Nr 37/2017

Inledare

Ett intressant exempel på folkhälsoarbete

Flera svenska kommuner är nu intresserade av att göra en satsning mot barnfetman efter förebild från Seinäjoki. (0 kommentar)

Signerat

Oacceptabelt med hot och våld på arbetsplats

»Det yttersta ansvaret att skapa en trygg arbetsplats har arbets­givaren.« (1 kommentar)

Nyheter

Seinäjoki pressar ner viktkurvorna

Den finska staden Seinäjoki har lyckats med något ovanligt. Man har fått kurvorna för barnfetma att vända neråt. Andelen feta eller överviktiga barn i flera åldersgrupper har minskat de senaste åren. Resultaten har gjort Seinäjoki till en internationell förebild.(1 kommentar)

Utbyggd barnhälsovård ger bra start

En praktiskt taget heltäckande mödra- och barnhälsovård gör det lättare att hitta problemen och ta tag i dem i tid. Det säger barnöverläkaren Arja Lassila, som är starkt engagerad i programmet mot barnfetma i Seinäjoki.(0 kommentar)

Svenska kommuner följer efter

Flera svenska kommuner är intresserade av att göra en satsning mot barnfetman efter förebild från Seinäjoki. Först ut är Värnamo.(0 kommentar)

M vill halvera köer med ny miljard

Primärvårdsreform och bredare kömiljard i Moderaternas nya vårdagenda. (0 kommentar)

Ökad oro för hot efter nätjournaler

Efter nätjournalens intåg i Skåne tror läkare att risken för hot och våld är större, visar en undersökning.(7 kommentar)

Regeringen kallar till samtal om hot och våld på akutmottagningar

Nu bjuder regeringen in till samtal om hur man ska förhindra hot och våld i akutsjukvården. »Säkerheten på våra sjukhus måste upprätthållas«, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S).(0 kommentar)

Heidi Stensmyren: Olyckligt att vinsttak blir valfråga

En begränsning av privata vinster i sjukvården ser ut att bli en valfråga nästa år, efter att vården lyfts ur regeringens och Vänsterpartiets förslag om vinsttak som kom i helgen. Men det är att reducera hälso- och sjukvården, säger Läkarförbundets ordförande till Läkartidningen.(1 kommentar)

Sjukhuset i Torsby – årets raket

Sjukhuset i Torsby går som en raket upp till en delad niondeplats i årets AT-rankning, efter att ha placerat sig som nummer 37 förra året. Vässad handledning och en duktig AT-studierektor pekas ut som framgångsfaktorer. (0 kommentar)

Sylfs AT-rankning: Västervik i topp

Med snittbetyget 5,75 på en sexgradig skala tar Västerviks sjukhus hem förstaplatsen i Sveriges yngre läkares förenings årliga AT-rankning. På delad andraplats hamnar Avesta och Gällivare.(1 kommentar)

Debatt

Svensk insats mot kolera bör prisas

Det är dags för ett Nobelpris till Sveriges framsida, skriver Sven Britton. Priset bör gå till det svenska forskarparet Ann-Mari Svennerholm och Jan Holmgren för deras vaccin som gör att dagens koleraepidemier kan begränsas.(1 kommentar)

Motstridiga lagar bakom debatten om hepatit C-behandling

Två inlägg i Läkartidningen om behandling mot hepatit C belyser vikten av att utredningen kring finansiering, subvention och prissättning av läkemedel granskar hur läkemedelsförmånslagen och smittskyddslagen förhåller sig till varandra och sedan lämnar förslag på hur konflikter mellan dem ska lösas, skriver Mikael Hoffmann. (0 kommentar)

Krönika

»Och så kan jag inte ordinera tablett Samvaro med durationen livslångt.«

Den lilla farbrorn med silvergrått hår hade skrivits in på lungkliniken med motiveringen »causa socialis«. Nu ska han skrivas ut av Läkartidningens krönikör – som önskar att hon kunde bota hans ensamhet med recept på tablett Samvaro med durationen livslångt.(2 kommentar)

Kultur

Oh, vilket beach-party!

AT- och underläkare från hela Sverige gjorde upp om årets titel i strandvolleyboll under en helg i augusti. Se bilderna här! (0 kommentar)

Stora frågor i liten podd

Radiopodden »Människan & maskinen« diskuterar allt från genetikens mysterier till tron på Guds kraft. Allmänläkaren Olle Hellström har lyssnat på tankeväckande samtal kring »de stora frågorna«. (0 kommentar)

Marknadsekonomi – ända in i tvättförrådet

Marknadsekonomins biverkningar är kännbara ända in i landstingska tvättförråd och får byxorna att spänna över stussen framåt torsdag-fredag. Hållbara lindringsåtgärder tycks vara långt borta, enligt brev från Oscar Eriksson, ST-läkare på Mälarsjukhuset, som analyserar nuläget. (7 kommentar)

Människor & möten

Hedrad i Skottland för arbetet som hjälper barn med CP

Gunnar Hägglund, professor i barnortopedi i Lund, är numera hedersmedlem i anrika Royal College of Surgeons of Edinburgh. Han blev invald som tecken på uppskattning av pionjärarbetet som förebygger höftfluxation hos barn med CP. Uppföljningsprogrammet som preventionen bygger på används i flera länder, bland andra Skottland.(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Ursula Werneke

Ursula Werneke, ­docent vid institutionen för klinisk vetenskap, Luleå, har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om Wernickes encefalo­pati. (0 kommentar)

Reflexion

Bra vård ryms inte i dåliga minnen

»Jag ville ju höra vad vårdcentraler och lasarett gjort och sagt …« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Doxycyklin kan ges till barn i alla åldrar

Aktuella studier visar att doxycyklin kan ges till barn oavsett ålder utan risk för missfärgning av tänder eller emaljhypo­plasi. Peroral behandling med doxycyklin kan ersätta intravenös behandling med ceftriaxon hos barn med neuroborrelios, oavsett ålder.(2 kommentar)

Nya Rön

Syrgas ökar inte överlevnaden på sikt vid misstänkt hjärtinfarkt

Rutinmässig syrgasbehandling ökar inte överlevnaden efter ett år hos patienter med misstänkt akut hjärtinfarkt, visar en svensk studie i New England Journal of Medicine. Det öppnar för en ändring av praxis.(0 kommentar)

Rivaroxaban och ASA minskade risk för allvarliga hjärt–kärlhändelser

Behandling med den nya orala blodförtunnaren rivaroxaban plus acetylsalicylsyra minskade risken för allvarliga hjärt–kärlhändelser vid stabil kranskärlssjukdom, jämfört med enbart acetylsalicylsyra. Fler av dem som fått kombinationsbehandlingen drabbades dock av en stor blödning.(0 kommentar)

Symtom hos inkommande vuxna septiska patienter har analyserats

Symtompresentation i relation till mortalitet hos vuxna septiska patienter har analyserats för att på sikt kunna inkludera andra variabler än vitalparametrar för att lättare kunna identifiera sepsis. (9 kommentar)

Modell för riskskattning vid stabil kranskärlssjukdom har utvecklats

Hur en modell för att skatta risker vid stabil kranskärlssjukdom har utvecklats, det beskrivs i en artikel i Journal of the American College of Cardiology. (0 kommentar)

Studie om läkemedel som fått villkorat godkännande väcker oro

Nya fynd publicerade i JAMA väcker oro kring om det amerikanska regulatoriska systemet blivit för tillåtande.(4 kommentar)

Workshop gjorde studenter mer förberedda för tal- och språkstörning

En workshop med praktisk träning i stödjande samtalsstrategier gjorde läkarstudenter mer förberedda för att hantera kommunikationsstörningar hos patienter än enbart en föreläsning i ämnet, enligt en avhandling. (0 kommentar)

Nytt om namn

Belönad med kirurgernas finaste pris

Eva Angenete, docent, överläkare och chef på avdelningen för kirurgi, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra, tog emot »Svensk kirurgisk förenings stora forskarstipendium« för sin forskning om kolorektalcancer.(0 kommentar)

Medicinens ABC

Wernickes encefalopati

Wernickes encefalopati är en akut neuropsykiatrisk rubbning till följd av tiaminbrist (vitamin B1). Obehandlat kan tillståndet vara livshotande eller medföra Korsakoffs syndrom, en demens kännetecknad av irreversibel anterograd minnesstörning. I en ABC-artikel ges en klinisk genomgång av syndromet och sjukdomsbild och behandling beskrivs utifrån patofysiologin.  (2 kommentar)

Rapport

Lokal samverkan positiv vid autism hos små barn i multietnisk stadsdel

I en multietnisk stadsdel i Göteborg har under 3 år prövats en lokal samverkansmodell för små barn med autism och andra utvecklingsrelaterade svårigheter. Ett multiprofessionellt team har möjliggjort kontinuitet i utredning och insatser i familjernas närmiljö. Verksamheten är nu permanentad. (0 kommentar)

Originalstudie

Innebandy är en vanlig orsak till sportrelaterade ögonskador

I Sverige är innebandy den näst största lagsporten efter fotboll. I den studie som presenteras här orsakade innebandy fler ögonskador än alla andra sporter tillsammans. Utifrån resultaten av studien rekommenderas skyddsglasögon vid innebandyspel på alla nivåer. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF