AT-rankningen. På ett år har AT-orten lyckats ta sig upp från botten till listans tio-i-topp. Vad har hänt?(2 kommentar)

Rekordlång väntan på AT-platser

Sedan 2008 har väntetiden till allmäntjänstgöring (AT) ökat med 60 procent. I år är den över 11 månader. När bastjänstgöringen införs nästa sommar är Sylf oroliga för att antalet AT-tjänster kommer att minska.(2 kommentar)

Oro över nedläggning av avdelning för covid-rehab

Den avdelning som Region Uppsala inrättat för rehabilitering av covid-19-patienter, läggs nu ned. Det oroar överläkaren och avdelningens chef Per Hamid Ghatan, som tycker man borde vänta. (0 kommentar)

Nu rullar avtalsrörelsen igång på nytt

Nu drar förhandlingarna om ett centralt avtal för läkarna igång på nytt. Den 31 oktober måste allt vara klart. »Våra yrkanden ligger kvar på bordet«, säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren.(0 kommentar)

Läkaresällskapet satsar på stort digitalt möte om covid-19

I december arrangerar Svenska läkaresällskapet Sveriges första vetenskapliga möte om covid-19. På mötet utlovas den senaste forskningen och vetenskapliga seminarier med dem som arbetar i pandemins frontlinje.(0 kommentar)

Debatt

Se över möjligheten att producera remdesivir till rimlig kostnad

Skattebetalarna och statligt finansierade forskare har bidragit i nästan varje steg vid framtagandet av remdesivir. Trots detta kommer skattebetalare runt om i världen att få betala enorma överpriser, skriver Patrik Brännberg.(4 kommentar)

Ta fram en långsiktig nationell plan för digitala kunskapsdatabaser

Vi föreslår att Läkemedelsverket och andra relevanta myndigheter kallar till ett nationellt expertmöte för att ta fram en plan för en satsning på digitala kunskapsdatabaser så att hälso- och sjukvården inte blir ett offer för ovetenskapliga algoritmer eller i onödan beroende av beslutskällor från kommersiella aktörer, skriver Mikael Hoffmann och Lars L Gustafsson.(3 kommentar)

Covid-19 och inaktivitet – två pandemier som ska bekämpas

Åtgärder för att bekämpa covid-19-pandemin har sannolikt en negativ inverkan på den fysiska aktivitetsnivån. Med sämre folkhälsa försvåras sannolikt kampen mot covid-19. Kanske är det just nu viktigare än någonsin att främja fysisk aktivitet, skriver Amanda Lahti.(1 kommentar)

Krönika

»Vem är jag att släcka hoppet och förklara det uppenbara – att ingen bot finns?«

Ska jag skicka dessa tre människor ned i hopplösheten just i dag? skriver Cecilia Billkvist i sin krönika. Nej. »Om tio dagar har vi en mottagningstid«, hör hon sig själv säga, »… för PAD och konferensbeslut.« Tacksamma lämnar de avdelningen en stund senare.(5 kommentar)

Kultur

Slumrande vulkanen Laki – nya hotet mot global hälsa

Något avsides på kartan, borta på Island, slumrar Laki. Senaste gången jättevulkanen fick ett utbrott påverkades klimat, hälsa och livsvillkor över hela planeten. Nu varnar experter för nästa utbrott. Karin Lodin, allmänmedicinare och geolog, berättar vad som kan hända.(7 kommentar)

Människor & möten

»En seriös forskare skulle inte syssla med detta – sa folk då«

Bengt Jeppsson, professor emeritus i kirurgi, en av pion­järerna inom forskningen på »goda bakterier« och deras positiva inverkan på magen, har belönats med priset Nutra­Champion.(1 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Gunnar Nordin

Gunnar Nordin, leg läkare och medicinsk rådgivare vid Equalis, är en av författarna till en artikel om att HbA1c-värdet inte alltid speglar glukosnivåerna.(0 kommentar)

Reflexion

Många frågor inför fortsatt pandemi

»Läkartidningen …bevakar fortsatt utvecklingen … inte minst genom de manus ni kollegor skickar in.«(0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Snabb arbetsåtergång efter hjärtinfarkt möjlig för de flesta

Dagens kunskapsläge tyder på att full återgång i arbete efter en hjärtinfarkt i dag är möjlig i de flesta fall. Metoderna för behandling, uppföljning och rehabilitering har utvecklats positivt, och risken för reinfarkt och hjärtsvikt är låg.(0 kommentar)

Svag evidens för att munskydd minskar smitta hos allmänhet

Det finns ett starkt stöd i litteraturen för att användning av munskydd inom hälso- och sjukvården är ett effektivt sätt att minska risken för virussmitta, men inom andra grupper i befolkningen är evidensläget mycket svagt för att användning av munskydd skulle reducera risken för virussmitta.(8 kommentar)

Nya Rön

Minskad rökning bland högstadieelever med tobakspolicy

En skoltobakspolicy kan minska tobaksrökning och rökdebut när den införs under den tidiga tonårsperioden. Det visar en studie som undersökt effekten av införande av en skoltobakspolicy på fyra skolor i Stockholms innerstad.(0 kommentar)

Översikt

När HbA1c inte stämmer

Olika metoder kan ge olika resultat – och ibland kan även resultat som stämmer överens ge fel bild av glukosbalansen. HbA1c-analys bör endast användas då erytrocytomsättningen är normal.(1 kommentar)

Originalstudie

Trippeldiagnostik säker vid symtomgivande rörlig njure

Trippeldiagnostik med typisk smärtanamnes, urografi som visar förflyttning i kaudal riktning av njuren och ultraljudsundersökning med positiv smärtprovokation kan säkerställa diagnosen. Nefropexi ger god smärtlindrande effekt.(0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Myelopati – rapporterad men ovanlig biverkan av kosttillskott

I litteraturen finns myelopati beskriven efter långvarig supplementering med zink och sekundär kopparbrist. Ett fåtal andra kosttillskott har rapporterats orsaka neurologiska biverkningar.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF