Nr 37/2018

Signerat

Hanteringen måste bli bättre vid sjukskrivning

»Individen får nu vänta längre på besked och läkarna tvingas lägga alltmer tid på pappersarbete.« (0 kommentar)

Nyheter

Chef och AT-råd lyfte Nyköping

En av årets främsta klättrare i AT-rankningen är Nyköpings lasarett. Det är en AT-ort som på två år gått från den absoluta botten till den övre halvan av listan. Det är också två år sedan en AT-chef tillträdde och ett AT-råd bildades.(0 kommentar)

Så kan landstingen styras

SD går fram, MP ramlar ur och kartan ritas om i flera landsting. Läkartidningen har sammanställt hur läget ser ut för det politiska styret runtom i Sverige.(0 kommentar)

Maktskifte i Kronoberg på väg

Kronoberg och Blekinge är två landsting utanför storstadsregionerna som ser ut att gå mot maktskifte. Nu väntar förhandlingar och kanske nya konstellationer.(0 kommentar)

Många vårdpartier går framåt

I Värmland och Dalarna har de lokala sjukvårdspartierna också vunnit mark – medan Sjukvårdspartiet backar i Gävleborg.(0 kommentar)

Så gick det i de stora regionerna

Sverigedemokraterna går framåt i samtliga storstadsregioner och inga av de traditionella blocken ser ut att få egen majoritet i vare sig Stockholm eller Skåne. I Västra Götalandsregionen tappar det grönblåa styret sin majoritet. (0 kommentar)

Succé för det nya och läkarledda partiet Bevara akutsjukhusen

Nykomlingarna Bevara akutsjukhusen gör succé i Region Jönköping – trots misstanke om valsabotage. Det läkarledda partiet startades med målet att behålla tre fullvärdiga akutsjukhus i regionen.»Fantastiskt att vi nått ut med vårt budskap på så kort tid«, säger ST-läkaren Martin Nedergaard-Hansen.(0 kommentar)

Sjukvårdspartier går fram i norr

I norra Sverige gör sjukvårdspartierna som väntat ett bra landstingsval. I Norrbotten har Sjukvårdspartiet gått förbi Socialdemokraterna och är nu det allra största partiet och i Västernorrland gör partiet en stark comeback.(0 kommentar)

Vård för pengarna näst störst

Sörmländska sjukvårdspartiet Vård för pengarna blir näst största parti i landstingsvalet och ser ut att få en vågmästarroll. »Jag är inte förvånad. Vi har känt en medvind«, säger partiordföranden Jonas Lindeberg.(0 kommentar)

Mer pengar till sjukvård i glesbygd med nytt kostnadsutjämningsförslag

Snart kommer Kostnadsutjämningsutredningens slutbetänkande. Läkartidningen kan redan nu berätta om huvuddragen för hälso- och sjukvårdens del. »Det blir sammantaget ett bättre utfall för glesbygdslän än storstadslän«, säger Anders Norrlid, huvudsekreterare i utredningen.(0 kommentar)

Ökade klyftor i årets AT-rankning

Gällivare sjukhus och Avesta lasarett tar ett gemensamt kliv uppåt på prispallen där de nu delar topplaceringen i årets AT-rankning. Men det är större skillnader mellan toppen och botten.(0 kommentar)

Debatt

Polariserad debatt om riktlinjer skymmer viktiga frågor

Debatten om Socialstyrelsens nya riktlinjer för ångest och depression har varit polariserad och inte konstruktiv. Diskussionen bör inte handla om PDT eller KBT utan om evidensbaserade metoder och kompetensbrist, skriver Lise Bergman Nordgren och medförfattare. (0 kommentar)

Det svenska screeningprogrammet är en stor framgång

Med hittills över 6 000 räddade levnadsår är det svenska screeningprogrammet för bukaortaaneurysm en stor framgång, skriver Anders Wanhainen och medförfattare i denna slutreplik till Minna Johansson och medarbetare i debatten om bukaortascreening. (14 kommentar)

Stor enighet om att screening för bukaortaaneurysm räddar liv

I en artikel i Lancet ifrågasätts nyttan av screening för bukaortaaneurysm. Studien är behäftad med allvarliga brister, skriver Anders Wanhainen et al. Randomiserade studier visar att screening halverar dödligheten och är kostnadseffektiv, vilket bekräftats i en stor studie av det svenska screeningprogrammet, påpekar de. (0 kommentar)

Dags för oberoende granskning av det svenska screeningprogrammet

Nyligen beslutade Danmark att inte införa screening för bukaortaaneurysm då det är osäkert om nyttan överväger skadan. Screening rekommenderades i Sverige av Socialstyrelsen 2016. Utredningen gjordes i huvudsak av kärlkirurger med ansvar för screening. Det är dags för en oberoende granskning, skriver Minna Johansson et al i denna replik på ett debattinlägg i LT. (12 kommentar)

Krönika

»Det här jobbet är ingen enmansshow. Till stor del handlar det om teamet.«

Först hemma vid köksbordet, efter sitt 18 timmar långa arbetspass på akuten, kunde AT-läkaren Sofia Palmarsson andas ut. Återigen blev ett liv räddat, inte tack vare någons enmansshow utan som resultat av proffsigt lagarbete.  (1 kommentar)

Kultur

Utan njuren – ingen intelligens

Historien om njurens utveckling är historien om livets dito, och den berättas utförligt i en klassisk volym av Homer Smith, njurfysiologins fader. Anna Lindgren, ST-läkare i njurmedicin och internmedicin, sammanfattar sagan om organet som utgör fundamentet för själva vår existens.(1 kommentar)

Människor & möten

Efter livet som basketproffs väntar karriären som läkare

Sean Smith, student på läkarlinjens termin 7 i Örebro, satsar på en medicinsk karriär efter livet som professionell basketbollspelare. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Max Levin

Max Levin, docent och specialistläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, har tillsammans med Fredrik Landström skrivit en översiktsartikel om elektrokemoterapi. (0 kommentar)

Reflexion

Ett gott arbetsklimat behöver återställas

»Den stora andel medarbetare som nu lämnar sin arbetsplats … talar för att trivseln blivit sämre.« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Synkraven för körkort har svag evidens

I avsaknad av entydiga samband mellan synförmåga och trafiksäkerhet är synkrav för körkort i dag inte evidensbaserade. Eftersom förlusten av körkort har stor påverkan på livskvalitet, finns mycket att vinna på en förfinad lagstiftning.  (4 kommentar)

Nya Rön

Ökad risk för MRSA och tarminfektion hos individer med misstänkt penicillinallergi

Penicillinallergi är den vanligaste uppgivna läkemedelsöverkänsligheten, men över 90 procent tolererar penicillin vid efterföljande testning. En brittisk studie som kartlagt konsekvenserna av en journalförd penicillinallergi utifrån ett folkhälsoperspektiv visade att individer med misstänkt penicillinallergi hade knappt 70 procent ökad risk för MRSA-infektion och drygt 25 procent ökad risk för Clostridium difficile-infektion. (0 kommentar)

Erytrocyter orsakar kärlskada vid typ 2-diabetes

En studie visar på en tidigare okänd mekanism bakom kärl- och hjärtmuskelskada vid typ 2-diabetes, där skadan orsakas av förändrad erytrocytfunktion. Resultaten banar väg för nya behandlingsmöjligheter i syfte att begränsa hjärt–kärlkomplikationer vid typ 2-diabetes. (0 kommentar)

Svenska läkare höll fast vid tyskan in på 1940-talet

En studie som undersökt tyskans trender som vetenskapsspråk bland svenska läkare under första hälften av 1900-talet visar att tyskan länge var det mest populära artikelspråket. Ett tydligt trendbrott kom dock 1943 – tyskan försvann nästan helt inom några år och ersattes av engelskan. (0 kommentar)

Låg socioekonomisk status riskfaktor för rupturerat abdominellt aortaaneurysm

Det finns en tydlig association mellan låg socioekonomisk position och rupturerat abdominellt aortaaneurysm, liksom sämre överlevnad efter behandling. Det visar en nationell studie på alla individer med diagnosen intakt eller rupturerat abdominellt aortaaneurysm under 2001–2015. (0 kommentar)

Effektivt att behandla psykisk ohälsa med KBT i primärvården

En avhandling från Stockholm visar att ångest, depression, insomni, anpassningsstörning och utmattningssyndrom effektivt kan behandlas med KBT i primärvården och att stegvis vård är en resurseffektiv modell.(3 kommentar)

Större chans att få behandling mot lungfibros i Sverige än i Finland

I en studie av 160 svenska och 152 finländska patienter med idiopatisk lungfibros visas påtagliga skillnader i förskrivandet av läkemedel mellan Sverige och Finland. Studien visar att svenska patienter i mycket högre grad erhåller behandling än finländska patienter. (2 kommentar)

Nytt om namn

Bästa ST-utbildaren ger snabbt kniven vidare

Tomasz Stypa, specialistläkare i obstetrik och gynekologi på Länssjukhuset i Eksjö får 2018 års handledarpris från OGU (Obstetriker och gynekologer under utbildning). Han tilldelas utmärkelsen för framstående gärningar inom utbildningen av ST-läkare. (0 kommentar)

Prisad för banbrytande global forskning i kvinnohälsa

Birgitta Essén, professor i internationell kvinno- och mödrahälsovård, har tilldelats Kungliga Vetenskapssamhället i Upp­sala (KVSU) 2018 års pris för tvärvetenskaplig insats av utmärkt kvalitet.(0 kommentar)

Översikt

ARFID: restriktivt ätande utan rädsla för viktuppgång

ARFID (av engelskans avoidant/restrictive food intake disorder) kännetecknas av undvikande av mat utan typiska ätstörningstankar, med påföljande undervikt, undernäring eller behov av näringstillförsel via sond. Forskning pekar på att sedvanlig etablerad – och individanpassad – ätstörningsbehandling kan vara av godo också vid ARFID. (0 kommentar)

Elektrokemoterapi är en enkel och effektiv metod för behandling av hudmetastaser

Elektrokemoterapi är en enkel och effektiv metod för att behandla hudmetastaser. Behandlingen kan göras i tidigare opererat, strålbehandlat och/eller perfusionsbehandlat område. Elektrokemoterapi är sannolikt en underutnyttjad behandlingsmetod i Sverige. (0 kommentar)

Originalstudie

Fler medvetslösa patienter bör intuberas för säkrad luftväg

Det finns en förbättringspotential vad gäller omhändertagandet av akut medvetslösa patienter. Fler patienter bör intuberas och fler bör vårdas på IVA för att möjliggöra bättre prognostisering. Det finns även en förbättringspotential när det gäller att uppmärksamma möjliga donatorer på IVA. (2 kommentar)

Utgåvan som PDF